Sunteți pe pagina 1din 2

METODOLOGIE de IMPLEMENTARE

Pe structura catedrelor de mecatronica ale partenerilor proiectului se vor infiinta 7 Centre


Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila (ca structuri acreditate) care
vor avea responsabilitatea implementarii programului in regiunile de dezvoltare
asociate. Functionarea acestor centre in retea asigura abordarea sistemica in viziune
integratoare a activitatilor de formare, imbunatatirea in ansamblu a calitatii
managementului activitatilor de educatie si formare.

Se va crea un Centru Virtual de Competente in Mecatronica (CVCM - creat in centrul regional al S) care va
cuprinde biblioteci, baze de cunostinte, laboratoare virtuale, programe de formare. CVCM prin facilitatile create
privind accesul la cunoastere contribuie la cresterea substantiala a numarului de cadre didactice care pot beneficia
de rezultatele programului, respectiv a numarului de ore de pregatire profesionala.

Descrierea programului de formare profesionala flexibila


Programul va cuprinde tfrei cicluri identice de formare cu durata de 12 luni. Fiecare ciclu include trei module (5
cursuri + proiectul final). Cursurile din structura celor trei module au durata de 40 ore fiecare. Activitatile
specifice fiecarui curs se deruleaza pe parcursul unei saptamani (sase zile). Activitatile vor avea un caracter
predominant aplicativ

Module
Modulul 1. Tehnici de informare si comunicare, include cursurile:

C1 - Informatica aplicata in educatie si formare (curs+aplicatii, 40 ore);


C2 - Medii si tehnologii educationale interactive (curs+aplicatii, 40 ore);

A. Obiectiv:
- aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.
B. Competente generale vizate:
- realizarea profesionala a prezentarilor (ppt), construirea diagramelor, calcul tabelar (excel)
- realizarea de aplicatii dinamice interactive in tehnologie web (urmareste vizualizarea si explicitarea
fenomenelor, conceptelor, respectiv facilitarea intelegerii acestora de catre elevi)
- configurarea si utilizarea unei platforme e-learning pusa la dispozitie prin Centrul Virtual CVCM al UTCN
(urmareste accesarea libera a informatiei atat in clasa cat si acasa, de elevi si de profesori, 24/7 ore/zile pe
saptamana, respectiv constituirea unei platforme ce va integra resursele tuturor utilizatorilor bazei/centrului
virtual).

Modulul 2. Platforme mecatronice pentru educatie si formare flexibila, include cursurile:

C1. - Tehnologie si educatie mecatronica. Dezvoltare durabila (curs+aplicatii, 40 ore);


C2. - Metode si tehnici de inovare si creativitate (curs+aplicatii, 40 ore);

A. Obiectiv:
- exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere, a creativitatii, a gandirii
integratoare, a flexibilitatii si capacitatii de adaptare a cursantului, respectiv elevului pentru a raspunde cu
operativitate nevoilor in continua schimbare ale pietei muncii (vizeaza exploatarea/programarea unor sisteme
mecatronice modulare utile in sustinerea activitatilor de curs si laborator, in lumina obiectivelor anterioare, pentru
diverse discipline: fizica, mecatronica, electronica, informatica, tehnologii etc)
B. Competente generale vizate:
- Cunoasterea si intelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronica
- Exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere a capacitatii de adaptare a
cursantului/elevului la dinamica pietei muncii (programarea functionalitatii sistemelor mecatronice, cunoasterea,
dezvoltarea si implementarea tehnicilor de control)
- Prototiparea rapida la scara redusa a sistemelor mecatronice (realizarea de sisteme mecatronice la scara utilizand
structuri modulare reconfigurabile, programarea functionarii)
- Gandirea sistemică, integratoare si deprinderea de a lucra in echipa
- Capacitate de analiza si sinteza globala a sistemelor moderne

Modulul 3. Dezvoltare tehnologica si tehnologii educationale in societatea bazata pe cunoastere

C1. - Dezvoltarea tehnologica si tehnologii educationale (curs+aplicatii, 40 ore);


P1. - Tehnologii educationale interactive(proiect final desfasurat pe perioada a 10 luni);

A. Obiectiv:
- modul educational adaptat la cerintele societatii bazate pe cunoastere care sa asigure educatie si formarea
flexibila in acord cu dinamica pietei munci

Proiectul va dezvolta o tema in domeniul tehnologiilor educationale, in acord cu tematica programului de


formare. Temele de proiect vor fi alese complementar astfel incat la sfarsitul programului sa rezulte o baza de
1320 de aplicatii dinamice (interactive), cu tematica axata pe problemele de interes major in educatie si formare.
Prin CVCM aplicatiile vor fi accesibile gratuit tuturor cadrelor didactice, elevilor si studentilor.

Evaluare
Evaluarea are doua componente: evaluare pe parcurs si evaluare finala.

Evaluarea pe parcurs se va desfasura la sfarsitul fiecarui curs si va consta in aplicatii specifice prin care cursantul
sa faca dovada cunostintelor acumulate si abilitatilor formate.

Evaluarea finala se face la sfarsit de ciclu (12 luni)de catre o Comisie alcatuita din 5 experti, dintre care un
reprezentant al CNFP si un expert formator care nu a participat la programul de formare (de regula din alt centru
regional). Ea consta in sustinerea publica a unui proiect structurat pe doua componente: stiintifica si didactica
(tehnologie educationalainteractiva).

Temele petrnu proiectul de evaluare finala se vor stabili in prima saptamana de activitati. Astfel, cursantii vor fi
stimulati sa lucreze pe tot parcursul programului de formare

Criterii de recrutare
1. Obligativitatea parcurgerii intregului program de formare (Modul I, II si III);
2. Egalitate de sanse si de gen (proiectul are in vedere asigurarea conditiilor care sa permita accesul si participarea
grupului tinta la activitatile proiectului si evitarea discriminarii;
3. Pregatire de baza si/sau activitate didactica care sa permita intelegerea problematicii propuse prin tematica
cursurilor.

Numar de locuri: 1320


Anul 2011: 440
Anul 2012: 440
Anul 2013: 440

Pentru intocmirea dosarului de inscriere candidatii vor fi contactati in timp util de Centrele Regionale carora le
sunt arondate judetele.

Data estimata pentru inceperea cursurilor primei serii (2011) este februarie (a doua jumatate).