Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de exerciţii pentru grupul de litere „ge, Ge”

1. Citeşte cuvintele şi subliniază grupul „ge, Ge”:


gem re-ge min-ge

ger le-ge nin-ge


ge-ne gean-tă Ge-ta

ge-me gea-man-tan Geor-ge


ge-me-ne le-gen-dă Geor-ge-ta
2. Citeşte:
Legenda . . .
Legenda spune că, demult, Gelu, voinicul cel netemător de duşmani,
cu oastea sa a luptat pentru apărarea pământului românesc.

Mai spune legenda că Gelu, rănit în luptă, a cerut calului, bunul său
tovarăş, să îi sape cu copita un mormânt lângă apă.

Mândrul român nu a vrut să cadă în mâinile duşmanilor cotropitori.

3. Răspunde:

Ce spune legenda?

Ce a cerut Gelu calului său?

Ce nu a vrut românul?

4. Desparte în silabe cuvintele:

ninge, gerul, mărgele, degete, degeră


5. Completează cuvântul cu silaba „ge”

re__, a__ră, sân__, ___roasă, ră__te, cataloa___, __r

6. Scrie cuvintele după model: Model : merg – merge


trag, şterg, strâng, plâng

7. Compune nume de persoane cu silabele:


lu, Ge, Geor, ta, ge

8. Jocul Mai mulţi, mai multe : deget - degete


deget, răget, mărgea, geană

9. Desenaţi obiectele a căror denumire conţine grupul „ge”:

ceas, mărgele, ciuperci, geantă, rege, gem, gândăcel, minge