Sunteți pe pagina 1din 3

Test clasa a VII-a

Structura și funcțiile florii

1. Reproducerea asexuată se realizează:

a) fără participarea gameților

b) cu participarea gameților

c) prin fecundație

2. Reproducerea sexuată se realizează:

a) prin inmugurire

b) cu participarea gameților

c) prin diviziune directă

3. Codiță care prinde floarea de tulpină:

a) peduncul

b) receptacul

c) stamină

4. Componentă care susține elementele florii:

a) Sepale

b) Petale

c) receptacul

5. Învelișul floral este format din:

a) Androceu

b) sepale și petale

c) Gineceu

6. La plante, organele de reproducere bărbătești sunt:

a) stamine

b) carpele

c) gineceu
7. La plante, organele de reproducere femeiești sunt:

a) androceu

b) carpele

c) stamine

8. Totalitatea staminelor unei flori, formează:

a) Corola (C)

b) Gineceul (G)

c) Androceul (A)

9. Totalitatea carpelelor unei flori, formează:

a) Gineceul (G)

b) Androceul (A)

c) Corola (C)

10. Totalitatea sepalelor unei flori, formează:

a) Gineceul (G)

b) Caliciul (K)

c) Corola (C)

11. Totalitatea petalelor unei flori, formează:

a) Corola (C)

b) Caliciul (K)

c) Androceul (A)

12. O stamină este formată din:

a) ovar, stil și stigmat

b) petale

c) filament și anteră cu polen

13. O carpelă este formată din:

a) ovar, stil și stigmat

b) filament și anteră

c) ovul

14. Transportul polenului de pe anteră pe stigmatul pistilului este o funcție a florii și se numește:

a) fecundație

b) germinare
c) polenizare

15. Unirea gametului bărbătesc din grăunciorul de polen cu gametul femeiesc din pistil, pentru a forma
un organism nou, se numește:

a) polenizare

b) fecundație

c) fermentație

16. După fecundație din ovar se formează:

a) fructul

b) semințe

c) petale

17. După fecundație, din ovul se formează:

a) frunze

b) semințe

c) fructe

18. Polenizarea care are loc în interiorul aceleași flori se numește polenizare:

a) directă (autopolenizare)

b) încrucișată

c) indirectă

19. Polenizarea prin care polenul unei flori ajunge pe stigmatul altei flori se numește:

a) directă

b) încrucișată

c) autopolenizare

20. Enumerați 3 categorii de animale care pot ajuta la răspândirea polenului:

S-ar putea să vă placă și