Sunteți pe pagina 1din 72

European Heart Journal (2009) 30, 2493–2537 GHIDURILE ESC

doi:10.1093/eurheartj/ehp297

Ghidul pentru diagnosticul şi managementul


hipertensiunii pulmonare
Grupul de lucru pentru Diagnosticul şi Tratamentul Hipertensiunii pulmonare
al Societăţii Europene de Cardiologie (ESC) şi al Societăţii Europene pentru
Probleme Respiratorii (SEPR), sprijinit de Societatea Internaţională pentru
transplant de Inimă şi Plămâni.
Autori/Membrii grupului de lucru: Nazzareno Galiè (conducătorul grupului) (Italia)*; Marius M Hoeper (Germania); Marc
Humbert (Franţa); Adam Torbicki (Polonia); Jean-Luc Vachiery (Franţa); Joan Albert Barbera (Spania); Maurice Beghetti
(Elveţia); Paul Corris (Marea Britanie); Sean Gaine (Irlanda); J. Simon Gibbs (Marea Britanie); Miguel Angel Gomez-Sanchez
(Spania); Guillaume Jondeau (Franţa); Walter Klepetko (Austria); Christian Opitz (Germania); Andrew Peacock (Marea
Britanie); Lewis Rubin (SUA); Michale Zellweger (Elveţia); Gerald Simonneau (Franţa).
Comitetul ESC pentru ghiduri practice (CPG): Alec Vahanian (conducătorul grupului) (Franţa); Angelo Auricchio (Elveţia);
Jeroen Bax (Olanda); Claudio Ceconi (Italia); Veronica Dean (Franţa); Gerasimos Filippatos (Grecia); Christian Funck-Brentano
(Franţa); Richard Hobbs (Marea Britanie); Peter Kearney (Irlanda); Theresa McDonagh (Marea Britanie); Keith McGregor
(Franţa); Bogdan A. Popescu (România); Zeljiko Reiner (Croaţia); Udo Sechtem (Germania); Per Anton Sirnes (Norvegia);
Michal Tendra (Poland); Panos Vardas (Grecia); Petr Widimsky (Republica Cehă).
Referentii documentului: Udo Sechtem (coordonatorul grupului de referenţi CGP) (Germania); Nawwar Al Attar (Franţa);
Felicia Andreotti (Italia); Michael Aschermann (Republica Cehă); Riccardo Asteggiano (Italia); Ray Benza (SUA); Rolf Berger
(Olanda); Damian Bonnet (Franţa); Marion Delcroix (Belgia); Luke Howard (Marea Britanie); Anastasia N Kitsiou (Grecia); Irene
Lang (Austria); Aldo Maggioni (Italia); Jens Erik Nielsen Kudsk (Danemarca); Myung Park (SUA); Pasquale Perrone-Filardi
(Italia); Suzanna Price (Marea Britanie); Maria Teresa Subirana Domenech (Spania); Anton Vonk-Noordegraaf (Olanda); Jose
Luis Zamorano (Spania)

Declaraţiile tuturor autorilor şi revizuitorilor sunt disponibile pe situl ESC: www.escardio.org/guidelines.

Cuprins
Abrevieri şi acronime ......................................................................... 2 6. Aspecte genetice, epidemiologice şi factori de risc ai
Preambul ............................................................................................ 3 hipertensiunii pulmonare ................................................. 11
1. Introducere ......................................................................... 4 7. Hipertensiunea arterială pulmonară ................................ 13
2. Definiţii ............................................................................... 7 7.1 Diagnostic ...................................................................... 14
3. Clasificarea clinică a hipertensiunii pulmonare .................. 7 7.1.1 Prezentarea clinică ................................................. 14
4. Patologia hipertensiunii pulmonare ................................. 10 7.1.2 Electrocardiograma ................................................ 14
5. Patobiologia hipertensiunii pulmonare ............................ 10 7.1.3 Radiografia toracică ................................................ 14

*Adresa pentru corespondenta: : Insutitutul de Cardiologie, Spitalul Universitar din Bologna, Via Massarenti, 9, 40138 Bologna, Italia. Tel: +39 051 349 858, Fax: +
39 051 344 859, Email: nazzareno.galie@unibo.it Gilbert Habib, Service de Cardiologie, CHU La Timone, Bd Jean Moulin, 13005 Marseille, France. Tel: 033 4 91 38
63 79, Email: gilbert.habib@free.fr

Conţinutul acestor ghiduri ale Societatii Europene de Cardiologie (ESC) a fost publicat pentru uz personal şi educaţional. Nu este autorizată utilizarea comercială. Nici o parte a ghidurilor
ESC nu poate fi tradusa sau reprodusa sub nici o formă fără permisiunea scrisă a ESC. Permisiunea poate fi obţinută pe baza prezentării unei cereri scrise la Oxford University Press,
editorul European Heart Journal şi părţii autorizate să se ocupe de astfel de permisiuni în numele ESC.

Declaratie. Ghidurile ESC reprezintă punctul de vedere al ESC şi au fost realizate după o analiză atentă a dovezilor disponibile în momentul în care au fost scrise. Medicii sunt încurajati
să le ia pe deplin în considerare atunci când îşi exercită judecata lor clinica. Cu toate acestea ghidurile nu se suprapun peste responsabilitatea individuală a profesioniştilor din domeniul
sănătăţii de a lua decizii adecvate în circumstanţe individuale în consultarea pacientilor. Este, de asemenea, responsabilitatea medicilor de a verifica normele şi reglementările aplicabile
la medicamente şi dispozitive în momentul prescripţiei.
© Societatea Europeana de Cardiologie 2009. Toate drepturile rezervate. Pentru drepturi de autor: journals.permissions@oxfordjournals.org.
2 Ghidurile ESC

7.1.4 Teste funcţionale pulmonare şi gazometrie Dignostic ........................................................................... 46


arterială ........................................................................................... 14 Tratament ......................................................................... 47
7.1.5 Ecocardiografie ............................................................ 14 7.4.4. Hipertensiune arterială pulmonară asociată cu
7.1.6 Scintigrafie pulmonară şi raportul ventilaţie/ hipertensiune portală ............................................................... 48
perfuzie ............................................................................................ 16 Dignostic ........................................................................... 48
7.1.7 Tomografie computerizată de înaltă rezoluţie, Tratament ......................................................................... 48
tomografie computerizată cu substanţă de contrast şi angiografie 7.4.5 Hipertesiunea arterială pulmonară asociată cu
pulmonară ........................................................................................ 16 infecţia cu virusul imunodeficienţei umane ............................. 49
7.1.8 Rezonanţă magnetică nucleară cardiacă..................... 17 Dignostic ........................................................................... 49
7.1.9 Teste sangvine şi imunologie ...................................... 17 Tratament ......................................................................... 49
7.1.10 Ultrasonografie abdominală ..................................... 17 8. Boala veno-ocluzivă pulmonară şi hemangiomatoză pulmonară
7.1.11 Cateterism cardiac drept şi vasoreactivitate ............. 17 capilară (grupul 1') ........................................................................... 50
7.1.12 Algoritm de diagnostic .............................................. 18 8.1. Boala venoocluzivă pulmonară ......................................... 50
7.2 Evaluarea severităţii ......................................................... 22 8.1.1 Diagnostic ................................................................ 50
7.2.1 Parametrii clinici, ecocardiografici şi hemodinamici ... 22 8.1.2 Tratament ................................................................ 51
7.2.2 Capacitatea de efort ................................................... 23 8.2 Hemangiomatoză capilară pulmonară ................................ 51
7.2.3 Markeri biochimici ...................................................... 24 9. Hipertensiune pulmonară secundară afecţiunilor cordului
7.2.4 Evaluarea cuprinzătoare a prognosticului ................... 25 stâng (grupul 2) ................................................................................ 51
7.2.5 Definirea statusului pacientului .................................. 26 9.1 Diagnostic ............................................................................ 52
7.2.6 Scopurile tratamentului şi strategia de urmărire 9.2 Tratament ........................................................................... 53
(a se vedea de asemenea secţiunile 7.3.7. şi Tabelul 22) ................. 27 10. Hipertensiune pulmonară secundară bolilor pulmonare şi/sau
7.3 Tratament ......................................................................... 27 hipoxiei (grupul 3) ............................................................................ 54
7.3.1. Măsuri generale ......................................................... 28 10.1 Diagnostic ................................................................. 54
Activitatea fizică şi reabilitarea supervizată ...................... 28 10.2 Tratament ................................................................. 54
Sarcina, contracepţia şi terapie hormonală post- 11.Hipertensiunea pulmonară cronică tromboembolică (grupul 4) . 55
menopauză .............................................................................. 28 11.1 Diagnostic ................................................................. 56
Călătoriile ......................................................................... 28 11.2 Tratament ................................................................. 56
Suportul psihologic ............................................................ 28 12. Definiţia unui centru de referinţă pentru hipertensiunea
Prevenirea infecţiilor ......................................................... 29 arterială pulmonară ......................................................................... 57
Tratament chirurgical electiv ............................................ 29 Bibliografie ....................................................................................... 58
7.3.2. Terapia de susţinere .................................................. 29
Anticoagulante orale ......................................................... 29
Diuretice ............................................................................ 29 Abrevieri şi acronime
Oxigen ............................................................................... 30 AIR – Studiul Randomizat cu Iloprost Aerosolizat
Digoxin .............................................................................. 30 ALPHABET – Studiul European pentru Hipertensiune Arterială
7.3.3. Tratament medicamentos specific ............................. 30 Pulmonară şi Beraprost
Blocante ale canalelor de calciu ........................................ 30 APAH – hipertensiune arterială pulmonară asociată.
Prostanoizi......................................................................... 31 ARIES – studiul de eficacitate randomizat, dublu-orb, controlat
Antagonişti ai receptorilor pentru endotelină .................. 32 placebo, multicentru pentru Ambrisentan în hipertensiunea
Inhibitori de fosfodiesterază tip 5 ..................................... 34 arterială pulmonară.
Substanţe experimentale şi strategii medicale DSA – defect septal atrial
alternative ................................................................................ 35 BENEFIT – efectele Bosentanului la formele neoperabile de
Terapie combinată ............................................................ 35 hipertensiune pulmonară cronică trombembolică
Interacţiuni medicamentoase ........................................... 36 SAB– septostomie atrială cu balon
7.3.4. Tratamentul aritmiilor................................................ 38 BNP – peptidul natriuretic cerebral
7.3.5. Septostomia atrială cu balon ..................................... 38 BREATHE - studiul randomizat pentru Bosentan vizând terapia cu
7.3.6. Transplantul ............................................................... 38 antagonişti ai receptorilor endotelinei
7.3.7. Algoritmul de tratament ........................................... 39 BCC – blocant al canalelor de calciu
7.3.8. Tratamentul în faza terminală şi considerente CHD – boală congenitală de cord
etice .......................................................................................... 40 IC – indexul cardiac
7.4. Subgrupuri specifice de HTP ........................................... 42 DC – debitul cardiac
7.4.1. Hipertensiunea arterială pulmonară în populaţia COMBI – terapia combinată cu Bosentan şi Iloprost aerosolizat în
pediatrică ................................................................................. 42 hipertensiunea arterială pulmonară idiopatică
Diagnostic .......................................................................... 43 BPOC – Bronhopneumopatie obstructivă cronică
Terapie .............................................................................. 43 BŢC – boală de ţesut conjunctiv
7.4.2. Hipertensiunea arterială pulmonară asociată cu CT – Computer Tomografie
şunturi cardiace congenitale ................................................... 44 HTPCT – hipertensiune pulmonară cronică trombembolică
Diagnostic .......................................................................... 44 EARLY – Studiul cu antagonişti ai endotelinei la pacienţii cu
Terapie .............................................................................. 44 hipertensiunea arterială pulmonară cu simptomatologie uşoară
7.4.3. Hipertensiunea arterială pulmonară asociată bolilor ECG – electrocardiogramă
de ţesut conjunctiv ................................................................... 46 ARE – antagonist al receptorului endotelinei
HIV – virusul imunodeficienţei umane
3 Ghidurile ESC

HTPAI – hipertensiune arterială pulmonară idiopatică CCD – cateterism de cord drept


INR – raportul internaţional normalizat VD – ventricul/ventricular drept
i.v. – intravenos TM6M – testul de mers 6 minute
VS – ventricul/ventricular stâng STEP – Studiu pilot despre siguranţa şi eficienţa Iloprostului
NO – oxid nitric inhalator în combinaţie cu Bosentan pentru evaluare în
NT-proBNP – fragmentul N-terminal al pro-peptidului natriuretic hipertensiunea arterială pulmonară
cerebral STRIDE – Îmbunătăţirea toleranţei la efort diminuate prin
PACES – Studiul despre combinarea Epoprostenolului şi Sitaxsentan
Sildenafilului în hipertensiunea arterială pulmonară SUPER – Folosirea Sildenafilului în hipertensiunea arterială
AP – artera pulmonară pulmonară
HTPA – Hipertensiune Arterială Pulmonară TAPSE – excursia sistolică a planului inelului tricuspidian
PAP – Presiunea în Artera Pulmonară t.o.z. – de trei ori pe zi
EAP - Endarterectomie pulmonară GPT – Gradientul Presional Transpulmonar (PAP medie-PCB medie)
HTP – Hipertensiune Pulmonară TRIUMPH – Treprostinilul sodic administrat inhalator la pacienţii
PHIRST – hipertesniunea arterială pulmonară şi răspunsul la cu hipertensiune arterială pulmonară severă
Tadalafil CF-OMS – clasele funcţionale stabilite de Organizaţia Mondială a
BVOP – boala venocluzivă pulmonară Sănătăţii
RVP – rezistenţa vasculară pulmonară
PCB – presiunea capilară blocată
PAD – presiunea în atriul drept
TRC – trial randomizat şi controlat
puterea recomandării unei anumite opţiuni terapeu-
Preambul tice sunt cântărite şi notate conform unor scale pre-
Ghidurile şi Documentele de Consens ale Expe- definite, aşa cum este subliniat în Tabelele 1 şi 2.
rţilor sumarizează şi evaluează toate dovezile dispo- Experţii din comisiile care se ocupă cu redactarea
nibile în acest moment despre un anumit subiect cu au dat declaraţii de interese în legatură cu toate rela-
scopul de a ajuta medicii în selectarea celei mai bune ţiile pe care le-ar putea avea care ar putea fi consi-
strategii de management pentru un pacient tipic sufe- derate ca exprimând un real sau potenţial conflict de
rind de o afecţiune dată, ţinând cont atât de impactul interese. Aceste declaraţii de interese sunt ţinute la
asupra prognosticului, cât şi de raportul risc/beneficiu dosar la Casa Europeană a Inimii, sediul central al ESC.
al unui anumit diagnostic sau metodă terapeutică. Orice schimbări ale conflictelor de interese care apar
Ghidurile nu înlocuiesc tratatele medicale. Implicaţiile în cursul perioadei de redactare trebuie anunţate ESC.
legale ale ghidurilor medicale au fost discutate ante- Raportul Grupului de Lucru a fost în mod comun şi
rior. complet suportat financiar de ESC şi de Societatea
În ultimii ani a fost emis un număr mare de Ghi- Europeană pentru Probleme Respiratorii (SEPR) şi a
duri şi Documente de Consens al Experţilor de către fost dezvoltat în lispa oricărei implicări a industriei.
Societatea Europeană de Cardiologie (ESC), cât şi de Comitetul ESC pentru Ghiduri Practice (CGP)
către alte societăţi şi organizaţii. Ţinându-se cont de supervizează şi coordonează pregătirea noilor ghiduri
impactul asupra practicii clinice, au fost stabilite cri- şi Documente de Consens al Experţilor realizate de
terii de calitate cu scopul de a face ca toate deciziile să Grupurile de Lucru, grupuri de experţi şi întruniri
fie transparente pentru utilizator. Recomandările pentru consens. De asemenea, Comitetul este res-
pentru formularea şi emiterea Ghidurilor şi Docu- ponsabil cu procesul de aprobare a Ghidurilor şi a
mentelor de Consens al Experţilor pot fi găsite pe site- Documentelor de Consens al Experţilor şi declaraţii.
ul Din momentul în care documentul a fost finalizat şi
ESC.(http://www.escardio.org/knowlegde/guidelines) aprobat de către toţi experţii implicaţi în Grupul de
Pe scurt, experţii în domeniu sunt selectaţi şi Lucru, este supus verificării unor experţi neimplicaţi.
întreprind o trecere în revistă comprehensivă a do- Documentul este revăzut şi în final aprobat de către
vezilor publicate în legătură cu management-ul şi CGP şi ulterior publicat. Ghidul pentru diagnostic şi
prevenţia unei anumite afecţiuni. tratament al hipertensiunii pulmonare a fost redactat
Nu se ţine cont de studiile clinice nepublicate. Se de Grupul de Lucru comun al ESC şi SEPR şi docu-
efectuează o evaluare critică a procedurilor diag- mentul a fost aprobat de către CGP al ESC şi de către
nostice şi terapeutice, incluzând estimarea raportului Comitetul Stiinţific al SEPR.
risc/beneficiu. Sunt incluse estimările prognosticului După publicare, răspândirea mesajului este de
de sănatăte aşteptat pentru grupuri sociale mai largi, maximă importanţă. Versiuni de buzunar şi versiuni
în cazurile în care există date. Nivelul de dovezi şi descărcabile de tip "asistent personal digintal" (PDA)
4 Ghidurile ESC

sunt utile la patul pacientului. Unele studii au arătat că menea, întâlniri în vederea implementării pot fi
utilizatorii ţintă uneori nu cunosc existenţa ghidurilor realizate la nivel naţional, odată ce ghidurile au fost
sau pur şi simplu nu le aplică în practică. Aşadar acesta aprobate de către societăţile membre ale ESC şi
este motivul pentru care programele de implementare traduse în limba naţională. Sunt necesare programe
a noilor ghiduri formează o componentă importantă a de implementare deoarece s-a arătat că prognosticul
răspândirii datelor. Sunt organizate întâlniri de către afecţiunilor poate fi influenţat favorabil de o aplicare
ESC şi sunt direcţionate către Societăţile Naţionale temeinică a recomandărilor clinice.
membre şi lideri de opinie cheie din Europa. De ase-
Tabelul 1. Clase de recomandare
Clase de Definiţia
recomandare
Clasa I Dovezi şi/sau consens general că un anumit tratament sau procedură
este benefic, util, eficient.
Clasa II Dovezi contradictorii şi/sau o divergenţă de opinii în legătură cu
utilitatea/eficacitatea unui anumit tratament sau procedură.
Clasa IIA Dovezile/opiniile pledează pentru utilitate/eficacitate.
Clasa IIB Utilitatea/eficacitatea sunt mai puţin concludente.
Clasa III Dovezi sau consens general că un anumit tratament sau procedură nu
este utilă/eficientă şi în unele cazuri poate fi dăunătoare.

Tabelul 2. Niveluri de evidenţă


Dovezi de nivel Date povenite din multiple studii randomizateª sau metaanalize
A
Dovezi de nivel Date provenite dintr-un singur studiu randomizatª sau din studii mari,
B nerandomizate
Dovezi de nivel Consens de opinie al experţilor şi/sau studii mici, studii retrospective,
C register
ªsau studiu(i) mari de evaluare a preciziei şi acureteţii în cazul testelor sau strategiilor diagnostice.
Aşadar, sarcina de a redacta Ghiduri sau Docu-
mente de Consens al Experţilor acoperă nu numai
integrarea celor mai recente descoperiri, cât şi crearea
1. Introducere
de unelte educaţionale şi programe de implementare
pentru recomandări. Cercul care leagă cercetarea Ghidurile pentru diagnsoticul şi tratamentul hiper-
clinică, redactarea ghidurilor şi implementarea aces- tensiunii pulmonare (HTP) au menirea de a aduce
tora în practica clinică poate fi închis doar dacă studii comunităţii medicale informaţii practice şi teoretice
şi registre sunt efectuate pentru a observa dacă actualizate despre managementul pacienţilor cu HTP.
practica de zi cu zi este în concordanţă cu recoman- Ţinând cont de faptul că în acest subiect sunt implicate
dările ghidurilor. În plus, asemenea studii şi înregistrări multiple specialităţi medicale şi că pot fi necesare
fac posibilă evaluarea impactului pe care îl are imple- niveluri diferite de aprofundare a temei de către
mentarea ghidurilor asupra prognosticului pacientului. diverşi medici, aceste Ghiduri ar trebui considerate ca
Ghidurile şi recomandările ar trebui să îi ajute pe un compromis între aceste cerinţe eterogene.
medici în luarea deciziilor în practica cotidiană; cu Noile caracteristici ale acestui Ghid sunt:
toate acestea, judecata finală în ceea ce priveşte  Un Grup de Lucru comun al ESC şi al SEPR a
îngrijirea unui anumit pacient aparţine medicului care redactat aceste Ghiduri. În plus, au fost incluşi
se ocupă de îngrijirea acestuia. membri ai Societăţii Internaţionale pentru
5 Ghidurile ESC

Transplant de Inimă şi de Plămân şi ai Socie-  HTPA (Tabelele 4 şi 5) reprezintă afecţiunea


tăţii Europene de Cardiologie Pediatrică. descrisă pe scară mai largă datorită existenţei
 HTP reprezintă un status hemodinamic şi unor tratamente specifice. Bazându-se pe
fiziopatologic (Tabelul 3) care se poate întâlni publicarea unor trialuri randomizate recente
în multiple afecţiuni. Acestea au fost cla- (TRC), a fost redactat un nou algoritm de
sificate în şase grupuri clinice cu caracteristici tratament cu niveluri de dovezi şi grade de
specifice1-6 (Tabelul 4). Pentru a sublinia recomandări acutualizate şi stadiul actual de
diferenţele remarcabile între aceste grupuri aprobare în zone geografice diferite. Au fost
clinice, o descriere comparativă a patologiei, incluse de asemenea definiţii pentru evalua-
patobiologiei, geneticii, epidemiologiei şi a rea severităţii pacientului, scopuri ale trata-
factorilor de risc este detaliată în prima parte. menului şi strategii de urmărire. Au fost su-
Informaţii cu caracter mai practic legate de bliniate caracteristicile specifice ale diferitelor
prezentarea clinică, criterii de diagnostic şi tipuri de HTPA, inclusiv HTPA pediatrică.
tratament sunt descrise în partea a doua Celelalte patru grupuri clinice principale de
pentru fiecare grup în parte. HTP şi anume boala venocluzivă pulmonară (BVOP,
 Ţinând cont de faptul că strategia de diag- grupul 1'), HTP cauzată de afecţiuni ale cordului stâng
nostic la pacienţii suspectaţi de HTP este de (grupul 2), HTP cauzată de afecţiuni pulmonare (grupul
maximă importanţă, un nou algoritm de 3) şi hipertensiunea pulmonară cronică trombembo-
diagnostic a fost inclus în secţiunea dedicată lică (HTPCT, grupul 4) au fost discutate individual, în
Hipertensiunii Pulmonare Arteriale (HTPA, timp ce raritatea şi caracterul eterogen al afecţiunilor
grupul 1). În acest caz diagnosticul necesită incluse in grupul 5 (Tabelul 4) a împiedicat o descriere
excluderea celorlate grupuri de HTP. adecvată în aceste ghiduri.

