Sunteți pe pagina 1din 4

CALCULUL ŞI ANALIZA COSTURILOR DE FABRICAŢIE ALE PRODUSULUI

SUC NATURAL DE MERE

1. DATE GENERALE DE FABRICAȚIE


1.1 GAMA DE PRODUSE și PREȚURI de vânzare:
- Suc natural de mere 0,5L-PET, 4 lei/buc
- Suc natural de mere 1L- PET, 7 lei/buc
- Suc natural mere 2L-BIB, 12 lei/buc
1.2 FLUX TEHNOLOGIC:
- Sortare fructe-Spălare-Tocare-Presare-Limpezire-Filtrare-Pasteurizare-Dozare-Ambalare-Stocare
- 1 ciclu de fabricatie = 100 kg mere=50 L de suc (Productivitate Hidropresa)
1.3 REŢETĂ (1L suc)
- Suc natural 0,9 L
- Apă demineralizată 0,1L
1.4 PRODUCŢIE MEDIE LUNARĂ (20 zile/luna-192 cicluri)
Produs Ambalaj Cantitate Cantitate
[buc] [L]
Suc natural de mere 0,5 L 6400 3200
Suc natural de mere 1L 3200 3200
Suc natural de mere 2L 1600 3200
TOTAL 11200 9600

OBIECTUL DE CALCULAŢIE: Suc natural de mere, în cele 3 tipuri de ambalaj


METODA DE CALCULAŢIE: parţială (costuri semnificative)
MODUL DE CALCULAŢIE: previzional

2. CONSUMURI ȘI COSTURI
2.1 MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE
a. Materii prime
- Mere, rată depreciere 5%, coeficient de conversie 50% - pret achizitie 0,7 lei/kg
- Apă demineralizată – pret achizitie 0,45 lei/l
b. Materiale consumabile
- Filtre grosiere 45-11, 6buc/480L – 1,3 lei/buc
- Mănuși latex, 5 buc/zi, 0,5 lei/buc
c. Ambalaje
- PET 0,5 L - 0,4 lei/buc
- PET 1L – 0,5 lei/buc
- Etichetă – 0,02 lei/buc
- BIB 2L – 3lei/buc
2.2 MIJLOACE FIXE (productivitate- utilități (consum)-cost achiziție-durată de funcționare)
- Tocător mere MILL M -1000 kg/h- energie electrica (1,5 kW/h)-3600 lei/buc-15 ani
- Hidropresă Speidel - 50L/ciclu-apa (10L/ciclu)-5200 lei/buc-15 ani
- Instalaţie manuală de îmbuteliere BB-120L/oră–10500 lei/buc-10 ani
- Rezervor stocare – 800 L-2500 lei/buc-10 ani
2.3 OBIECTE DE INVENTAR (productivitate-utilități(consum)-cost achiziție-durată de funcționare)
- Pasteurizator cu termostat -1 oră/ciclu- energie el. (2,1kw/h)- 900 lei/buc-5 ani
- Cisternă limpezire inox – 100L- 850 lei/buc- 10 ani
- Vas inox pasteurizare Speidel – 110 L- 100 lei/buc- 10 ani
- Filtru Colombo - 6 plăci – 200 L/h- energie el. (0,4 kw/h)-1350 lei/buc- 5 ani
- Dozator Evolmatic-200 L/h- energie el. (0,5kw/h)-1560 lei/buc- 5 ani
- Densimetru 1070-1140- 120 lei/buc- 2 ani
- Termometru -10-130- 50 lei/buc- 2 ani
- Termo-mustimetru Babo- 65 lei/buc- 2 ani
- Laptop- 2400 lei/buc- 5 ani
- Imprimantă- 1200 lei/buc- 5 ani
- Birou- 600 lei/buc- 10 ani
- Dulap acte- 240 lei/buc- 10 ani
- Telefon mobil- 600 lei/buc- 5 ani
2.4 UTILITĂŢI (utilizare- cost)
-
Energie el. 220 V- administrativ (fix-0,55kw/h) și producție (variabil)-0,15 lei/kw
-
Apa- administrativ (fix-1m3/lună), spălat fructe (variabil)-1L/1kg, acționare presă
(variabil)10L/ciclu- 9 lei/m3
-
Abonament- telefonie-internet - 90 lei/buc
-
Spațiu producţie şi depozitare – 100mp - 20 lei/m2
2.5 CH. PERSONALUL CI, CF
a. Salarii lunare brute
- Muncitori necalificaţi – 4, 2400 lei/lună
- Inginer – 1, 3500 lei/lună
- Lucrător comercial -1, 2800 lei/lună
b. Taxe salarii (2,25%)
2.2 COLABORATORI (tip- cost lunar)
- Contabilitate – 500 lei
- ITM-PSM – 100 lei
- Distribuţie produse – 1,5% din vânzări

