Sunteți pe pagina 1din 7

Sisteme de operare

Un sistem de operare constă într-un ansamblu de proceduri manuale și


module de programe de sistem, care administrează resursele sistemului de
calcul, asigură utilizarea eficientă în comun a acestor resurse și oferă
utilizatorului o interfaţă câ t mai comodă pentru utilizarea sistemului de
calcul.

Funcțiile sistemului de operare


Pentru a îndeplini rolul de interfața intre hardware si utilizatori, un sistem
de operare trebuie sa fie capabil îndeplinească urmă toarele funcții:

1.Oferirea posibilită ții de lansare in execuție a programelor de aplicație. In


acest sens, sistemul de operare trebuie sa dispună de:

-        un editor de texte

-        un translator

-        un editor de legă turi

2.Alocarea resurselor necesare execută rii programelor, se realizează prin


identificarea: programelor ce se executa, a necesarului de memorie, a
dispozitivelor periferice si a cerințelor privind protecția datelor.

3.Facilitati pentru compresia datelor, sortare, interclasare, catalogarea si


întreținerea bibliotecilor, prin programele utilitare disponibile.

4.Planificarea execuției lucră rilor după anumite criterii, pentru utilizarea


eficienta a unitatii centrale de prelucrare.

5.Asistarea execuției programelor prin comunicația sistem calcul-utilizator,


atâ t la nivel hardware, cat si la nivel software.

Componentele sistemului de operare

Majoritatea sistemelor de operare, pentru a ră spunde rolului de interfața


hardware – utilizatorii, sunt organizare pe doua niveluri:
-        nivelul fizic, care este mai apropiat pe partea hardware a sistemului
de calcul, interferâ nd cu aceasta prin intermediul unui sistem de
intreruperi.

-        nivelul logic, care este mai apropiat de utilizator, interferâ nd cu


acesta prin intermediul unor comenzi, limbaje de programare, utilitare, etc.

             

              Potrivit acestor doua niveluri, sistemele de operare cuprind in


principal doua categorii de programe:

-        programe de control si comanda, cu rolul de coordonare si control a


tuturor funcțiilor sistemelor de operare , cum ar fi: procese de  intrare-
ieșire, execuția întreruperilor, comunicația hardware-utilizator;

-        programe de servicii(prelucrari), care sunt executate sub


supravegherea programelor de comanda si control, fiind utilizate de
programator pentru dezvoltarea programelor sale de aplicație.

Tipuri de sisteme de operare


 In principal, in cazul calculatoarelor personale exista doua tipuri de
sisteme de operare:

-        monotasking, care executa un singur program la un moment dat,


realizâ nd doua funcții de baza;

Ø    incarcarea si execuția programelor

Ø    asigurarea unor interferente cu dispozitivele periferice.

-        multitasking, la care nucleul sistemului de operare trebuie sa asigure


suplimentar partajarea tipului intre programele ce se executa si gestiunea
alocă rii resurselor sistemului; componentele principale incluse:

Ø    supervizorul, care lansează , oprește sau suspenda alocă rile;

Ø    planificatorul, care reglează timpul de execuție pentru operațiile in curs


de execuție;
Ø    alocatorul de resurse, care evidențiază resursele libere sau alocate;

Ø    modulul de gestiune pentru intră ri/iesiri, care asigura dialogul cu


perifericele

Dezvoltari ale sistemelor de operare


 Primele sisteme de operare realizau prelucrarea pe loturi de programe.
Comunicarea operațiilor ce urmau sa se realizeze se fă cea prin intermediul
unui limbaj de comanda care permitea interpretarea instrucțiunilor
adresate sistemului, precum si tratarea situațiilor de eroare. Sistemele de
acest tip funcționau in regim demonoprogramare.

              UCP(unitatea centrala de prelucrare) poate executa numai o


instrucțiune intr-o anumita cuanta de timp si nu poate opera decâ t cu date
ce se gă sesc in memoria interna; daca dispozitivele periferice de intrare
sunt lente in furnizarea datelor sau programelor că tre memoria interna,
UCP trebuie sa aștepte transferul datelor/programelor in memoria interna
de a începe execuția programului.

              Daca sistemul de calcul dispune de un sistem de operare simplu,


atunci prelucrarea mai multor programe se realizează serial, ceea ce
conduce la o ineficienta utilizare a UCP.

Windows reprezintă o componenta a structurii calculatorului,


format din ansamblul programelor utilizate pentru exploatarea cat mai
eficienta a resurselor calculatorului. Acesta include facilitați
multitasking, oferă o interfața grafica atractiva si include facilitați Plug
and Play ( posibilitatea de instalare si configurarea automata a
dispozitivelor hard )

Funcţiile sistemului WINDOWS:


• gestionarea fişierelor - se pot afişa liste cu fişierele şi dosarele care există
pe calculator, se poate efectua mutarea, copierea şi ştergerea lor

• lansarea aplicaţiilor cu uşurinţă , folosind pictogramele şi meniurile

• detectarea erorilor din sistem


Linux  este o familie de sisteme de operare de tip Unix care
folosesc Nucleul Linux . Linux poate fi instalat pe o varietate largă
de hardware, începând cu telefoane mobile, tablete, console video,
continuând cu calculatoare personale până la supercomputere.