Tabelul 3. Definiţiile hemodinamice ale hipertensiunii pulmonarea


Definiţie Caracteristici Grup(uri) clinice b

Hipertensiune pulmonară PAP medie ≥ 25 Toate


(HTP) mmHg
HTP pre-capilară PAP medie ≥ 25 1. Hipertensiune arterială pulmonară
mmHg 3. HTP cauzată de afectare pulmonară
PCB ≤ 15 mmHg 4. HTP cronică trombembolică
DC normal sau redus
c 5. HTP cu mecanisme neclare şi/sau
mutifactoriale
HTP post-capilară PAP medie ≥ 25 2. HTP cauzată de afectarea inimii stângi
mmHg
PCB ≥ 15 mmHg
DC normal sau redus
Pasivă GPT ≤ 12 mmHg

Reactivă (disproporţionată) GPT > 12 mmHg

a
Toate valorile sunt măsurate în repaus
b
În conformitate cu Tabelul 4.
c
Un nivel crescut al DC poate fi prezent în cazul unor stări hiperkinetice cum ar fi şunturile sistmico-pulmonare (doar
în circulaţia pulmonară), anemie, hipertiroidism, etc.
DC = Debitul cardiac; PAP = Presiunea în Artera Pulmonară; HPT = Hipertensiune Pulmonară; PCB = Presiune Capilară
Blocată; GPT = Gradientul Presional Transpulmonar (PAP medie – PCB medie)
6 Ghidurile ESC

Tabelul 4. Clasificarea clinică actualizată a hipertensiunii pulmonare (Dana Point, 2008¹)


Hipertensiune arterială pulmonară (HTPA)
1.1 Idiopatică
1.2 Ereditară
1.2.1. BMPR2
1.2.2 ALK1, endoglină (cu sau fără telangectazie hemoragică ereditară)
1.2.3. Necunoscut
1.3 Indusă de medicamente şi toxine
1.4 Asociată cu (HTPAA)
1.4.1 Boli de ţesut conjunctiv
1.4.2 Infecţie HIV
1.4.3 Hipertensiune portală
1.4.4 Boală congenitală de cord
1.4.5 Schistostomiază
1.4.6 Anemie hemolitică cronică
1.5 Hipertensiune pulmonară persistentă a nou-născutului
1´ Boala venocluzivă pulmonară şi/sau hemangiomatoza capilară pulmonară

2 Hipertensiune pulmonară cauzată de afectarea codului stâng


2.1 Disfuncţie sistolică
2.2 Disfuncţie diastolică
2.3 Valvulopatie
3 Hipertensiune pulmonară cauzată de boli pulmonare şi/sau hipoxie
3.1 Bronhopenumopatia cronică obstructivă
3.2 Boală pulmonară interstiţială
3.3 Alte boli pulmonare cu pattern mixt obstructiv şi restrictiv
3.4 Tulburare respiratorie legată de somn
3.5 Tulburări legate de hipoventilaţie alveolară
3.6 Expunerea cronică la altitudini mari
3.7 Anomalii de dezvoltare
4 Hipertensiunea pulmonară cronică trombembolică

4 HTP cu mecanisme neclare şi/sau multifactorial


5.1 Afecţiuni hematologice: afecţiuni mieloproliferative, splenectomie
5.2 Afecţiuni sistemice: sarcoidoză, histiocitoză pulmonară cu celule Langerhans, limfangioleiomiomatoza
5.3 Afecţiuni metabolice: boli cu depozitare de glicogen, boala Gaucher, afecţiuni tiroidiene
5.4 Altele: obstrucţie tumorală, mediastinită fibrozantă, insuficienţă renală cronică în tratament cu dializă
ALK-1 = gena pentru kinaza asemănătoare receptorului pentru activină de tip 1; HTPA = HiperTensiune Pulmonară Asociată; BMPR2 = tipul 2 de
receptor al proteinei morfogenetice osoase; HIV = virusul imunodeficienţei umane; HTPA = HiperTensiunea Arterială Pulmonară.
7 Ghidurile ESC

necesită evaluare mai aprofundată în studii epide-


2. Definiţii miologice.
Definirea HTP în timpul efortului ca o PAP medie >
HTP a fost definită ca o creştere în presiune medie 30 mmHg estimată prin CCD nu este sprijinită de
în artera pulmonara (PAP) ≥ 25 mmHg în repaus informaţiile publicate şi persoanele sănătoase pot
evaluată prin cateterism de cord drept (CCD) (Tabele 3 atinge valori mult mai mari9,11. Drept urmare, nicio
şi 5)7,8. Această valoare a fost folosită pentru selec- definiţie pentru HTP în timpul efortului estimată prin
tarea pacienţilor în cadrul tuturor trialurilor randomi- CCD nu poate fi emisă în momentul actual.
zate şi registre pentru HTPA.3,4,8 O reevaluare recentă În funcţie de diverse combinaţii ale valorilor
a informaţiilor disponibile a arătat că în mod normal presiunii capilare blocate (PCB), rezistenţa vasculară
PAP medie în repaus este 14 ± 3 mmHg, cu o limită pulmonară (RVP) şi debitul cardiac (DC), în Tabelul 3
superioară a normalului ≈ 20 mmHg9,10. Semnificaţia sunt reprezentate diferite definiţii hemodinamice ale
unei PAP medie situată între 21 şi 24 este neclară. HTP. HTP pre-capilară include grupurile clinice 1,3,4 şi
Pacienţii care prezintă PAP cuprinsă în acest interval 5 în timp ce HTP post-capilară include grupul clinic 2
(Tabelul 4)12. Caracteristicile fiecărui grup vor fi dis-
cutate în secţiuni specifice.
Tabelul 5. Definiţii importante
Hipertensiunea pulmonară (HTP) este o stare hemodinamică şi fiziopatologică definită ca o creştere în
presiunea arterială pulmonară medie (PAP) ≥ 25 mmHg în repaus evaluată prin cateterism de cord
drept (Tabelul 3). HTP poate exista în multiple afecţiuni clinice (Tabelul 4)
Definirea HTP în timpul efortului ca PAP medie > 30 mmHg evaluată prin cateterism de cord drept nu
este susţinută de datele publicate.

Hipertensiunea pulmonară arterială (HTPA, grupul 1) este o stare clinică caracterizată de prezenţa HTP
pre-capilare (Tabelul 3) în absenţa altor cauze de HTP pre-capilară cum ar fi HTP cauzată de afecţiuni
pulmonare, HTP cronică trombembolică sau alte boli rare (Tabelul 4). HTPA include diferite forme care
împart un tablou clinic similar şi modificări patologice practic identice ale microcirculaţiei pulmonare
(Tabelul 4).

Internaţional de HTP care a avut loc în 2008 în Dana


3. Clasificarea clinică a hipertensiunii Point, California, acordul de consens al experţilor din
pulmonare întreaga lume a fost de a menţine filozofia generală şi
organizarea clasificării Evian-Veneţia cu amendamente
Clasificarea clinică a HTP a suferit o serie de aduse în anumite puncte specifice cu scopul de a
modificări din momentul primei versiuni din 1973 la îmbunătăţi claritatea şi de a ţine cont de noile infor-
prima conferinţă internaţională despre hipertensiunea maţii.
pulmonară primară sprijinită de Organizaţia Mondială Noua clasificare clinică (rezultată din întâlnirea de
a Sănătăţii7. Versiunea anterioară ghidurilor ESC-HTPA la Dana Point) este prezentată în Tabelul 41 Pentru a
a adoptat clasificarea Evian-Veneţia propusă la cea de evita posibila confuzie între termenii de HTP si HTPA,
a doua şi cea de-a treia conferinţă internaţională de definiţiile specifice au fost incluse în Tabelul 5.
HTPA în 1998 şi resptectiv 200313. În aceste clasificări, Modificările faţa de versiunea anterioară a clasificării
afecţiunile clinice care asociază HTP sunt clasificate în clinice sunt următoarele:
cinci grupuri, în funcţie de caracteristicile patologice,  Grupul 1, HTPA (Tabelele 4,6 şi 7): termenul de
fiziopatologice şi terapeutice. În ciuda unor creşteri HTPA familială a fost înlocuit prin HTPA
comparabile ale PAP şi RVP în diferitele grupuri clinice, ereditară pentru că mutaţii specifice ale unor
mecanismele de bază, abordările diagnostice şi gene au fost identificate în cazuri sporadice
prognosticul şi implicaţiile terapeutice sunt complet fără istoric familial. Formele ereditare de
diferite. În timpul celui de-al patrulea Simpozion HTPA includ HTPA clinică sporadică idiopatică
(HTPAI) cu mutaţii pe linie germinativă (predo-
8 Ghidurile ESC

minant ale genei receptorului 2 al proteinei activină de tip 1 sau a genei pentru endoglină)
morfogenetice osoase, cât şi ale genei pentru şi cazuri clinice familiale cu sau fără identi-
kinaza asemănătoare receptorului pentru ficarea unor mutaţii pe linie germinativa14,15 .

Tabelul 6. Clasificarea clinică a şunturilor congenitale, sistemico-pulmonare asociate


cu hipertensiune arterială pulmonară
A. Sindromul Eisenmenger
Sindromul Eisenmenger include toate şunturile sistemico-pulmonare cauzate de defecte mari care duc la o
creştere severă a RVP rezultând un şunt inversat (pulmonaro-sistemic) sau bidirecţional. Sunt prezente
cianoză, eritrocitoză şi afectarea multiplă de organ.
B. Hipertensiunea arterială pulmonară asociată cu şunturi sistemico-pulmonare
În cazul acestor pacienţi cu defecte moderate spre mari, creşterea RVP este uşoară spre moderată, şuntul
sistemico-pulmonar este de asemenea în mare parte prezent şi nu este prezentă cianoza în repaus.
C. Hipertensiune arterială pulmonară cu defecte micia
În cazul defectelor mici (de obicei defecte septale ventriculare <1cm şi defecte septale atriale <2cm de
diametru efectiv evaluat prin ecocardiografie) tabloul clinic este foarte similar HTPA idiopatice.
D. Hipertensiune arterială pulmonară după chirurgie cardiacă de corecţie
În aceste cazuri, boala congenitală de inimă a fost corectată dar HTPA este încă prezentă ori imediat post-
operator sau a reapărut după câteva luni sau ani după intervenţia chirurgicală în absenţa unor leziuni
congenitale reziduale semnificative post-operatorii sau a unor defecte care constituie sechele ale
intervenţiei chirurgicale anterioare.
a
Dimensiunea se aplică adulţilor normali.
HTPA= Hipertensiune Arterială Pulmonară; RVP=Rezistenţa Vasculară Pulmonară

Această nouă categorie a HTPA ereditară nu Anemia hemolitcă cronică, precum cea întâlnită în
implică testarea genetică la orice pacient cu HTPAI sau siclemie,18 talasemie, sferocitoză ereditară, stoma-
la cazurile familiale de HTPA deoarece aceasta nu ar tocitoză şi anemia hemolitică microangiopatică pot
modifica managementul clinic. Clasificarea bolilor cauza HTPA şi sunt incluse în formele HTPAA.
cardiace congenitale (CHD) care cauzează HTPA a fost Mecanismul producerii HTPA în hemoliza cronică este
actualizată pentu a include o versiune clinică (Tabelul legat de o rată mare de consum de oxid nitric (NO)
6) şi anatomo-fiziopatologică (Tabelul 7) cu scopul de a care duce la o stare de rezistenţă la bioactivitatea NO.
defini mai bine fiecare pacient în parte16. HTPA Guanozin monofosfatul ciclic aparţinând muşchiului
asociată (HTPAA, Tabelul 4) include afecţiunile care neted, un potent mediator vasodilatator/antipro-
pot avea o prezentare clinică similară celei observate liferativ şi mesager secund al NO, nu este activat în
în cazul HTPAI cu descoperiri histologice identice anemia hemolitică cronică19.
incluzând dezvoltarea leziunilor plexiforme13. HTPAA  Grupul 1' BVOP şi hemangiomatoza capilară
este responsabilă de aproximativ jumatate dintre pulmonară rămân afecţiuni dificil de clasificat
pacienţii cu HTPA urmariţi în centrele specializate3. din moment ce acestea împart unele carac-
Schisostomiaza a fost inclusă între formele de HTPA teristici ale HTPAI, dar prezintă de asemenea
deoarece articole publicate recent arată că pacienţii câteva de diferenţe. Ţinând cont de dovezile
cu schisostomiază şi HTPA pot avea caracteristicile actuale, s-a considerat ca aceste afecţiuni ar
clinice şi patologice asemănătoare17. Mecanismul trebui să fie într-o categorie distinctă, dar nu
HTPA la pacienţii cu shisostomiază este probabil complet separată de HTPA, care a fost numită
multifactorial şi include hipertensiunea portală, o Grupul 1'.
complicaţie frecventă a acestei afecţiuni şi inflamaţia
vasculară locală cauzată de ouă de schsitostoma.
9 Ghidurile ESC

Tabelul 7. Clasificarea anatomico-fiziopatologică a şunturilor sistemico-pulmonare asociate cu hipertensiune


arterială pulmonară (modificată faţă de Veneţia 2003)
1. Tip
1.1. Şunturi pre-tricuspidiene simple
1.1.1 Defect septal atrial (DSA)
1.1.1.1 Ostium secundum
1.1.1.2 Sinus venos
1.1.1.3 Ostium primum
1.1.2 Întoarcere venoasă anormală obstrucţionată total sau parţial
1.2 Şunturi post-tricuspidiene simple
1.2.1 Defect septal ventricular (DSV)
1.2.2 Canal arterial patent
1.3 Şunturi combinate (trebuie descrisă combinaţia şi defectul predominant)
1.4 Boală congenitală de inimă complexă
1.4.1 Defect septal atrioventricular complet
1.4.2 Trunchi arterial
1.4.3 Fiziologie de tip ventricul unic cu flux sangvin pulmonar neobstruat
1.4.4 Transpoziţia vaselor mari cu DSV (fără stenoză pulmonară) şi/sau canal arterial patent
1.4.5 Altele
2. Dimensiuni (trebuie specificate pentru fiecare defect dacă există mai mult de un defect
cardiac congenital)
2.1 Hemodinamic a (trebuie specificat Qp/Qs)a
2.1.1 Restrictiv (gradientul de presiune la nivelul defectului)
2.1.2 Non-restrictiv
2.2 Anatomicb
2.2.1 Mic până la moderat (DSA≤2.0 cm şi DSV≤1.0 cm)
2.2.2 Mare (DSA>2.0 cm şi DSV>1.0 cm)

3. Direcţia şuntului
3.1 Predominant sistemico-pulmonar
3.2 Predominat pulmonaro-sistemic
3.3 Bidirecţional
4. Anomalii cardiace sau extracardiace asociate
5. Starea reparaţiei
5.1 Neoperat
5.2 Intervenţie paliativă [trebuie specificat tipul de operaţie (operaţii), vârsta la care s-a
efectuat]
5.3 Intervenţie reparatorie [trebuie specificat tipul de operaţie (operaţii), vârsta la care s-a
efectuat]
a
Raportul fluxului sangvin pulmonar (Qp) la cel sistemic (Qs)
b
Dimensiunea se aplică pacienţilor adulţi
DSA = defect septal atrial; DSV = defect septal ventricular

 Grupul 2, HTP cauzată de afectarea cordului decis menţinerea a numai o categorie de


stâng şi Grupul 3, HTP determinată de boli HTPCT fără a se mai încerca să se facă dis-
pulmonare şi hipoxie, nu au suferit modificări tincţia între formele proximale şi distale.
substanţiale.  Grupul 5, HTP cu mecanisme neclare şi/sau
 Grupul 4, HTPCT: cum nu există criterii clare multifactoriale: acest grup întruneşte o serie
pentru a diferenţia leziunile obstructive cauza- eterogenă de afecţiuni care prezintă un me-
toare de HTPCT proximale de cele distale, s-a canism patogenic incert în apariţia HTP, fiind
10 Ghidurile ESC

incluse afecţiuni hematologice, sistemice, me- diferite de stenoză, reţele sau benzi.22 Este
tabolice, precum şi alte maladii rare. interesant faptul că în zone fără ocluzie, se
poate dezvolta o arteriopatie pulmonară care
4. Patologia hipertensiunii pulmonare nu poate fi distinsă de HTPA (incluzând leziuni
plexiforme).23 Vase colaterale din circulaţia
Diferite caracteristici patologice20,21 caracterizează di- sistemică (din arterele bronşice, costale,
versele grupuri clinice de HTP: diafragmatice şi coronare) se pot dezvolta cu
 Grupul 1, HTPA: leziuni patologice afectează scopul de a reperfuza măcar parţial zonele
mai ales ramurile distale ale arterelor pul- aflate distal de obstrucţia completă.
monare (cu diametru <500 μm). Acestea sunt  Grupul 5, HTP cu mecanisme neclare şi/sau
caracterizate prin hipertrofie de medie, multifactoriale: acest grup include afecţiuni
modificări intimale proliferative şi fibrotice eterogene cu diferite tablouri patologice pen-
(concentrice, excentrice), îngroşare adventi- tru care etiologia este neclară sau multifac-
ceală cu infiltrate inflamatorii perivasculare torială.
moderate, leziuni complexe (leziuni dilatate,
plexiforme) şi leziuni trombotice. Venele 5. Patobiologia hipertensiunii pulmonare
pulmonare sunt în mod clasic neafectate.
 Grupul 1': include mai ales BVOP care implică Diferite caracteristici patobiologice24-26 caracterizează
vene septale şi venule pre-septale (implcare diversele grupuri clinice ale HTP.
constantă) cu leziuni fibrotice ocluzive, muscu-  Grupul 1, HTPA: procesul exact care iniţiază
larizare venoasă, proliferare capilară frecventă modificările patologice observabile este încă
(zonală), edem pulmonar, hemoragie alveo- necunoscut, deşi este recunoscut faptul că
lară ocultă, dilatare limfatică şi hipertrofia HTPA prezintă o patobiologie multifactorială
ganglionilor limfatici (transformare vasculară a care implică diverse căi biochimice şi tipuri de
sinusului) şi infiltrate inflamatorii. Ramurile celule. Creşterea RVP este legată de diferite
distale ale arterelor pulmonare sunt afectate mecanisme, incluzând vasoconstricţie, remo-
de hipertrofie medială, fibroză intimală şi le- delare proliferativă şi obstructivă a peretelui
ziuni neobişnuit de complexe. vasului pulmonar, inflamaţie şi tromboză.
 Grupul 2, HTP cauzată de afectarea cordului Vasoconstricţia excesivă a fost legată de
stâng: modificările patologice în cazul acestui funcţia şi expresia anormală a canalelor de
grup sunt caracterizate prin vene pulmonare potasiu în celulele musculare netede şi de
hipertrofiate şi îngroşate, capilare pulmonare disfuncţie endotelială. Disfuncţia endotelială
dilatate, edem interstiţial, hemoragie alveo- duce la o diminuare a sintezei de agenţi
lară şi hipertrofie la nivelul vaselor si ganglio- vasodilatatori şi antiproliferativi cum ar fi NO
nilor limfatici. Ramurile distale ale arterelor şi prostaciclină, împreună cu supraexpresia
pulmonare pot fi afectate de hipertrofie la substanţelor vascoconstrictoare şi prolifera-
nivelul mediei şi fibroză intimală. tive cum ar fi tromboxanul A2 şi endotelina 1.
 Grupul 3, HTP cauzată de boli pulmonare De asemenea, a fost demonstrat faptul că la
şi/sau hipoxie: modificări patologice în aceste pacienţii cu HTPA există niveluri plasmatice
cazuri includ hipertrofie la nivelul mediei şi reduse ale altor substanţe antiproliferative şi
proliferare intimală obstrutivă ale ramurilor vasodilatatoare cum ar fi peptidul vasoactiv
distale ale arterelor pulmonare. Un grad va- intestinal. Multe dintre aceste anomalii cresc
riabil de distrugere a patului vascular în zonele tonusul vascular şi totodată promovează
emfizematoase şi fibrotice poate fi de ase- remodelarea vasculară prin modificări prolife-
menea prezent. rative care implică câteva tipuri de celule,
 Grupul 4, HTPCT: leziunile patologice se carac- incluzând celule endoteliale şi celule muscu-
terizează prin trombi organizaţi ataşaţi strâns lare netede, precum şi fibroblaşti. În plus, în
de media arterelor pulmonare elastice, înlo- adventice există producţie crescută de matrice
cuind stratul intimal normal. Aceştia pot oclu- extracelulară, inclusiv colagen, elastină, fibro-
ziona complet lumenul sau pot forma grade nectină şi tenascină. Celulele inflamatorii şi
11 Ghidurile ESC

trombocitele (pe calea serotoninei) pot juca lor pulmonare este cel mai important proces
de asemenea un rol important în HTPA. S-a patobiologic în HTPCT. Trombembolismul pul-
demonstrat ca există anomalii protrombotice monar sau tromboza in situ poate fi iniţiat sau
la pacienţii cu HTPA, trombii fiind prezenţi agravat de anomalii ale cascadei coagulării,
atât în vasele pulmonare distale mici, cât şi în celulelor endoteliale sau ale plachetelor, toate
arterele pulmonare proximale elastice. acestea interacţionând în procesul de coagu-
 Grupul 2, HTP cauzată de afectarea cordului lare28. Anomaliile plachetare şi caracteristicile
stâng: mecanismele responsabile pentru creş- biochimice ale unui mediu procoagulant în
terea PAP sunt multiple şi includ transmiterea interiorul vascularizaţiei pulmonare susţin un
pasivă retrogradă a creşterii de presiune (HTP potenţial rol al trombozei locale în iniţierea
pasivă post-capilară, Tabelul 3). În aceste afecţiunii la unii pacienţi. În majoritatea cazu-
cazuri gradientul presional transpulmonar rilor, rămâne neclar dacă tromboza şi disfunc-
(GPT=PAP medie minus PCB medie) si RVP ţia plachetară sunt cauza sau consecinţa afec-
sunt în limite normale. În alte cazuri cresterea ţiunii. Infiltratele inflamatorii sunt în mod
PAP este mai mare decât cea a PCB (GPT uzual detectate în specimenele de endarterec-
crescut) şi o creştere a RVP este de asemnea tomie pulmonară (EAP). Studiile de trombofilie
observată. (HTP post-capilară sau reactivă sau au arătat că anticoagulantul lupic poate fi găsit
„disproporţionată”, Tabelul 3). Creşterea RVP în aproximativ 10% din acest gen de pacienţi şi
se datorează unei creşteri a tonsului vaso- 20% prezintă anticorpi antifosfolipidici, anti-
motor în arterele pulmonare şi/sau unei re- coagulant lupic sau ambele. Un studiu recent a
modelări obstructive fixe a vaselor de rezis- demonstrat că nivelul plasmatic al factorului
tenţă din circulaţia arterială pulmonară27: VIII, o proteină asociată cu trombembolismul
primul component menţionat al HTP reactive pulmonar atât primar cât şi recurent are un
este reversibil prin testare farmacologică, în nivel ridicat la 39% dintre pacienţii cu HTPCT.
timp ce al doilea, caracterizat prin hipertrofie Nu au fost identificate anomalii ale fibrinolizei.
la nivelul mediei şi proliferare intimală la Leziunile obstructive observate în ramurile
nivelul arteriolelor pulmonare, nu răspunde distale ale arterelor pulmonare în zonele ne-
modificării acute12. Este puţin înţeles care sunt obstruate (practic identice cu cele observate
factorii care duc la HTP reactivă (dispropor- în HTPA) pot fi legate de o varietate de factori,
ţionată) şi de ce unii pacienţi dezvoltă com- cum ar fi stresul de forfecare, presiune, infla-
ponenta vasoconstrictivă reversibilă acut sau maţie şi eliberarea citokinelor şi mediatorilor
componenta obstructivă fixă sau ambele. vasculotrofici.
Mecanismele fiziopatologice pot include refle-  Grupul 5, HTP cu mecanisme neclare şi/sau
xe de vasoconstricţie provenite de la recep- multifactoriale: patobiologia acestui grup este
torii de întindere localizaţi la nivelul atriului neclară sau multifactorială.
stâng şi al venelor pulmonare şi disfuncţie
endotelială a arterelor pulmonare care poate 6. Aspecte genetice, epidemiologice şi
favoriza vasconstricţia şi proliferarea celulelor
din peretele vascular.
factori de risc ai hipertensiunii pulmonare
 Grupul 3, HTP cauzată de boli pulmonare
Nu sunt disponibile informaţii epidemiologice
şi/sau hipoxie: mecanismele patobiologice şi
comparative despre prevalenţa diferitelor grupuri de
fiziopatologice implicate în această asociere
HTP. Într-un studiu efectuat într-un laborator de
sunt multiple şi includ vasconstricţia hipoxică,
ecocardiografie,29 prevalenţa HTP (definită ca o
stresul mecanic şi plămâni hiperinflaţi, pierde-
presiune sistolică în AP>40mmHg) într-ul lot de 4579
rea de capilare, inflamaţia şi efectele toxice
de pacienţi a fost de 10,5%. Dintre cele 483 de cazuri
ale fumului de ţigară. Există de asemenea date
de HTP 78,7% au avut afectarea cordului stâng (grupul
care susţin un dezechilibru vasoconstrictor-
2), 9,7% au avut afectare pulmonară şi hipoxie (grupul
vasodilatator derivat din endoteliu.
3), 4,2% au avut HTPA (grupul 1), 0,6% au avut HTPCT
 Grupul 4, HTPCT: lipsa rezoluţiei maselor
(grupul 4) şi în 6,8% dintre cazuri nu a fost posibilă
embolice acute care ulterior suferă fibroză
definirea unui diagnostic.
care determină obstrucţie mecanică a artere-
12 Ghidurile ESC