3. REPARTIZARE CHELTUIELI
Costuri directe Costuri indirecte Costuri fixe Costuri variabile

4. CALCUL COSTURI LUNARE


4.1 Ambalaje
Tip Cantitate [buc] Preţ unitar [lei] Valoare [lei]
PET 0,5 L cu capac
PET 1L cu capac
Etichete
BIB 2L
TOTAL Ambalaje

4.2 Materii prime


Tip UM Cantitate Preţ unitar [lei] Valoare [lei]
Mere Kg
Apă demineralizată L
TOTAL

4.3 Materiale consumabile


Tip UM Cantitate Preţ unitar [lei] Valoare [lei]
Filtru grosier 45-11m buc
Manuşi latex buc
TOTAL

4.4 Amortizări imobilizări (valoare achiziţie>2500 lei)


Denumire Valoare Cantitate Valoare Durată Amort.
achiziţie totală amort. lunară
Tocător mere
Hidropresă Speidel
Instalaţie îmbuteliere BB
Rezervor stocare
TOTAL

4.5 Obiecte de inventar


Denumire Valoare Cantitate Valoare Durată Cost
achiziţie totală înlocuire lunar
Pasteurizator cu termostat
Cisternă limpezire inox
Vas inox pasteurizare
Filtru Colombo
Dozator Evolmatic
Densimetru
Termometru
Termo-mustimetru
Laptop
Imprimantă
Birou
Dulap acte
Telefon
TOTAL

4.6 Utiltăţi
BILANȚ UTILITĂȚI

Energie electrică
Denumire Putere inst. Durata functionare Consum lunar
[Kw/h] [ore] [KW]
Tocător mere
Pasteurizator cu termostat
Filtru Colombo
Dozator Evolmatic
Iluminat, calculator
TOTAL ENERGIE ELECTRICĂ

Apa
Denumire Consum lunar
L/ciclu Nr. Cicluri [m3]
Spalat fructe
Actionare teasc
Igiena
 
 
TOTAL APĂ
Centralizator utilități
Denumire UM Consum lunar Preţ achiz Cost lunar
Energie electrică KW
Apă m3
Abonament telefon buc
TOTAL

4.7 Chirie
Denumire Suprafaţă [m2] Preţ/m2/lună Cost lunar
Hală producţie

4.8 Salarii
Funcţie Număr angajaţi Salariu incadrare [lei] Total salarii [lei]
Inginer IPA
Lucrător comercial
Muncitori necalificati
TOTAL
Taxe angajator
Total cost salarii

4.9 Colaboratori
Denumire UM Tarif lunar Total cheltuiala
Contabilitate luna
ITM-PSM luna
Distributie % vânzari
Total colaboratori

4.10 Centralizare costuri


Cheltuiala Tip de cost
Cd Ci CF CV
Ambalaje
Mat prime
Materiale consumabile
Amortizări
Obiecte de inventar
Utilităţi
Chirie
Salarii
Colaboratori
TOTAL
TOTAL costuri