Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Iregistrare____________ Data ___________

Domnule Presedinte,

Subsemnatul/a _____________________________________________________________
nume purtat anterior _____________________________________ CNP ______________________________________
angajat/a la __________________________________________ in functia de _________________________________,
specialitatea_______________________________________ depun urmatoarele documente pentru completarea
dosarului personal la OAMGMAMR Constanta:
1. ________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________________________________________

Data:__________________ Semnatura:___________
Verificat documente Operat in R.U.
_______________________ ____________________________