Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Test Contabilitate

Agentul  „ALFA”  are  următoarea  situație  inițială  în  conturi :SiC  1012  43.000,  SiC  1063  7.000
SiD  5121  70.000, SiC 105 20.000.
În  cursul  lunii  decembrie  exercițiul  N  au  loc  următoarele  evenimente  și  tranzacții  economice:

Operația  1-  03.12.N.  Se  subscriu  8.000  de  acțiuni  cu  prețul  unitar  10  lei/acțiune. Pentru acțiunile
primite acționarii aduc ca aport un  teren  în  valoare  de  50.000  lei  și  un  utilaj  de  30.000  lei.
Operația  2-  12.12.N.  Utilajul  se  reevaluează  la  nivelul  valorii  actuale  de  40.000 lei.  (Obs.:  Nu  s-
a  înregistrat  amortizarea).
Operația  3-  15.12.N.  Se  majorează  capitalul  prin  încorporarea  unei  părți  din  rezervele  statutare  în 
valoare  de  6.000  lei.
Operația  4-  23.12.N.  Se  primește  în  contul  de  la  bancă  un  credit  pe  termen  de  3  ani  în  sumă  de 
45.000  lei.  Dobânda  aferentă  pentru  prima  lună  este  de  300  lei.
Operația5-  30.12.N.Se  înregistrează  provizioane  pentru  penalități  probabile  2.000lei  și  pentru  garanții 
acordate  clienților  4.000 lei.
Operația  6-  31.12.N.  Se  închid  conturile  de  venituri  și  cheltuieli.
Operația 7- Pierderea  se  reportează  pentru  anul  următor. 

Efectuați:
a. Întocmirea  Registrului  jurnal.
b. Efectuați înregistrările în conturi pentru contul 1012.
Nr.2

Test Contabilitate

Agentul  „Beta”  are  următoarea  situație  inițială  în  conturi :SiC  1012  50.000,  SiC  1063  10.000
SiD  5121  40.000, SiC 105 20.000.
În  cursul  lunii  decembrie  exercițiul  N  au  loc  următoarele  evenimente  și  tranzacții  economice:

Operația  1-  03.12.N.  Se majorează capitalul social prin emisiunea de acțiuni. Valoarea totală nominală a
capitalului este de 50.000 lei, iar nivelul primelor de emisiune este de 3.000 lei. Asociații aduc ca aport o
clădire în valoare de 30.000 lei și materii prime în valoare de 20.000 lei.
Operația  2-  12.12.N.  Clădirea  se  reevaluează  la  nivelul  valorii  actuale  de  40.000 lei.  (Obs.:  Nu  s-
a  înregistrat  amortizarea).
Operația  3-  15.12.N.  Se  majorează  capitalul  prin  încorporarea  primelor de emisiune.
Operația  4-  23.12.N.  Se  primește  în  contul  de  la  bancă  un  credit  pe  termen  de  5  ani  în  sumă  de 
100.000  lei.  Dobânda  aferentă  pentru  prima  lună  este  de  1.000  lei.
Operația  5-  30.12.N.  Se  înregistrează  provizioane  pentru  litigii  8.000lei  și  pentru  restructurare  5.000
lei.
Operația  6-  31.12.N.  Se  închid  conturile  de  venituri  și  cheltuieli.
Operația 7 - Pierderea  se  reportează  pentru  anul  următor. 

Efectuați:
a. Întocmirea  Registrului  jurnal.
b. Efectuați înregistrările în conturi pentru contul 1012.