Sunteți pe pagina 1din 6

Accident vascular Accident vascular

Diagnosticul funcțional cardioembolic carotidian cardioembolic carotidian


stâng stâng

Perioada recuperarii Noiembrie 2018- mai 2019 Noiembrie 2018- mai 2019

Bilanțul articular acesta reprezintă mișcarea de apropiere a palmei, pe fața


anterioară a antebrațului, pentru măsurarea valorii unghiului de mișcare am folosit
goniometrul, subiectul a fost rugat să stea în poziția șezând, cu brațul lipit de
trunchi, cot flectat și antebraț în supinație. Mișcarea se va executa, până la limita
acesteia in plan sagital. (Balint, T, 2007)

Figura nr.2- Goniometru


www.medisal.ro
Bilanțul muscular sau testingul muscular reprezintă un sistem de tehnici de
evaluare manuală, pentru examinarea forței fiecărui mușchi sau a unor grupuri
musculare în continuare am prezentat scala (VAS) de evaluare a bilanțului
muscular.
Pentru bilanțul muscular au fost testați următorii mușchi din poziția
antigravitațională: flexorii și extensorii pumnului; abductorii și adductorii
pumnului, flexorii și extensorii degetelor; abductorii și adductorii degetelor;
flexorii și extensorii policelui; abductorii și adductorii policelui; plus opoziția
policelui cu degetul mic.
La scala de evaluare a bilantului muscular când forța este F5 se va executa
mișcarea completă contra gravitației și unei contra gravitație puternice F5,
subiectul poate executa toate activitățile curente fără să obosească, cu excepția
muncilor grele.
Când gradul de forță a subiectului este bun acesta prezintă edem, dar rezintența
este una moderată F4.
Calificativul de forță musculară moderată cu plus este atunci când subiectul
prezintă edem și o rezistență mai ușoară, aderența este limitată iar oboseala apare
mult mai repede, la o forța de F3 mișcarea completă contră a gravitației este mai
mică , și nu se pot executa decât parțial activitățile curente.
La o fortă F3- mișcarea este posibilă contra gravitației doar pe 50 din amplitudinea
maximă, edemul fiind mai accentuat.
Gradul F2+ acesta fiind un calificativ slab cu + mișcarea antigravitationala se poate
face doar cu o valoare sub 50 din amplitudinea maxima, si se pot executa unele
activități curente doar cu o asistență mecanică, la un grad de fortă F2 mișcarea se
execută complet doar cu gravitație , și prezința edemului. Când gradul de forță este
de F2-, iar acesta primeste un calificativ de slab cu -, forța cu care se execută
mișcarea este una parțială, în condiții de excludere a gravitației, și nu se poate
performa în activitați.
La nivelul de forță de F1, nu există mișcare, dar se poate simți palpator contracția
la nivelul tendonului, subiectul are nevoie de dependență totală. Iar la F0 nu există
contracție.(Balint,T,2007)
Prin această metodă am urmărit obţinerea unor date precise şi exacte referitoare la
gradul de mobilitate articulară, forţă musculară a membrelor superioare, la
funcționalitatea și abilitatea mâinilor. Am folosit testingul muscular pentru
aprecierea forţei musculare; goniometria pentru evaluarea amplitudinilor de
mişcare articulară; plus frecvenţa cardiacă, respiratorie şi tensiune arterială.
Am mai folosit diferite teste funcţionale care m-au ajutat să apreciez calitativ şi
cantitativ capacitatea de „mişcare” a subiectului, permiţându-mi stabilirea gradului
de deficienţă sau progres, iar mai apoi încadrarea subiectului într-un anumit
program. Toate aceste date au fost urmărite şi consemnate în fişa subiectului.

180
160
140
120
100 Testare initiala
80 Testare intermediara
60
40 Testare finala
20
0
Flexie pumn Extensie pumn Înclinare radială Înclinare cubitală

Graficul nr.- Evaluarea amplitudinii articulare a pumnului drept. ( goniometrie) a pacientului care a
respectat un program de recuperare
140
120
100 Testare inițială
80
Testare intermediară
60
40 Testare finală
20
0
Flexie pumn Extensie pumn Înclinare radială Înclinare cubitală

Graficul nr.- Evaluarea amplitudinii articulare a pumnului drept. ( goniometrie)pacient fără program de
recuperae

Tabelul nr.8 Evaluarea fortei musculare a mâinii drepte și stângi (testing muscular).

4.50
testarea
inițială

2.50 testarea
intermediară
testarea finală

0.50
flexorii pumnului extensorii pumnului abductorii pumnului adductorii pumnului
Graficul numărul 1 Reprezentarea grafică a evaluării forței musculare

4.5
4
3.5
testarea
3 inițială
2.5
2 testarea
1.5 intermediară
1
0.5 testarea
finală
0
flexia degetelor extensia degetelor flexia policelui extensia policelui
Graficul numărul 2 Reprezentarea grafică a evaluării forței musculare

5
4
testarea inițială
3
testarea
2 intermediară

1 testarea finală
0
abducția degetelor adducția degetelor abducția policelui adducția policelui opoziția policelui cu
degetul mic

