Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Diagnosticul diferențial între Tetanos si Rabie (I tabel Indicati vă rog


momentele commune și al II-lea tabel - prin care se deosebesc din
etiologie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic, tratament).

Tetanos Rabia
Etiologie bacilul anaerob sporulat Clostridium virusul rabic
tetani.
Epidemiologie Rezervorul: Ierbivorele elimina Zoonoză. Rezervorul principal: cîinii,
germenii prin fecale pisicile, carnivorele sălbatice, în special
Transmitere: patrunderea sporilor vulpile, iar în ţările Africii — liliecii.
din pamint prin plagi cutanate, Transmitere: muscatura animalelor
leziuni ale mucoaseor. turbate (saliva infectata)

Tablou clinic Incubatia: 1zi - mai multe luni, în Incubatia:  8zile-2 ani.
medie 6-14zile. Faza prodromală cefalee, indispoziţie,
Perioada de invazie: durează 1-4 zile: excitaţie/depresie,-hipersalivaţie,
trismusul, contractura tonică a răguşeală, fotofobie.
muşchilor cervicali cu extindere în 1-
2 zile la muşchii întregii coloane Perioada de excitaţie în formafurioasă :
vertebrale(opistotonus, fotofobie,agitaţie, furie,aerofobie,
emprostotonus, ortotonus), ai hiperacuzie, miros exagerat, halucinaţii ,
abdomenului şi ai membrelor (flexia dispnee, saliva curge din gură.
membrelor superioare şi extensia Moartea survine după 2-3 zile de la
membrelor inferioare); debut. Evoluţia este invariabil spre deces.
- nu cedează în somn sau narcoză, -
este foarte dureroasă (dureri Forma paralitică: parestezii, paralizii de
musculare atroce), tip ascendant.
-declanşate de stimuli nespecifici
(zgomot, durere, glob
vezical,deglutiţie), se pot produce
accidente (rupturi musculare, luxaţii,
fracturi, fisură de corp
vertebral,muşcarea limbii cu
hemoragii fatale).

Diagnostic testul spatulei: la atingerea izolarea v. R din saliva bolnavului prin


orofaringelui cu spatula se inoculare intracerebrală la şoarecele
declanşează un spasm reflex al adult. Acesta dezvoltă o paralizie flască a
maseterilor , pacientul muşcă membrelor şi exitus. În creier se
spatula), evidenţiază incluziile Babeş-Negri.
- izolarea C. tetani din plagă nu este
utilă - cultura poate fi pozitivă la un Ex de lab postmortem : inocularea unei
individ cu imunitate competentă, suspensii de creier la animalul de lab
fără simptomatologie clinică. (şoarece). V.R este pus în evid în 24h prin
- EMG (utilă când poarta de intrare tehnica Ac fluorescenţi.
nu e evidentă),
- determinarea titrului anticorpilor
antitetanici (titrul “protector” - 0,01
UI/l).
Tratament Suprimarea focarului tetanigen: - Tratamentul plagii: 1. spălarea
neutralizarea toxinei circulante: - ser minuţioasă a plăgii cu apă şi săpun,
AT în doză unică 20.000 UI, o parte alcool.
iv, restul im. după testare! şi Profilaxia specifică cu Ig umane specifice
desensibilizare; antirabie şi vaccin rabic care se adm.
- sau gamaglobuline hiperimune AT imediat după muşcătură.
(3000-6000 UI im),
- debridare largă a plăgii, extragerea - Ig umane antirabie adm în doză unică de
corpilor străini, excizia ţesuturilor 20UI/kg din care ½ din doză i.m. în reg
devitalizate cel puţin 2 cm în ţesut deltoidă, ½ se fac infiltraţii în jurul plăgii.
sănătos, după administrarea serului IGR se adm cât mai precoce<48-72 ore.
şi sub protecţie de antibiotic. IGR f = 150 u/ml (2 ml, 10ml). La copii se
- spălare cu apă oxigenată, evită im reg ant-lat a coapsei.
pansament uscat;
- administrarea anatoxinei (ATPA) - În absenţa IGR se adm Serul antirabic,
pt. imunostimulare specifică (2 ml la purificat şi concentrat doza : 40 UI/kg din
interval de 5 zile); - tratament care 1/2 din doză se fac infiltraţii în jurul
antibiotic: penicilină G 1-2.000.000 plăgii, 1/2 im (după desensibilizare).
UI/zi sau metronidazol 4x500mg/zi Concomitent cu IGR se adm
timp de 7-10 zile;
Benzodiazepinele - agonişti ai GABA, - Vaccinul rabic se adm pe cale im 5 doze
antagonizează efectele toxinei. - a 1ml în zilele 0, 3,7, 14,28
diazepam 1-5mg/kg corp/zi, cu efect Ac specifici se dezv în 7-10 zile. IGR sau
- miorelaxant, - sedativ, - anxiolitic, - serul antirabc ecvin, se adm în asoc cu VR
potenţează acţiunea pt a oferi protecţia imună până la
fenobarbitalului, - fenobarbital; - producerea răspunsului de Ac specifici.
sondă nasogastrică, urinară; - - plaga nu se suturează câteva zile.
evitarea excitanţilor, mişcărilor - se face profilaxia specifică a tetanosului
inutile; (rapel la cei vaccinaţi)
- aport nutritiv (consum energetic
exagerat), - corectarea - Profilaxia preexpunere pt persoane cu
dezechilibrului acido-bazic; risc : medicii veterinari, personalul din
Corectarea disfuncţiilor SNV: - prosecturi, manipulatorii de animale.Se
blocanţi α şi β adrenergici, - morfină, face cu vaccin rabic 1ml im sau 0,1 ml id
- blocaj epidural (contribuie la în zilele 0,7, 21, 28.
stabilizare hemodinamică).
Comun Receptivitate generala.
Infecţia nu se transmite de la om la om.
Poarta de intrare cutanata.
Boala nu lasa imunitate.
La nivelul rănii : iritaţie locală, arsuri, durere, hipersensibilitate.
Agentul se propagă centripet spre SNC prin nervii periferici.
Frică de apă (hidrofobie). Tulburari vegetative (febra, tahicardie).
Moarte insuficienta respiratorie.
Internare obligatorie,
- terapie condusă pe mai multe linii simultan,
- recoltare de sânge
- vaccinare,
- obiectiv principal: prevenirea morţii
Tratament local al plagii. Corectarea dezechilibrelor metabolice: - reechilibrare
hidroelectrolitică.

S-ar putea să vă placă și