Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 28.04.2020
Propunător:
Unitatea Şcolară: Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște
Clasa: a IX a
Ora: 13:00
Disciplina de învăţământ: Economia întreprinderii
Tema lecţiei: Organizarea procesuala elemente componente, efecte (functiunea,
activitatea, sarcini, atributii)
Tipul lecţiei: Lecția de însușire de noi cunoștințe
Competenţe specifice : însuşirea cunoştinţelor privind organizarea procesuala a
întreprinderii
Obiective operaţionale : să cunoască conceptul de organizare procesuala, să caracterizeze
elementele organizarii procesuale, să identifice elementele specifice organizarii
procesuale a unei întreprinderi ,să aplice practic cunoştinţele dobândite, să evalueze şi să
se autoevalueze
Strategia didactică:
Metode şi procede didactice: conversaţia, expunerea, explicaţia, munca
independenta
Mijloace de învăţământ: chestionarul, power point, blog educațional, dispozitive de
comunicare la distanță
Forme de organizare: frontal
Bibliografie: Daniel Badila “Economia întreprinderii”,Editura Universitatea Lucian
Blaga, 2016
Durata: 50 min

I. Lecţia de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Nr. Etapele lecţiei Ob. Conţinutul lecţiei Stategia Timp Evaluare


Crt. Op. Activ. profesorului Activ. elevilor didactică
( met., mij.,
organizare)
1. Momentul organizatoric Face prezenţa Răspund la Conversaţia 2 min
elevilor, notează întrebările puse de , Frontală
elevii absenţi în profesor, îşi
catalogul clasei; însusesc
face observaţii şi observaţiile şi
recomandări, dacă recomandările
este cazul. primite.
2. Reactualizarea cunoştinţelor Verificarea temei Elevii prezintă Conversația 3 min
(verificarea temei şi a celor de dinainte de profesorului tema și , caiet,
învăţate din lecţia anterioară) lecția discută problemele frontal
recapitulativă/eval apărute.
uare a capitolului
anterior.
3. Captarea atenţiei( discuţie Profesorul Elevii răspund Conversație 5 min
introductivă pentru sensibilizarea adresează întrebărilor. , Frontal
elevilor cu privire la conţinutul întrebării legate de
lecţiei noi) lecția ce urmează a
fi prezentată.
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor Profesorul anunță Elevii își notează în Expunerea, 5 min
titlul lecției și caiet titlul lecției. caiet
prezintă
obiectivele
urmărite.
5. Prezentarea optimă a noului Cu ajutorul power Elevii notează în Expunerea, 15
conţinut şi dirijarea învăţării poin-ului prezintă caiet informațiile explicația, min
definiția prezentate și pun observația,
organizării întrebări dacă este frontal,
procesuale și cele cazul. power
4 componente point.
(funcțiunile,
activitățile,
atribuțiile,
sarcinile).
Profesorul așteaptă
întrebări din partea
eleviilor pentru a
putea trece mai
departe.

6. Obţinerea performanţei( sarcina cu Elevii sunt rugați Elevii accesează Expunere, 10


nivel maxim de dificultate) să acceseze blogul link-ul pentru a știi conversție min
educațional pentru de unde să descarce
a vedea exemple documentele.
de studiu de caz
care cuprind
informații despe
organizarea
procesuală la
anumite firme.
7. Fixarea cunoştinţelor( retenţia- Elevii au primit pe Elevii rezolvă Caiet 5 min
repetare, aplicaţii) mail un chestionar individual
pentru fixarea chestionarul primit.
cunoștințelor, care
trebuie rezolvat în
clasă.
8. Asigurarea transferului( tema Elevii mai primesc Elevii o să își Conversație 3 min
pentru acasă) un chestionar pe verifice la finalul și frontal
mail pentru a fi lecției mail- ul.
rezolvat acasă.
9. Aprecieri şi recomandări Sunt cerute păreri Elevii își expun Conversație 2 min
despre ora părerea despre oră.
susținută.
Profesorul îi
îndrumă pe elevi
cum să își rezolve
tema de casă.