Sunteți pe pagina 1din 5

Ghiocelul

de Iulia Hașdeu

Iulia Hașdeu 1869 - 1888 Castelul Iulia Hașdeu din Câmpina

Într-o zi, o rază de soare zbura pe cerul limpede, legănându-se în lumina


dimineții. Se oprea în fiecare stea și culegea o floare, la întâmplare. Și după ce a cules
câte una din fiecare floare a universului, făcându-și astfel pe brațe un buchet enorm, a
coborât pe Pământ, și tot așa, a cules și de aici o floare la întâmplare. Apoi a zburat
din nou la cer și a dispărut sub bolta de azur.
Florile de pe Pământ, care văzuseră raza strălucitoare, fără să vadă însă și
floarea pe care o luase cu ea, se întrebau geloase care o fi fost preafericita lor soră pe
care o culesese și o luase cu sine raza.
- Este un trandafir, spuneau trandafirii.
- Este un crin alb ca și ea, spuneau superbii crini.
- Nu, este o floare de portocal cu parfum divin, asigurau portocalii.
- Vă spun eu, surioarelor dragi, că nu putea fi decât o lalea, a strigat legănându-
se laleaua cea splendidă.
Chiar și violeta, atât de modestă de obicei, năzuia la cinstea de a avea o soră în
Soare și susținea că raza luase o violetă. Numai ghiocelul stătea singur mai la o parte,
în tăcere. Celelalte flori îl uitaseră.
Deodată, din înaltul cerului o lacrimă ca o perlă căzu și prinse a străluci pe
ghiocelul a cărui codiță o rupsese.
Raza nu mai apăru, dar o voce cerească străbătu văzduhul înmiresmat, ca o rugă
duioasă și nedeslușită:
- Biata floare, rosti raza. Ești o floricică într-adevăr modestă. Pentru că te-am
lovit, cere-mi orice, spune-mi ce dorești.
- Aproape nimic, răspunse ghiocelul.
- Oare vrei parfumul trandafirului?
- Nu.
- Strălucirea lalelei?
- Nu.
- Albastrul brebenelului?
- Nu.
- Frunza aromată a lămâiului?
- Nu.
- Ce dorești atunci?
- Pentru că ții neapărat să-mi faci un dar, dă-mi voie să mă nasc și să înfloresc
iarna sub zăpadă și promoroacă și fă ca la parfumul meu abia simțit, la ivirea mea
binecuvântată, oamenii înăspriți și înfrigurați de vânturi și viscole să se simtă încălziți și
îmbărbătați de speranța apropiatei primăveri, a soarelui de foc cu razele calde.
Din ziua aceea ghiocelul este totdeauna prima floare care ne zâmbește după
urâcioasa iarnă – alb ca și cum încă ar mai păstra urma lacrimii cerești.

Vocabular:

azur = culoarea albastru-verzui deschis, culoarea cerului senin


preafericită = foarte slăvit, sfânt
divin = sfânt
năzuia = visa
înmiresmat = parfumat
nedeslușită =enigmatică, neelucidată
brebenel = Plantă ierboasă cu flori purpurii, trandafirii, albe sau gălbui, care crește primăvara prin păduri
umbroase 

promoroacă = Strat subțire de gheață care se formează iarna, pe arbori și pe case, din vapori de apă sau
din picături de ploaie; chiciură
înăspriți = necomunicativi, ursuzi
îmbărbătați= încurajați
urâcioasă = neplăcută
1. Desenați raza de soare care
culege un ghiocel.

2. Împarte textul în 4 idei principale și scrie pentru fiecare idee


câte 3 detalii importante. TEMA
Ideea I: Ideea II:
___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

Detalii: Detalii:
 ____________________________  ____________________________
_______________________________ _______________________________

 _____________________________  _____________________________
_______________________________ _______________________________

 ____________________________  ____________________________
_______________________________ _______________________________

Ideea III: Ideea IV:


___________________________________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

Detalii: Detalii:
 ____________________________  ____________________________
_______________________________ _______________________________

 _____________________________  _____________________________
_______________________________ _______________________________
 ____________________________  ____________________________
_______________________________ _______________________________

3. Transcrie fragmentul în care ghiocelul îi spune Razei ce dorește. Tema


________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Muncă în familie (TEMA)


Împreună cu membrii familiei aduceți argumente și justificați
răspunsul la următoarele întrebări.

a) Ce credeți că voia să facă Raza de soare cu buchetul de flori?


________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

b) De ce credeți că Raza a luat câte o floare la întâmplare, ci nu un soi anume?


________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

c) Ce semnificație poate avea faptul că a cules câte o floare din fiecare stea a Universului?
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

d) Oare Raza a ales ghiocelul pentru că avea forma unei lacrimi cerești?
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
5. Completează fiecarui cuvânt două însusiri potrivite,
luate din text sau create de voi.

buchet – bogat, multicolor, înmiresmat


boltă – azurie, sfântă
rază – lungă, galbenă
flori – multicolore, primăvăratice
crin – frumos, alb
parfum – îmbătător, floral
lalea – galbenă, roșie
violetă – mov, parfumată
ghiocel – alb, plăpând
voce – subțire, groasă
văzduh – prietenos, însorit
rugă – divină, pioasă
iarnă – frumoasă, friguroasă

Continuați propozițiile!

6. Completați cu comparații potrivite (TEMA)

lacrimă ca .............................................................................................................................
ghiocel ca ..............................................................................................................................
iarnă ca ...................................................................................................................................
rază ca ....................................................................................................................................