Sunteți pe pagina 1din 3

EXTRACȚIA MANUALĂ DE PLACENTĂ

Ciprian Porumb

Obiective educaționale
Ce trebuie să știți
 Să cunoașteți materialele necesare pentru extracția manuală a
placentei
 Să cunoașteți indicațiile manoperei
 Să cunoașteți tehnica manoperei
 Să cunoașteți principalele complicații ale manoperei

Ce trebuie să faceți
 Să pregătiți materialele necesare
 Să prgătiți pacienta pentru intervenție
 Să efectuați extracția manuală a placentei

Definiție
Extracția manuală de placentă se definește ca intervenția
practicată după nașterea fătului, ƒn perioada a III-a a nașterii, care
presupune extragerea placentei şi a membranelor din cavitatea
uterină prin introducerea m…inii intrauterin.

Indicații
 hemoragie ƒn perioada de delivrență
 dacă placenta nu este expulzată ƒn 45-60 minute de la naştere
 timp complementar după intervenții obstericale:
o aplicație de forceps
o versiune internă
o embriotomii

Materiale necesare
 Manopera se execută ƒn sala de naştere cu anestezie generală
intravenoasă (analgosedare).
 Materialele necesare sunt cele folosite pentru asistența la
naștere.
Tehnica extracției manuale de placentă
Se spală m…inile p…nă ƒn apropierea plicii cotului, se
ƒmbracă halatul și mănuşile; urmează asepsia regiunii vulvo-
vaginale şi izolarea cu c…mpuri sterile.
Se introduce m…na ƒn cavitatea uterină sub formă de
“m…nă de mamoş” printr-o mişcare vrie de-a lungul cordonului
ombilical, se pătrunde ƒn spațiul dintre membrane şi peretele
uterin ƒn timp ce cu cealaltă m…nă se fixează fundul uterin, cu
marginea cubitală a m…inii intrauterine se decolează placenta de
către peretele uterin, urm…nd a o evacua prin mişcări de flexie a
degetelor pe antebraț.

Figura 1. Izolarea cu c…mpuri sterile Figura 2.


și dezinfecția zonei vulvo-vaginale Introducerea m…inii intrauterin

Se verifică manual integritatea şi vacuitatea uterului după care


se scoate m…na din cavitatea uterină. Se administrează pacientei
uterotone şi hemostatice (oxistin, ergomet). Manevra se poate
completa de un control instrumental Bumm al cavitătii uterine. Se
verifică părțile moi şi se suturează soluțiile de continuitate
existente. Postprocedural se administrează antibioprofilaxie.

Figura 3. Figura 4. Figura 5. Verificarea


Extracția placentei Verificarea integrității integrității placentei
placentei (partea fetală) (partea maternă)
Complicații
 Dezinserarea vaginului şi ruptura segmentului inferior: se
produce extrem de rar, mai ales c…nd se efectuează manevre
brutale fără o susținere adecvată a uterului.
 Inversiunea uterină: este un incident rar care se produce atunci
c…nd se execută tracțiuni asupra placentei incomplet dezlipite
ƒn prealabil față de pereții cavității uterine.
 Infecția puerperală: risc de apariție minim, dacă se respectă
regulile de asepsie și antisepsie

DE REȚINUT!
Extracția manuală a placentei este o manoperă simplă a
cărei indicații și tehnică trebuie ƒnsușite de fiecare viitor medic
deoarece neefectuarea manoperei la timp poate conduce la decesul
pacientei.

Formular de evaluare / autoevaluare

Etapă / Criteriu Corect Incorect


Dezinfecția prin betadinare și izolarea cu
c…mpuri sterile
Spălarea m…inilor, luarea mănușilor
Efectuarea extracției manuale de placentă