 Grupul 1, HTPA: registre recente au descris studii epidemiologice mari, multicentrice au


epidemiologia HTPA3,4. Cele mai joase estimări demonstrat o asociere între afecţiunea clinică sau
ale prevalenţei HTPA şi HTPAI sunt 15 şi medicament şi HTPA. O asociere probabilă este
respectiv 5,9 cazuri/milion populaţie adultă. admisă dacă un studiu caz-control unicentric sau
Cea mai joasă estimare a incidenţei HTPA este multiple serii de cazuri demonstrează o asociere.
2,4 cazuri/milion populaţie adultă/an. Date O asociere posibilă poate fi suspectată, de
recente din Scoţia şi din alte ţări au confirmat exemplu, în cazul medicamentelor cu un meca-
că prevalenţa HTPA se află în intervalul 15-50 nism de acţiune similar celor din categoria definită
subiecţi/milion populaţie din Europa4. În re- sau probabilă, dar care nu au fost încă studiate,
gistrul Francez, 39,2% dintre pacienţi au avut aşa cum sunt medicamentele folosite pentru
HTPAI şi 3,9% au prezentat istoric familial de tratarea tulburării cu deficit de atenţie. În cele din
HTPA. În subgrupul HTPAA, 15,3% au avut boli urmă, o asociere improbabilă este definită ca una
ale ţesutului conjuctiv (BŢC; mai ales scleroză în care un factor suspectat a fost studiat în studii
sistemică), 11,3% au avut CHD, 10,4% au avut epidemiologice şi o asociere cu HTPA nu a fost
hipertensiune portală, 9,5 % au avut HTPA demonstrată. Asocierile clinice definite sunt
asociată cu anorexia şi 6,2% au avut infecţie cu încadrate ca afecţiuni HTPAA (Tabelul 4), în timp
virusul imunodeficienţei umane (HIV)3. ce nivelul de risc al diferitelor medicamente şi
HTPA poate surveni în diverse circumstanţe în toxine este listat în Tabelul 8.
funcţie de afecţiunile clinice asociate1. HTPAI  Grupul 2, HTP cauzată de afectarea cordului
corespunde bolilor sporadice, fără istoric familial stâng: chiar dacă factori constituţionali pot
de HTPA sau un factor declanşator cunoscut. juca un rol în dezvoltarea HTP la acest grup,
Atunci când HTPA survine într-un context familial, nu au fost identificate legături genetice spe-
mutaţiile pe linie germinativă la nivelul genei cifice12. Prevalenţa HTP la pacienţii cu insufi-
receptorului 2 al proteinei morfogenetice osoase cienţă cardiacă cronică creşte odată cu pro-
sunt detectate la cel puţin 70% dintre cazuri14,15. gresia deteriorării clasei funcţionale. Până la
De asemenea, mutaţii ale acestei gene pot fi 60% dintre pacienţii cu disfuncţie severă de
detectate în 11-40% dintre cazurile aparent ventricul stâng (VS) şi până la 70% dintre
sporadice, reprezentând aşadar un factor pre- pacienţii cu disfuncţie izolată de VS pot
dispozant genetic major pentru HTPA30. Gena re- prezenta HTP32. În cadrul valvulopatiilor inimii
ceptorului 2 al proteinei morfogenetice osoase stângi, prevalenţa HTP creşte odată cu seve-
codifică un receptor de tip 2 pentru proteinele ritatea defectului şi a simptomelor. HTP poate
morfogenetice osoase, care aparţin superfamiliei fi depistată practic la toţi pacienţii cu boală
factorului de creştere transformant β. Printre alte mitrală severă simptomatică şi la până la 65%
câteva funcţii biologice, aceste polipeptide sunt dintre pacienţii cu stenoză aortică simpto-
implicate în controlul proliferării celulelor vas- matică10,12,33.
culare. Mutaţii ale altor receptori pentru aceste  Grupul 3, hipertensiune pulmonară cauzată de
substanţe, cum ar fi kinaza asemănătoare recep- boli pulmonare şi/sau hipoxie: un studiu a
torului pentru activină de tip 1 şi endoglina, au evidenţiat că polimorfismul genei serotoninei
fost identificate mai ales la pacienţii cu HTPA cu un pare să determine severitatea HTP la pacienţii
istoric personal sau familial de telangectazie hipoxemici care suferă de bronhopneumo-
hemoragică ereditară (sindromul Osler-Weber- patie obstructivă cronică (BPOC)34. Seriile pu-
Rendu)31. Au fost identificaţi mai mulţi factori de blicate au evidenţiat că incidenţa HTP sem-
risc pentru dezvoltarea HTPA care sunt definiţi ca nificativă la pacienţii cu BPOC cu cel puţin o
orice factor sau afecţiune care este suspicionată spitalizare anterioară pentru exacerbarea
că joacă un rol predispozant sau facilitant în insuficienţei respiratorii este de 20%. În BPOC
dezvoltarea bolii. Factorii de risc au fost clasificaţi avansat, HTP prezintă o prevalenţă înaltă
ca definiţi, probabili, posibili sau improbabili bazat (>50%),35,36 cu toate că în general are doar o
pe puterea asociaţiei acestora cu HTP şi probabilul severitate moderată. În cazul bolii pulmonare
rol cauzal1. O asociere definită este admisă în cazul interstiţiale, prevalenţa HTP se află între 32 şi
unei epidemii aşa cum a fost cea legată de 39%.37 Combinarea fibrozei pulmonare cu
supresantele apetitului din anii 1960 sau dacă
13 Ghidurile ESC

emfizem este asociată cu o prevalenţă mai la pacienţii fără vreun episod clinic anterior de
înaltă a HTP38. embolism pulmonar acut sau tromboză
 Grupul 4, HTPCT: nu s-au corelat mutaţii ge- venoasă profundă (până la 50% în diferite
netice specifice cu dezvoltarea HTPCT. Chiar serii) 40.
dacă documente mai recente sugerează că  Grupul 5, HTP cu mecanisme neclare şi/sau
prevalenţa HTPCT este de până 3,8% la supra- multifactoriale: caracterul eterogen al acestui
vieţuitorii unui embolism pulmonar acut,39 grup nu permite o descriere adecvată a aspec-
majoritatea experţilor consideră că incidenţa telor genetice, epidemiologice şi a factorilor
reală a HTPCT după un embolism pulmonar de risc în aceste ghiduri.
acut este de 0,5-2%. HTPCT poate fi depistată

Tabelul 8. Nivelul de risc actualizat al medicamentelor şi toxinelor cunoscute ca inductoare de HTPA

Definit Posibil
Aminorex Cocaină
Fenfluramină Fenilpropanolamină
Dexfenfluramină Sunătoarea
Ulei toxic de seminţe de rapiţă Agenţi chimioterapeutic
Benfluorex Inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei
Pergolide

Probabil Improbabil
Amfetamine Contraceptivele orale
L-Triptofan Estrogen
Metamfetamine Fumatul

HTPA = Hipertensiune arterială pulmonară

7.Hipertensiunea arterială pulmonară ţilor cu HTPAI este confirmată de impactul prognostic


al presiunii atriului drept, indexului cardiac (IC) şi PAP8,
(grupul 1) cei trei parametri principali ai funcţiei VD. Adaptarea
inadecvată a contractilităţii miocardice pare să fie unul
HTPA (vezi Tabelul 5 pentru definiţie) reprezintă din primele evenimente în progresia insuficienţei
tipul de HTP la care, cele mai importante progrese în cardiace în suprasolicitarea cronică a VD. La pacienţii
înţelegere şi tratament s-au realizat în ultimul deceniu. cu HTPAI, au fost demonstrate modificări în căile
De asemenea este grupul în care hipertensiunea adrenergice ale miocitelor VD ce conduc la scăderea
pulmonară este centrul problemelor clinice şi poate fi contractilităţii41. Răspunsul inadecvat la postsarcină
tratată prin terapie medicamentoasă specifică. rămâne determinantul principal al insuficienţei car-
HTPA cuprinde condiţii aparent heterogene (Tabel diace la pacienţii cu HTPAI şi HTPCT deoarece corec-
4) care împărtăşesc tablouri clinice şi hemodinamice tarea acestuia, cum se întâmplă după EAP eficientă
comparabile şi, practic, modificări histopatologice sau transplant pulmonar, duce, aproape invariabil, la
identice ale microcirculaţiei pulmonare. recuperarea susţinută a funcţiei VD. Modificările
Deşi au fost identificate multe mecanisme fizio- hemodinamice şi prognosticul pacienţilor cu HTP sunt
patologice la nivelul celulelor şi ţesuturilor pacienţilor legate de interacţiunile fiziopatologice complexe între
cu HTP, interacţiunile exacte între acestea în iniţierea rata de progresie (sau regresie) a modificărilor
şi progresia procesului patologic nu sunt pe deplin obstructive în microcirculaţia pulmonară şi răspunsul
înţelese. Creşterea consecutivă a RVP duce la supra- VD supus suprasarcinii, interacţiuni ce pot fi influen-
solicitarea, hipertrofia şi dilatarea VD şi, în final, ţate şi de către determinanţi genetici43.
insuficienţă VD şi deces. Importanţa efectului pro-
gresiei insuficienţei VD asupra prognosticului pacien-
14 Ghidurile ESC

7.1 Diagnostic
Procesul de evaluare a pacientului cu suspiciune 7.1.3 Radiografia toracică
de HTP necesită o serie de investigaţii care au rolul de In momentul diagnosticului, radiografia pulmonară
a confirma diagnosticul, de a clarifica grupul clinic de este anormală la 90% din pacienţii cu HTPAI44. Pot fi
HTP şi etiologia specifică în cadrul grupului de HTPA, şi găsite modificări precum dilatarea ramurilor principale
de a evalua statusul funcţional şi hemodinamic. După ale arterei pulmonare, care contrastează cu ‘reteza-
descrierea fiecărei examinări, este prezentat un rea’ (pierderea) vaselor pulmonare periferice. Dilata-
algoritm de diagnostic integrat (Figura 1). Având în rea atriului drept şi a VD pot fi observate în cazuri mai
vedere că HTPA, şi în particular HTPAI, este un diag- avansate. Radiografia toracică permite excluderea cu o
nostic de excludere, acest algoritm poate fi util ca probabilitate rezonabilă a bolii pulmonare moderat-
punct de plecare în orice caz suspectat de HTP. severe (grupul 3, Tabel 4) sau a hipertensiunii pul-
monare venoase asociate bolii cordului stâng (grup 2,
7.1.1 Prezentarea clinică Tabel 4). Per total, gradul HTP la un anumit pacient nu
Simptomele de HTP sunt nespecifice şi sunt repre- se corelează cu amploarea anomaliilor radiografice.
zentate de dispnee, fatigabilitate, slăbiciune, angină,
sincopă, şi distensie abdominală44. Simptomele de re- 7.1.4 Testele funcţionale pulmonare şi analiza gazelor
paus apar numai în cazurile foarte avansate. Semnele sanguine
clinice de HTPA sunt reprezentate de impuls paraster- Testele funcţionale pulmonare şi analiza gazelor
nal stâng, accentuarea componentei pulmonare a zgo- sanguine vor identifica contribuţia bolii căilor aeriene
motului II cardiac, suflu pansistolic de regurgitare tri- şi a parenchimului pulmonar. Pacienţii cu HTP prezintă
cuspidiană, suflu diastolic de insuficienţă pulmonară,
de obicei capacitate de difuzie a monoxidului de
şi zgomot trei la nivelul VD. Distensia venelor jugulare,
carbon scăzută (tipic între 40-80% din prezis) şi redu-
hepatomegalia, edemele periferice, ascita, şi extremi-
cerea uşoară sau moderată a volumelor pulmonare.
tăţile reci apar la pacienţii aflaţi într-un stadiu mai
Obstrucţia căilor aeriene periferice poate fi de ase-
avansat45. Zgomotele respiratorii sunt de obicei nor-
menea întâlnită. Presiunea parţială a oxigenului în
male. Examenul clinic poate, de asemenea, furniza
indicii cu privinţă la etiologia HTP. Telangiectaziile, sângele arterial este normală sau uşor scăzută faţă de
ulceraţiile digitale, şi sclerodactilia sunt observate în normal iar presiunea parţială a dioxidului de carbon
sclerodermie, în timp ce ralurile inspiratorii pot indica este scăzută din cauza hiperventilaţiei alveolare. BPOC
boală pulmonară interstiţială. Stigmatele bolii hepa- ca şi cauză de HTP hipoxică este diagnosticată pe baza
tice precum angioamele stelate, atrofia testiculară şi evidenţierii obstrucţiei ireversibile a fluxului aerian
eritemul palmar, ar trebui luate în considerare. In asociată unui volum rezidual mărit şi capacitate de
cazul prezenţei hipocratismului digital la un pacient cu difuziune a monoxidului de carbon scăzută sau creşte-
‘HTPAI’, ar trebui considerat un alt diagnostic precum rea presiunii parţiale a dioxidului de carbon. Scăderea
CHD sau BVOP. volumelor pulmonare împreună cu scăderea capa-
cităţii de difuziune a monoxidului de carbon poate
7.1.2 Electrocardiograma indica un diagnostic de boală pulmonară interstiţială.
Electrocardiograma poate aduce date sugestive sau Severitatea emfizemului şi a bolii pulmonare inter-
suportive pentru diagnosticul de HTP prin demons- stiţiale poate fi evaluată folosind tomografia compu-
trarea hipertrofiei şi suprasolicitării VD, şi prin terizată (CT) cu rezoluţie înaltă. În caz de suspiciune
dilatarea atriului drept. Hipertrofia VD este prezentă clinică, screening-ul prin oximetrie nocturnă sau poli-
pe ECG la 87 % şi deviaţia axială dreaptă la 79% din somnografie va exclude apneea/hipopneea obstruc-
pacienţii cu HTPAI44. Absenţa acestor modificări ECG tivă de somn semnificativă.
nu exclude prezenţa HTP şi nici prezenţa anomaliilor
hemodinamice severe. ECG are o sensibilitate (55%) şi 7.1.5 Ecocardiografia
o specificitate (70%) insuficientă pentru a putea fi Ecocardiografia transtoracică poate furniza un nu-
folosită ca instrument de screening pentru detectarea măr de variabile care se corelează cu hemodinamica
HTP semnificative. Aritmiile ventriculare sunt rare. inimii drepte, inclusiv PAP, şi ar trebui efectuată întot-
Aritmiile supraventriculare pot fi prezente în stadiile deauna în cazul în care este suspectată HTP.
avansate, în particular flutter-ul atrial, dar şi fibrilaţia Estimarea PAP se bazează pe velocitatea maximă a
atrială, care aproape invariabil duc la o deteriorare jetului de regurgitare tricuspidiană. Ecuaţia Bernoulli
clinică suplimentară46.
simplificată descrie relaţia dintre velocitatea regurgită-
15 Ghidurile ESC

rii tricuspidiene şi gradientul de presiune maxim esti- simptomatici şi > 3.0 m/s indiferent de simptome, a
mat pe baza anvelopei regurgitării tricuspidiene = 4 x arătat că 45% din cazurile cu diagnostic ecocardiogra-
(velocitatea regurgitării tricuspidiene)2. Această ecua- fic de HTP au fost fals pozitive2. La pacienţii simptoma-
ţie permite estimarea PAP sistolică luând în consi- tici (dispnee) cu infecţie HIV s-a observat că folosirea
derare presiunea în atriul drept (AD): PAP sistolică = velocităţii regurgitării tricuspidiene > 2.5 şi 2.8 m/s
gradientul presional VD-AD + presiunea estimată în drept criteriu pentru HTP a determinat un diagnostic
atriul drept. Presiunea atrială dreaptă poate fi fals pozitiv în 72% şi, respectiv, 29% din cazuri.
estimată pe baza diametrului şi a variaţiilor respiratorii Un alt trial a selectat un gradient presional de
ale venei cave inferioare deşi frecvent este presupusă regurgitare tricuspidiană > 40 mmHg (velocitatea
o valoare fixă de 5 sau 10 mmHg. Atunci când velo- regurgitării tricuspidiene > 3.2 m/s) cu presupunerea
citatea maximă a regurgitării tricuspidiene este greu unei presiuni în atriul drept de 10 mmHg (aşadar
de măsurat (regurgitare tricuspidiană nesemnifica- corespunzând unei PAP sistolice de > 50 mmHg) ca
tivă/uşoară), folosirea ecocardiografiei cu contrast (de fiind valoarea prag pentru definirea HTP50. Aceste
ex. soluţie salină barbotată) creşte semnificativ sem- criterii au fost recent aplicate prospectiv la pacienţii cu
nalul Doppler, permiţând măsurarea adecvată a velo- scleroză sistemică51. Diagnosticul Doppler a fost
cităţii maxime a regurgitării tricuspidiene. Totodată, ar confirmat la toţi cei 32 de pacienţi care au fost supuşi
trebui luaţi în considerare şi gradienţii sistolici poten- CCD. La fel ca şi în trialurile precedente, numărul
ţiali dintre VD şi AP. Teoretic, calcularea PAP medie cazurilor fals negative nu a putut fi evaluat.
din PAP sistolică este posibilă (PAP medie = 0.61 x PAP Ar trebui întotdeauna considerate şi alte
sistolică + 2 mmHg)47. Aceasta ar putea permite folo- variabile ecocardiografice, care ar putea ridica sau
sirea măsurătorilor Doppler, utilizând drept definiţie întări suspiciunea de HTP, independent de velocitatea
acceptată a HTP ca fiind PAP medie ≥ 25 mmHg. Din regurgitării tricuspidiene. Acestea includ o velocitate
nefericire, în ciuda corelaţiei puternice între veloci- crescută a regurgitării valvulare pulmonare şi un timp
tatea regurgitării tricuspidiene şi gradientul presional scurt de ejecţie a VD în artera pulmonară. Sunt de
VD-AD, presiunea estimată pe baza măsurătorilor asemenea sugestive pentru HTP, dimensiunea cres-
Doppler ar putea fi lipsită de acurateţe la anumiţi pa- cută a cavităţilor drepte, forma şi funcţia anormală a
cienţi. La pacienţii cu regurgitare tricuspidiană severă, septului interventricular, grosimea crescută a pereţilor
folosirea ecuaţiei Bernoulli simplificată ar putea duce VD şi artera pulmonară dilatată dar tind să apară mai
la subestimarea PAP sistolică. De asemenea, supra- târziu în evoluţia bolii. Sensibilitatea lor este îndo-
aprecierea cu > 10 mmHg pentru PAP sistolică este ielnică.
frecventă47. De aceea, HTP nu poate fi definită într-un În Tabelul 9 sunt sugerate de către autori
mod adecvat pe o valoare prag de PAP sistolică criterii arbitrare pentru detectarea HTP bazat pe velo-
calculată prin metode Doppler. citatea maximă a regurgitării pulmonare şi a PAP sis-
În consecinţă, estimarea PAP bazată pe măsu- tolică de repaus calculată prin Doppler (presupunând
rători ecocardiografice Doppler transtoracice nu este o presiune normală în atriul drept de 5 mmHg) şi va-
adecvată pentru screening-ul HTP uşoare asimpto- riabile ecocardiografice suplimentare sugestive pentru
matice. HTP.
O metodă alternativă de abordare a diagnos- Ecocardiografia poate fi utilă în detectarea
ticului HTP ecocardiografic se bazează pe compararea cauzei HTP suspectate sau confirmate. Examinările bi-
velocităţii regurgitării tricuspidiene cu valori raportate dimensionale, Doppler şi cu substanţă de contrast pot
în populaţii sănătoase. În mod ideal, influenţa vârstei, fi folosite pentru detectarea CHD. Fluxul sanguin pul-
a sexului, şi a masei corporale ar trebui luate în monar crescut găsit prin Doppler pulsat, în absenţa
considerare48. Această metodă evită erorile cumulative unui şunt detectabil sau dilatarea semnificativă a AP
dar este mai puţin legată de definiţia hemodinamică proximale în ciuda unei HTP moderate, poate justifica
acceptată a HTP ca PAP medie ≥ 25 mmHg. explorarea prin ecocardiografie transesofagiană cu
Certitudinea mai multor valori prag ale velo- substanţă de contrast sau prin imagistică pe cord prin
cităţii regurgitării tricuspidiene, folosind CCD ca refe- rezonanţă magnetică pentru a exclude un DSA tip
rinţă, a fost evaluată în două mari studii de screening. sinus venos sau un drenaj venos pulmonar aberant. În
Un trial care evalua fiabilitatea screeningului prospec- caz că este suspectată disfuncţia diastolică a VD, ar
tiv al pacienţilor cu sclerodermie bazându-se pe veloci- trebui evaluate semnele tipice ecocardiografice
tatea regurgitării tricuspidiane > 2.5 m/s la pacienţii Doppler chiar dacă exactitatea lor este considerată
16 Ghidurile ESC

mică şi CCD ar fi necesar în circumstanţe specifice (vezi Doppler de efort în identificarea cazurilor cu HTP doar
secţiunea 9.1). la efort este nesigură din cauza lipsei de date pros-
Utilitatea clinică practică a ecocardiografiei pective care să confirme această utilitate.

Tabel 9. Criterii arbitrare pentru estimarea HTP pe baza velocităţii maxime a regurgitării tricuspidiene şi a PAP
sistolică de repaus calculată prin Doppler (presupunând o presiune normal de 5 mmHg în atriul drept) şi pe
variabile ecocardiografice adiţionale sugestive de HTP
Clasăa Nivelb
Diagnostic ecocardiografic: HTP improbabilă
Velocitatea regurgitării tricuspidiene ≤ 2.8 m/s, PAP sistolică ≤ 36 I B
mmHg şi fără alte variabile ecocardiografice sugestive pentru HTP

Diagnostic ecocardiografic: HTP posibilă


Velocitatea regurgitării tricuspidiene ≤ 2.8 m/s, PAP sistolică ≤ 36 IIa C
mmHg, dar sunt prezente şi alte variabile ecocardiografice sugestive
pentru HTP

Velocitatea regurgitării tricuspidiene 2.9-3.4 m/s, PAP sistolică 37-50 IIa C


mmHg, cu/fără alte variabile ecocardiografice sugestive pentru HTP
Diagnostic ecocardiografic: HTP probabilă
Velocitatea regurgitării tricuspidiene > 3.4 m/s, PAP sistolică > 50 I B
mmHg, cu/fără alte variabile ecocardiografice sugestive pentru HTP

Ecocardiografia Doppler de efort nu este recomandată pentru III C


screening-ul HTP
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.1.6 Scintigrafia pulmonară de ventilaţie şi perfuzie 7.1.7 Tomografia computerizată cu rezoluţie înaltă,
Scintigrafia pulmonară de ventilaţie/perfuzie ar tomografia computerizată cu substanţă de contrast şi
trebui realizată la pacienţii cu HTP pentru a evidenţia angiografia pulmonară
HTPCT, o cauză potenţial tratabilă. Scintigrafia de ven- Tomografia computerizată cu rezoluţie înaltă fur-
tilaţie/perfuzie rămâne metoda de screening pentru nizează imagini în detaliu ale parenchimului pulmonar
HTPCT deoarece are o sensibilitate mai mare decât şi facilitează diagnosticul de boală interstiţială pul-
CT53. O scintigrafie de ventilaţie/perfuzie normală sau monară şi de emfizem. Tomografia computerizată cu
cu probabilitate scăzută exclude în mod eficient rezoluţie înaltă poate fi foarte utilă în cazurile în care
HTPCT, cu o sensibilitate de 90-100% şi o specificitate există suspiciunea de BVOP. Modificări caracteristice
de 94-100%. În HTPA scintigrafia de ventilaţie/perfuzie de edem interstiţial cu opacifiere difuză centrală în
poate fi normală sau poate arăta defecte de perfuzie geam mat şi îngroşarea septurilor interlobulare suge-
mici periferice discrepante faţă de ventilaţie şi defecte rează BVOP; pot fi de asemenea găsite limfadenopatia
non-segmentare. CT cu substanţă de contrast poate fi şi pleurezia54. Hemangiomatoza capilară pulmonară
folosită ca o investigaţie complementară dar nu înlo- este sugerată de îngroşarea difuză bilaterală a septu-
cuieşte scintigrafia de ventilaţie/perfuzie sau tradi- rilor interlobulare şi de prezenţa unor opacităţi no-
ţionala angiografie pulmonară. De reţinut că defecte dulare mici, imprecis delimitate cu localizare centrolo-
de perfuzie discrepante faţă de ventilaţie pot apare şi bulară.
în BVOP. Angiografia CT cu substanţă de contrast a AP este
folositoare pentru a determina dacă există dovezi de
HTPCT accesibilă chirurgical. Poate descrie în mod
17 Ghidurile ESC

amănunţit modificările tipice de HTPCT precum obs- manifesta HTPA astfel încât testele de funcţie hepatică
trucţia completă, benzi şi reţele, şi neregularităţi ale şi serologia pentru hepatite ar trebui evaluate în cazul
intimei, la fel de precis şi reproductibil precum angio- în care sunt observate modificări clinice. Boala tiroi-
grafia cu substracţie digitală55,56. Cu această tehnică diană este frecvent întâlnită în HTPA şi ar trebui luată
pot fi identificate şi colateralele din arterele bronşice. în considerare mai ales când se produc modificări
Angiografia pulmonară tradiţională este încă bruşte în evoluţia clinică60.
necesară în multe centre pentru evaluarea HTPCT şi
identificarea pacienţilor care ar putea să beneficieze 7.1.10 Ecografia abdominală
de EAP22. Angiografia poate fi realizată în siguranţă la Ciroza hepatică şi/sau hipertensiunea portală pot
pacienţii cu HTP severă, de personal cu experienţă, fi excluse cu probabilitate mare folosind ecografia
folosind substanţele de contrast moderne şi injectările abdominală. Folosirea de substanţe de contrast şi a
selective. Angiografia poate fi de asemenea utilă în examinării Doppler color, poate îmbunătăţi acurateţea
evaluarea unei posibile vasculite sau malformaţii arte- diagnosticului.61 Hipertensiunea portală poate fi
rio-venoase. confirmată prin detectarea unui gradient crescut între
presiunea liberă şi ocluzionată a venelor hepatice, în
7.1.8 Imagistica prin rezonanţă magnetică pe cord timpul CCD62.
Imagistica prin rezonanţă magnetică pe cord
furnizează o evaluare directă a dimensiunilor, morfo- 7.1.11 Cateterismul cardiac drept şi vasoreactivitatea
logiei şi funcţiei VD, şi permite evaluarea non-invazivă CCD este necesar pentru confirmarea diagnos-
a fluxului sanguin, inclusiv volumul-bătaie, DC, disten- ticului de HTPA, pentru a evalua severitatea disfuncţiei
sibilitatea AP şi masa VD57. Datele furnizate de rezo- hemodinamice şi pentru a testa vasoreactivitatea
nanţa magnetică cardiacă pot fi folosite pentru eva- circulaţiei pulmonare. Atunci când sunt efectuate în
luarea hemodinamicii cordului drept, mai ales pentru centre cu experienţă, procedurile de CCD au rate scă-
evoluţie. Volumul-bătaie scăzut, volumul telediastolic zute de morbiditate (1.1%) şi mortalitate (0.055%)63.
VD crescut şi volumul telediastolic VS scăzut la prima Următoarele variabile trebuie înregistrate în timpul
evaluare, se asociază cu un prognostic prost. Între CCD: PAP (sistolică, diastolică şi medie), presiunea în
factorii din triada prognostică, volumul telediastolic atriul drept, PCB, şi presiunea în VD. DC trebuie
VD crescut poate fi cel mai adecvat indicator de măsurat în triplicat, preferabil prin termodiluţie sau
insuficienţă VD în urmărirea evoluţiei58. prin metoda Fick, dacă este evaluat şi consumul de
oxigen. Folosirea metodei Fick este obligatorie în
7.1.9 Testele sanguine şi imunologice prezenţa şuntului sistemico-pulmonar. Ar trebui de
Teste de rutină de biochimie, hematologie şi teste asemenea determinată saturaţia în oxigen la nivelul
pentru funcţia tiroidiană sunt necesare la toţi venei cave superioare, AP şi în sângele arterial sis-
pacienţii, precum şi un număr de alte teste importante temic. Aceste măsurători sunt necesare pentru cal-
de laborator. Testele serologice sunt importante cularea RVP. Înregistrarea corectă a PCB este necesară
pentru detectarea unei eventuale BŢC, a HIV şi a pentru diagnosticul diferenţial al HTP secundare bolii
hepatitelor. Până la 40% din pacienţii cu HTPAI au cordului stâng. În cazuri rare, poate fi necesară
niveluri crescute de anticorpi anti-nucleari, de obicei cateterizarea cordului stâng pentru evaluarea directă
în titru scăzut (1:80) 59. Scleroza sistemică reprezintă a presiunii telediastolice în VS. O PCB >15 mmHg ex-
cea mai importantă BŢC de exclus pentru că se clude diagnosticul de HTPA pre-capilară. Unul dintre
asociază cu o prevalenţă crescută a HTPA. În sclero- cele mai grele diagnostice diferenţiale ale HTPA se
dermia cutanată limitată anticorpii anti-centromer face cu insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie VS
sunt în mod tipic pozitivi, ca şi alţi anticorpi precum normală şi disfuncţie diastolică (vezi şi secţiunea 9.1) 64.
ADNdc, anti-Ro, U3-RNP, B23, Th/To şi U1-RNP. În În această populaţie, PCB în repaus poate fi uşor
sclerodermia difuză, U3-RNP este tipic pozitiv. La crescută sau la limita superioară a normalului. La
pacienţii cu lupus eritematos sistemic pot fi găsiţi efort, modificările hemodinamice sau ale volumelor
anticorpii anti-cardiolipină. La pacienţii cu HTPCT ar pot arăta o creştere disproporţionată a PCB, deşi
trebui realizate teste pentru trombofilie constând în relevanţa acestei modificări la efort rămâne să fie
anticorpi anti-fosfolipidici, anticoagulant lupic şi stabilită. Angiografia coronariană poate fi necesară
anticorpi anti-cardiolipină. Testarea HIV este obliga- dacă sunt prezenţi factori de risc pentru boală
torie. Până la 2% din indivizii cu boală de ficat vor arterială coronariană şi angină sau în cazul în care
18 Ghidurile ESC

