Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU - COMUNICARE

Ortograme ( s-a/sa )

1.Găseşte cuvinte potrivite.


_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
s-a
_________________________ _________________________
sa
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
2.Realizează propoziţii , punând în locurile libere , cuvinte potrivite.
 ___________________ s-a oprit .
 ___________________ s-a împrăştiat .
 ___________________ s-a aglomerat .
 Veveriţa s-a __________________ .
 Pământul s-a ________________ .
 Iarba s-a ____________________ .
 Sora sa ______________________ .
 Banca sa _____________________ .
3.Descoperă şi corecteză! Din cele cinci propoziţii, trei conţin o formă greşită a
ortogramei. Care sunt acelea?
 Primăvara s-a înstăpânit peste sat.
 Purtarea s-a mă întristează.
 Căprioara sa oprit la marginea pădurii.
 S-a luminat la faţă la vederea sa.
 Mierla sa oprit pe ramura copacului.
4.Completează cu s-a ori sa pentru a reface versurile:
 _________ luminat de ziuă, apar zorii.
 Şi _________ umplut de rouă roata florii.
 _________ pitulat în iarbă un gândac
 Şi _________ pornit pe ceartă un gânsac.
 O floare din caisul încărcat
 _________ legănat, o clipă prin văzduh,
 Şi topit de sete ca un duh.

5.Completează cu s-a ori sa:

Prima rază de primăvară_____ strecurat sfioasă pe pământ. Ghiocelul______


trezit la viaţă. Inimioara______ a tresărit ._____ aşezat pe o frunză verdeca un
mândru fiu de crai. Şi-a scuturat dalba_________ haină. Bucuria_________ era fără
margini.
Ca din senin____ stârnit un vântişor. Prin pădure____ împrăştiat o boare
uşoară de parfum.