Sunteți pe pagina 1din 2

Elaborat:

Gruscean Sergiu
Grupa:Ba1802

Studii de caz.

          În cadrul unei întreprinderi textile  mici din Republica Moldova nu este


implimentat  sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015.  Care ar fi argumentele
pentru implimentarea acestui  ISO 9001:2015.  

Rezolvare:

Întreprinderea de textile din Rep Moldova s-ar dezvolta destul de bine si ar avea un success deosebit
daca va implimenta sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015
Proiectul de certificare s-ar desfasura în câteva etape: elaborarea și implementarea procedurilor în
conformitate cu cerințele standardului, auditul de certificare şi obţinerea certificatului care este valabil
timp de 3 ani.

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

 Cercetare și Proiectare în dezvoltarea noilor modele

 Administrarea și menținerea domeniului de nivel superior.

 Promovarea standardelor naționale și internaționale în domeniul textilelor

 Cooperare internațională în domeniul textil

 Punerea în practică a standardului ISO 9001:2015 are ca scop creșterea eficienței generale a
întreprinderii. Certificatul confirmă implementarea sistemului de management al calității în sfera
dezvoltării serviciilor și produselor textile atât pentru clienți cât și pentru partenerii de afaceri, precum și
aplicarea setului de proceduri care să asigure un nivel calitativ înalt și un control eficient asupra
performanțelor organizației.

 Aplicarea ISO 9001:2015 urmărește îmbunătățirea relațiilor întreprinderii cu furnizorii și clienții,


deoarece sunt identificate și minimizate riscurile în cadrul activității de colaborare și deservire a
clienților.
Implementarea ISO 9001:2015 permite verificarea eficientei proceselor din întreprindere, prin
intermediul auditului.

  Sistemul de management al calității conform standardului ISO, universal acceptat, asigură:

--Crearea unui avantaj competitiv;

--Creşterea eficacităţii prin îmbunătăţirea proceselor;

--Acceptarea pe liste de furnizori (multe organizaţii cer ca partenerii să fie certificaţi conform ISO
9001:2015);

--Optimizarea performanței organizației;

--Păstrarea poziției concurențiale și cucerirea noilor nișe de piață;

--Îmbunătăţirea imaginii organizației, a calităţii serviciilor, costurilor şi a tehnologiei;


 Creșterea încrederii partenerilor de afaceri (clienți, furnizori) în serviciile și produsele oferite,
precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;

 Sporirea gradului de încredere și satisfacție a clienților;

 Confirmarea pentru parteneri (clienți, furnizori) că organizația funcționează pe baza unui sistem
de calitate recunoscut internațional;

 Transparența și eficiența proceselor interne ale organizației;

 ISO 9001:2015 presupune existența unei structuri organizaționale solide pentru a asigura
eficiența.

Prin obţinerea certificatului ISO 9001:2015, intreprinderea de textile demonstrează că acordă o atenţie
deosebită  clienților şi partenerilor de afaceri.
ISO 9001 este un program de certificare dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare.