Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ MONUMENT

I. INTRODUCERE (realizat de Vasioiu Robert si Racu Delia)


1. Nume: Cetatea Neamt
2. Etimologie: Numele de Cetatea Neamțului provine de la hidronimul “Neamț” pe care îl
poartă râul de sub poala muntelui și de la care și-au luat numele orașul și mănăstirea din
apropiere, ulterior județul și orașul Piatra care abia, după mijlocul secolului al XIX lea,
devine Piatra-Neamt..
”Legenda”: (” înainte de Ştefan Vodă, cu mult înainte, au venit nişte nemţi pe-aici s-au silit pe
oameni de le-au cărat piatra şi le-a clădit cetatea. Săraci lipiţi pamantului, pierindu-le vitele
cărând la piatră şi, după ce s-au mântuit boii şi caii, au pus şi vacile la jug (…). Mai târziu s-
au sculat oamenii de-au alungat pe nemţi şi le-au dărâmat cetatea, dar venind Ştefan în
scaunul Moldovei, a clădit-o iarăşi„)
3. Unicitate: Singura cetate fără proprietar, fără cadastru.
4. Localizare: Veritabila cetate este o creație moldovenească, situată în apropierea orașului
Târgu Neamț și la aproximativ 46 de km de orașul Piatra Neamț pe Str. Aleea Cetății 1, stânca
Timuș, muntele Pleșu.

5. Structura: În mijlocul fortului se afla o curte interioară largă, înconjurată de încăperi cu diferite
întrebuințări:pe latura de est se aflau închisoarea, monetăria, camera de provizii și cuhnea
(bucătăria) - la parter și demisol, "neagra temniță", paraclisul "Sf. Nicolae", cameră de locuit,
camera pârcălabului și camera domnițelor - la etaj; pe latura de vest se aflau sala armelor - la
demisol și parter, sala de sfat și judecată, o sală de trecere, un iatac și o cameră de taină - la
etaj; pe latura de sud se afla un lapidarium - la demisol și parter și o terasă - la etaj; pe latura de
nord nu existau încăperi, aici aflându-se doar zidul de incintă. În curtea interioară se afla o
fântână. 
II. ISTORIC
1. Anul fondării și durata construcției: Prima construcție fortificată datează din a doua parte
a domniei lui Petru Mușat (1375-1391). Ea a fost mentionata prima data de 2 februarie 1395 in
timpul expeditiei lui Sigismund de Luxemburg.
2. Fondatori: cetatea a fost construită la sfârşitul secolului al XIV-lea de Petru I (1375-1391),
a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ştefan cel Mare şi distrusă în secolul al XVIII-lea
(1718) din ordinul domnitorului Mihai Racoviţă.
3. Restaurare: În perioada 2007-2009, Cetatea Neamțului a fost reabilitată cu fonduri
europene, la care s-au adăugat fonduri alocate de Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu
Consiliul Local Târgu Neamț. Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic au fost întocmite de
către un colectiv condus de arhitecții Gheorghe Sion și Corneliu Constantin. Cheltuielile de
reabilitare s-au ridicat la 2,5 milioane de euro.  

S-au realizat următoarele lucrări: modernizarea drumului de acces pornind cu strada Stefan
cel Mare, strada 1 Decembrie și terminând cu Aleea Cetătii; restaurarea întregului ansamblu
arhitectonic; iluminarea căilor de acces și a monumentului; construcția de noi clădiri care să

1
satisfacă cerințele funcționale impuse; amenajarea celor trei parcări existente în apropierea
cetății; alimentarea cu apă și canalizarea. 

III. ARHITECTURA:
1. Stil: Cetatea respecta stilul Musatin
2.Materiale folosite: Cetatea Neamț este construită din piatră de râu (folosită atât ca elevație,
cât și ca umplutură a zidurilor), din piatra de carieră (folosită la arcade, pervazuri, piloni și
contraforți) și rocă de gresie verzuie. Între cetate și restul platoului se află un șanț de apărare.
Încăperile din turnuri au plafoane sprijinite pe grinzi groase de stejar, iar celelalte aveau arcade
boltite realizate din cărămidă.
3. Elemente decorative: podul arcuit susţinut de cei 11 piloni înalţi din piatră, care avea
această formă pentru a diminua elanul atacatorilor, aceştia fiind nevoiţi să îşi mute scutul
dintr-o mâna într-alta; turnurile de aparare din colţurile cetăţii sunt incluse în interiorul
zidurilor, din cauza fortificaţiilor, şi nu construite in exteriorul acesteia; puntea ce se ridica la
nevoie pentru a întrerupe legatura cetăţii cu podul; capcana cu trapă denumită «cursa de
şareci» ; Paraclisul Sf. Nicolae, unde culoarea roşu aprins a catapeteasmei si a porţilor
împărăteşti, contrastează puternic cu zidurile gri ale cetăţii,

IV. FUNCȚIONALITATE ȘI PUNCTE FORTE: Program de vizitare zilnic, între orele


09.00-17.00; Taxa de vizitare: 5 lei/adult şi 3 lei/preşcolar, elev, student ;Taxa de
fotografiere/filmare: 10 lei ;În fiecare vară, la Cetate se sarbatoresc Zilele Cetăţii Neamţ.
Punctele forte ale cetatii sunt: Dimensiunea impresionanta, frumusetea si unicitatea zonei cat
si a stilului cetatii, comoara de cultura care se afla acolo.

V. CONCLUZII: A fost mentionata prima data pe 2 februarie 1395, a fost construita in


timpul lui Petru Musat si fortificata de Stefan cel Mare, a fost restaurata cu 2,5 milioane Euro,
au fost folosite pietre de rau, roca de gresie si piatra de cariera pentru constructie si are un pod
arcuit, sustinut de 11 piloni inalti de piatra, impresionant.