Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Todea Denisa/ clasa a IX-a E/Economia intreprinderii


FISA DE LUCRU
1. Definiti fisa postului .
2. Enumerati 4 prevederi din Codul Muncii referitoare la fisa postului.
3. Completati spatiile libere :
a. Ca parte a contractului individual de munca, continutul fisei postului trebuie……………………………, de
catre angajator, in momentul…………………….., sau in cazul unei actualizari pe parcursul raporturilor de
munca
b. Fisa postului trebuie semnata de catre………… si …………… si trebuie prezentata de catre ………………… la
solicitarea inspectorilor muncii, insa nu intra in categoria documentelor care trebuie depuse in
evidenta………………………..de munca.
c. Fisa postului trebuie sa contina, in mod obligatoriu, si urmatoarele elemente:
• informatii referitoare la intocmirea fisei de post - data intocmirii si numele, …………si semnatura
angajatului care a realizat fisa;
• informatii privind luarea la cunostinta de catre angajat - aici vor fi completate data…………… si
semnatura acestuia;
• data avizarii - reprezinta data la care a fost ………….fisa postului de catre departamentul de resurse
umane si de catre superiori. Alaturi de data, aici vor fi inscrise numele persoanei…………., functia acesteia,
precum si semnatura si ………….. companiei.
Semnaturile salariatului si ale reprezentantului angajatorului
4. Raspundeti cu adevarat sau fals si treceti in dreptul enunturilor de mai jos “A” sau” F”.
a. Fisa postuluinu este o anexa a contractului individual de munca.
b. Fiind vorba despre un document cu caracter obligatoriu, angajatorii care nu respecta aceasta cerinta nu
pot fi amendati de catre inspectoratul teritorial de munca.
c. Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile fiecarui angajat, insa este important ca acestea sa fie
formulate cat mai clar si sa fie insotite de o detaliere a responsabilitatilor angajatului.
d. Orice modificare a formei si continutului fisei de post trebuie adusa la cunostinta angajatului, caruia i se
solicita din nou semnatura, si trebuie anexata la contractul individual de munca.
e. Potrivit legii, angajatorul are dreptul sa modifice temporar felul muncii si responsabilitatile postului,
fara a cere consimtamantul angajatului, doar in situatii de forta majora.
5. Enumerati 3 avantaje ale fisei postului pentru angajat si 3 avantaje pentru angajator.

S-ar putea să vă placă și