pacientul se află pe lista de transplant pulmonar sau în din pacienţii cu HTPAI vor întruni aceste criterii.
cazul EAP la pacienţii cu HTPCT. Pacienţii cu test acut pozitiv vor avea cu probabilitate
La pacienţii cu HTPA, testele de vaso- mai mare un răspuns susţinut la terapia de lungă
reactivitate ar trebui realizate odată cu CCD diagnostic durată cu doze mari de BCC şi ei sunt singurii pacienţi
pentru a identifica pacienţii care pot beneficia de pe care pot fi trataţi în siguranţă cu acet tip de tratament.
urma terapiei cu blocante ale canalelor de calciu (BCC) Aproximativ jumătate din pacienţii cu HTPAI cu test
pe termen lung (vezi şi secţiunea 7.3.3) 65,66. Testul acut pozitiv sunt de asemenea responderi pe termen
vasoreactivităţii acute trebuie realizat numai cu lung la terapia cu BCC66 şi numai în aceste cazuri este
substanţe cu timp de acţiune scurt, sigure, uşor de justificată continuarea tratamentului cu BCC ca
administrat şi cu efecte sistemice minime sau absente. monoterapie. Utilitatea testului de vasoreactivitate
În prezent, agentul cel mai frecvent utilizat pentru acută şi a tratamentului pe termen lung cu BCC la
testarea vasoreactivităţii acute este NO (Tabel 9);66 pacienţii cu alte tipuri de HTP, precum HTP familială,
bazat pe experienţa anterioară65,67,68 epoprostenolul HTP din BŢC şi HTP la pacienţii cu HIV, este mai puţin
intravenos (i.v.) sau adenozina i.v. pot fi folosite ca clară decât la cei cu HTPAI. Totuşi, experţii recomandă
alternative (dar cu riscul de efecte vasodilatatoare realizarea testelor de vasoreactivitate acută la aceşti
sistemice) (Tabel 10). pacienţi şi căutarea unui răspuns pe termen lung la
Iloprostul inhalator şi sildenafilul pot fi aso- terapia cu BCC la aceia la care testul este pozitiv. Nu
ciate cu efecte vasodilatatoare semnificative. Rolul lor există date referitoare la utilitatea terapiei pe termen
în predicţia responsivităţii la terapia cu BCC nu a fost lung cu BCC la pacienţii cu CHD şi astfel valoarea
încă demonstrat. Din cauza riscului de reacţii adverse realizării testului de vasoreactivitate acută este
potenţial ameninţătoare de viaţă, folosirea BCC admi- controversată. Testele de vasoreactivitate acută pen-
nistrate oral sau i.v. ca test acut este descurajată. Un tru identificarea răspunsul favorabil pe termen lung la
răspuns pozitiv acut (positive acut responder) este BCC nu este recomandat în grupurile clinice 2, 3, 4, şi 5
definit ca o scădere a PAP medii ≥ 10 mmHg pentru a (Tabel 4).
atinge o valoare absolută a PAP medie ≤ 40 mmHg cu Recomandările pentru CCD şi testul de vaso-
DC ce creşte sau rămâne neschimbat66. Numai ~ 10 % reactivitate sunt rezumate în Tabelul 11.

Tabel 10 Calea de administrare, timpul de înjumătăţire, dozele, ritmul de creştere al dozelor, şi durata de
administrare a celor mai utilizate medicamente pentru testarea vasoreactivităţii pulmonare

Medicament Cale de Timp de Dozea Ritmul de creştereb Duratac


administrare înjumătăţire

Epoprostenol Intravenos 3 min 2-12 ng/kg/min 2 ng/kg/min 10 min


Adenosina Intravenos 5-10 s 50-350 μg/kg/min 50 μg/kg/min 2 min
Oxid nitric Inhalator 15-30 s 10-20 p.p.m - 5 mind

a
Doza iniţială şi maximă tolerată sugerată (doza maximă limitată de efectele adverse precum hipotensiune, cefalee,
hiperemie, eCT.),
b
Cantitatea cu care se creşte doza la fiecare treaptă.
c
Durata de administrare în fiecare treaptă.
d
Pentru NO, se recomandă o singura administrare, cu doza în intervalul precizat

7.1.12 Algoritm de diagnostic cordului stâng şi grupul 3 - boala de plămâni), ulterior


Algoritmul de diagnostic este prezentat în Figura deosebeşte grupul 4-HTPCT şi în final diagnostichează
1: demersul diagnostic începe cu identificarea celor şi recunoaşte diferitele tipuri din grupul 1 - HTPA şi
mai frecvente grupuri clinice de HTP (grupul 2 - boala condiţiile mai rare din grupul 5.
19 Ghidurile ESC

Tabel 11 Recomandări pentru cateterismul cordului drept (A) şi testarea vasoreactivităţii (B)
Clasaa Nivelulb
A
CCD este recomandat la toţi pacienţii cu HTPA pentru a confirma diag- I C
nosticul, pentru a evalua severitatea, şi atunci când este considerată tera-
pia specifică pentru HTPA

CCD ar trebui realizat pentru a confirma eficacitatea terapiei HTPA spe- IIa C
cifice

CCD ar trebui realizat pentru confirmarea deteriorării clinice şi ca reper IIa C


pentru evaluarea efectului creşterii dozelor şi/sau a terapiei combinate

B
Testarea vasoreactivităţii este indicată la pacienţii cu HTPAI, HTPA fami- I C
lială, şi HTPA asociată cu anorexigene, pentru a identifica pacienţii care pot
fi trataţi cu doze mari de BCC

Un răspuns pozitiv la testarea vasoreactivităţii este definit ca o reducere a I C


PAP medii ≥ 10 mmHg pentru a atinge o valoare absolută a PAP medii ≤ 40
mmHg fără modificarea sau cu creşterea DC

Testarea vasoreactivităţii ar trebui realizată doar în centre de referinţă IIa C

Testarea vasoreactivităţii ar trebui realizată folosind oxidul nitric ca vaso- IIa C


dilatator

Testarea vasoreactivităţii se poate realiza şi în alte tipuri de HTPA IIb C

Testarea vasoreactivităţii poate fi realizată folosind epoprostenol sau ade- IIb C


nosină i.v.

Folosirea unui BCC oral sau i.v. în testarea vasoreactivităţii acute nu este III C
recomandată

Testarea vasoreactivităţii pentru a identifica pacienţii care pot fi trataţi în III C


siguranţă cu doze mari de BCC nu este recomandată la pacienţii cu HTP din
alte grupuri (grupurile 2, 3, 4, şi 5)

a
Clasă de recomandare
b
Nivel de evidenţă
20 Ghidurile ESC

Simptome/Seme/Istoric sugestive de HTP

Căutarea altor
Evaluarea non-invazivă compatibilă cu diagnostic HTP
Nu
cauze
Da

Cauze frecvente de HTP

Grup 2: Bolile cordului stîng? Grup 3: Bolile pulmonare


Istoric, Semne, şi/sau hipoxia?
simptome,ECG, Rx, ETT, TFP,
CTIR

Grup 2sau 3: Diagnostic confirmat

Da
Nu Da
HTP „proporţionată” cu severitate
HTP „disproporţionată”

Scintigrafie V/Q
Tratament boală de bază Verificarea
progresiei Căutarea altor
cauze
Defect segmentare perfuzie
Consideră grupul 4:
HTPCT Nu Nu

Da Consideră cauze rare


mPAP≥25mmHg
Consideră CCD PCB≤15mmHg
BVOP/HPC (probabilitate HTPA*)
Da

Teste diagnostice specifice

Semne Clinice, CTIR, ANA


Ex fizic,
BVOP/HPC Istoric Ex fizic, US, Analize
Schistosomiază
Teste ETT, ETE, TFH grup 5
HIIV RMC Hemoliză
cronică
BŢC Porto-
Toxine HIV CHD pulmonară
Droguri
BMPR2, ALK1,
HTP idiopatică sau ereditară Endoglină (THH), Istoric
familial

Figura 1: Algoritm diagnostic. ALK-1= kinaza receptorului acitivin like; ANA= anticorpi anti-nucleari; BMPR2= Receptorul 2 al pro-
teinei osoase morfogenetice; CHD= boală cardiacă congenitală; RMC= rezonanţă magnetică cardiacă; BŢC= boală de ţesut
conjunctiv; Grup= grup clinic (table 4); THH= telangiectazia hemoragică ereditară;HIV= virusul imunodeficienţei umane; CTIR= CT
de înaltă rezoluţie; TFH= teste funcţionale hepatice; mPAP= preisunea medie în artera pulmonară; HTPA= hipertensiune
pulmonară arterială; HPC= hemangiomatoza pulmonară capilară; TFP= teste funcţionale pulmonare; HTP= hipertensiune
pulmonară; BVOP= boală veno-ocluzivă; PCB= presiunea capilară blocată; CCD= cateterism cardiac drept; ETE= ecocardiografie
transesofagiană; ETT= ecocardiografie transtoracică; US= ultrasonografie (ecografie abdominală); scintigrafie V/Q= scintigrafie
ventilaţie/perfuzie. *A se consulta tabelul 12.
21 Ghidurile ESC

HTPA ar trebui luată în considerare în diagnos- liale, BŢC, CHD, infecţie HIV, hipertensiune portală,
ticul diferenţial al dispneei de efort, sincopei, anginei, anemie hemolitică, sau istoric de ingestie de droguri
şi/sau al scăderii progresive a capacităţii de efort, în sau toxine cunoscute pentru capacitatea de a induce
mod particular la pacienţii aparent fără factori de risc, HTPA (Tabel 8). În practica clinică de zi cu zi, atenţia
simptome sau semne ale bolilor cardiovasculare şi acordată acestor detalii ar putea fi mică. Cel mai
respiratorii comune. O atenţie specială ar trebui acor- frecvent, HTP este depistată incidental la ecocardio-
dată pacienţilor cu comorbidităţi şi/sau factori de risc grafia efectuată pentru altă indicaţie.
pentru dezvoltarea HTPA, precum antecedentele fami-

Tabel 12 Probabilitatea diagnosticului de HTPA şi sugestii pentru management conform diagnosticului


ecocardiografic de HTP (Tabel 9), simptomelor şi informaţiilor clinice adiţionale
Clasăa Nivelb
Probabilitate scăzută pentru diagnosticul de HTPA

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP improbabilă’, fără simptome : nu se I C


recomandă teste suplimentare

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP improbabilă’, prezenţa de simpto- I C


me sau de condiţii asociate sau de factori de risc pentru grupul 1- HTPA :
se recomandă urmărire ecocardiografică

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP improbabilă’, prezenţa simptomelor, I C


şi absenţa condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1-
HTPA : se recomandă evaluarea pentru alte cauze ce ar putea provoca
simptomele
Probabilitate intermediară pentru diagnosticul de HTPA

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP posibilă’, fără simptome, şi absenţa I C


condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1- HTPA : se
recomandă urmărire ecocardiografică

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP posibilă’, prezenţa simptomelor, a IIb C


condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1- HTPA : poate
fi luat în considerare CCD

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP posibilă’, prezenţa simptomelor, şi IIb C


absenţa condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1-
HTPA: pot fi luate în considere diagnostice alternative şi urmărirea
ecocardiografică. Dacă simptomele sunt cel puţin moderate ca severitate
se poate considera efectuarea CCD
Probabilitate înaltă pentru diagnosticul de HTPA

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP probabilă’, cu simptome şi pre- I C


zenţa/absenţa condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul
1-HTPA : se recomandă CCD

Diagnostic ecocardiografic de ‘HTP probabilă’, fără simptome şi prezen- IIa C


ţa/absenţa condiţiilor asociate sau a factorilor de risc pentru grupul 1-
HTPA: ar trebui luat în considerare CCD
a
Clasă de recomandare
b
Nivel de evidenţă
22 Ghidurile ESC

Dacă evaluarea noninvazivă indică HTP, atunci 7.2.1 Parametri clinici, ecocardiografici şi
istoricul pacientului, simptomele, semnele, ECG, radio- hemodinamici
grafia toracică, ecocardiografia transtoracică, testele Atât parametrii clinici cât şi cei hemodinamici aduc
pulmonare funcţionale (inclusiv oximetria nocturnă, informaţii prognostice importante care pot ghida
dacă este necesară), şi CT cu rezoluţie înaltă sunt ne- managementul clinic. Aceste date au fost obţinute din
cesare pentru identificarea grupului 2-boala cordului cohorte de pacienţi şi pot să nu reflecte în mod acurat
stâng sau grupului 3-boala pulmonară. Dacă nu sunt prognosticul individual. Prognosticul este influenţat
identificate aceste grupuri sau dacă HTP pare foarte mult de etiologie69.
disproporţionată faţă de severitatea lor, ar trebui În ciuda variabilităţii mari interobservator în
căutate cauze mai puţin frecvente de HTP. Ar trebui măsurare, clasele funcţionale OMS (CF-OMS) (Tabel
considerată şi efectuarea scintigramei de ventilaţie/ 14) rămân un puternic predictor de supravieţuire. La
perfuzie. Dacă aceasta arată defecte de perfuzie seg- pacienţii netrataţi cu HTPAI sau HTP familială, date
mentare, ar trebui suspectat diagnosticul de HTP din mai vechi au arătat o supravieţuire mediană de 6 luni
grupul 4-HTPCT. Diagnosticul final de HTPCT (şi eva- pentru CF-OMS IV, 2.5 ani pentru CF-OMS III, şi 6 ani
luarea pentru a stabili dacă aceasta se pretează la EAP) pentru CF-OMS I şi II.8 Vârstele extreme (<14 ani sau
va necesita angiografie pulmonară prin CT, CCD, şi >65 de ani), toleranţa la efort în scădere, sincopa,
angiografie pulmonară selectivă. CT poate de ase- hemoptizia şi semnele de insuficienţă VD au de ase-
menea să evidenţieze semne sugestive pentru grupul menea un prognostic prost în HTPAI.
1’-BVOP. Dacă scintigrama de ventilaţie/perfuzie este Ecocardiografia furnizează numeroşi indici, iar
normală sau arată numai defecte de perfuzie sub- cei cu cea mai mare valoare prognostică, identificaţi
segmentare neuniforme, se va suspiciona un diagnos- prin analiză multivariată sunt pericardita lichidiană,70,71
tic HTP din grup 1-HTPA sau a condiţiilor mai rare din aria indexată a atriului drept,71 indexul de excen-
grupul 5. În Tabelul 12 se regăseşte modul de abor- tricitate a VS,71 şi indexul Doppler al VD.72,73 PAP
dare ulterioară în funcţie de probabilitatea HTPA, sistolică estimată pe baza velocităţii jetului regurgitant
inclusiv indicaţiile de CCD. Teste adiţionale specifice tricuspidian, nu are valoare prognostică. Excursia
de diagnostic precum cele hematologice, biochimice, sistolică a planului inelului tricuspidian (TAPSE) a fost
imunologice, serologice, şi ultrasonografice, vor per- raportat ca având valoare prognostică74.
mite conturarea diagnosticului final. Biopsia pulmo- Parametrii hemodinamici de repaus măsuraţi
nară pe cale deschisă sau toracoscopică, atrage după la CCD au valoare prognostică8. Aceşti parametri sunt
sine un risc substanţial de morbiditate şi mortalitate. reprezentaţi de saturaţia în oxigen în AP, presiunea în
Din cauza probabilităţii scăzute ca biopsia pulmonară atriul drept, DC, RVP, şi răspuns vasoreactiv accentuat.
să schimbe diagnosticul şi tratamentul, biopsia de PAP are de asemenea valoare prognostică dar este
rutină este descurajată la pacienţii cu HTPA. mai puţin fiabilă având în vedere că poate scădea în
Recomandările pentru strategia diagnostică stadiile avansate ale bolii pe măsură ce apare insu-
sunt rezumate în Tabelul 13. ficienţa VD. Unele studii susţin că pacienţii care pre-
zintă saturaţia în O2 scăzută la nivel arterial, presiunea
7.2 Evaluarea severităţii sistolică scăzută, şi frecvenţa cardiacă crescută au un
Evaluarea severităţii pacienţilor cu HTP se rea- prognostic mai prost75.
lizează după stabilirea diagnosticului şi înainte de Presiunea în atriul drept, IC, şi PAP medie au
hotărârea tratamentului de urmat. Evaluarea clinică fost încorporate intr-o formulă pentru a prezice
are un rol central în alegerea tratamentului iniţial, în prognosticul.8 Nu este clar dacă această formulă poate
evaluarea răspunsului la tratament şi în escaladarea fi aplicată în practica clinică curentă.
tratamentului.
23 Ghidurile ESC

Tabel 13 Recomandări pentru strategia de diagnostic


Afirmaţie Clasăa Nivelb

Scintigrafia de vetilaţie/perfuzie este recomandată la pacienţii cu HTP I C


inexplicabilă pentru a exclude HTPCT

Angiografia CT cu substanţă de contrast a AP este indicată la pacienţii cu I C


HTPCT

Testele biochimice, hematologice, imunologice şi de funcţie tiroidiană I C


efectuate de rutină sunt indicate la toţi pacienţii cu HTPA pentru a iden-
tifica asocierea condiţiilor specifice

Ecografia abdominală este recomandată pentru excluderea hipertensiunii I C


portale

CT cu rezoluţie înaltă ar trebui luat în considerare la toţi pacienţii cu HTP IIa C

Angiografia pulmonară convenţională ar trebui luată în considerare la IIa C


pacienţii cu HTPCT

Biopsia pulmonară pe cale deschisă sau toracoscopică nu este recomadată III C


la pacienţii cu HTPA
a
Clasă de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.2.2 Capacitatea de efort este redus în relaţie cu severitatea bolii, la fel ca şi


Pentru evaluarea obiectivă a capacităţii de efort, sarcina maximală, frecvenţa cardiacă maximală, pulso-
testul de mers de 6 minute şi testele cardiopulmonare ximetria maximală şi eficienţa ventilatorie81. După
de efort sunt folosite în mod obişnuit la pacienţii cu analiza multivariată a parametrilor clinici, hemodina-
HTPA. mici, şi de efort, consumul maximal de O2 (<10.4
Testul de mers de 6 minute este simplu ca ml/kg/min) şi tensiunea arterială sistolică maximală în
tehnică, ieftin, reproductibil, şi bine standardizat.77 In timpul efortului (<120 mmHg) s-au dovedit factori
plus faţă de distanţa parcursă, este înregistrat şi independenţi de prognostic mai prost la pacienţii cu
nivelul dispneei (scara Borg) şi saturaţia în oxigen la HTPA75.
nivelul degetului. Parcurgerea unor distanţe <332 m78 În timp ce rezultatele ambelor metode s-au
sau <250 m79 şi desaturarea >10%80 indică un prog- corelat în HTPA, testarea cardiopulmonară la efort nu
nostic mai prost în HTPA. În ceea ce priveşte efectele a reuşit să confirme ameliorarea demonstrată de
tratamentului, valorile absolute >380 m după 3 luni de TM6M în TRC82,83. Deşi lipsa de standardizare şi expe-
epoprostenol i.v. s-au corelat cu creşterea supra- rienţa insuficientă în realizarea testelor cardiopul-
vieţuirii în HTPAI în timp ce creşterea faţă de valoarea monare de efort au fost identificate ca explicaţii prin-
de bază nu s-a corelat cu supravieţuirea79. În cele mai cipale pentru această diferenţă,81 TM6M a rămas până
multe TRC în HTPA, creşterea distanţei la TM6M a acum singurul test aprobat de Food and Drug Adminis-
rămas endpoint-ul primar. Testul nu a fost validat tration şi de Agenţia Europeană pentru Evaluarea
suficient în subgrupurile HTPA şi este influenţat de Medicamentelor ca endpoint pentru studiile de eva-
(dar nu corectat pentru) greutate, sex, înălţime, vârs- luare a eficacităţii tratamentelor în HTPA. In ciuda re-
tă, şi motivaţia pacientului77. comandărilor detaliate,84,85 nu există o standardizare
La testul cardiopulmonar de efort, schimburile general acceptată a recoltării datelor şi a analizării
gazoase şi ventilaţia sunt monitorizate pe parcursul acestora în testul cardiopulmonar de efort la pacienţii
efortului fizic progresiv mai mare. In HTPAI, consumul cu HTPA.
de O2 la nivelul pragului anaerob şi a efortului maxim
24 Ghidurile ESC

Tabel 14 Clasificarea funcţională a hipertensiunii pulmonare modificată după clasele funcţionale ale New York
Heart Association conform OMS 199876
Clasa I Pacienţi cu hipertensiune pulmonară dar făra limitarea consecutivă a activităţii
fizice. Activitatea fizică obişnuită nu produce dispnee sau fatigabilitate, angină
sau pre-sincopa.

Clasa II Pacienţi cu hipertensiune pulmonară care conduce la limitarea uşoară a activităţii


fizice. Sunt asimptomatici în repaus. Activitatea fizică obişnuită produce dispnee
sau fatigabilitate, angină sau pre-sincopa.

Pacienţi cu hipertensiune pulmonară care conduce la limitarea marcată a


Clasa III activităţii fizice. Sunt asimptomatici în repaus. Activitatea fizică mai mică decât
cea obişnuită produce dispnee sau fatigabilitate, angină sau pre-sincopa.

Pacienţi cu hipertensiune pulmonară care nu pot efectua niciun efort fizic fără
simptome. Aceşti pacienţi prezintă semne de insuficienţa cardiacă dreaptă.
Clasa IV Dispneea şi/sau fatigabilitatea pot fi prezente şi în repaus. Orice activitate fizică
creşte discomfortul.

