Sunteți pe pagina 1din 11

Curs: Managementul eficient al şedinţelor

Modul: Managementul eficient al şedinţelor


Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

În cadrul acestei lecţii ne vom ocupa de metodele cu ajutorul cărora se


pot genera și colecta idei. La şedinţele de lucru, adică la cele care se
folosesc pentru conceperea unor soluţii şi idei noi, trebuie folosite
astfel de metode cu scopul unei conduceri cât mai eficiente a şedinţei.
Aici vom descrie unele dintre cel mai des folosite metode care pot
contribui semnificativ la eficienţa unei şedinţe de lucru.

Gândirea creativă include două procese de gândire: gândirea


divergentă şi cea convergentă.

Gândirea divergentă dezvoltă şi extinde procesul de gândire. Aceasta


începe cu o problemă specifică, sau cu o idee de bază care generează
diferite perspective şi soluţii. Scopul tipului de gândire divergentă este
ignorarea limitelor şi acceptarea diferitor posibilităţi.

Gândirea convergentă urmăreşte gândirea divergentă şi presupune


mai puţine opţiuni disponibile cu scopul obţinerii unui anumit număr de
soluţii satisfăcătoare pentru anumite probleme. Când gândim în mod
convergent, aceasta înseamnă că punctul nostru de plecare este o
analizare largă a problemei, iar apoi ne axăm pe subiecte şi opţiuni
specifice.

© Copyright Link group 1 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

Imaginea 5.1. - Gândirea divergentă şi convergentă

Problemele care necesită gândire creativă sunt aşa-numitele probleme


open-ended, adică probleme care au mai multe soluții. Folosind
metodele de soluţionare creativă a problemelor, se asigură folosirea
adecvată a potenţialului creativ a individului sau a echipei. Există un
număr mare de metode care se pot folosi în aceste scopuri, dintre care
se menţionează următoarele:

Metoda celor şase pălării


Metoda Brainstorming
Metoda Brainwriting

Metoda celor şase pălării

Această metodă este concepută cu scopul creşterii productivităţii,


creativităţii şi inventivităţii. Metoda este concepută de Dr. Edward de
Bono.

Metoda celor şase pălării (metoda gândirii paralele) se poate folosi în


următoarele moduri:

pentru dezvoltarea creativităţii, pentru conducerea şedinţelor,


pentru îmbunătăţirea productivităţii în echipă şi a comunicării,
pentru îmbunătăţirea producţiei şi pentru gestionarea
proiectelor,
pentru gândirea critică şi analitică, pentru soluţionarea
problemelor şi luarea deciziilor.

Prin aplicarea acestei metode putem împărţi opiniile tuturor


participanţilor în şase moduri diferite. Prima etapă este alegerea
problemei pe care vrem să o soluţionăm. Fiecare dintre participanţi
primeşte câte o pălărie. Dacă există mai mult de şase participanţi,
atunci aceştia vor fi grupaţi, de exemplu, în aşa fel încât un grup de
câte trei persoane vor fi reprezentaţii pălăriei albe. Nu este important

© Copyright Link group 2 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

numărul de persoane care vor reprezenta o pălărie, însă este important


ca în discuţie să se implice toate culorile pălăriilor. Pălăriile se atribuie
în aşa fel încât fiecare participant scoate o hârtie pe care scrie
culoarea pălăriei, sau liderul atribuie singur culorile pălăriilor pe baza
cunoaşterii participanţilor.

Imaginea 5.2. - Cele şase pălării

Pălăria albă – o interesează informaţiile. Persoana care primeşte


pălăria albă va adresa următoarele întrebări: Ce ştiţi despre această
problemă? Ce informaţii vă sunt necesare? Ce trebuie să întrebăm ca
să obţinem informaţiile respective? Această pălărie se foloseşte pentru
colectarea tuturor informaţiilor pe care le avem şi pentru a vedea ce
informaţii ne lipsesc.

Pălăria neagră – aceasta este cel mai des folosită pălărie. Conform
culorii sale, această pălărie ne anticipează posibilele riscuri şi pericole
ce apar dacă ne confruntăm cu o anumită problemă.

Pălăria verde – aceasta este pălăria creativă. Este destinată


planificării şi creării ideilor noi. Persoana care reprezintă această
pălărie propune anumite schimbări şi alternative pentru soluţia dată.
Această pălărie asigură discuţii productive şi constructive.

© Copyright Link group 3 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

Pălăria roşie – este cunoscut faptul că, şi pe lângă toate faptele şi


rapoartele, deseori intuiţia şi sentimentul pe care îl avem joacă un rol
important în luarea unei decizii. Participantul care poartă pălăria roşie,
are posibilitatea de a-și exprima sentimentele şi intuiţia în legătură cu
problemele care trebuie rezolvate.

Pălăria galbenă – persoana care poartă pălăria galbenă este


responsabilă pentru analizarea părţilor pozitive ale situaţiei. Pălăria
galbenă înseamnă optimism. Această persoană adresează întrebări
cum sunt: Care sunt avantajele acestei soluţii? Cine va beneficia de
aceasta? Care sunt valorile acestei soluţii? Cum se pot obţine rezultate
pozitive?

