Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

Data: 4.12.2019

Propunător: Alexandru Elena-Alexandra, Petrescu Andreea Irina

Clasa: a III-a

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice

Tema lecției: Forma elaborată

Subiectul: Portretul

Forma de realizare: Activitate integrată

Discipline integrate: AVAP, LLR, Matematică

Scopul lecției: Formarea de priceperi și deprinderi de a identifica și numi forme geometrice ca elemente de limbaj plastic;

Obiective operaționale:

1. Pe parcursul lecției, toți elevii vor recunoaște cel puțin trei forme din natură.
2. La sfârșitul lecției, toți elevii vor recunoaște cel puțin trei tipuri și expresivități ale formei, pe baza planșei demonstrative și a reproducerii
după aceasta.
3. La sfârșitul lecției, toți elevii vor obține cel puțin trei forme elaborate cu ajutorul diferitelor tehnici și procedee.
4. Pe parcursul lecției, toți elevii vor folosi cel puțin două forme geometrice pentru a realiza sarcina de lucru.

Metode, procedee și tehnici didactice: conversația euristică, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, turul galeriei, jocul didactic

Mijloace de învățământ: bloc pentru desen, acuarele, creioane coloraate, carioci, pensule, pahare, forme geometrice din hârtie

Forme de organizare: frontal, individual.


Durata: 45 de minute

Nr Etapele lecției Ob Eșalonarea conținutului Strategii didactice Evaluarea


crt. op. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode, Mijloace de Forme de
procedee și învățământ organizare
tehnici
didactice
1 Momentul Asigurarea condițiilor Elevii își pregătesc conversația Blocul de frontal
organizatoric necesare pentru instrumentele necesare desen,
desfășurarea optimă a desfășurării lecției acuarele,
lecției pensule etc
2 Captarea Le citim copiilor o Copiii ascultă poezia Conversația frontal
atenției poezie:
„Frumoasă-i și actoria,
Dar iubesc geometria,
Iată cercul rotund, mare,
Niciun colțișor nu are!
Colegul, m-a fascinat,
Un pătrat a desenat,
Și o formă ascuțită,
Ce triunghi e denumită,
Marius, atent, a trasat,
Un dreptunghi cum n-a
visat
Și un romb, cu mare zor,
E artist, un creator!
Dragă-mi e de-aș spune-
n lume,
Geometria e minune!
3 Reactualizarea Cu ajutorul jocului . Jocul constă în faptul că 5 Jocul Forme Frontal Observarea
cunoștințelor didactic, le vom reaminti elevi vor extrage din didactic, geometrice sistemica
copiilor că la ora de săculeț câte o formă exercițiul, din hârtie,
matematică am vorbit geometrică (pătrat, observația săculeț
despre formele triunghi, dreptunghi, romb,
geometrice cerc) pe care o vor
identifica.
4 Anunțarea temei Astăzi vom utiliza Elevii vor observa cu Observația Forme Individual Observarea
și a obiectivelor formele geometrice atenției formele geometrice geometrice sistemică
pentru a crea un portret. identificate cu ajutorul din hârtie
jocului.
5 Prezentarea Vom expune lucrarea Elevii vor intui materialele Demonstrația Individual Aprecieri
conținutului și model. pe care le vom utiliza în Explicația verbale
dirijarea Vom realiza împreună desfășurarea lecției. Exercițiul
învățării exerciții pentru Vor face exerciții pentru
încălzirea mâinilor. încălzirea mâinilor și vor
Le urăm copiilor spor la realiza lucrarea, dând frâu
lucru și vom reda liber imaginației
cântece pentru o
atmosferă mai relaxantă

6 Evaluarea Realizăm o expoziție cu Elevii își vor expune Turul Individual Observarea
produselor lucrările elevilor ce vor lucrările galeriei sistemică
realizate fi evaluate după
următoarele criterii:
-respectarea formei
plastice
-bogăția culorilor
-originalitate,
creativitate.
8 Aprecieri și Facem aprecieri asupra Elevii primesc feedback Conversația Frontal Aprecieri
recomandări lecției în ansamblu din partea profesorului, dar verbale
și din partea colegilor

S-ar putea să vă placă și