7.2.3 Markeri biochimici repetat măsurătorile BNP după 3 luni de terapie ţintita
Markerii biochimici s-au dezvoltat în ultimul şi, din nou, nivelul peste valoarea mediană (>180
deceniu ca un instrument neinvaziv atractiv pentru pg/mL) a fost asociată cu un prognostic prost pe
evaluarea şi monitorizarea pacienţilor cu HTP. termen lung. BNP plasmatic a scăzut semnificativ la
Acidul uric seric este un marker de metabolism supravieţuitori dar a crescut la non-supravieţuitori în
oxidativ afectat în ţesuturile ischemice periferice. S-a ciuda tratamentului. Intr-un trial ce a inclus 68 de
demonstrat că valorile serice crescute de acid uric se pacienţi cu HTPA asociată sclerodermiei, NT-proBNP
corelează cu o supravieţuire scăzută la pacienţii cu sub o valoare mediană de 553 pg/mL a fost asociată cu
HTPAI86. Totuşi, allopurinolul este frecvent prescris la o supravieţuire mai bună la 6 luni şi 1 an88. Folosind
pacienţii cu HTPA, iar hiperuricemia şi diureticele analiza ROC, o valoare prag a NT-proBNP de 1400
influenţează nivelul seric al acidului uric scăzând astfel pg/mL a fost predictivă pentru prognosticul la 3 ani la
valoarea acestuia ca parametru de monitorizare. 55 de pacienţi cu HTP severă precapilară89. NT-proBNP
Peptidul natriuretic atrial şi peptidul natriuretic seric sub 1400 pg/mL a apărut în mod particular
cerebral (BNP) au proprietăţi fiziologice asemănă- folositor în identificarea pacienţilor cu prognostic bun,
toare. Ambele induc vasodilataţie şi natriureză şi sunt care nu necesită o escaladare a tratamentului în viito-
eliberate de miocard ca răspuns la stressul parietal. rul imediat apropiat, acest fapt fiind în mod indepen-
Interesul pentru aplicarea clinică a peptidelor natriu- dent confirmat90. Sunt încă necesare trialuri de prog-
retice în monitorizarea insuficienţei VD secundară HTP nostic mai mari pentru a verifica valoarea prag sugera-
cronice, s-a concentrat asupra BNP. tă pentru NT-proBNP.
Pasul final în sinteza BNP constă în clivarea unui Creşterea nivelurilor plasmatice ale NT-proBNP in
precursor cu greutate moleculară mare, proBNP în cursul urmăririi a fost asociată cu un prognostic mai
segmentul N-terminal care este biologic inactiv (NT- prost88. Diverse trialuri recente, care au evaluat me-
proBNP) şi în peptidul cu greutate moleculară mică dicamente noi în tratamentul HTPA sau HTPCT au
BNP. NT-proBNP are un timp de înjumătăţire mai lung raportat o scădere semnificativă a nivelului seric al NT-
şi o stabilitate mai mare atât în sângele circulant cât şi proBNP la pacienţii din grupul de tratament activ faţă
după recoltare. Insuficienţa VD este principala cauză de placebo.
de mortalitate în HTPA, şi nivelurile BNP/NT-proBNP Nivelurile crescute ale troponinelor cardiace T şi I
reflectă severitatea disfuncţiei VD. Nagaya et al.87 a sunt markeri consacraţi de injurie miocardică şi sunt
arătat că valoarea mediană de bază a BNP (150 pg/mL) factori de prognostic în sindroamele coronariene
a reuşit să deosebească pacienţii cu prognostic bun de acute şi în embolismul pulmonar acut. Într-un singur
cei cu prognostic prost. La 49 din 60 de pacienţi s-au trial, realizat pe 51 de pacienţi cu HTPA şi 5 pacienţi cu
25 Ghidurile ESC

HTPCT, nivelul crescut al troponinei cardiace T a fost rametrii ce pot fi obţinuţi în mod repetat sunt adecvaţi
un predictor independent pentru prognosticul fatal pe pentru evaluarea severităţii bolii. De exemplu, PAP
o perioadă de urmărire de 2 ani91. La unii pacienţi, este măsurată de rutină, fie prin CCD sau prin
troponina cardiacă T a dispărut temporar sau per- ecocardiografie. Valoarea PAP nu se corelează bine cu
manent după iniţierea tratamentului. Valoarea moni- simptomele sau prognosticul întrucât PAP este deter-
torizării nivelului troponinei cardiace T la pacienţii cu minată atât de creşterea RVP cât şi de performanţa
HTP necesită încă confirmare în studii viitoare. Alţi bio- VD. Aşadar, PAP singur nu ar trebui folosit pentru sta-
markeri sunt în momentul de faţă în curs de inves- bilirea conduitei terapeutice. In Tabelul 15 se regăsesc
tigare92,93. mai mulţi parametri cu valoare prognostică cunoscută
În concluzie, diverşi biomarkeri circulanţi oferă care sunt folosiţi pe scară largă ca instrumente de
informaţii prognostice la pacienţii cu HTPA, dar valoa- urmărire. Nu este necesară evaluarea tuturor para-
rea lor în practica clinică de rutină nu este încă sta- metrilor la fiecare vizită (Tabel 16), dar pentru a avea
bilită. o imagine clară asupra cazului este important să eva-
Având în vedere implicaţiile prognostice, nivelurile luăm o serie de date reultate din examinarea clinică,
plasmatice ale BNP/NT-proBNP ar trebui recomandate testrea la efort, markeri biochimici şi evaluarea eco-
pentru stratificarea iniţială a riscului şi pot fi luate în cardiografică şi hemodinamică. Este crucial ca eva-
considerare pentru monitorizarea efectelor tratamen- luarea să nu fie bazată pe un singur parametru având
tului. Nivelurile scăzute şi stabile sau în scădere ale în vedere că studierea mai multor parametri poate
BNP/NT-proBNP pot fi un marker folositor de control aduce rezultate divergente. În plus, nu există o valoare
bun în HTPA. prag clară pentru nici unul din parametri care să per-
mită separarea pacienţilor cu prognostic bun de cei cu
7.2.4 Evaluarea prognostică completă un prognostic prost. În Tabelul 15, pacienţii cu prog-
Evaluarea obişnuită a pacienţilor cu HTPA ar trebui nostic bun sunt separaţi de cei cu prognostic nefa-
să se concentreze pe variabile cu importanţă prog- vorabil printr-un grup intermediar la care este mai
nostică stabilită cum a fost subliniat mai sus. Decizia greu de stabilit prognosticul. In aceste cazuri, factori
terapeutică ar trebui să se bazeze pe parametri care adiţionali ce nu sunt incluşi în Tabelul 15 precum vârs-
reflectă simptomele, toleranţa la efort şi care sunt ta, etiologia şi comorbidităţile, ar trebui consideraţi.
relevanţi în ceea ce priveşte prognosticul. Nu toţi pa-

Tabel 15 Parametrii cu importanţă stabilită în evaluarea severităţii bolii, stabilităţii şi prognosticului în HTPA
(Adaptat după McLaughlin şi McGoon94)
Prognostic favorabil Determinanţi ai prognosticului Prognostic nefavorabil

Nu Dovezi clinice de insuficienţă VD Da


Lent Rata de progresie a simptomelor Rapid
Nu Sincopă Da
I, II CF-OMS IV
Mai mare (>500 m)a TM6M Mai mică (<300m)

Consumul O2 de vârf>15 Testare cardiopulmonară de efort Consumul O2 de vârf<12 mL/min/kg


mL/min/kg
Normal sau aproape normal Niveluri plasmatice ale BNP/NT- Foarte crescut şi în creştere
proBNP
Fără lichid în pericard Modificări ecocardiografice Lichid în pericard
TAPSEb>2.0 cm TAPSEb<1.5 cm

PAD<8 mmHg Hemodinamica PAD>15mmHg


Sau IC≥2.5 L/min/m2 Sau IC≤2.0 L/min/m2
a
In funcţie de vârstă
b
TAPSE şi prezenţa lichidului din pericard au fost alese pentru că pot fi măsurate la majoritatea pacienţilor.
BNP=peptidul natriuretic tip B (brain; IC=indexul cardiac ; TM6M= testul de mers de 6 minute ; PAD= presiunea în atriul drept ; TAPSE= excursia
sistolică a planului inelului mitral ; CF-OMS= clasele funcţionale OMS ;
26 Ghidurile ESC

7.2.5 Definirea stării pacientului BNP/NT-proBNP normale sau aproape normale,87,89


Bazat pe evaluarea clinică, non-invazivă şi invazivă, fără lichid în pericard,71 TAPSE > 2.0 cm,74 presiunea în
starea clinică a pacientului poate fi definită ca stabilă atriul drept < 8 mmHg, şi IC ≥ 2.5 L/min/m2,8,79,95,97,98 .
şi satisfăcătoare, stabilă dar nesatisfăcătoare, instabilă Stabil şi nesatisfăcător-Este vorba despre un
şi înrăutăţindu-se. pacient care nu a ajuns la o stare pe care atât pa-
Stabilă şi satisfăcătoare-Pacienţii cu această stare cientul cât şi medicul curant să o considere de dorit.
ar trebui să îndeplinească toate criteriile listate în Unele din limitele descrise mai sus pentru o stare
coloana “prognostic favorabil” a Tabelului 15. In mod satisfăcătoare şi stabilă şi care sunt incluse în prima
particular, pacientul este caracterizat de absenţa insu- coloană a Tabelului 15 nu sunt îndeplinite. Aceşti pa-
ficienţei de VD,79 clasă CF-OMS I sau II fără sincopă, o cienţi necesită re-evaluare şi considerarea unui tra-
distanţă de >500 m parcursă la testul de mers de 6 tament adiţional sau a unui tratament diferit după
minute79,95 în funcţie de fiecare pacient în parte, un evaluarea completă în centrul în care a fost îndrumat
VO2 maxim >15 mL/min/kg,75,96 valori plasmatice ale (vezi paragraful specific pentru definiţie).

Tabel 16 Teste recomandate şi intervalele de timp de urmărire la pacienţii cu HTPA


Evaluarea de bază La fiecare 3-6 La 3-4 luni după În caz de
(înainte de tratament) lunia iniţierea sau agravare clinică
schimbarea
tratamentului
Evaluare clinică    
CF-OMS
ECG
TM6Mb    
Testare cardio-   
pulmonară de
efortb
BNP/NT-proBNP    
Ecocardiografie   
c d
CCD    d
a
Intervalele trebuie ajustate în funcţie de nevoile individuale ale pacientului.
b
De obicei este realizat unul din cele două teste de efort.
c
Este recomandat (Tabel 11A).
d
Ar trebui realizat (Tabel 11A).
BNP=peptidul natriuretic tip B (brain) ; ECG=electrocardiogramă ; CCD=cateterism cardiac drept ; TM6M=testul de
mers de 6 minute ; CF-OMS=clasele funcţionale OMS ;

Instabil şi cu deterioare: Pacienţii cu această stare 2.0 mL/min/m2 şi în scădere8,79,95,97,98. Semne clinice de
îndeplinesc majoritatea criteriilor listate în coloana alarmă sunt creşterea edemelor şi/sau necesitatea
“prognostic nefavorabil” din Tabelul 15. În mod par- creşterii terapiei diuretice, angină nou apărută sau cu
ticular pacientul este caracterizat de simptome şi frecvenţă/severitate în creştere care poate fi semn de
semne de insuficienţă progresivă a VD, clasă CF-OMS deteriorare a funcţiei VD, şi debutul sau creşterea
în creştere, de exemplu de la II la III sau de la III la IV, o frecvenţei sincopei care este frecvent un semn de
distanţă < 300m parcursă la testul de mers de 6 prognostic sever şi necesită atenţie imediată căci
minute,79,95 VO2 maxim < 12 Ml/min/kg,75 nivelurile anuntă insuficienţa cardiacă cu debit cardiac scăzut.
serice ale BNP/NT-proBNP în creştere,87,89 dovezi de Pot fi întâlnite şi aritmiile supraventriculare ce pot
lichid în pericard,71 TAPSE < 1.5 cm,74 presiunea în contribui la deteriorarea clinic
atriul drept > 15 mmHg în creştere, sau IC care este ≤
27 Ghidurile ESC

Tabel 17 Recomandări pentru evaluarea severităţii şi urmărire


Afirmaţie Clasaa Nivelb

Este recomandat ca evaluarea severităţii pacienţilor cu HTPA să se facă I C


pe baza unui cumul de date obţinute din evaluarea clinică, testarea la
efort, markeri biochimici, şi evaluare ecocardiografică şi hemodinamică
(Tabel 15)

Este recomandat să se realizeze urmărire periodică la fiecare 3-6 luni I C


(Tabel 16) şi la pacienţii stabili cu HTPA

La pacienţii cu HTPA este recomandat tratamentul ghidat de atingerea I C


unor ţinte terapeutice
a
Clasă de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.2.6 Ţintele terapeutice şi strategiile de urmărire prognostică, cele mai relevante variabile hemodina-
(vezi de asemenea secţiunea 7.3.7 şi Tabelul 22) mice sunt debitul cardiac, PAD şi saturaţia în oxigen în
Ţintele terapeutice la pacienţii cu HTP pot fi con- sângele venos (SvO2), acele variabile care reflectă
siderate acelea listate în “definiţia stării stabile şi satis- funcţia VD. Recomandările pentru folosirea CCD la pa-
făcătorii” şi în coloana “prognostic favorabil” din Ta- cienţii cu HTPA sunt listate în Tabelul 11.
belul 15. Recomandările pentru evaluarea severităţii şi
Valorile urmărite şi ţintele terapeutice ar trebui pentru urmărire sunt rezumate în Tabelul 17.
adaptate fiecărui pacient în parte. De exemplu, un
TM6M > 400m este de obicei considerat acceptabil la 7.3 Terapia
pacienţii cu HTPA. Pacienţii mai tineri sunt frecvent
capabili să meargă 500 m sau mai mult în ciuda În ultimii ani, tratamentul HTPA a cunoscut o
prezenţei HTP severe şi a disfuncţiei de VD. La aceşti evoluţie extraordinară ce a dus la aprobarea de către
pacienţi, teste adiţionale cu test cardiopulmonar de agenţiile de control a opt medicamente cu diferite căi
efort şi/sau CCD, sunt în mod particular utile pentru a de administrare. Noi medicamente sunt aşteptate în
obţine o evaluare de încredere a funcţiei VD. VO2 viitorul apropiat. Terapiile moderne au dus la o îmbu-
maxim, pulsoximetria, tensiunea sistolică maximă la nătăţire semnificativă a simptomatologiei pacienţilor
efort şi eficienţa ventilatorie (panta ventilaţie/pro- şi la o încetinire a ratei de deterioare clinică. În plus, o
ducţie de diaxoid de carbon) furnizează informaţii meta-analiză efectuată pe 23 de trialuri randomizate
importante despre funcţia VD la efort75,96. Biomarkerii, la pacienţi cu HTPA (publicată anterior de octombrie
ecocardiografia şi CCD sunt instrumente adiţionale 2008) raportează o scădere cu 43% a mortalităţii şi o
pentru a decide dacă pacientul poate sau nu să fie reducere cu 61% a spitalizărilor la pacienţii ce au
considerat stabil. În Tabelul 16 sunt prezentate strate- primit terapii specifice versus pacienţii ce au primit
gii propuse pentru urmărirea pacienţilor cu HTPA. placebo99. Aceste rezultate, obţinute după o perioadă
Nu există nici un consens universal acceptat în medie de tratament de 14,3 luni, susţin eficienţa tera-
legătură cu momentul şi frecvenţa CCD pentru urmă- piilor actualmente aprobate în HTPA. În ciuda acestor
rire. Unele, dar nu toate, centrele cu experienţă reali- date, HTPA rămâne o afecţiune cronică fără trata-
zează CCD în mod regulat, de exemplu o dată pe an. ment. În plus, intervenţiile medicale şi chirurgicale
Unele centre folosesc CCD oricând se consideră o pentru cazurile avansate de boală rămân invazive şi
schimbare în tratament, în timp ce alţii realizează CCD predispun la complicaţii.
în mod regulat la 3-6 luni de la instituirea trata- Terapia pacienţilor cu HTPA nu poate fi consi-
mentului pentru a se asigura că parametrii hemodina- derată o simplă prescriere de medicamente ci este ca-
mici sunt în limitele dorite. În termeni de importanţă racterizată printr-o strategie complexă ce include
28 Ghidurile ESC

evaluarea severităţii, măsuri generale şi suportive, cu estrogen precum cele din vechea generaţie de
evaluarea vasoreactivităţii, estimarea eficienţei pre- “mini-pilulă” 104. Este de reţinut că antagonistul re-
cum şi combinarea diferitelor medicamente şi măsuri ceptorilor de endotelină (ARE) bosentan poate reduce
intervenţionale. Pentru oricare dintre aceşti paşi, eficienţa contraceptivelor orale. Dispozitivul Mirena
cunoştintele şi experienţă medicului curant sunt esen- este de asemenea eficient dar rar, în timpul procedurii
ţiale pentru optimizarea resurselor disponibile. de implantare, se poate declanşa o reacţie vagală ce
uneori nu este bine tolerată în cazurile severe de
7.3.1 Măsuri generale HTPA104. Combinarea a două metode poate fi de
Pacienţii cu HTPA necesită sfaturi atente legate de asemenea utilizată. Pacientele ce rămân însărcinate
activităţile zilnice şi de necesitatea de a se adapta trebuie informate în ceea ce priveşte riscurile sarcinii
stării de nesiguranţă asociată unei condiţii medicale iar posibilitatea întreruperii sarcinii discutată. Pentru
cronice şi ameninţătoare de viaţă. Acest diagnostic acele paciente care aleg să menţină sarcina, trata-
implică adesea un anumit nivel de izolare socială 100. mentul cu terapii specifice trebuie instituit, naşterea
Încurajarea pacienţilor şi familiei acestora de a se ar trebui planificată şi ar trebui să existe o strânsă
înscrie în grupuri de suport poate avea efecte pozitive colaborare între medicul obstetrician şi echipă
în ceea ce priveşte încrederea şi percepţia de sine HTPA105, 106.
precum şi acceptarea condiţiei medicale. Nu este clar dacă utilizarea terapiilor hormonale la
femeile cu HTPA aflate în post menopauză este
Activitate fizică şi reabilitarea supervizată recomandabilă sau nu. Poate fi luată în considerare în
Pacienţii ar trebui încurajaţi să efectueze exerciţiu contextul unor simptome intolerabile asociate meno-
fizic în limita toleranţei. Dispneea uşoară este accep- pauzei împreună cu anticoagulare orală.
tabilă dar pacienţii ar trebui să evite exerciţiul ce pro-
voacădispnee severă, senzaţie de ameţeală sau durere Călătoriile
toracică. Un studiu recent a demonstrat rolul unui Nu există studii de simulare a zborului care să
program de antrenament în îmbunătăţirea capacităţii determine un necesar de O2 suplimentar în timpul
de efort 101. Astfel, pacienţii ar trebui să evite acti- zborurilor prelungite în cazul pacienţilor cu HTPA.
vităţile fizice excesive ce duc la extenuare dar pot Efectele fiziologice cunoscute ale hipoxiei sugerează că
urma programe supervizate de reabilitare fizică atunci administrarea O2 pe parcursul zborului ar trebui luată
când sunt decondiţionaţi. în considerare la pacienii aflaţi în clasele funcţionale
Un studiu recent a demonstrat o îmbunătăţire a OMS III şi IV şi a celor cu presiune arterială a O2
capacităţii de efort la pacienţii cu HTPA ce au constant < 8 kPa (60 mmHg). O rată de administrare
participat la programe de antrenament 101. Mai multe de 2 L/min va creşte presiunea O2-ului inspirat
date sunt necesare până ce se pot trasa recomandări comparabilă cu cea de la nivelul mării. În plus, aceşti
corespunzătoare. Există dovezi ce susţin pierderea pacienţi ar trebui să evite altitudini peste 1500-2000 m
masei musculare periferice la pacienţii cu forme avan- fără supliment de O2. Pacienţii trebuie sfătuiţi să aibă
sate de HTPA iar această condiţie poate fi corectată în călătorii documente legate de afecţiunea lor şi în
printr-un program bine definit de reabiliare. ceea priveşte modul în care să contacteze clinicile
locale de HTP din zonă unde se deplasează.
Sarcina, controcepţia şi terapie hormonală post-meno-
pauză Suport psihosocial
Există compatibilitate între actualele ghiduri OMS Numeroşi pacienţi cu HTPA dezvoltă stări anxioase
şi documentul de consens al experilor ESC102 în ceea şi depresive, ceea ce duce la o reducere a calităţii
ce priveşte o mortalitate de 30-50% asociată cu sar- vieţii. Îndrumarea lor la timp către un medic psihiatru
cina la pacientele cu HTPA 103 astfel încât sarcina este sau psiholog ar trebui efectuată atunci când este ca-
contraindicată în HTPA. Nu există un acord deplin între zul. Informaţii legate de severitatea bolii sunt dispo-
experţi în ceea ce priveşte metoda portivită de nibile din multe surse non-profesionale astfel că rolul
contracepţie. Metodele tip barieră sunt sigure pentru echipei multidisciplinare HTPA este de a sprijini pa-
pacientă dar cu o eficienţă imprevizibilă. Preparatele cienţii cu informaţii corecte şi la zi. Grupurile de suport
cu progesteron precum medroxiprogesteron acetat şi pot de asemenea juca un rol important în acest aspect
etonogestrel sunt o abordare eficientă pentru contra- şi pacienţii ar trebui încurajaţi să se înscrie în astfel de
cepţie şi evită potenţialele probleme ale preparatelor grupuri.
29 Ghidurile ESC

pacienţii cu HTPA. Nu este clar care tip de anestezie


Prevenirea infecţiilor este preferabil dar anestezia epidurală este probabil
Pacienţii cu HTPA sunt predispuşi să dezvolte mai bine tolerată decât anestezia generală. Pacienţii
pneumonie, responsabilă de 7% din decese 44. Chiar aflaţi pe terapie orală pot necesita o conversie tempo-
dacă nu există studii controlate, vaccinarea împortiva rară la tratament i.v sau prin nebulizare până în mo-
gripei şi a pneumoniei pneumococice este recoman- mentul în care sunt capabili să înghită şi să absoarbă
dabilă. medicamentele administrate oral.
Recomandările pentru măsurile generale sunt su-
Chirurgia electivă marizate în tabelul 18.
Chirurgia electivă poate avea un risc crescut la

Tabelul 18: Recomandări pentru măsurile generale


Recomandarea Clasaa Nivelb
Este recomandabilă evitarea sarcinii la pacientele cu HTPA I C
Este recomandabilă vaccinarea anti gripală şi anti pneumocică I C
la pacienţii cu HTPA
Pacienţii cu HTPA deconditionaţi fizic ar trebui consideraţi IIa C
pentru programe supervizate de reabilitare fizică
Suportul psihosocial ar trebui considerat la pacienţii cu HTPA IIa C
Administrarea de O2 pe parcursul zborului ar trebui consi- IIa C
derată la pacienţii cu HTPA în clasa funcţională OMS III sau IV
ce au constant o presiune arterială a O2-ului mai mică de 8
kPa (60mmHg)
Anestezia epidurală ar trebui preferată atunci când este po- IIa C
sibil anesteziei generale în contextul chirurgiei elective
Exerciţiul fizic ce rezultă în simptome de extenuare nu este III C
recomandat la pacienţii cu HTPA
a
Clasa de indicaţie
b
Nivel de evidenţă

7.3.2 Terapia de suport Recomandările legate de valoarea ţintă a INR-ului


Anticoagulantele orale variază de la 1.5-2.5, în majoritatea centrelor din
Există o prevalenţă crescută a leziunilor tombotice America de Nord, la 2-3 în centrele Europene. În gene-
vasculare în studiile post-mortem efectuate pe pa- ral, pacienţii cu HTPA ce primesc terapie îndelungată
cienţi cu HTPAi107. Anomalii ale coagulării şi fibrinolizei cu prostaglandine i.v. sunt anticoagulati în absenţa
au fost de asmenea raportate108-110. Acestea, alături de contraindicaţiilor datorită riscului adiţional de trom-
o posibilă prezenţa a factorilor de risc non-specifici boză a cateterului.
pentru trombembolism venos, incluzând insuficienţa
cardiacă şi mobilitatea redusă, reprezintă motivele Diureticele
pentru terapia anticoagulanta orală în HTPA. Dovezi ce Insuficienţa cardiacă dreaptă decompensată de-
susţin anticoagularea orală există doar la pacienţii cu termină retenţie lichidiană, creşterea presiunii ve-
HTPAi, HTPA ereditare şi HTPA secundară anorexige- noase centrale, congestie hepatică şi edeme perife-
nilor; acestea sunt de obicei retrospective şi bazate pe rice. Deşi nu există trialuri randomizate legate de
experienţa singulară a unor centre medicale65,107. Po- administrarea diureticelor în HTPA, experienţă clinică
tenţialele beneficii ale terapiei anticoagulante ar tre- arată un beneficiu simptomatic evident la pacienţii cu
bui balansate cu riscurile în cazul pacienţilor cu alte încărcare volemica trataţi cu această medicaţie. Tipul
forme de HTPA în special atunci când există un risc şi doză de diuretic sunt lăsate la alegerea medicului
crescut de sângerare precum HTP portopulmonara cu HTPA. Asocierea de antagonişti de aldosteron ar trebui
varice esofagiene severe. Continuarea cercetărilor de asemenea luată în considerare. Este importantă
legate de anticoagularea orală în HTPA este încurajată. monitorizarea funcţiei renale şi a testelor biochimice
30 Ghidurile ESC

sangvine la aceşti pacienţi pentru evitarea hipoka- mică de 8 kPa (60 mmHg) este recomandabilă admi-
liemiei şi a insuficienţei prerenale determinată de de- nistrarea O2-ului pentru atingerea unui nivel a pre-
pletia volemica intravasculara. siunii O2-ului arterial > 8 kPa timp de cel puţin 15h/zi
112
. Administrarea O2-ului în ambulator poate fi luată
Oxigen în considerare în contextul unui beneficiu simptomatic
Deşi a fost demonstrat că administrarea de O2 şi corectării desaturarii din timpul efortului fizic.
reduce RVP la pacienţii cu HTPA nu există date din
studii randomizate care să sugereze un beneficiu pe Digoxin
termen lung a terapiei cu O2. Majoritatea pacienţilor Există doevezi că digoxinul îmbunătăţeşte debitul
cu HTPA, cu excepţia celor cu CHD şi şunturi dreapta- cardiac în context acut la pacienţii cu HTPA însă efi-
stânga au niveluri reduse ale hipoxemiei arteriale în cientă lui în administrarea cronica nu este cunos-
repaus, cu excepţia cazurilor când un foramen ovale cută113. Poate fi administrat pentru scăderea frecven-
patent este prezent. Există dovezi că terapia nocturnă ţei/alurii ventriculare la pacienţii cu HTPA ce dezvoltă
cu O2 nu modifică prognosticul pacientilor cu Sindrom tahiaritmii atriale.
Eisenmenger111. Recomandările se pot face pe baza Recomandările legate de măsurile generale sunt su-
dovezilor existente la pacienţii cu BPOC; atunci când marizate în tabelul 19.
presiunea arterială a O2-ului este în mod constant mai

Tabel 19 Recomandările pentru terapia de suport


Recomandarea Clasaa Nivelb
Terapia diuretică este recomandată la pacienţii cu semne de insuficien- I C
ţa de VD şi retenţie lichidiană
Terapia continuă pe termen lung cu O2 este indicată la pacienţii cu I C
HTPA atunci când presiunea arterială a O2-ului este în mod constant
mai mică de 8 kPa (60 mmHg)c
Terapia anticoagulantă orală ar trebui considerată la pacienţii cu HTPAI, IIa C
HTPA ereditară şi HTPA secundară anorexigenelor
Terapia anticoagulantă orală poate fi considerată la pacienţii cu HTPAa IIb C
Digoxinul poate fi luat în considerare la pacienţii cu HTPA ce dezvoltă IIb C
tahiaritmii supraventriculare pentru reducerea alurii ventriculare

