Sunteți pe pagina 1din 2

» Programul pentru implementarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar

si bancilor de date urbane in municipii, orase si comune

Scopul sistemului informational specific domeniului


imobiliar-edilitar, prin datele si informatiile care le pune la
dispozitia administratiilor publice locale, asigura nu numai
evidenta fondului imobiliar-edilitar si inregistrarea
proprietatii, ci au un rol deosebit in determinarea unui
sistem corect de taxe si impozite, in dezvoltarea pietei
imobiliare, protectiei mediului, planificarii urbane, etc., cu
posibilitatea accesarii lor si de catre cetateni, avand rol
important in procesul de informare, transparenta si debirocratizare.
In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, Ministerului
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, respectiv Directia Generala Dezvoltare Teritoriala – Directia
Urbanism si Dezvoltare Locala, prin Serviciul Sistem Informational specific domeniului imobiliar-
edilitar si banci de date urbane, ii revine ca atribuţie organizarea activitatii de executare a lucrarilor
tehnice de identificare, masurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare si de constituire a
bancilor de date urbane, la nivel national, pe baza de programe anuale.
Lucrarile tehnice de identificare, masurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare si
de constituire a bancilor de date urbane gestionate prin programul de implementare a Sistemului
Informational specific domeniului imobiliar-edilitar si banci de date urbane, sunt prevazute si
organizate sa cuprinda intravilanul localitatilor urbane si rurale ale tarii, respectiv 267 oraşe si municipii cu
suprafata de cca.220.000 ha şi 13.456 localitati rurale cu suprafata de cca.1.300.000 ha.
Finantarea, contractarea, executarea, avizarea, precum si receptia lucrarilor tehnice de identificare,
masurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare si de constituire a bancilor de date urbane se
face in conformitate cu Normele metodologice aprobate prin H.G.nr.512/1997, modificata prin
H.G.nr.818/2006 si a Metodologiilor privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar si a
retelelor edilitare in localitati, aprobate prin Ordinul nr.90/NN/911-CP si Ordinul 91/NN/912-CP din
02.06.1997 emise de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Oficiul National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie.

1
SISTEMUL INFORMAŢIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR-EDILITAR
ŞI BĂNCILOR DE DATE URBANE

Aplicaţiile Sistemului Informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi bănci de date urbane,


folosit în activitatea cotidiană a administraţiei publice locale

Aplicaţii de tip GIS - cele mai bune practici