Pălăria albastră – se foloseşte pentru analizarea procesului de


gândire propriu-zis. Persoana care poartă pălăria albastră se întreabă
ce urmează să facă şi unde s-a ajuns în procesul de gândire. Pălăria
albastră se poate folosi la începutul discuţiei pentru a putea alege
tema despre care vom discuta şi ce putem aştepta de la o asemenea
discuţie. Persoana cu pălărie albastră, la început, poate stabili ordinea
de ţinere a discuţiei, adică ordinea fiecărei pălării în discuţie. La
sfârşitul discuţiei, această persoană este responsabilă pentru
rezumarea întregului proces de gândire şi pentru sublinierea
obiectivelor atinse.

Metoda Brainstorming

Brainstorming-ul, în toate sensurile acestui cuvânt, reprezintă o


tehnică de generare a ideilor. Unii autori traduc aceast termen ca
furtună de idei, furtună de gândire sau ca asalt de idei. Aceasta este
una din metodele de grup de gândire creativă care se aplică cel mai
des.

© Copyright Link group 4 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

Imaginea 5.3.

Această metodă aparţine unui grup de metode intuitive, la care este


prezentă o caracteristică comună pentru folosirea eficientă a
capabilităţii intelectului uman şi a diferitor date. Unele dintre regulile
acestei metode sunt:

fiecare idee, opinie sau alternativă trebuie analizată, indiferent


de valoarea, importanţa sau aplicabilitatea ei. Sunt binevenite
toate ideile, indiferent de cât sunt de realiste şi de realizabile.
Se recomandă ca grupurile care aplică această metodă să fie
eterogene, pentru a obţine idei cât mai diverse. Se evită o
vastă experienţă, cunoştinţele şi competenţele, deoarece
acestea împiedică crearea de idei noi şi proaspete.
este interzisă criticarea ideilor, deoarece, pentru apariţia noilor
idei de calitate, este necesară o libertate de gândire. Criticarea,
valorificarea şi evaluarea ideilor afectează negativ
creativitatea. Fiecare idee propusă de orice participant trebuie
notată, nu comentată în prima etapă în care se colectează
ideile.
susţinerea şi încurajarea participanţilor să-şi exprime idei şi
opinii neobişnuite conform cerinţelor de generare a unui număr
cât mai mare de idei, indiferent dacă acestea nu par la început
nici utile, nici fezabile.

© Copyright Link group 5 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

Metoda Brainstorming se aplică în câteva etape:

introducere în problema definită,


familiarizarea cu problema principală,
redefinirea problemei principale,
colectarea ideilor,
evaluarea ideilor,
alcătuirea unei liste de propuneri.

În timpul aplicării acestei metode se poate ajunge la dezacorduri şi la


pierderea inutilă a timpului pentru detaliere. În acest caz, moderatorul
grupului are ca sarcină orientarea grupului spre problema de bază.

Exemplu

Minnesota, Mining and Manufacturing – 3M este o corporaţie de


renume mondial. În 1995, această corporaţie a primit un premiu
pentru invenţii tehnologice în ultimii 90 de ani. La sfârşitul anilor '80,
compania intră în criză deoarece piaţa este supraîncărcată cu
produsele existente şi există un număr mare de concurenţi, ceea ce
îngreuna suplimentar situaţia. Managementul companiei decide să
conceapă un produs nou care să scoată compania din criză.

Compania organizează sesiuni de Brainstorming, la care participă


managerii de pe toate nivelurile. Erau în total 130 de participanţi.
Termenul pentru alegerea ideii era de patru zile. În prima etapă s-au
obţinut 130 de idei. Printre acestea se găsea şi ideea tânărului
manager Art Fry despre notiţele autoadezive Post-it. S-a luat o decizie
comună că 70 de idei pot fi considerate drept rezultatul primei etape,
acestea fiind ideile care intră în a doua etapă. În ziua următoare, din
cei 70 de participanţi şi din cele 70 de idei ale lor, în a treia etapă
intră 45 de idei, printre care şi ideea notiţelor autoadezive concepută
de Art Fry. În ultima zi, ca cea mai bună idee a fost aleasă ideea

© Copyright Link group 6 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

notiţelor autoadezive. În şase luni, întreaga lume folosea notiţele


autoadezive de culoare galbenă, care se puteau lipi şi de câteva ori
fără deteriorarea hârtei. Datorită acestui produs, compania 3M
cucereşte din nou lumea, iar profitul începe să crească.

Acest exemplu ne demonstrează că deciziile privind dezvoltarea


companiei nu trebuie întotdeauna luate doar de managementul de
vârf şi că includerea întregii companii în procesul de generare a ideilor
poate duce la rezultate excelente.

