Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURĂ PROIECT ANALIZĂ ECONOMICĂ

IPA+CEPA

1. INTRODUCERE (max ½ pag)


- Descrierea la modul general a fabricaţiei produsului din tema de
proiect (gama de produse, tehnologie, reţetă, producţie lunară,
preţuri de vânzare etc.);
- Obiectul de calculaţie (produs, proces, compartiment, sector);
- Metoda de calculaţie folosită (absorbantă, parţială)
- Modul de calculaţie (post-factum, previzional)
2. IDENTIFICAREA CHELTUIELILOR DE FABRICAŢIE ŞI
REPARTIZAREA LOR PE TIPURI DE COSTURI (VIZA1)
- Lista cheltuielilor necesare, pe tipuri de resurse consumate
 Cheltuieli materiale (materii prime, materiale consumabile,
ambalaje, amortizări mijloace fixe, obiecte de inventar,
utilităţi)
 Cheltuieli cu personalul (salarii, taxe salariale)
 Cheltuieli financiare (impozite, taxe, dobânzi )
- Repartizarea cheltuielilor pe tipuri de costuri
 Costuri directe (lista)
 Costuri indirecte (lista)
 Costuri fixe (lista)
 Costuri variabile (lista)
3. CALCULUL TABELAR AL COSTURILOR
- Materii prime
- Materiale consumabile
- Ambalaje
- Amortizări mijloace fixe
- Obiecte de inventar
- Utilităţi
- Salarii
- Impozite şi taxe
4. DETERMINAREA COSTULUI UNITAR (VIZA2)
- Procedeul de calculaţie pentru costurile directe şi indirecte (pe
fiecare tip de cost identificat);
- Procedeul de repartizare a costurilor indirecte;
- Procedeul de calcul al costului unitar
- Calculul costului unitar de fabricaţie
5. ANALIZA COSTURILOR
- Calculul costurilor fixe şi variabile unitare
- Calculul pragului de rentabilitate şi al coeficientului de siguranţă la
cifra de afaceri
- Calculul preţului minim de piaţă
6. CONCLUZII
- Se trag concluzii finale în conformitate cu rezultatele obţinute şi se
propun soluţii de înbunătăţire a situaţiei (1/2 pag)

Volum total proiect: 6....10 pag


Redactare TNR 12 la 1 rând.
Prezentare tabelară a calculelor