Nucleul (kernel-ul) Linux este un nucleu monolitic. Cu toate acestea, spre


deosebire de multe alte nuclee monolitice, driverele se pot încă rca în
memoria de lucru la utilizare, și se pot șterge de acolo ulterior, eliberâ nd
resursele utilizate, fă ră a necesita resetarea sistemului sau recompilarea
nucleului. Facilită țile oferite de nucleu includ, printre alele:

multitasking real și complet,

suport pentru memorie virtuală ,

distribuția executabilelor la scriere,

management avansat al memoriei,

suport avansat pentru TCP/IP (inclusiv rutare și filtrare),

pâ nă la un miliard de procese simultane,

sistem de sunet modularizat (OSS sau ALSA)

10 avantaje pentru Linux


1. Este gratis – fara crack-uri.

2. 95% din aplicațiile pentru orice scop (media, internet, office, download,
programare, web development) sunt gratis.

3. Nu sunt viruși.

4. Securitatea este mult mai bine implementata – fata de Windows.

5. Exista implicit un super-administrator (root) care neapă rat are o parola –


spre deosebire de Windows, unde pot fi mai mulți si de obicei fara parole.

6. Funcționalitate dovedita in domeniul serverelor – linux nu se blochează


niciodată .
7. Gă sești ușor documentație pentru orice problema.

8. Fiabilitate dovedita pe termen lung.

9. Exista distributii pentru toate tipurile de sisteme (desktop, laptop, server,


mainframe, mobile) – este adevă rat ca CentOS de exemplu pus pe un laptop
nu e cea mai buna alegere dar am văzut Ubuntu instalat cu toate driverele
(inclusiv wireless) in 45 de min.

10. 100% customizabil, are teme si efecte 3D (gratis) inca ne-egalate de


programele similare pentru Windows.

10 dezavantaje pentru Linux


1. Puține distribuții au versiuni si in romana.

2. Deși a evoluat mult interfața linia de comanda este inca indispensabila –


spre deosebire de Windows unde MS-DOS este utilizat doar de că tre
‘cunoscă tori’.

3. Instalarea programelor este mai complexa – pe Windows majoritatea se


reduc la next->next…

4. Este mai restrictiv asupra drepturilor de acces – de exemplu un fișier


creat de userul ‘root’ pe linux, implicit nu poate fi șters de ceilalți utilizatori,
(indiferent de partiție), pe câ nd pe Windows, e liber la șters pentru toți.

5. Instalarea de drivere este mai complexa decâ t pe Windows.

6. Gama de jocuri pentru Linux este mai mica decâ t pentru Windows.

7. Pachetele au uneori dependente, pentru care vei fi nevoit sa te conectezi


la Internet sa le rezolvi.

8. Nu este promovat de că tre resellerii de calculatoare, tocmai pentru ca,


fiind gratis nu le aduce castiguri!

9. Este mai puțin folosit pe calculatoarele ‘Home’, preferat fiind Windows,


datorita facilitații cu care se instalează programe.

10. Configurarea unei rețele in linux implica mai multe cunoștințe decâ t pe
Windows.
10 avantaje pentru Windows
1. Este ușor de administrat;

2. Nu implica folosirea liniei de comanda.

3. Exista foarte multe jocuri pentru el.

4. Instalarea de programe este foarte simpla.

5. Aproape orice puști din bloc știe sa îl instaleze (sau mai bine zis re-
instaleze).

6. Este licențiat – nu e neparat un avantaj, însa in caz ca primești ecran


albastru pe Window-sul tă u de 150E ai un numă r de telefon la care sa suni
si sa te descarci.

7. Este capabil sa ruleze, desigur o vreme, si pe un hard-drive cu bad-uri –


lucru pe care linux nu-l va face.

8. Producă torii de hardware oferă suport implicit pentru el.

9. Instalarea de drivere este foarte simpla.

10. Accesul foarte ușor la programele care pornesc la boot-are sau odată cu
windows – un avantaj atunci câ nd vrei sa dezactivezi un program ce
încetinește Windows la pornire, dar pe de alta parte un dezavantaj daca ne
gâ ndim ca un soft spyware poate face același lucru.

10 dezavantaje pentru Windows


1. Management defectuos al fesierelor temporare – fapt ce face ca hard-ul
pe care este instalat sa aibă tot mai puțin spațiu liber pe zi ce trece,
majoritatea utilizatorilor fiind determinați sa-l reinstaleze la anumite
perioade de timp.

2. Multe programe care ajung instalate pe un Windows XP sunt crack-uri,


fapt ce incalca drepturile de autor si de distribuție.

3. Virusi, malware, spyware, addware, troieni – fara un antivirus, un system


Windows nu rezista mult.
4. Management defectuos al programelor care utilizeaza multa memorie –
un exemplu ar fi Firefox 3, care pe un sistem cu Windows XP si 512 RAM la
fiecare 45 de minute se blocheaza.

5. Desi se bucura de suport hardware nu de putine ori se intampla ca un


driver sa duca la un ecran albastru… .

6. Majoritatea progranelor sunt licentiate – costa, incepand cu Microsoft


Ofiice pana la amaritul de System Mechanic.

7. Securitatea locala (intr-o retea locala) este defectuoasa – implicit folder-


ul “SharedDocs” de pe computerul tau poate fi modificat de oricine din rețea
.

8. Fiabilitate scazuta pe termen lung.

9. Nu este open-source – acst lucru nu-I afectează pe utilizatorii ‘Home’ insa


pentru developerii care vor sa faca o aplicatie care sa interfereze de
exemplu cu Windows Media Player nu e deloc ușor sa obtina codul sursa, de
fapt daca mă gâ ndesc mai bine e imposibil.

10. Documentație foarte slaba – daca ai ceva problema cu Windows nu se


gă sesc forumuri de specialitate, spre deosebire linux are forumuri dedicate
diferitelor distribuții si mai ales romanești.

S-ar putea să vă placă și