7.3.3 Terapii specifice camentului, prezenţa bradicardiei favorizând adminis-


Blocanţii canalelor de calciu trarea nifedipindei şi amlodipinei iar prezenţa tahicar-
Hipertrofia celulelor musculare netede, hiper- diei favorizând administrarea diltiazemului. Dozele zil-
plazia şi vasconstricţia sunt mecanisme recunoscute nice care s-au dovedit eficiente sunt relativ crescute,
de mult timp ca fiind implicate în patogenia HTPAI 120-240 mg pentru nifedipină, 240-720 mg pentru
ceea ce a dus la utilizarea vasodilatatoarelor tradiţio- diltiazem şi până la 20 mg pentru amlodipina. Este
nale, în special blocantele canalelor de calciu, înce- recomandabil să se înceapă cu o doză mică, de ex. 30
pând cu mijlocul anilor 1980. Este recunoscut că nu- mg de nifedipină retard de două ori pe zi, 60 mg dil-
tiazem de trei ori pe zi sau 2,5 mg amlodipina o dată
mai un număr redus dintre pacienţii cu HTPAI, cu un
pe zi şi să se crească dozele cu grijă şi progreisv până
răspuns favorabil la testarea vasodilatatorie acută în
la doză maximă tolerată. Factorii limitanţi pentru creş-
momentul cateterismului cardiac drept (vezi şi secţiu- terea dozei sunt de obicei hipotensiunea sistemica şi
nea 7.1.11), răspund la terapia cu blocante ale cana- edemele la nivelul membrelor inferioare. Pacienţii cu
lelor de calciu65,66. HTPAi care îndeplinesc criteriile pentru un răspuns
Blocantele canalelor de calciu care au fost utilizate vasodilatator pozitiv şi sunt trataţi cu blocante ale
mai frecvent în studii sunt nifedipina, diltiazemul şi canalelor de calciu trebuie monitorizaţi atent atât pen-
amlodipina, cu un accent pe primele două65, 66. Ale- tru siguranţă cât şi pentru eficienţa terapiei cu o prima
gerea blocantului canalelor de calciu depinde de alura reevaluare care să includă şi cateterism cardiac drept
ventriculară a pacientului înaintea administrării medi- la 3-4 luni de la debutul terapiei.
31 Ghidurile ESC

Dacă pacienţii nu prezintă un răspuns adecvat cu o rată de creştere a dozei limitată de simptome
(Figura 2), definit drept clasă funcţională OMS I sau II (flushing, cefalee, diaree, dureri la nivelul membrelor).
şi o îmbunătăţire hemodinamică marcată, trebuie Doza optimă variază de la pacient la pacient, fiind cu-
instituită terapie adiţională pentru HTPA. Pacienţii ce prinsă la majoritatea pacienţilor între 20-40 ng/
nu au beneficiat de testarea vasoreactivităţii sau cei cu Kg/min79,97.
studiu negativ nu ar trebui să primească blocant al Reacţii adverse severe legate de modul de adminis-
canalului de calciu drept terapie de primă intenţie din trare includ defecţiunea pompei, infecţie locală,
cauza potenţialelor reacţii adverse severe (de ex hipo- obstrucţia cateterului şi sespsis. Au fost recent propu-
tensiune, sincopă şi insuficienţă ventriculară dreaptă). se ghiduri pentru prevenţia infecţiilor la nivelul catete-
Răspunsul pozitiv la testul de vasodilataţie pare să nu relor venoase centrale124. O oprire abruptă a adminis-
prezică un răspuns pe termen lung la terapia cu blo- trării epoprostenolului ar trebui evitată deoarece, la
cante ale canalelor de calciu la pacienţii cu HTPA aso- anumţi pacienţi, aceasta poate duce la un rebound al
ciată BŢC iar dozele mari din acest tip de medicament HTP cu deterioare simptomatică şi chiar deces.
nu sunt adesea tolerate la aceşti pacienţi 114.
Iloprost
Prostanoizii Iloprostul este un analog de prostaciclina stabil
Prostaciclina este sintetizată predominant la nive- chimic cu administrare orală, i.v sau inhalatorie. Tera-
lul celulelor endoteliale şi induce răspunsuri vasodila- pia inhalatorie pentru HTPA este un concept atractiv
tatoare potente la nivelul tuturor paturilor vasculare. care are avantajul teoretic de selectivitate pentru cir-
Acest compus este cel mai potent inhibitor endogen al culaţia pulmonară. Iloprostul inhalator a fost evaluat
agregării plachetare şi pare de asemenea să aibă pro- într-un studiu control randomizat (AIR) în care doze
prietăţi citoprotective şi antiproliferative115. La pa- zilnice inhalatorii (6-9/zi, 2.5-5 μg/inhalaţie, mediana
cienţii cu HTPA a fost evidenţiată o dereglare a meta- 30 μg/zi) au fost comparate cu placebo la pacienţii cu
bolismului prostaciclinei exprimată printr-o reducere a HTPA şi HTPCT. (125) Studiul a arătat o îmbunătăţire a
expresiei prostaciclin sintetazei la nivelul patului pul- capacităţii de efort şi a simptomatologiei, a RVP şi a
monar arterial şi a metabolitilor urinari ai prostaci- evenimentelor clinice la pacienţii înrolaţi. Un al doilea
clinei116. Utilizarea clinică a prostaciclinei la pacienţii cu studiul control randomizat (STEP) efectuat pe 60 de
HTPA a fost extinsă prin sinteza de analogi stabili care pacienţii aflaţi deja pe tratament cu bosentan a arătat
posedă proprietăţi farmacocinetice diferite dar împart o îmbunătăţire a capacităţii de efort (P <0.051) la
efecte farmacodinamice similare. subiecţii ce au primit adiţional terapiei cu bosentan
iloprost inhaltor comparativ cu placebo126. În general,
Epoprostenol. iloprostul inhalator a fost bine tolerat, flushingul şi
Epoprostenolul (prostaciclină sintetică) este dispo- durerile mandibulare fiind cele mai frecvente reacţii
nibil ca un preparat stabil refrigerat uscat ce necesită adverse raportate. Administrarea continuă de iloprost
dizolvare în soluţie tampon alcalină pentru adminis- iv pare la fel de eficientă ca epoprostenolul aşa cum
trare i.v. Epoprostenolul are un timp de înjumătăţire arată o serie mică de pacienţi cu HTPA şi HTPCT127.
redus(3-5min) şi este stabil la temperatura camerei Efectele iloprostului oral nu au fost evaluate în HTPA.
doar 8 ore. Aceste caracteristici explică necesitatea
administrării continue prin intermediul unei pompe de Treprostenil
infuzie şi un cateter permanent. Eficienţa administrării Treprostenilul este un analog benzidin triciclic de
i.v. a epoprostenolului a fost testată în 3 trialuri rando- epoprostenol cu stabilitate chimică suficientă adminis-
mizate deschise la pacienţii cu HTPA117,118 şi la pacienţii trării la temperatura ambientală. Aceste proprietăţi
cu HTPA asociată BŢC 119. Epoprostenolul îmbună- permit administrarea compusului atât i.v. cât şi s.c.
tăţeşte simptomatologia, capacitatea de efort şi sta- Administrarea s.c. a treprostenilului poate fi realizată
tusul hemodinamic în ambele condiţii clinice şi este cu ajutorul unei pompe de microinfuzie şi a unui
singura terapie care a arătat o îmbunătăţire a supra- cateter mic subcutanat. Eficienţa treprostenilului în
vieţuirii într-un studiu randomizat118. Menţinerea pe HTPA a fost studiată în cel mai mare trial randomizat
termen lung a eficienţei a fost de asemenea dove- în HTPA ce a arătat o îmbunătăţire a capacităţii
dită79, 78 în cazul HTPAi, alte subtipuri de HTPA120-122 şi funcţionale, statusului hemodinamic şi simptoma-
în formele non-operable de HTPCT.123 Tratamentul cu tologiei128. Cea mai mare îmbunătăţire în capacitatea
epoprostenol este iniţiat la o doză de 2-4 ng/Kg/min, funcţională a fost notată la pacienţii cu un status mai
32 Ghidurile ESC

compromis la înrolare şi la pacienţii ce au tolerat doze un rol important al sistemului endotelinei în patoge-
din quartila superioară (>13,8 ng/Kg/min). Durerea la neza HTPA.137 Endotelina-1 are efecte vasoconstrictorii
locul infuziei a fost cea mai frecventă reacţie adverse şi mitogenice prin legarea de 2 receptori cu izoforme
raportată şi a dus la întreruperea terapiei la 8% dintre distincte la nivelul celulelor musculare netede de la
pacienţii cu tratament activ şi o limitare a creşterii nivelul patului vascular pulmonar, receptorul endote-
dozei la alţi pacienţi.128 La cei 15% dintre pacienţii ce linic-A şi endotelinic-B. Receptorii endotelinici-B sunt
au continuat să primească treprostenil s.c. ca me- prezenţi de asemenea la nivelul celulelor endoteliale,
dicaţie unică pare să existe un beneficiu de supra- activarea acestora determinând eliberarea de susb-
vieţuire129. Într-un alt studiu deschis, pe termen lung, stanţe vasodilatatoare şi antiproliferative precum NO
durată medie de urmărire de 26 luni, s-a observat o şi prostaciclina care pot contrabalansa efectele nega-
îmbunătăţire susţinută a capacităţii funcţionale şi a tive ale endotelinei-1. În ciuda potenţialelor diferenţe
simptomatologiei la pacienţii cu HTPAI şi HTPCT ce au între izoforme, eficienţa antagoniştilor duali endote-
primit treprostenil s.c130. Tratamentul cu treprostenil linici-A şi B şi a receptorilor selectivi pare comparabilă
s.c. este iniţiat cu o doză de 1-2 ng/Kg/min, cu o rată la pacienţii cu HTPA.
de creştere a dozei limitată de apariţia reacţiilor
adverse (durere la locul infuziei, flushing, cefalee). Bosentan
Doza optimă variază de la pacient la pacient, fiind Bosentanul este un antagonist dual de receptori
cuprinsă la majoritatea pacienţilor între 20 şi 80 endotelinici A şi B administrat pe cale orală. Este
ng/Kg/min. Treprostenilul a fost recent aprobat în SUA prima moleculă sintetizată din această clasă. Bosenta-
şi pentru administrare i.v. la pacienţii cu HTPA: efec- nul a fost evaluat în HTPA (idiopatică, asociată BŢC şi
tele par comparabile cu cele ale epoprostenolului dar Sindrom Eisenmenger) în 5 studii control randomizate
la o doză de două trei ori mai mare131,132. Este totuşi (Pilot, BREATHE-1, BREATHE-2, BREATHE-5 şi EARLY)
mai convenabil pentru pacient deoarece rezervorul care au arătat o îmbunătăţire a capacităţii de efort, a
poate fi schimbat la fiecare 48 de ore comparativ cu clasei funcţionale, a hemodinamicii, a parametrilor
12 ore pentru epoprostenol. Un studiu de fază III con- ecocardiografici şi Doppler şi o creştere a timpului
trol randomizat (TRIUMPH) cu treprostenil inhalator la până la agravarea clinică138-142. Două studii control
pacienţii cu terapie de fond cu ARE bosentan sau randomizate au înrolat exclusiv pacienţi în clasa func-
inhibitorul de fosfodiesterazâ-5 sildenafil a fost recent ţională OMS II (141) sau pacienţi cu Sindrom Eisen-
încheiat şi datele preliminare arată o îmbunătăţire a menger 142. Aceasta a determinant aprobarea de către
capacităţii de efort 133. Trerprostenilul oral este la forurile competente a utilzării bosentanului la pa-
momentul actual evaluat în studii randomizate contro- cienţii cu HTPA în clasă funcţională OMS II şi la pa-
late în HTPA. cienţii cu şunturi sistemico-pulmonare şi Sindrom
Beraprost Eisenmenger. Tratamentul cu bosentan este început la
Beraprost este primul analog de prostaciclină sta- o doză de 62.5 mg de două ori pe zi şi crescut până la
bil chimic. Studiul control randomizat ALPHABET 134 în 125 mg de două ori pe zi după 4 săptămâni. În po-
Europa şi un alt studiu în SUA folosind acest compus pulaţia pediatrică dozele sunt reduse în funcţie de
au arătat o îmbunătăţire a capacităţii de efort care greutatea corporală. Studii observaţionale pe termen
persistă din nefericire doar până la 3-6 luni. Nu au lung au demonstrat durabilitatea efectelor bosenta-
existat beneficii hemodinamice. Cele mai frecvente nului la pacienţii adulţi cu HTPA98. O creştere a transa-
reacţii adverse au fost cefaleea, flushing-ul, durerile minazelor hepatice s-a raportat la ~ 10% dintre
mandibulare şi diareea. subiecţi dar s-a observat că acestă creştere este de-
pendentă de doză şi reversibilă după reducerea doze-
Antagoniştii receptorilor de endotelină (ARE). lor sau întreruperea terapiei. Din aceste motive,
Activarea sistemului endotelinei a fost demons- testele funcţiei hepatice ar trebui efectuate lunar la
trată în plasma şi ţesutul pulmonar al pacienţilor cu pacienţii ce primesc bosentan. Au fost observate de
HTPA. 135 Deşi nu este clar dacă creşterea nivelurilor asemenea o reducere a nivelurilor hemoglobinei şi o
plasmatice ale endotelinei-1 la pacienţii cu HTPA este afectare a spermatogenezei.
o cauză sau o consecinţă a HTP, 136 aceste date susţin
33 Ghidurile ESC

Evită sarcina (I-C) Măsuri generale şi Diuretice (I-C)


terapie suportivă
Imunizare gripă şi infecţie Oxigen* (I-C)
pneumococ (I-C)
Anticoagulante orale:
Reabilitare supervizat
(IIa-B) Îndrumare centru HTPAI, HTPA ereditară şi
referinţă secundară anorexigenilor (IIa-C)
Suport psihosocial (IIa-C)
Alte forme de HTPA (IIb-C)
Evitarea efortului fizic
excesiv (III-C) Testarea acută a Digoxin (IIb-C)
vasoreactivităţii
(I-C pentru HTPAI)
(IIb-C pentru HTPA)

Vasoreactiv Nonvasoreactiv

TERAPIE INIŢIALĂ

Recomandare CF OMS II CF OMS III CF OMS IV


- Nivel de
CF OMS I-III evidenţă
BCC (I-C) I-A Ambrisentan Ambrisentan, Epoprostenol i.v.
Bosentan Bosentan,
Sildenafil Sitaxentan,
Sildenafil,
Răspuns Epoprostenol i.v.,
susţinut Iloprost inhalator
(CF OMS I-II)
I-B Tadalafil† Tadalafil†
Treprostenil s.c.,
inhalator†
DA NU IIa-C Sitaxentan Iloprost i.v., Ambrisentan, Bosentan,
Treprostenil i.v. Sitaxentan, Sildenafil,
Tadalafil†, Iloprost i.v.
Conitnuă şi inhalator
BCC Treprostenil s.c, i.v.,
inhalatorTadalafil†
Terapie combinată iniţială
IIb-B Beraprost

Răspuns clinic
inadecvat

Terapie combinată secvenţială (IIa-B)§


Răspuns clinic ARE
inadecvat + +

Prostanoizi + I-PDE-5

SAB (I-C) şi/sau


transplant pulmonar (I-C)

Figura 2: Algoritmul de tratament bazat pe dovezi medicale al pacienţilor cu hipertensiune pulmonară arterial (doar
grupul 1). * Pentru menţinerea unei presiune O2 arteriale ≥8 kPa (60mmHg);† în proces de evaluarea în Uniunea
Europeană; §IIa-C pentru CF OMS II; HTPAA=hipertensiunea arterială asociată, ASB=septostomia atrială cu balon,
BCC=blocanţi ai canalelor de calciu, ARE=anatgonişti ai receptorilor endotelinici, HTPAI=hipertensiune pulmonară
idiopatică; I-PDE-5=inhibitori ai fosfodiesterazei 5, CF OMS=clasa funcţională organizaţia mondială a sănătăţii
34 Ghidurile ESC

Sitaxentan şi un efect antiproliferativ148, 149. Toţi cei 3 inhibitori de


Sitaxentan, un antagonist selectiv al receptorului fosfodiesterază-5 aprobaţi pentru tratamentul disfunc-
endotelinic-A cu administrare orală a fost evaluat în ţiei erectile: sildenafil, tadalafil şi verdenafil determină
două studii randomizat control (STRIDE 1 şi 2) la vasodilataţie pulmonară semnificativă cu un efect
pacienţi cu HTPA aflaţi în clasă funcţională OMS II şi III maxim observat după 60, 75-90 şi respectiv 40-45
83, 143
. Etiologiile HTPA au inclus HTPA idiopatică, aso- minute150.
ciată BŢC şi BCC. Studiile au demonstrat îmbunătăţirea
capacităţii de efort şi a statusului hemodinamic. Un Sildenafil
studiu open-label pe o perioadă de un an a demons- Sildenafil este un inhibitor potent, selectiv al
trat durabilitatea efectelor sitaxentanului 144. Incidenţa fosfodiesterazei-5 cu administrare orală. Un număr de
alterărilor testelor funcţionale hepatice a fost de 3-5% trialuri necontrolate au raportat efecte favorabile ale
pentru doza de 100mg o data pe zi. Este necesară sildenafilului în HTPAI, HTPA asociată BŢC, BCC şi
verificarea lunară a testelor funcţionale hepatice. HTPCT151-153. Un trial randomizat (SUPER-1) pe 278
Sitaxentan interacţionează cu warfarina iar co-admi- pacienţi cu HTPA trataţi cu sildenafil 20, 40, sau 80 mg
nistrarea necesită reducerea dozei de warfarină pen- de trei ori pe zi a confirmat efectele favorabile asupra
tru prevenirea creşterii INR-ului (Tabel 20). capacităţii funcţionale, simptomelor şi parametrilor
hemodinamici154. O analiză post hoc a 84 de pacienţi
Ambrisentan cu HTPA asociată BŢC ce au primit sildenafil în trialul
Ambrisentan este un antagonist selectiv al recep- SUPER-1 a evidenţiat o îmbunătăţire a capacităţii
torului endotelinic-A de tip non-sulfonamidic din clasa funcţionale, parametrilor hemodinamici şi clasei func-
acidului propanoic. Ambrisentanul a fost evaluat într- ţionale la 12 săptămâni comparativ cu placebo. 155
un studiu pilot145 şi în două trialuri randomizate (ARIES Doza aprobată este de 20 mg de trei ori pe zi dar dura-
1 ţi 2), care au demonstrat eficienţa asupra simpto- bilitatea efectului până la un an a fost demonstrată cu
matologiei, capacităţii funcţionale,statusului hemodi- doza de 80 mg de trei ori pe zi. În practica clinică
namic şi timpului până la degradarea clinică la pa- creşterea dozei peste 20 mg de trei ori pe zi (în special
cienţii cu HTPA idiopatică şi HTPA asociată BŢC şi 40-80 mg de trei ori pe zi) este adesea necesară.
infecţiei HIV146. Studiul open-label ce a continuat a Trialul PACES care a evaluat efectul asocierii sildena-
demonstrat durabilitatea efectelor ambrisentanului filului la terapia cu epoprostenol este discutat în capi-
pentru cel puţin 1 an146. Ambrisentanul a fost aprobat tolul „Terapia combinată” 156. Majoritatea reacţiilor
pentru tratamentul pacienţilor în clasă funcţională adverse la sildenafil au fost uşoare-moderate şi în
OMS II şi III. Doza aprobată la acest moment este de 5 special leagte de efectul vasodilatator (cefalee, flush-
mg o dată pe zi şi poate fi crescută la 10 mg o dată pe ing, epistaxis).
zi când doza iniţiala este tolerată.
Incidenţa alterărilor testelor funcţionale hepatice Tadalafil
variză de la 0.8 la 3%. Într-un mic grup de pacienţi la Tadalafil este un inhibitor selectiv de fosfo-
care tratamentul cu bosentan sau sitaxentan a fost diesterază-5 cu administrare zilnică în doză unică
întrerupt datorită modificărilor testelor hepatice, o aprobat actualmente pentru tratamentul disfuncţiei
doza de ambrisentan de 5 mg a fost bine tolerată147. erectile. Un trial randomizat (PHIRST) pe 406 pacienţi
Cu toate acestea, pacienţii în tratament cu ambrisen- cu HTPA (~ 50% pe terapie de fond cu bosentan)
tan necesită monitorizarea lunară a funcţiei hepatice. trataţi cu tadalafil 5, 10, 20 sau 40 mg o dată pe zi a
A fost raportată o incidenţă crescută a edemelor arătat rezultate favorabile asupra capacităţii funcţio-
periferice la administrarea de ambrisentan. nale, simptomatologiei, statusului hemodinamic şi
perioada până la agravarea clinică la doza cea mai
Inhibitorii de fosfodiesterază 5 mare157. Durabilitatea efectului a fost de asemenea
Inhibarea enzimei fosfodiesterză 5 ce degradează demonstrată. Profilul reacţiilor adverse a fost similar
GMPc determină vasodilataţie în teritoriile în care cu al sildenafilului.
această enzimă este exprimată. Deoarece teritoriul
vascular pulmonar prezintă concentraţii substanţiale Compuşi experimentali şi strategii medicale
de fosfodiesterază-5 beneficiul clinic potenţial al alternative.
inhibitorilor de fosfodiesterază-5 a fost explorat în În ciuda progresului în tratamentul HTPA, limitările
HTPA. În plus, inhibitorii de fosfodiesterază-5 exercită funcţionale şi supravieţuirea acestor pacienţi sunt în
35 Ghidurile ESC

continuare nesatisfăcătoare. Pentru aceste motive, (0 evenimente versus 5 evenimente în grupul placebo;
strategii terapeutice adiţionale ţintite spre diverse mo- P=0.02). Pe de altă parte, un alt trial randomizat,
dificări fiziopatologicesunt explorate în scopul de COMBI, care a studiat de asemenea efectele iloprost
îmbunătăţire suplimentară a simptomatologiei şi inhalator asociat bosentanului a fost oprit prematur
supravieţuirii. Studii de fază II şi III sunt în desfăşurare deoarece o analiză intermediară planificată nu a
la ora actuală cu următorii compuşi: Agonişti şi activa- evidenţiat un beneficiu asupra distanţei parcurse la
tori de GMPc independenţi de NO, peptidul intestinal TM6M sau perioadei până la agravarea clinică164.
vasoactiv inhalator, agonişti non-prostanoidici de Alte două trialuri randomizate cu terapie combinată
receptori prostaciclinici, inhibitori tisulari duali: endo- au fost terminate: TRIUMPH133 şi PACES156. TRIUMPH a
telină şi tirozin kinază (inhibitori derivaţi plachetar de studiat efectele treprostenilului inhalator la pacienţii
factori de creştere) şi antagonişti de serotonină. aflati deja pe terapie cu bosentan sau sildenafil. End-
Următorii compuşi sunt în stadiile iniţiale de dez- pointul primar, modificarea distanţei la TM6M la
voltare: inhibitori de rho-kinază, inhibitori de factor de expunerea maximă, s-a îmbunătăţit cu 20 m compa-
creştere endotelial vascular, inhibitori de angio- rativ cu placebo (P<0.0006). La momentul post
poetină-1 şi inhibitori de elastază. expunere, de exemplu >4 ore post-inhalator, diferenţa
Strategii de terapie genică au fost testate pe mo- a fost de 14 m în favoarea treprostenilului (P<0.01).
dele animale. Terapia cu celule stem s-a dovedit efi- Nu a fost nicio diferenţă seminificativă în ceea ce
cientă pe modelul de şoarece la care s-a administrat priveşte indexul Borg de dispnee, clasa funcţională şi
monocrotalină şi este actualmente testată pentru con- timpul până la agravarea clinică.
firmarea conceptului şi stabilirea dozelor optime la Trialul PACES a evaluat efectele asocierii silde-
pacienţii cu HTPA. nafilului la epoprostenol la 267 de pacienţi. Rezul-
tatele cele mai pertinente ale studiului au fost îmbu-
Terapia combinată nătăţirea semnificativă după 12 săptămâni a distanţei
Termenul de terapie combinată descrie adminis- la TM6M şi a perioadei până la agravare clinică. De
trarea simultană de mai mult de un medicament HTPA menţionat că în acest studiu s-au produs 7 decese,
specific, de ex ARE, inhibitori de fosfodiesterază-5, toate în braţul placebo.
prostanoizi şi terapii noi. Terapia combinată a devenit Informaţii adiţionale din trialuri randomizate sunt
standardul terapeutic în multe centre de HTPA deşi disponibile pentru combinaţia ARE şi inhibitori de
eficienţa şi siguranţa pe termen lung nu au fost încă fosfodiesterază-5. În subgrupul de pacienţi înrolaţi în
evaluate. Numeroase serii de cazuri au sugerat efi- studiul EARLY141 (bosentan la pacienţii cu HTPA în clasă
cienţa si siguranţa terapiei combinate140,158-161. Într-o funcţională OMS II) care se aflau deja pe terapie cu
serie de cazuri, o abordare în trepte a terapiei com- sildenafil, efectul hemodinamic al asocierii bosen-
binate conform ţintelor terapeutice predefinite a aso- tanului a fost comparabil cu cel obţinut la pacienţii
ciat un răspuns mai bun comparativ cu grup de control fără terapie de bază cu sildenafil. O interacţiune
mai vechi162. farmacocinetică a fost descrisă între bosentan şi
Rezultatele câtorva trialuri randomizate ce au eva- sildenafil, care acţionează ca inductori sau respectiv
luat terapia combinată în HTPA au fost publicate. inhibitori ai citocromului P450 CYP 3A4. Administrarea
Trialul relativ mic BREATHE-2 (140) a arătat o tendinţă combinată a celor 2 substanţe determină o scădere a
către un efect hemodinamic mai bun pentru combi- nivelurilor plasmatice de sildenafil şi o creştere a celor
naţia epoprostenol-bosentan comparativ cu adminis- de bosentan165. Până la acest moment nu există niciun
trarea de epoprostenol singr. Studiul STEP-1163 a indiciu că aceste interacţiuni asociază o reducere a
evaluat eficienţa şi siguranţa terapiei de 12 săptămâni profilului de siguranţă166, dar problema unei posibile
cu iloprost inhalator adiţional bosentanului şi a evi- reducere a eficienţei sildenafilului este încă în dezba-
denţiat o creştere marginala a distanţei parcurse la tere. Nu au fost raportate interacţiuni faramcocinetice
TM6M cu + 26 m (P=0.051). Evaluată versus pre- între sildenafil şi ceilalţi doi ARE disponibili, sitaxentan
inhilare, îmbunătăţire distanţei la TM6M corectată şi ambrisentan.
pentru placebo a fost de +19 m (P=0.14). Nu s-a În studiul PHIRST157 combinaţia tadalafil cu bo-
observat nicio îmbunătăţire a statusului hemodinamic sentan a rezultat într-o îmbunătăţire a capacităţii func-
preinhalator în grupul cu iloprost după 12 săptămâni ţionale cu semnificaţie statistică la limită (analiză pe
de tratament, dar perioada până la deteriorarea cli- subgrupuri). Pentru aceşti doi compuşi a fost evi-
nică a fost semnificativ mai mare în grupul cu iloprost denţiată şi o interacţiune faramcocinetică (Tabel 20).
36 Ghidurile ESC

