Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-15
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

vineri, 24 aprilie 2020 • anul XXXI, nr. 8926 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Emil Boc:
Coronavirusul
și noile focare „Cel mai important proiect
infracționale
de mobilitate din istoria Clujului”
Primarul Emil Boc a semnat, joi, contractul pentru
realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate
Cosmin PURIȘ pentru proiectul metrou și tren metropolitan la Cluj-
Napoca.
În urma licitației, asocierea SWS Engineering SPA(Italia)
- SYSTRA (Franța) - METRANS Engineering SRL (Româ-

Î
n ultimele zile, în România au fost înre- nia) va realiza documentațiile necesare. La semnarea con-
gistrate mai multe acte de violență împo- tractului, primarul Emil Boc a subliniat că suntem în pre-
triva oamenilor legii. A fost cazul de la zența celui mai important proiect de mobilitate din istoria
Hunedoara, unde câteva zeci de persoane Clujului, cu o puternică componentă economică și de calitate
furioase au jignit polițiștii și le-au distrus a vieții. „Clujul nu poate rămâne captiv în granițele adminis-
mașinile. La Codlea, trei polițiști și un jan- trative pe care le are azi, adică proiectul nostru are în vedere
darm, care încercau să aplaneze un conflict, dezvoltarea economică viitoare a zonei metropolitane Cluj.
au fost răniți în plină stradă. Asemenea acte Anca M. Colibășanu
s-au petrecut și în cartierul bucureștean continuare în pagina a 4-a
Rahova, la Săcele, în Fetești și Ploiești. Cu
siguranță, în perioada următoare, astfel de
provocări vor spori mai degrabă decât vor Municipalitatea clujeană trage un semnal de alarmă Cluj:
scădea. Întrebarea care se pune este cum e
posibil ca în plină stare de urgență să aibă Municipalitatea clujeană atrage alizează cu respectarea regulilor mezi pe o distanță de 5 metri; des- S-au confiscat
loc astfel de fapte grave de tulburare a or- atenția asupra faptului că există de prevenire și stingere a incendi- fășurarea arderii numai pe timp de 222 de metri cubi
dinii și liniștii publice iar printre victime riscul declanșării de incendii, ilor, în caz contrar persoanele în zi; asigurarea mijloacelor pentru de material lemnos
să se numere și oameni ai legii? Răspunsul generate de scăparea de sub cauză fiind pasibile de amendare stingerea eventualelor incendii;
control a arderii vegetației contravențională de până la 2.500 supravegherea permanentă a arde- Poliţiștii clujeni și lucră-
nu e foarte greu de aflat. Într-un editorial torii silvici au confiscat 222
publicat recent cu titlul „Un nou pericol îi uscate, având în vedere starea lei. Principalele reguli care trebu- rii; stingerea totală a focului îna-
prelungită de secetă din această ie respectate în astfel de situații inte de părăsirea locului arderii; metri cubi de material lemnos
paște pe români”, am arătat că, pe fondul și au aplicat amenzi de peste
măsurilor luate după izbucnirea epidemiei primăvară, coroborată cu sunt: condiții meteorologice fără interzicerea acoperirii cu pământ
existența în multe gospodării a vânt; colectarea în grămezi a re- a focarelor. “În scopul prevenirii 45.000 de lei în cadrul unei
de coronavirus în țările europene, sute de acţiuni de prevenire și com-
mii de români din diaspora s-au întors în unor mari cantități de resturi și sturilor vegetale în cantități astfel unor evenimente cu potențiale ur-
deșeuri vegetale uscate. încât arderea să poată fi completă; mări tragice, facem apel către cetă- batere a faptelor ilicite în do-
România, iar printre ei nu se află doar per- meniul silviculturii.
soane rămase peste noapte fără locuri de executarea arderii în zone care să țenii municipiului Cluj-Napoca să
Cei care nu respectă regulile nu permită propagarea focului la dea dovadă de responsabilitate pe „În perioada 14-22 aprilie,
muncă ci și numeroși infractori care acțio- poliţiștii Biroului de Comba-
nau în diverse zone ale Europei. de prevenire, riscă amenzi ustu- construcții ori alte bunuri com- timpul unor astfel de activități”,
rătoare. Astfel, arderea vegetației bustibile; curățarea de vegetație transmit reprezentanții Primăriei tere a Delictelor Silvice din
continuare în pagina a 12-a cadrul Serviciului de Ordine
uscate în scop de igienizare se re- a suprafeței din jurul fiecărei gră- Cluj-Napoca.
Publică, în colaborare cu re-
prezentanţii Gărzii Forestiere
Cluj-Napoca: Cluj au desfășurat activităţi

Lucrările la prima stradă smart din România se apropie de final


continuare în pagina a 4-a

Primarul municipiului Cluj- public. De asemenea, va fi insta-


Napoca, Emil Boc, a verificat lat mobilier urban modern, ce
stadiul lucrărilor la strada permite încărcarea telefoanelor
Molnar Piuariu, proiect cu mobile sau tabletelor prin porturi
finanțare europeană ce USB, precum și două stații de
presupune reamenajarea încărcare rapidă pentru mașini • TELEFON „VĂ AJUTĂM
completă a tronsonului dintre electrice, cu câte 2 locuri fiecare. DIN CLUJ”: 0364.406.517
străzile Fabricii de Zahăr Pe lângă reorganizarea spațială și Livrare alimente și medi-
și Dâmboviței, cuprinzând dotările urbane menționate, este camente pentru persoane
intersecția cu str. Teleorman. instalat un nou sistem de ilumi- vârstnice și vulnerabile.
nat, inteligent, cu tehnologie LED • TELEFONUL PRIMĂRIEI
Investiția vizează crearea unui și un sistem de irigare cu senzori. pentru vârstnicii clujeni:
culoar pietonal modern, cu prio- Concret, proiectul presupune 0372.280.499
ritizarea mijloacelor de transport reorganizarea străzii prin elimi- Sprijin pentru vârstnici.
nemotorizate. 48 de arbori noi narea diferențelor de nivel între • TELVERDE pentru COVID-19:
vor completa copacii existenți spațiul exclusiv pietonal și spa- 0800.800.358.
pe acest tronson, îmbunătățind țiul carosabil; refacerea întregii Informaţii despre infecţiile cu
semnificativ calitatea spațiului continuare în pagina a 4-a COVID-19.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324