Metoda Brainwriting

Similar metodei anterior explicate, metoda Brainwriting este o tehnică


de creativitate scrisă, cu ajutorul căreia se colectează şi se dezvoltă
ideile participanţilor. A doua denumire pentru această metodă este
635, pentru că presupune:

6 participanţi,
3 idei per participant,
5 minute.

Cu ajutorul Brainwriting-ului se folosesc cunoştinţele mai multor


persoane pentru soluţionarea unei probleme/a cerinţelor unei sarcini.
Cu ajutorul Brainwriting-ului, participanţii sunt animaţi să noteze
propriile idei, sau să accepte ideile altor participanţi şi să le dezvolte în
continuare. La Brainwriting este cunoscut că acest aspect este uneori
neglijat. Brainwriting-ul scris este convenabil în special pentru grupuri
în cadrul cărora se aşteaptă vreo situaţie de conflict, însă se foloseşte
şi pentru activarea participanţilor pasivi la şedinţă.

Procesul de implementare a acestei metode arată astfel:

se explică pe scurt problema iniţială,


participanţii scriu câte trei idei în primul rând,
după cele 5 minute stabilite, foaia cu idei se transmite
participantului aşezat la dreapta noastră,
apoi, pe foaia cu idei primită, participanţii din nou scriu câte
trei idei, de această dată în rândul dedesubt şi din nou după 5

© Copyright Link group 7 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

minute transmit foaia persoanei aşezate la dreapta lor,


foile cu idei se transmit până ce fiecare persoană primeşte
foaia sa iniţială cu idei,
foile completate astfel se valorifică.

Foaia pentru scrierea ideilor este prezentată în imaginea de mai jos.

Toţi cei şase participanţi primesc această foaie. În primul rând, scrieţi
3 idei în legătură cu problema actuală. După cel mult 5 minute,
transmiteţi această foaie persoanei aşezate în dreapta voastră.
Persoana aşezată în dreapta va înscrie ideile în următorul rând.
Fiecare dintre cele şase foi cu idei se transmit mai departe de 5 ori.
După aceea, primiţi înapoi foaia pe care aţi scris iniţial ideile voastre.

Persoană Ideea 1 Ideea 2 Ideea 3


1
2
3
4
5
6

Tabelul 5.1 - O foaie pentru scrierea ideilor, folosită în metoda


Brainwriting

© Copyright Link group 8 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

UVOS_05 - Managementul eficient al


şedinţelor
1. Pălăria care asigură discuţii productive şi creative este cea
de culoare:
a) galbenă
b) roşie
c) albastră
d) verde
2. Metoda celor şase pălării se mai numeşte şi:
a) metoda gândirii directe
b) metoda opiniilor opuse
c) metoda gândirii paralele
3. Metoda Brainstorming se aplică printr-o filtrare strict
controlată a ideilor pe care le propun participanţii.
a) adevărat
b) fals
4. Problemele open-ended sunt probleme care:
a) au mai multe soluții
b) au o singură soluţie
c) nu au deloc o soluţie
5. Asociaţi elementele metodei Brainwritting cu un anumit
număr pe care ar trebui să-l conţină.
a) Minutele a) 3
b) Ideile b) 6
c) Participanţii c) 5
6. Asociaţi culorile pălăriilor din partea stângă cu descrierea
lor din partea dreaptă.
a) Pălăria albastră a) o interesează informaţiile
b) Pălăria neagră b) pălăria creativă
c) Pălăria albă c) exprimarea sentimentelor şi
a intuiţiei în legătură cu
problema care trebuie
soluţionată
d) Pălăria verde d) anticiparea riscurilor şi a
pericolelor care pot apărea
dacă ne confruntăm cu o
anumită problemă

© Copyright Link group 9 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

e) Pălăria galbenă e) folosită pentru analizarea


procesului de gândire propriu-
zis
f) Pălăria roşie f) responsabilă pentru
analizarea părţii pozitive a
situaţiei
7. Completaţi propoziţia cu termenul potrivit în locul
corespunzător.
Răspunsuri oferite: Gândirea divergentă, Gândirea
contradictorie, Digresiunea, Gândirea convergentă

________ dezvoltă şi extinde procesul de gândire.

© Copyright Link group 10 / 11


Curs: Managementul eficient al şedinţelor
Modul: Managementul eficient al şedinţelor
Unitate: Tehnici de generare a ideilor şi de conducere a şedinţelor

1. Pălăria care asigură discuţii productive şi creative este cea


de culoare:
d
2. Metoda celor şase pălării se mai numeşte şi:
c
3. Metoda Brainstorming se aplică printr-o filtrare strict
controlată a ideilor pe care le propun participanţii.
b
4. Problemele open-ended sunt probleme care:
a
5. Asociaţi elementele metodei Brainwritting cu un anumit
număr pe care ar trebui să-l conţină.
ac, ba, cb
6. Asociaţi culorile pălăriilor din partea stângă cu descrierea
lor din partea dreaptă.
ae, bd, ca, db, ef, fc
7. Completaţi propoziţia cu termenul potrivit în locul
corespunzător.
Gândirea divergentă

© Copyright Link group 11 / 11

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și