Există multe întrebări deschise legate de terapia nazol sau ritonavir) şi/sau CYP2C9 (de ex amiodaronă
combinată, incluzând alegerea compuşilor, momentul sau fluconazol) a bosentanului poate duce la creşterea
oportun [combinaţie iniţială (pacienţi naivi) sau com- concentraţiei plasmatice a bosentanului până la
binaţie secvenţială (în funcţie de răspunsul la primul niveluri contraindicate astfel că aceste asocieri sunt
medicament)], momentul optim al schimbării medic- contraindicate. Teoretic, interacţiuni pot apărea şi cu
amentelor sau combinării acestora. Atunci când tera- itraconazol, tacrolimus, sirolimus, carbamazepină,
pia combinată este luată în considerare, pacienţii ar fenitoină, fenobarbital, dapsonă şisunătoare.
trebui trataţi în contextul unor trialuri clinice sau re- Sitaxentan este un inhibitor al izoenzimei CYP2C9
gistre ori de câte ori este posibil. Terapia combinată cu a citocromului P450 şi un inhibitor slab al CYP3A4/5,
medicamentele dovedite eficiente în HTPA este CYP2C19 şi CYP2C8. Este metabolizat de CYP2C9 şi
recomandată pentru pacienţii fără răspuns adecvat la CYP3A4/5. Sitaxentanul poate fi de asemenea substrat
monoterapie dar terapia combinată trebuie instituită pentru proteinele transportoare anionice organice şi
doar în centre cu experienţă. Eficienţa sau ineficienţa nivelurile sitaxentanului plasmatic pot fi crescute de
monoterapiei este evaluată individual. Aceasta este medicamentele ce interacţionează cu aceste proteine
judecată individual la un pacient care, în ciuda mo- precum ciclosporina, anumite statine şi medicamente
noterapiei şi tratamentului de fond optimizat, are un pentru tratamentul tuberculozei. Atunci când este
răspuns clinic inadecvat (Figura 2 şi Tabel 22). administrat cu anticoncepţionale orale, sitaxentanul
Siguranţa şi eficienţa inhibitorilor de tyrozin kinază creşte expunerea la estrogen ceea ce poate duce,
la pacienţii cu HTPA necesită evaluare suplimentară, teoretic, la un risc crescut de trombembolism pul-
şi, în prezent, utilizarea acestor medicamente trebuie monar.
rezervată trialurilor randomizate. Sildenafilul este metabolizat de către izoenzimele
CYP3A4 (calea principală) şi CYP2C9 (calea secundară)
Interacţiuni medicamentoase a citocromului P450. Există o creştere a biodispo-
Interacţiunile medicamentoase semnificative ce nibilităţii şi o reducere a clearence-ului sildenafilului la
implică medicaţia specifică HTPA sunt prezentate în administrarea de substraturi pentru CYP3A4 sau sub-
Tabelul 20. Acest tabel evidenţiază interacţiuni medi- straturi CYP3A4 plus medicaţie beta-blocantă. Induc-
camentoase importante dar nu include interacţiuni torii de CYP3A4 precum carbamazepină, fenitoină, fe-
teoretice netestate care pot fi semnificative clinic. norbarbital, rifampicină şi sunătoare pot reduce sem-
Bosentanul este un inductor al izoenzimelor nificativ nivelurile de sildenafil. Nivelurile de sildenafil
CYP3A4 şi CYP2C9 ale citocromului P450. Concen- pot înregistra o creştere modestă prin administrarea
traţiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate de suc de grapefruit, un inhibitor slab de CYP3A4.
de aceste izoenzime vor fi reduse în cazul co-adminis- În cele din urmă, este necesară atenţie sporită la
trării de bosentan. Bosentanul este de asemenea administrarea combinată de medicaţie specifică HTPA
metabolizat de aceste enzime astfel încât inhibarea lor şi medicaţie hipotensoare precum blocanţi ai recep-
poate creşte concentraţia plasmatică a bosentanului. torilor β-adrenergici, inhibitori ai enzimei de conver-
În plus faţă de interacţiunile arătate în Tabelul 20, sie, etc, pentru a se evita hipotensiunea excesivă.
combinaţia cu inhibitori potenţi de CYP3A4 (ketoco-
37 Ghidurile ESC

Tabel 20 Interacţiuni medicamentoase potenţial semnificative pentru terapiile HTPA specifice


Medicaţia Mecanismul de Medicamentul cu Interacţiunea
HTPA interacţiune care interacţionează
Ambrisentan ? Ciclosporină Atenţie la co-administrarea de ketoconazol şi ciclosporină
Ketoconazol
Bosentan Inductor CYP3A4 Sildenafil Reducere cu 50% a nivelului de sildenafil; nivelul de bosentan crescut cu
50%. E posibil ca ajustarea dozelor să nu fie necesară
Substrat CYP3A4 Ciclosporină Reducere cu 50% a concentraţiei ciclosporinei; nivelul bosentanului
creşte de 4 ori. Administrarea combinată este contraindicată
Substrat CYP3A4 Eritromicină Creşterea nivelului de bosentan. Pentru o perioadă de administrare
scurtă poate să nu necesite ajustarea dozei de bosentan
Substrat CYP3A4 Ketoconazol Dublarea nivelului de bosentan
Substrat CYP3A4+inhibitor Glibenclamid O creştere a incidenţei de niveluri ridicate de transaminaze. Posibilă
al pompei biliare de sare reducere a efectului hipoglicemiant al glibenclamidului. Administrarea
combinată este contraindicată
Substrat CYP3A4 şi Fluconazol Nivelul bosentanului creşte semnificativ. Administrarea combinată
CYP2C9 Amiodaronă posibil contraindicată
Inductori CYP3A4 şi Rifampicină Reducere cu 58% a nivelului de bosentan. Nu este stabilită necesitatea
CYP2C9 Fenitoină ajustării dozelor.
Inductori CYP2C9 Inhibitori ai HMG CoA Reducere cu 50% a nivelurilor de simvastatin; probabil efecte similare cu
reductazei atorvastatinul. Nivelul colesterolului necesită monitorizare
Inductori CYP2C9 Warfarină Creşte rata metabolismului warfarinei, poate fi necesară ajustarea
dozelor de warfarină. Este recomandată intensificarea monitorizării
warfarinei la iniţierea terapiei. Ajustarea dozele nu este adesea
necesară.
Inductori CYP3A4 şi Contraceptive Reducere a nivelurilor hormonale. Efect contraceptiv nesigur
CYP2C9 hormonale
Sitaxentan Inhibitor CYP2C9 Warfarina Inhibă metabolismul warfarinei, dozele de warfarină necesită reducere
cu 80% în momentul iniţierii terapiei cu sitaxentan şi este necesară o
intensificare a controlului INR-ului
? inhibitor al ciclosporină Creştere a nivelurilor sitaxentanului; Administrarea combinată este
transportorului OATP contraindicată
Sildenafil Substrat CYP3A4 Bosentan Reducere cu 50% a nivelului de sildenafil; nivelul de bosentan crescut cu
50%. E posibil ca ajustarea dozelor să nu fie necesară
Substrat CYP3A4 Inhibitori ai HMG CoA Pot creşte nivelurile de simvastatin/atorvastatin prin competiţie pentru
reductazei metabolism. Creştere posibilă a nivelurilor de sildenafil. Posibilă creştere
a riscului de rabdomioliză
Substrat CYP3A4 Inhibitori de protează Ritonavirul şi saquinovirul cresc marcat nivelurile de sildenafil. De obicei
HIV este necesară ajustare dozei de sildenafil
Inductor CYP3A4 Fenitoină Posibilă scădere a nivelului de sildenafil
Substrat CYP3A4 Eritromicină Creşterea nivelului de sildenafil. Pentru o perioadă de administrare
scurtă poate să nu necesite ajustarea dozei de sildenafil
Substrat CYP3A4 Ketoconazol Posibilă ceştere a nivelului de sildenafil. Pentru o perioadă de
administrare scurtă poate să nu necesite ajustarea dozei de sildenafil
Substrat CYP3A4 Cimetidină Posibilă creştere a nivelului de sildenafil. Pentru o perioadă de
administrare scurtă poate să nu necesite ajustarea dozei de sildenafil
GMPc Nitraţi Hipotensiune severă. Administrarea combinată este contraindicată
Nicorandil
Tadalafil Substrat CYP3A4 Bosentan Reducere a nivelurilor plasmatice de tadalafil cu 42%; fără modificări
semnificative a nivelului de bosentan. E posibil ca ajustarea dozelor să
nu fie necesară
GMPc Nitraţi Hipotensiune severă. Administrarea combinată este contraindicată
Nicorandil
GMPc=guanosin monofosfat ciclic, OATP=proteine transportoare anionice oraganice. Tabelul este adaptat din „National Pulmonary
Hypertension Centres of the UK and Ireland. Consesnus statement of the Management of Pulmonary Hypertension in Clinical Practice in the UK
and Ireland. Heart 2008;94(Suppl 1):11-14
38 Ghidurile ESC

7.3.4 Tratamentul aritmiilor primească terapie medicamentoasă optimă ce poate


Aritmiile reprezintă o problemă clinică în creştere include precondiţionare cu medicamente i.v. inotrop
la pacienţii cu HTPA. Spre deosebire de pacienţii cu pozitive. Dovezile sugerează un beneficiu la pacienţii
afecţiuni ale cordului stâng, aritmiile ventriculare ma- aflaţi în clasă funcţională IV OMS cu insuficienţă car-
ligne precum tahicardia ventriculară, flutterul ven- diacă dreaptă refractară la tratament sau cu simptome
tricular şi fibrilaţia ventriculară sunt rare la pacienţii cu sincopale severe170, 171. Manevra poate fi luată în
HTPA. Într-o serie de 132 stopuri cardiace la pacienţii considerare la pacienţii pe lista de aşteptare pentru
cu HTPA, fibrilaţia ventriculară a fost observată la doar transplant pulmonar sau atunci când terapia medica-
8% dintre cazuri168. O altă serie de 231 de pacienţi cu mentoasă nu este disponibilă. HTPAI severă a fost
HTPA şi HTPCT urmăriţi pe o perioadă de 6 ani nu a principala indicaţie pentru SAB la adulţi, deşi alte
raportat niciun caz de aritmie ventriculară malignă46. indicaţii includ HTPA asociată corecţiilor chirurgicale
În acea serie, aritmiile supraventriculare s-au produs pentru BCC, BŢC, HTPCT distal, PVOD şi hemangio-
cu o incidenţă de 2.8% pe an. Fibrilaţia atrială şi matoza capilară pulmonară.
flutterul atrial au fost la fel de frecvente şi ambele Dovezile arată o îmbunătăţire a IC, reducere a
aritmii au determinat deterioare clinică cu semne de presiunii atriale drepte şi îmbunătăţire a TM6M170,171.
insuficienţă cardiacă dreaptă. Tratamentul flutterului Impactul SAB asupra supravieţurii pe termen lung nu a
atrial s-a dovedit mai de succes comparativ cu cel fost stabilit în trialuri controlate170,171. SAB trebuie pri-
pentru fibrilaţia atrială. Restabilirea ritmului sinusal s- vită ca o măsură paliativă ce trebuie efectuată în
a asociat cu o suprvieţuire mai bună pe termen lung în centre cu experienţăpentru această intervenţie.
timp ce persitenţa fibrilaţiei atriale s-a asociat cu o
mortalitate la 2 ani >80%46. Deşi studiile prospective şi
controlate lipsesc, aceste informaţii sugerează că 7.3.6. Transplantul
menţinerea ritmului sinusal ar trebui considerat un Dezvoltarea terapiilor specifice HTPA a determinat
scop important la pacienţii cu HTPA. Pentru menţi- o reducere a îndrumării pacienţilor către programe de
nerea unui ritm sinusal stabil, profilaxia cu medica- transplant42. Supravieţuirea pe termen lung a pacien-
mente antiaritmice fără efecte negative inotrope (vezi ţilor ce beneficiază de tratament medical rămâne ne-
interacţiunile în Tabel 20) ar trebui de asemenea luată clară iar transplantul ar trebui să fie o opţiune impor-
în considerare chiar dacă date specifice legate de tantă pentru cei ce nu răspund la terapia medica-
eficienţă lipsesc. mentoasă. Studiile arată că până la 25% din pacienţii
cu HTPAI nu prezintă ameliorare la administrarea de
7.3.5 Septostomia atrială cu balon terapii specifice iar prognosticul pacienţilor ce rămân
Pacienţii cu Sindrom Eisenmenger şi pacienţii cu în clasă funcţională OMS III sau IV este nefavorabil79,97.
HTPA cu foramen ovale patent au un avantaj de Ghiduri internaţionale care să ajute trimiterea şi înre-
supravieţuire faţă de cei fără foramen ovale patent,169 gistrarea pacienţilor către programe de transplant au
susţinând conceptul de septostomie atrială ca opţiune fost publicate de International Society for Heart and
terapeutică în HTPA. Crearea unui şunt interatrial Lung Transplantation173.
dreapta stânga poate decomprima cavităţile drepte Prognosticul pacienţilor cu HTPA variază în funcţie
cardiace şi poate creşte presarcina VS şi DC170,171. În de etiologie, iar HTPA asociat BŢC are un prognostic
plus, îmbunătăţeşte transportul sistemic de O2 în inferior celor cu HTPAI chiar sub tratament cu prosta-
ciuda desaturării arteriale170 şi scade hiperrectivitatea noizi în timp ce pacienţii cu BCC au o supravieţuire mai
simpatică. Tehnica recomandată este septostomia bună. Cel mai rău prognostic îl au pacienţii cu PVOD şi
atrială cu balon gradat, care rezultă în ameliorări he- hemangiomatoză capilară datorită lipsei de terapii
modinamice şi simptomatice echivalente cu un risc eficiente iar aceşti pacienţi trebuie înrolaţi pe liste de
redus comparativ cu tehnica originală chirurgicală. transplant la momentul diagnosticului.
Alte tehnici sunt considerate experimentale172. În orice caz, pacienţii cu un profil compatibil unui
O evaluare atentă preprocedurală a riscului prognostic nefavorbil (Tabel 15) în ciuda terapiei
asigură o mortalitate redusă. Septostomia atrială cu maximale ar trebui trimişi pentru înrolare pe liste de
balon (SAB) ar trebui evitată la pacienţii în stadii ter- transplant.
minale ce se prezintă cu o PAD >20 mmHg şi o sa- Atât transplantul cord-plămâni cât şi transplantul
turaţie în O2 , în aerul atmosferic în repaus <80%. dublu de plămâni au fost efectuate pentru HTPA, deşi
Înainte de a lua în considerare SAB, pacienţii trebui să pragul pentru disfuncţie nerecuperabilă sistolică/dis-
39 Ghidurile ESC

tolică de VD şi diastolică de VS nu este cunoscut. În rurgical). Gradele de recomandare şi nivelurile


consecinţă, fiecare centru şi-a dezvoltat o strategie de evidenţă pentru celelalte subgrupe sunt
proprie pentru alegerea tipului de transplant la fiecare mai mici (vezi secţiunea pentru subtipurile
pacient. Totuşi, datorită unei disponibilităţi reduse de specifice de HTPA)
organe, majoritatea pacienţilor sunt consideraţi pen-  Recomandările pentru atitudinea iniţială după
tru transplant dublu de plămâni. În timp ce post- stabilirea diagnositcului de HTPA este de
sarcina VD este redusă după transplantul de plămâni, adoptare de măsuri generale, iniţiere a tera-
refacerea funcţiilor sistolice şi diastolice a VD şi VS nu piei suportive şi îndrumare către centre cu
se produce imediat iar instabilitatea hemodinamică experienţă în această afecţiune
este o problemă frecventă în perioada precoce post-  Testarea acută a vasoreactivităţii trebuie efec-
operatorie. Atât proceduri cu un singur plămân cât şi tuată la toţi pacienţii din grupul 1 – HTPA, deşi
proceduri bilaterale au fost efectuate, aparent cu su- pacienţii cu HTPAI, HTPA ereditar şi HTPA
praviţuire similară. Totuşi, orice complicaţie ce apare asociat consumului de anorexigene sunt cele
la nivelul alograftului după transplantul unui singur mai probabile subtipuri care pot dezvolta un
plămân se asociază cu hipoxemie severă. Majoritatea răspuns acut pozitiv şi care ar beneficia de
pacienţilor primesc transplant pulmonar bilateral aşa doze mari de blocanţi ai canalelor de calciu.
cum demonstrează registrele International Society for Pacienţii cu vasoreactivitate, aşa cum sunt de-
Heart and Lung transplantation174. finiţi mai sus, ar trebui trataţi cu dozele optim
Deşi pacienţii cu Sindrom Eisenmenger secundar tolerate de blocanţi ai canalelor de calciu (vezi
unor şunturi simple au fost trataţi cu transplant secţiunea 7.3.3). Un răspuns adecvat trebuie
pulmonar izolat şi repararea defectului cardiac,174 pa- confirmat după 3-4 luni de tratament.
cienţii cu defecte septale ventriculare au rezultate mai  Non-responderii la testarea acută a vaso-
bune cu transplant cord-plămâni175. reactivităţii care sunt în clasă funcţională OMS
Supravieţuirea globală la 5 ani după transplant la pa- II ar trebui trataţi cu ARE sau inhibitor de fos-
cienţii cu HTPA este 45-50% cu o calitate bună a fodiesterază-5
vieţii174.  Non-responderii la testarea acută a vaso-
reativităţii sau responderii ce rămân sau pro-
7.3.7 Algoritm terapeutic gresează la clasa funcţională III ar trebui con-
 Un algoritm terapeutic pentru pacienţii cu sideraţi candidaţi pentru terapia cu ARE sau
HTPA176 este prezentat în Figura 2. Gradele de inhibitor de fosfodiesterază-5 sau prostanoid
recomandare şi nivelurile de evidenţă pentru  Deoarece comparaţii cap la cap între diverşi
tratamentele HTPA177 sunt prezentate în compuşi nu sunt disponibile, nu se poate
Tabelul 21. Definiţia răspunsului clinic la trata- propune nicio terapie de primă intenţie bazată
ment este raportata în Tabelul 22. Recoman- pe evidenţe medicale. În acest caz, alegerea
dări specifice pentru fiecare ţară sunt prezen- medicamentului este dependentă de o va-
tate în Tabelul 23. Interacţiuni medicamentoa- rietate de factori incluzând gradul de apro-
se potenţiale sunt arătate în Tabelul 20. bare, calea de administrare, profilul reacţiilor
 Clasele de medicamente sunt enumerate în adverse, preferinţele pacienţilor şi experienţa
ordine alfabetică (ARE, inhibitori ai fosfo- medicului. Anumiţi experţi încă folosesc de
diesterazei-5, prostanoizi) iar în fiecare clasă primă intenţie epoprostenol i.v. la pacienţii în
fiecare compus este enumerat în ordine alfa- clasă funcţională OMS III datorită beneficiilor
betică în Figura 2 şi Tabelele 21 şi 23. pe supravieţuire.
 Algoritmul terapeutic nu se aplică pacienţilor  Epoprostenol i.v. în administrare continuă este
aflaţi în alte grupe clinice şi în special nu pa- recomandabil ca terapie de primă-intenţie la
cienţilor cu HTP asociat grupului 2 – afecţiuni pacienţii în clasă funcţională IV datorită bene-
ale cordului stâng sau grupului 3 – afecţiuni ficiilor pe supravieţuire în acest subset. Tre-
pulmonare. În plus, diferitele terapii au fost prostenil i.v şi s.c. a fost de asemenea aprobat
evaluate în trilauri randomizate în special pentru tratamentul pacienţilor în clasă func-
pentru HTPAI, HTPA ereditară, HTPA secun- ţională IV în SUA. Deşi nu există trialuri ran-
dară consumului de anorexigene şi HTPA aso- domizate pentru administrarea iloprost iv,
ciată BŢC sau BCC (corectate sau nu chi-
40 Ghidurile ESC

acest analog de prostaciclină a fost aprobat în


Noua Zeelandă. 7.3.8 Îngrijirea în stadiul terminal şi probleme etice
 Deşi ambrisentan, bosentan şi sildenafil sunt
aprobate în SUA la pacienţii în clasă funcţio- Evoluţia clinică a HTP este una de deteriorare cli-
nală IV, numai un număr redus de pacienţi de nică progresivă cu episoade de decompensare acută.
acest tip au fost incluşi în trialurile randomi- Este dificil de prezis momentul decesului deoarece
zate cu aceşti compuşi. Astfel, majoritatea exitusul se poate produce fie brusc fie încet în con-
experţilor consideră aceste terapii ca fiind de a textul insuficienţei cardiace progresive. S-a arătat că
doua intenţie la pacienţii severi medicii ce îngrijesc aceşti pacienţi tind să fie exagerat
 La pacienţii în clasă funţională IV, terapia com- de optimişti în ceea ce priveşte prognosticul prezentat
binată iniţială ar trebui luată în considerare pacienţilor şi adesea nu înţeleg dorinţele pacienţilor.
 În caz de răspuns inadecvat (Tabel 22, Figura O comunicare deschisă cu pacienţii permite o
2), terapia combinată secvenţială ar trebui planificare în avans şi o discuţie legată de temerile,
considerată. Terapia combinată poate include îngrijorările şi dorinţele pacienţilor, elemente esen-
fie un ARE plus un inhibitor al fosfodiesterazei- ţiale într-o îngrijire de bună calitate. Oportunităţi
5, sau un prostanoid plus un ARE, sau pros- legate de discutarea prognosticului ar trebui create la
tanoid plus inhibitor al fosfodiesterazei-5. Pro- momentul diagnosticului iniţial. Recunoaşterea că re-
tocoale corespunzătoare pentru dozaj şi mo- suscitarea cardiopulmonară în HTP severă are re-
ment optim de introducere a terapiei com- zultate slabe poate permite un oridin de „stop re-
binate în vederea limitării reacţiilor adverse suscitare”. Acest lucru poate creşte şansele ca pa-
posibile necesită încă definire. În centrele cu cientul să se afle într-un loc preferat la sfârşitul vieţii.
expertiză chiar şi combinaţia triplă este con- Pacienţii ce se apropie de sfârşitul vieţii necesită
siderată. evaluări frecvente de către o echipă multidisciplinară.
 SAB şi/sau transplantul pulmonar sunt indi- Atenţie trebuie acordată controlului simptomelor
cate în HTPA cu răspuns clinic inadecvat (Tabel neplăcute şi prescrierii medicamentelor corespunză-
22) în ciuda terapiei medicale optime sau toare în timp ce medicaţia inutilă este retrasă. Su-
atunci când terapiile medicamentoase nu sunt portul psihologic, social şi spiritual este vital. Medicii
disponibile. Aceste proceduri trebuie efec- specialişti în îngrijiri paliative trebuie consultaţi atunci
tuate doar în centre cu experienţă. când nevoile pacienţilor depăşesc expertiza echipei
HTPA.
41 Ghidurile ESC

Tabel 21 Recomandări privind eficienţa terapiei specifice, septostomiei atriale cu balon şi transplantului pulmonar
pentru grupul 1 – hipertensiune arterială pulmonară în funcţie de clasa funcţională (CF) OMS
Măsură/tratament Clase de recomandare – Nivel de evidenţă
CF OMS II CF OMS III CF OMS IV
Blocanţi ai canalelor de I-Ca I-Ca -
calciu
Antagonişti ai Ambrisentan I-A I-A IIa-C
receptorilor endotelinei
Bosentan I-A I-A IIa-C
Sitaxentan IIa-C I-A IIa-C
Inhibitori de Sildenafil I-A I-A IIa-C
fosfodiesterază-5
Tadalafilb I-B I-B IIa-C
Prostanoizi Baroprost - IIb-B -
Epoprostenol - I-A I-A
(intravenos)
Iloprost - I-A IIa-C
(inhalator)
Iloprost - IIa-C IIa-C
(intravenos)
Treprostenil - I-B IIa-C
(subcutanat)
Treprostenil - IIa-C IIa-C
(intravenos)
Treprostenil - I-B IIa-C
b
(inhalator)
Terapie combinată - - IIa-C
iniţială
Terapie combinată IIa-C IIa-B IIa-B
secvenţială
Septostomie atrială cu - I-C I-C
balon
Transplant pulmonar - I-C I-C
a
Doar la responderii la testarea acută a vasoreactivităţii, I pentru HTPA idioptică, ereditară sau secundară consumului
de anorexigeni, IIa pentru celelalte subtipuri de HTPA
b
Sub evaluarea autorităţilor competente în Uniunea Europeană

