Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7586 Ședință la Camera Deputaților.
30 aprilie
2020, Pe ordinea de zi, legea pentru amânarea plății chiriilor
12 pagini
1 LEU pe perioada stării de urgență
C
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
amera Deputaţilor se organizarea şi funcţiona- a Ordonanţei de urgenţă a
ISSN-L 1220-9031 întruneşte, miercuri, rea Direcţiei de Investiga- Guvernului nr. 32/2020 re-
în şedinţă, cu participarea re a Infracţiunilor de Me- feritoare la stabilirea unor
Cuprins: efectivă a mai multor de- diu, cea privind aprobarea măsuri în domeniul pro-
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- putaţi, printre proiectele obiectivului de investiţii tecţiei sociale, în contextul
cale/regionale/ naționale care urmează să fie dez- ”Spitale pentru România”, situaţiei epidemiologice
Mh+Gj+Ot-Vl-Dj bătute aflându-se şi cel proiectul de lege referitor determinate de răspândi-
Pag.8: Sport privind amânarea plăţii la trecerea unui imobil din rea coronavirusului şi pen-
Pag.9Horoscop; Eugen chiriilor pe perioada stării domeniul public al statu- tru stabilirea unor măsuri
Dulbaba de urgenţă. lui şi din administrarea suplimentare de protecţie
Pag 10: Anunțuri Universităţii de Ştiinţe socială.
Pag. 11: Întreruperi pro- Pe ordinea de zi figurează Agricole şi Medicină Ve-
gramate DEO / şi proiectele pentru com- terinară Cluj-Napoca pen- Unele dintre aceste pro-
Pag. 12: Vremea regi- pletarea OUG nr. 57/2019 tru Staţiunea de Cercetare iecte urmează să fie dez-
onală: Dr. Tr. Severin, privind Codul administra- Horticolă Cluj-Napoca în bătute în plen sub rezerva
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, tiv, pentru modificarea şi domeniul public al judeţu- depunerii rapoartelor de la
Vâlcea ~ 2 zile completarea Legii-cadru lui Cluj. comisiile de specialitate.
Externe: nr. 153/2017 privind sala-
rizarea personalului plătitSe regăsesc totodată, pe
Şi ultima şedinţă de plen
a Camerei Deputaţilor
Săptămâna trecută unele dintre
restricţii au început deja să fie din fonduri publice, pro- ordinea de zi, proiectele s-a desfăşurat cu prezenţa
relaxate în Polonia, fiind redes- punerea legislativă pentru de lege privind aprobarea anumitor deputaţi - lideri
chise parcurile şi fiind permis completarea art. 135 din Ordonanţei de urgenţă a ai grupurilor parlamenta-
un număr mai mare de cumpă-
rători în magazinele alimentare. Legea nr. 95/2006 privind Guvernului nr. 41/2020 re, iniţiatori ai proiectelor,
Hotelurile din Polonia vor fi reforma în domeniul sănă- referitoare la acordarea preşedinţi ai comisiilor de
deschise pentru concediile din tăţii. unor zile libere părinţilor specialitate şi parlamen-
timpul verii, a anunţat miercuri pentru supravegherea co- tari nominalizaţi să ia cu-
purtătorul de cuvânt al guvernu- De asemenea, se mai află piilor, în situaţia închiderii vântul.
lui polonez Piotr Muller. pe ordinea de zi şi propu- temporare a unităţilor de
Autorităţile de la Sofia intenţi- nerea legislativă pentru învăţământ şi, respectiv,
onează să deschidă la 1 iulie se-
zonul turistic estival, în contex-
tul crizei care afectează puternic Răsturnare de situație cu relaxarea de pe 15 mai.
acest domeniu din cauza pande-
miei de coronavirus. , a anun- Nelu Tătaru, anunțul zilei
ţat marţi ministrul turismului
bulgar, Nikolina Anghelkova.
Potrivit celui mai recent bilanţ,
N elu Tătaru, ministrul
Sănătăţii, a explicat
viziunea sa asupra relaxă-
exista cadrul legal. nez, că facem totul pentru
siguranța poporului ro-
“Cadrul legal se referă la mân.”
numărul de persoane contami-
nate în Bulgaria este de 1.387, rii ce va veni în România existența unei stări de risc
în timp ce 58 de oameni au de- după data de 15 mai, dată epidemic ridicat care poa- “Relaxarea se va produce
cedat şi alţi 222 s-au vindecat. la care preşedintele Iohan- te fi activată prin ordinul în condițiile în care vom
Curs BNR: nis ar urma să ridice starea
de urgenţă.
Ministerului Sănătății. avea un număr de cazuri
(…) Există cadru legisla- noi în scădere, un număr
1 EURO = 4.8436 Lei tiv”, a declarat ministrul. de decese în scădere, un
1 USD = 4.4520 Lei Romania va ieşi din starea număr în scădere și la tera-
1 LIRA =5.5638 Lei de urgenţă după data de El a explicat pentru B1 pie intensivă. Relaxarea se
1 CHF (Franc Elvețian) 15 mai. Ministrul Sănătă- TV că există pârghii pen- va produce când focarele
= 4.5744 Lei ţii, Nelu Tătaru, a explicat tru impunerea restricţiilor pe care le avem acum, în
cum se vor putea menţine chiar şi în absenţa stării diferite județe, vor fi con-
1 Gram de aur anumite restricţii în ţara de urgenţă: “Există aceste trolate.
=244.6873 Lei noastră, dacă nu va mai pârghii și, țin să mențio-