Sunteți pe pagina 1din 16

PERCEPȚII ȘI ATITUDINI

PRIVIND
TESTAREA PENTRU COVID - 19
Aprilie 2020
METODOLOGIE
EXECUTIVE SUMMARY

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.089 subiecți 18+

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 24, 27 aprilie 2020

3
REZULTATE
EXECUTIVE SUMMARY

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, testarea prin sondaj a populației pentru a se stabili cât la sută
dintre cetățeni sunt în infectați și câți sunt imunizați față de coronavirus ar fi o măsură.... 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte bună 29%

Bună 50%

Proastă 8%

Foarte proastă 10%

Nu știu 3%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, testarea prin sondaj a populației pentru a se stabili cât la sută
dintre cetățeni sunt în infectați și câți sunt imunizați față de coronavirus ar fi o măsură.... 6
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.

Din punctul dvs. de


vedere, testarea prin Foarte bună+ 79% 80% 79% 81% 80% 76% 67% 88% 80% 84% 73% 76% 82% 78%
sondaj a populației Bună
pentru a se stabili cât
la sută dintre Foarte proastă+
20% 16% 20% 17% 15% 18% 27% 10% 18% 14% 22% 22% 14% 18%
cetățeni sunt în Proastă
infectați și câți sunt
imunizați față de Nu știu/ Nu
coronavirus ar fi o 2% 5% 1% 2% 5% 6% 5% 2% 2% 2% 5% 2% 4% 4%
răspund
măsură....

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, testarea prin sondaj a populației pentru a se stabili cât la sută
dintre cetățeni sunt în infectați și câți sunt imunizați față de coronavirus ar fi o măsură.... 7
ANALIZE

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile


parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota?
Alt NV/ Ind./
PSD PNL USR/ PLUS
răspuns NR
Din punctul dvs. de vedere,
testarea prin sondaj a Foarte bună+ Bună 77% 83% 79% 77% 78%
populației pentru a se stabili
cât la sută dintre cetățeni Foarte proastă+ Proastă 20% 14% 21% 17% 17%
sunt în infectați și câți sunt
imunizați față de coronavirus Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 0% 6% 4%
ar fi o măsură....

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, acordarea unor certificate de imunitate pentru cetățenii care
au avut COVID-19 și s-au imunizat astfel încât aceștia să fie exceptați de la restricțiile 8
impuse, ar fi o măsură...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte bună 13%

Bună 50%

Proastă 22%

Foarte proastă 12%

Nu știu 3%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, acordarea unor certificate de imunitate pentru cetățenii care
au avut COVID-19 și s-au imunizat astfel încât aceștia să fie exceptați de la restricțiile
impuse, ar fi o măsură... 9
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.

Din punctul dvs. de


vedere, acordarea Foarte bună+
58% 68% 60% 60% 66% 69% 69% 65% 45% 60% 67% 69% 61% 60%
unor certificate de Bună
imunitate pentru
cetățenii care au
Foarte proastă+
avut COVID-19 și s-au 39% 28% 39% 37% 30% 26% 30% 31% 51% 36% 31% 28% 35% 38%
Proastă
imunizat astfel încât
aceștia să fie
exceptați de la Nu știu/ Nu
restricțiile impuse, ar răspund 2% 4% 1% 3% 4% 5% 1% 5% 3% 4% 2% 3% 4% 1%
fi o măsură...

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Din punctul dvs. de vedere, acordarea unor certificate de imunitate pentru cetățenii care
au avut COVID-19 și s-au imunizat astfel încât aceștia să fie exceptați de la restricțiile
impuse, ar fi o măsură... 10
ANALIZE

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile


parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota?
Alt NV/ Ind./
PSD PNL USR/ PLUS
răspuns NR
Din punctul dvs. de vedere,
acordarea unor certificate de Foarte bună+ Bună 67% 68% 56% 59% 62%
imunitate pentru cetățenii care
au avut COVID-19 și s-au Foarte proastă+ Proastă 31% 29% 43% 36% 34%
imunizat astfel încât aceștia să
fie exceptați de la restricțiile Nu știu/ Nu răspund 2% 3% 1% 5% 4%
impuse, ar fi o măsură...

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Ați auzit că există posibilitatea ca orice român să își facă din proprie inițiativă
11
testul de depistare a infecției cu COVID-19, contra cost?

Nu răspund
1%

Da
37%

Nu
62%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Ce părere aveți despre efectuarea acestor teste contra-cost? 12

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte bună 11%

Bună 41%

Proastă 26%

Foarte proastă 19%

Nu știu 2%

Nu răspund 1%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


Dumneavoastră ați fi interesat să vă faceți un astfel de test? 13

Nu răspund
1%

Nu
39%

Da
59%

Da, și am făcut deja


0.4%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA VOLUNTARĂ
14
ANALIZE

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Ați auzit că există
Da 35% 39% 37% 39% 33% 40% 38% 36% 37% 39% 35% 37% 35% 42%
posibilitatea ca orice român
să își facă din proprie
Nu 64% 61% 63% 60% 67% 60% 61% 64% 63% 61% 64% 63% 65% 56%
inițiativă testul de depistare
a infecției cu COVID-19,
Nu răspund 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2%
contra cost?
Foarte bună+ Bună 53% 52% 53% 51% 54% 51% 47% 53% 64% 57% 47% 61% 47% 50%
Ce părere aveți despre
Foarte proastă+
efectuarea acestor teste 44% 45% 45% 45% 43% 46% 50% 44% 33% 40% 50% 38% 48% 50%
Proastă
contra-cost?
Nu știu/ Nu răspund 3% 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 5% 0%

Da 57% 60% 55% 57% 63% 61% 59% 60% 55% 60% 58% 59% 55% 67%

Dumneavoastră ați fi Da, și am făcut deja 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0%


interesat să vă faceți un
astfel de test? Nu 41% 38% 44% 40% 35% 37% 40% 38% 42% 39% 41% 40% 42% 32%

Nu răspund 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 2% 0%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA VOLUNTARĂ
15
ANALIZE

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile


parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota?
Alt NV/ Ind./
PSD PNL USR/ PLUS
răspuns NR
Da 44% 36% 35% 31% 36%
Ați auzit că există posibilitatea ca
orice român să își facă din proprie
Nu 56% 64% 65% 69% 63%
inițiativă testul de depistare a
infecției cu COVID-19, contra cost?
Nu răspund 0% 0% 0% 0% 2%

Foarte bună+ Bună 49% 53% 61% 62% 46%


Ce părere aveți despre efectuarea
Foarte proastă+ Proastă 50% 46% 37% 35% 47%
acestor teste contra-cost?
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 3% 3% 6%

Da 63% 61% 62% 62% 51%

Da, și am făcut deja 0% 0% 1% 0% 1%


Dumneavoastră ați fi interesat să vă
faceți un astfel de test?
Nu 36% 38% 37% 37% 46%

Nu răspund 1% 1% 0% 0% 2%

PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020


PERCEPȚII PRIVIND TESTAREA PENTRU COVID – 19 – Sondaj de opinie – Aprilie 2020