Graficul numărul 3 Reprezentarea grafică a dinamicii evaluării forței musculare


Mişcări Flexia Extensia Înclinarea Înclinarea
pumnului (°) pumnului (°) radială (°) cubitală(°)
Testări Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept
Testare 90 75 170 155 30 20 40 30
inițială
Testare 90 80 170 160 30 25 40 35
interme
diară
Testare 90 85 170 165 30 30 40 40
finală
Tabelul nr.6 - Evaluarea amplitudinii articulare a pumnului stâng si drept. ( goniometrie) a pacientului care a
respectat un program de recuperare
Conform tabelului numărul 6 putem observa cum subiectul a câștigat câte 5°
între testări. Astfel, pe toate mișcările corespunzătoare pumnului: flexie, extensie,
înclinare radială și cubitală, a înregistrat un progres vizibil. Menționez faptul că
testarea intermediară a avut loc la 3 luni de la aplicarea programului.
Mişcări Flexia Extensia Înclinarea Înclinarea
pumnului (°) pumnului (°) radială (°) cubitală(°)
Testări Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept Stâng Drept
Testare 90 68 160 130 30 15 40 28
inițială
Testare 90 70 160 133 30 16 40 30
interme
diară
Testare 90 73 160 135 30 18 40 32
finală
Tabelul nr.7- Evaluarea amplitudinii articulare a pumnului stâng si drept. ( goniometrie)
Conform tabelului numărul 7 putem observa cum subiectul care nu a
respectat un program de recuperarea a avut o crestere mult mai mica între testări.
Astfel, pe toate mișcările corespunzătoare pumnului: flexie, extensie, înclinare
radială și cubitală, nu a avut o crestere multumitoare.
Testare Flexie Ext Abd Add Abd Add Opozitiea
muscul police police degete degete police Police policelui
ară cu degetul
mic
Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr
Testare F4 F3 F4 F3- F4 F4- F4 F4- F4 F4- F4 F4- F4++ F4
inițială ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -
Testare F4 F3 F4 F3 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4++ F4
interm ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++
ediară
Testare F4 F4 F4 F4- F4 F4 F4 F4 F4 F4+ F4 F4+ F4++ F4
finală ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ +
Tabelul nr. 9 Evaluarea fortei musculare a mâinii drepte și stângi (testing muscular) a pacientului care a
urmat un program de recuperare.
Din tabelul numărul 8 și 9 observăm că pe fiecare mișcare subiectul a atins
un progres prin dinamica evoluției forței musculare. Măsurătorile au fost efectuate
din poziții antigravitaționale pentru fiecare mușchi sau grup de mușchi pe ambele
membre superioare.
Testare Flexorii Extensorii Abductorii Adductorii Flexia Extensia
muscul pumn pumm pumn pumnului degetelor degetelor
ară din MCF din MCF
Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr Stg Dr
Testare F4+ F3- F4+ F3- F4+ F3- F4+ F3- F4+ F3- F4 F3-
inițială + + + + + ++
Testare F4+ F3 F4+ F3 F4+ F3 F4+ F3 F4+ F3 F4 F3
interme + + + + + ++
diară
Testare F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4 F3
finală + + + + + ++ +
Tabelul nr.10 Evaluarea fortei musculare a mâinii drepte și stângi a pacientului care nu a facut recuperare
(testing muscular).
Din tabelul numărul 10 și 11 se poate observa că pe fiecare mișcare
subiectul are un progres mai mic comparativ cu subiectul care a facut pe durata
cercetarii recuperare kinetoterapeutica prin dinamica evoluției forței musculare.
Măsurătorile au fost efectuate din poziții antigravitaționale pentru fiecare mușchi
sau grup de mușchi pe ambele membre superioare.

Testare Flexorii Extensorii Abductorii Adductorii Flexia Extensia


muscul pumnului pumnului pumnului pumnului degetelor degetelor
ară din MCF din MCF
Stâ Dre Stân Dre Stân Dre Stân Dre Stân Dre Stâ Dr
ng pt g pt g pt g pt g pt ng ept
Testare F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4+ F3+ F4 F3
inițială + + + + + + ++ +
Testare F4+ F4 F4+ F4- F4+ F4- F4+ F4- F4+ F4 F4 F4-
interme + + + + + ++
diară
Testare F4+ F4+ F4+ F4 F4+ F4 F4+ F4 F4+ F4+ F4 F4
finală + + + + + ++

La bilanțul articular evaluat prin goniometrie, subiectul la evaluarea inițială


a înregistrat pe mișcarea de flexie a pumnului 75° și pe cea de extensie 155°. Pe
parcursul cercetării și în urma programului aplicat, la evaluarea intermediară
efectuată la 3 luni de la începerea experimentului a câștigat 5°. După alte trei luni
de recuperare subiectul de la 75° pe mișcarea de flexie a ajuns la o valoare de 85° ,
iar pe mișcarea de extensie a pumnului de la valoarea inițială de 155°de a ajuns la
valoarea de 165 °, conform valorilor notate în tabelul numărul 3.
Pe mișcările de înclinare radială și de înclinare cubitală măsurate prin
goniometrie, subiectul a înregistrat o creștere a mobilității articulare de câte 5° pe
fiecare mișcare, la fiecare evaluare efectuată pe parcursul cercetării. La evaluarea
inițială subiectul a fost înregistrat cu valoarea de 20° pe mișcarea de înclinare
radială și de 30° pe cea de înclinare cubitală, conform valorilor înregistrate în
tabelul numărul 3.
La interpretarea bilanțului muscular adducția și abducția pumnului subiectul
la evaluarea inițială prezenta o forță musculară de F-, iar la evaluarea finală a ajuns
la o forță de F4+.
Subiectul la flexia și extensia degetelor, a realizat la testarea inițială o forță de F4-,
ca la cea finală să ajungă la F4+.
Abducția și adducția degetelor au fost testate cu subiectul în poziție
antigravitațională, la testarea inițială cu o rezistență ușoară a avut o forță F4-,
reușind ca la testarea finală să realizeze o fortă de F4+ executată cu o rezistență
mai mare.
La flexia și extensia policelui subiectul a reușit la testarea inițială o forță
F4-, la cea finală o forțade F4+.