Tabel 22 Definiţia răspunsului inadecvat la tratamentul HTPA (vezi şi secţiunile 7.2.5 şi 7.2.6)
Răspuns clinic inadecvat pentru pacienţii aflaţi iniţial în CF OMS II sau III
(1) Status clinic definit ca stabil şi nesatisfăcător
(2) Status clinic definit ca instabil şi în deteriorare
Răspuns clinic inadecvat pentru pacienţii aflaţi iniţial în CF OMS IV
(1) Fără îmbunătăţire rapidă la CF OMS III sau mai bine
(2) Status clinic definit ca stabil şi nesatisfăcător
42 Ghidurile ESC

Tabel 23 Aprobabrea şi nomenclatura la nivel naţional a terapiei HTPA specifice


Tratament Ţara Indicaţii
Etiologie CF – OMS
Blocanţi ai canalelor de calciu - - -
Ambrisentan SUA, Canada HTPA II-III-IV
Uniunea Europeană HTPA II-III
Bosentana Uniunea Europeană HTPA II-III
SUA, Canada HTPA II-III-IV
Sitaxentan Uniunea Europeană HTPA III
Sildenafil SUA, Canada HTPA II-III-IV
Uniunea Europeană HTPA II-III
Tadalafilb SUA HTPA II-III-IV
Beraprost Japonia, Coreea HTPA II-III-IV
Epoprostenol (intravenos) Europac HTPA III-IV
SUA, Canada HTPAI şi HTPA-BŢC III-IV
Iloprost (inhalator) Uniunea Europeană HTPAI III
SUA HTPA III-IV
Iloprost (intravenos) Noua Zeelandă HTPAI, HTPA-BŢC şi HTPCT III-IV
Treprostenil (subcutanat) SUA HTPA II-III-IV
Canada HTPA III-IV
Uniunea Europeanăd HTPAI III
e
Treprostenil (intravenos) SUA HTPA II-III-IV
Canada HTPA III-IV
Treprostenil (inhalator)b SUA HTPA III
a Aprobat şi pentru HTPA asociat BCC şi Sindrom Eisenmenger
b Sub evaluarea autorităţilor competente în Uniunea Europeană
c Epoprostenolul nu a fost înregistrat în Europa printr-o procedură centralizată la EMEA dar este aprobat în diferite ţări Europene la nivel
naţional
d Treprostenilul nu a fost înregistrat în Europa printr-o procedură centralizată la EMEA dar este aprobat în Franţa şi în alte ţări printr-un proces
de recunoaştere mutuală şi la nivel naţional
e În caz de intoleranţă la forma subcutană
BŢC=Boală de ţesut conjunctiv, HTPCT=Hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică, EMEA=Agenţia Europeană a Medicamentelor,
HTPAI= Hipertensiune arterială pulmonară idiopatică, HTPA=Hipertensiune arterială pulmonară, CF OMS=clasa funcţională Organizaţia
Mondială a Sănătăţii

7.4 Subgrupuri specifice de HTP vieţuirea medie fiind estimată din momentul diagnos-
Câteva dintre afecţiunile aparţinând grupului 1, ticarii la 10 luni comparativ cu 2.8 ani la adulţi, nu a
deşi prezintă similitudini cu HTP idiopatică, au totuşi fost confirmată. Incidenţa şi prevalenţa exactă a HTP
particularităţi care necesită comentarii suplimentare. pediatrică nu este cunoscută. Toate formele de HTP
Aceste afecţiuni cuprind HTP pediatrică şi HTP aso- incluse în clasificarea clinică (tabelul 4) au fost descrise
ciată altor boli (tabelul 4) cum ar fi bolile cardiace la copii, dar majoritatea pacienţilor au HTP asociată
congenitale, cele de ţesut conjuctiv, hipertensiunea boliilor congenitale cardiace sau HTPAI. Pe de alta
portala şi infecţia cu HIV. Recunoaşterea acestor parti- parte, prevalenţa HTP asociată bolilor de colagen,
cularităţi este esenţială deoarece poate influenţa nu hipertensiunii portale, infecţiei cu HIV, şi folosirii de
doar algoritmul de diagnostic ci şi managmentul al droguri şi toxine, au fost mai rare.
HTPA. Numărul de pacienţi cu boli pulmonare cronice
datorită prematurităţii este în creştere. Deşi, HTP
7.4.1 Hipertensiunea pulmonară arterială în persistentă a nou-născutului este clasificată în grupul
populaţia pediatrică. de HTPA, istoria naturală a bolii, tratamentul, şi prog-
HTP pediatrică este similară cu HTP la adulţi, deşi nosticul sunt diferite justificând excluderea acestei
plămânii sunt în dezvoltare la copilul în creştere. Ipo- categorii din discuţie178.
teza că prognosticul la copii este mai puţin bun, supra-
43 Ghidurile ESC

Nu au fost identificate diferenţe între mecanis- anticoagulant la pacienţii cu insuficienţă ventriculară


mele patologice ale dezvoltării HTPA la copii şi la dreaptă francă. Blocanţii canalelor de calciu sunt
adulţi. folosiţi la pacienţii cu test de vasoreactivitate pozitiv,
dar urmărirea frecventă este recomandată datorită
Diagnostic riscului de eşec a terapiei pe termen lung.
Informaţiile derivate din studiile vechi arătau că Sunt disponibile date în cea ce priveşte medicaţia
40% din HTPA idiopatice la copii sunt vasoreactive, dar cu Bosentan, a cărui faramcocinetică este evaluată
datele noi sunt asemănătoare cu cele din populaţia într- un studiu clinic 181. Câteva studii necontrolate la
adultă cu o rată de 10-15% de vasoreactivitate acută copii au aratat rezultate pozitive asamănătoare cu
sau chiar mai puţin179, 180. cele ale adulţilor cu o rată a supravieţuirii de 80-90% la
Copii se prezintă de obicei cu simptome mai grave un an. O concentraţie pediatrică nouă a fost recent
decât adulţii, dintre care dispneea, fatigabilitatea şi aprobată de Agenţia Europeană a Medicamentelor.
deficitul de creştere sunt cele mai comune. Sincopa Momentan nu sunt informaţii suficiente despre
este mai frecventă, în timp ce insuficienţa ventriculară antagoniştii selectivi de receptori de endotelina-A.
dreaptă este un eveniment care apare în stadiile Sildenafilul poate fi eficace şi sunt în curs de desfăşu-
avansate, decesul putând surveni înaintea apariţiei rare studii clinice randomizate pentru stabilirea dozei
acestei. Este recomandată o abordare a diagnosticului şi eficacităţii acestuia. Indicaţiile pentru folosirea Epo-
similară celei folosite la adulţii cu HTP. Deşi câteva prostenolului sunt asemănătoare celor din populaţia
dintre afecţiunile asociate sunt foarte rare acestea adultă, doza iniţială fiind 2 ng/kg/min cu creşterea
trebuie excluse înainte de a stabili diagnosticul final. rapidă a dozei. Doza optimă variază în funcţie de pa-
Antecedentele heredocolaterale, personale şi cient fiind necesară titrarea individuală184,185. Adminis-
detaliile legate de sarcină, naştere şi perioada post- trarea de iloprost iv şi trepostinil se face ca şi la pa-
natală sunt foarte importante. cientul adult. Beraprostul administrat pe cale orală
Testul de mers de 6 minute şi testul de efort este folosit doar în câteva ţări, problematică fiind lipsa
cardio-pulmonar pot fi efectuate dar sub suprave- dovezilor de eficacitate. Trepostinilul subcutanat
ghere specializată şi trebuie adaptate vârstei. Stabili- poate fi o opţiune, dar durerea locală este o problemă
rea diagnosticului se face prin cateterism cardiac şi importantă la copii. Inhalarea de iloprost este dificilă,
testul de vasoreactivitate, proceduri folosite şi la pa- dar un raport recent arată eficacitatea acestui medi-
cientul adult. La copii aceste proceduri pot necesita cament186. Un număr în creştere a pacienţilor pe-
anestezie generală, asociată cu risc crescut. diatrici sunt sub terapie combinată deşi nu sunt date
suficiente în acest sens187. Atât septostomia atrială cât
Tratament şi şuntul Pott pot fi efectuate la copii cu rezultat bun.
Răspunsul la tratament este greu de prezis, unii Ca şi la adulţi, vindecarea este obţinută prin transplant
pacienţi având un răspuns foarte bun iar alţii necesi- pulmonar, problema majoră fiind lipsa donatorilor
tând intensificarea terapiei. Algoritmul de tratament potriviţi.
medicamentos folosit la copii este similar cu cel al Recomandariile pentru HTPA pediatrică sunt rezumate
adulţilor, deşi nu sunt studii clinice randomizate spe- în tabelul 24.
cifice. Câteva centre de referinţă au recomandat
tratament specific, dar în principiu foarte asemănător
cu cel de adulţi. Doar câteva studii au fost efectuate
pentru a stabilii dozele exacte a medicamentelor noi
administrate la copii. Atitudinea terapeutică trebuie să
includă urmărire periodică frecventă. Tratarea rapidă
a infecţiilor de căi respiratorii inferioare sau supe-
rioare este foarte importantă asociind un risc mare de
deteriorare rapidă. Folosirea de medicaţie anticoa-
gulantă orală este controversată deoarece nu sunt
studii specifice efectuate la copii iar balanţa risc-
beneficiu este o problemă la copii mici. Folosirea
aspirinei în locul anticoagulantelor orale este şi ea
controversată, atitudinea fiind de a folosi tratament
44 Ghidurile ESC

Tabelul 24 Recomandările pentru HTPA pediatrică


Clasăa Nivelb
Algoritmul de diagnostic al HTP folosit la adulţi trebuie con- IIa C
siderat şi la populaţia pediatrică
Algoritmul terapeutic propus pentru HTP la adulţi trebuie con- IIa C
siderat şi la populaţia pediatrică
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.4.2. Hipertensiunea arterială pulmonară asociată contextul preservării funcţiei ventricului drept con-
şunturilor cardiace congenitale secinţă a faptului că hipertrofia VD persistă după
HTPA asociată şunturilor cardiace congenitale este naştere194.
inclusă în grupul I în clasificarea clinică a HTP (tabelul Suprasolicitarea VD după naştere este diminuată
4). O clasificare specifică clinică şi anatomopatolgică ca urmare a dispariţiei şuntului dreapta-stânga care
este utilă în scopul identificării fiecărui pacient cu susţinea debitul sistemic în timpul vieţii intrauterine
HTPA asociată CHD1,16. cu preţul apariţiei hipoxiei şi cianozei.
Datele epidemiologice sunt insuficiente deoarece Pacienţii cu CHD (în particular cei fără şunt) pot, de
nu există studii privind prevalenţa HTPA la adulţii cu asemenea, dezvolta HTP nu doar ca o consecinţă a
CHD, deşi într-un studiu recent a fost sugerat un CHD, dar şi datorită apariţiei unor afecţiuni ale cor-
procent între 5-10189. dului stâng(grupul 2, tabelul 4) sau în contextul unor
Expunerea persistentă a vasculaturii pulmonare la boli pulmonare concomitente (grupul 3, tabelul 4). În
un flux sanguin crescut datorită prezenţei suntului aceste cazuri este recomandată o abordare diagnos-
sistemico-pulmonar şi presiunile crescute pot deter- tică comprehensivă ca şi cea raportată în secţiunea
mina arteriopatie pulmonară obstructivă tipică (iden- 7.1.12.
tică cu cea din alte forme de HTPA) care poate duce la
creşterea RVP. Dacă RVP se apropie sau depăşeşte Tratament
rezistenţa vasculară sistemică va avea loc inversarea Algoritmul terapeutic al pacienţiilor cu HTPA
şuntului (sindromul Eisenmenger)190. asociată CHD şi în mod particular celor cu sindrom
Eisenmenger este mai mult bazată pe experienţă cli-
Diagnostic nică a experţiilor decât pe dovezile oficiale190. Un
Semnele şi simptomele sindromului Eisenmenger algoritm terapeutic specific asemănător celui ilustrat
rezultă din HTP, saturaţie arterială în oxigen scăzută si în figură 2 a fost propus recent şi pentru aceşti pa-
eritrocitoză secundară şi includ dispneea, fatiga- cienţi16.
bilitatea şi sincopa. La pacienţii cu HTPA asociată CHD Pacienţii cu sindrom Eisenmenger trebuie gestio-
fără inversarea şuntului, gradul cianozei şi eritrocitozei naţi în centre specializate. Aspecte importante ale
poate să fi uşor sau moderat. Pacienţii cu sindrom gestionări lor sunt educarea, modificările comporta-
Eisenmenger pot avea în plus hemoptizii, accidente mentale, conştientizarea factorilor medicali potenţiali
cerebrovasculare, abcese cerebrale, anomalii ale coa- de risc.
gulării şi moarte subită. Aceşti pacienţi au speranţa de Pacienţii cu sindrom Eisenmenger se pot prezenţa
viaţă redusă, deşi mulţi dintre ei trăiesc până în de- cu deteriorare clinică în diferite circumstanţe, inclusiv
cada trei sau patru puţini supravieţuind până în intervenţi chirurgicale non-cardiace, anestezia gene-
decadă a 7-a191. rală, deshidratarea, infecţii pulmonare şi altidudine.
Pacienţii cu sindrom Eisenmenger fara tratament Este recomandată evitarea exerciţilor fizice in-
medical specific, candidaţi pentru transplant de cord- tense, cu menţinerea activităţilor uşoare care pot fi
pulmon au rată de supravieţuire la trei ani mai bună benefice. Sarcina asociază un risc crescut atât pentru
(77%) comparativ cu cei cu HTPI (33%)192 . mamă cât şi pentru făt, astfel trebuie descurajată
Dintre toţi pacienţii cu CHD, cei cu sindrom recomandându-se metode contraceptive.
Eisenmenger au cea mai scazută toleranţă la efort193. Oxigeno-terapia pe termen lung la domiciliu poate
Supravieţuirea mai bună poate fi explicată in ameliora simptomele , mai ales când este administrata
45 Ghidurile ESC

doar nocturn fără a exista dovezi de modificare a funcţională – OMS III. Nu sunt disponibile studii pentru
supravieţuirii111. Folosirea suplimentară a oxigeno- folosirea de inhibitori de fosfodiasterază tip 5 sau alţi
terapiei este recomandată în cazurile în care duce la o ARE în această categorie de pacienţi. Experienţe cu
creştere consistentă a saturaţiei arteriale în oxigen şi sildenafil197 şi tadalafil198 au avut rezultate favorabile la
ameliorarea simptomelor. pacienţi cu HTPA asociată CHD şi sindromului
Folosirea tratamentului anticoagulant oral la Eisenmenger. Folosirea de epoprostenol iv a fost
pacienţi cu sindrom Eisenmenger este controversată: raportată la pacienţi cu sindrom Eisenmenger cu
este raportată incidenţă crescută a trombozei arterei efecte favorabile în cea ce priveşte capacitatea de
pulmonare şi accidentului vascular cerebral dar de efort şi statusul hemodinamic, deşi liniile venoase
asemenea există şi un risc înalt de hemoragie şi he- centrale expun pacientul la embolie paradoxală şi
moptizii195. Nu există date suficiente privind această sepsis pe termen lung120.
problemă, aşadar nu se pot face recomandări defi- Nu sunt date disponibile în cea ce priveşte
nitive. Tratamentul anticoagulant oral trebuie luat în utilizarea celorlalţi prostanoizi şi aterapiei combinate.
consideraţie la pacienţi cu tromboză a arterei pul- Totuşi ultima poate fi folosită similar cu HTPAI. De la
monare, semne de insuficienţă cardiacă doar în introducerea terapiei specifice în sindromul Eisen-
absenţa hemoptiziilor sau în cazul hemoptiziilor mi- menger, există un interes în creştere la pacienţi cu
nore195. sindrom pre-Eisenmenger care sunt consideraţi inope-
Eritrocitoză secundară este benefică pentru rabili pe bazamodificăriilor hemodinamice (RVP cres-
transportul şi livrarea adecvată a oxigenului, aşadar cut) cu scopul de a remodela patul vascular pulmonar
flebotomia de rutină trebuie evitată. Dacă sunt pre- şi efectua corecţie intervenţională sau chirurgicală
zente simptome de hipervâscozitate, de obicei când ulterior. Nu se pot formula recomandări în această
hematocritul este >65%, trebuie efectuată flebotomie situaţie deoarece au fost raportate doar cazuri izolate.
cu înlocuire izovolumica. Deficitul de fier trebuie Transplantul de cord-plămâni sau de plămân
corectat. asociat cu chirurgie cardiacă este o opţiune în special
Nu sunt date clare în ceea ce priveşte folosirea de BCC pentru cazurile care nu răspund la tratament medical,
la pacienţi cu sindrom Eisenmenger, folosirea lor în dar este limitată datorită disponibilităţi reduse de
mod empiric este periculoasă şi trebuie evitată. organe. Rata de supravieţuire pe termen scurt şi lung
Un studiu clinic randomizat care a analizat terapia după transplantul cord-plămân este asemănătoare
medicamentoasa specifică a arătat că bosentanul pacienţilor cu alte forme de HTPA. O supravieţuire
poate îmbunătăţi testul de mers 6 minute şi micşora prelungită estimată la pacienţii cu sindrom Eisen-
RVP după 16 săptămâni de tratament la pacienţi în menger face dificilă stabilirea indicaţiei si momentului
clasă funcţională OMS III142. Urmărirea pe termen lung de înrolare în programul de transplant16.
(40 săptămâni) a demonstrat durabilitatea efec- Recomandariile pentru HTPA asociată sunturilor
telor196. Bosentanul este în prezent aprobat în Europa cardiace congenitale sunt rezumate în tabelul 25.
pentru pacienţi cu sindrom Eisenmenger în clasă
46 Ghidurile ESC

Tabelul 25 Recomandările pentru HTPA asociată şunturilor cardiace congenitale


Clasăa Nivelb
Bosentanul este indicat la pacienţi cu sindrom I B
Eisenmenger si clasa functională OMS III

Alţi ARE, inhibitori de fosfodiasterază tip 5 şi prostanoizi IIa C


trebuie luaţi în consideraţie la pacienţi cu
Sdr. Eisenmenger

În lipsa hemoptiziei semnificative, IIa C


tratamentul anticoagulant oral
trebuie luat în considerare la pacienţi cu
tromboză de AP sau semne de IC

Folosirea suplimentară a O2 terapiei trebuie II a C


considerată în cazurile la care produce
o creştere consistentă a saturaţiei atrială în
O2 şi reduce simptomele.

Daca sunt prezente simptome de II ba C


hipervâscozitate,de obicei
când Htc >65, trebuie considerată
flebotomie cu înlocuire isovolumică.

Terapia combinată poate fi considerată II b C


la pacienţi cu Sdr. Eisenmenger
Folosirea de BCC nu este recomandată III C
la pacienţi cu Sdr. Eisenmenger
a
Clasă de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.4.3 Hipertensiunea arterială pulmonară asociată Modificările histopatologice la pacienţi cu HTPA aso-
bolilor de ţesut conjuctiv. ciată BŢC sunt în general similare cu cele întâlnite la
HTPA este o complicaţie bine cunoscută a BŢC HTPAI, deşi se observă o implicare mai frecventă a
cum ar fi scleroza sistemică, (114) lupusul eritematos venelor pulmonare199.
sistemic, boli autoimune mixte, şi, mai puţin frecvent Mecanismul fiziopatologic care duce la HTPA la
intâlnită la pacienţi cu artrită reumatoidă, dermato- pacienţi cu BŢC rămâne neelucidat. Prezenţa anticor-
miozită, şi sindromul Sjogren. HTPA asociată BŢC pilor anticuclear, factorului reumatoid, imunoglobu-
figurează pe locul doi în cea ce priveşte prevalenţa, linei G, şi C3/C4 în vasele pulmonare poate sugera
după HTPAI3,4 . implicarea unui mecanism imunologic.
Scleroză sistemică şi mai ales sclerodermia limitată
(sindromul CREST), reprezintă principala boală de Diagnostic
colagen care pot duce la dezvoltarea HTPA. Prevalenţa Comparativ cu pacienţii cu HTPAI, pacienţi cu
HTPA în cohorte mari de pacienţi cu scleroză sistemică HTPA asociată BŢC sunt majoritatea de sex feminin
este între 7 şi 12%114. La aceşti pacienţi, HTPA poate să (rată femei/bărbaţi 4:1), mai vârstnici (vârstă medie la
apăra în contextul fibrozei interstiţiale sau să fie re- diagnostic: 66 ani), asociază mai des afecţiuni con-
zultatul unei arteriopatii pulmonare izolate. În plus comitente (fibroză pulmonară, boli ale cordului stâng),
aceşti pacienţi pot asocia HTP venoasă datorită afecţi- şi au rată de supravieţuire mai mică. 114 Riscul neajus-
unilor asociate de cord stâng. Este foarte important de tat de moarte al pacienţilor cu HTPA asociată scle-
precizat mecanismul principal al HTPAA pentru că în rozei sistemice este 2.9200 comparativ cu cei cu HTPAI
funcţie de el se alege tratamentul potrivit. împărţind acelaşi predictori al prognosticului (PAD,
47 Ghidurile ESC

PAP, IC). Semnele şi simptomele clinice sunt similare cienţilor cu HTPA asociată LES sau altor BŢC mixte201.
pacienţilor cu HTPAI, aşadar la o categorie de pacienţi Răspunsul favorabil în timp al tratamentului cu
la care s-a crezut că au HTPAI poate fi identificată aso- BCC la pacienţi cu test de vasoreactivitate pozitiv este
cierea unei boli de colagen efectuând testele imuno- mai slab comparativ cu pacienţi cu HTPAI.
logice de screening. Balanţa risc/beneficiu în cea ce priveşte trata-
Tomografia computerizată de înaltă rezoluţie mentul anticoagulant nu este bine definită.
poate fi de ajutor în scopul evaluării unei boli pulmo- Tratamentul pacienţilor cu HTPA asociată BŢC
nare interstiţiale asociate. O reducere izolată a capa- urmăreşte acelaşi algoritm ca şi cel de HTPAI (figură
cităţii de difuzie a monoxidului de carbon este o ano- 2). Această recomandare derivă din faptul că pacienţii
malie frecventă la pacienţi cu HTPA asociată BŢC. cu BŢC au fost incluşi în majoritatea studiilor clinice
Screeningul ecocardiografic este recomandat randomizate privind terapia specifică a HTPA, inclusiv
anual la pacienţii asimptomatici cu sclerodermie şi terapia combinată. Analiza pe subgrupe a pacienţilor
doar în prezenţa simptomelor la pacienţi cu alte forme cu sclerodermie înrolaţi în studii clinice randomizate
de BŢC. Momentan nu este clară balanţa eficacitate - privind bosentanul,139 sitaxentan,202,sildenafil,155 şi tre-
cost a acestei strategii comparativ cu screeningul prostinil s.c.,203 au arătat efecte favorabile ale acestor
bazat pesimptomatologie (a se citi secţiunea 7.1.5). medicamente. În câteva dintre aceste trialuri răs-
Precum în celelalte forme de HTPA, efectuarea CCD punsul terapeutic a fost mai slab în subgrupul HTPA
este recomandată în toate cazurile cu suspiciune de asociată BŢC decât în cel cu HTPAI. Administrarea
HTPA asociată BŢC pentru a confirma diagnosticul, continuă de epoprostenol i.v. a dus la îmbunătăţirea
determina severitatea şi exclude afecţiunile cordului capacităţi de efort, simptomatologiei şi indicilor
stâng. CCD este obligatoriu dacă se consideră admi- hemodinamici într-un TRC care a inclus pacienţi cu
nistrarea de terapie specifică. Rata de răspuns pozitiv sclerodermie, urmăriţi timp de trei luni.119 Totuşi, ana-
la testul de vasoreactivitate este mai mică decât la liza retrospectivă a arătat că efectul epoprostenolului
pacienţii cu HTPAI66. i.v asupra supravieţuiri la pacienţi cu HTPAI pare a fi
mai bun comparativ cu pacienţii sclerodermici.
Tratament Prezenţa BŢC nu este o contraindicaţie de trans-
Tratamentul pacienţiilor cu HTPA asociată BŢC plant de plămâni dacă tratamentul medicamentos
este mai complex decât cel al pacienţilor cu HTPAI. Te- eşuează.
rapia imunosupresivă combinând glucocorticosteroizi Recomandările pentru HTPA asociată BŢC sunt rezu-
şi ciclofosfamidă poate îmbunătăţi starea clinică a pa- mate în tabelul 26.

Tabelul 26 Recomandările pentru HTPA asociată BŢC


Clasăa Nivelb
La pacienţi cu HTPA asociată BŢC, se recomandă I A
algoritm terapeutic identic cu cel al pacienţilor cu HTPAI.

Screeningul prin ecocardiografie pentru detectarea HTP I B


este recomandat la pacienţi cu sclerodermie

Screeningul prin ecocardiografie pentru detectarea HTP este I C


recomandat la pacienţi simptomatici cu alte forme de BŢC.

CCD este indicat în cazuri de suspiciune de HTPA asociată BŢC, mai ales I C
când se ia în considerare terapie specifică

Tratamentul anticoagulant oral poate fi luat în considerare II a C


la anumite cazuri

Screening prin ecocardiografie pentru detectarea HTP poate fi II b C


considerat la pacienţi sclerodermici asimptomatici

a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă
48 Ghidurile ESC

7.4.4 Hipertensiunea arterială pulmonară asociată Tratament


hipertensiuni portale Hipertensiunea portopulmonara face parte din
HTPA este o complicaţie bine cunoscută a bolilor categoria HTPA. În acest context pacienţii cu HTPAP
hepatice cronice204,205. Mai degrabă hipertensiunea urmăresc acelaşi algoritm terapeutic ca pacienţii cu
portală decât disfuncţia hepatică per se pare a fi HTPA (figura 2), dar ţinând cont de prezenţa bolii
factorul de risc principal pentru dezvoltarea HTPA204. hepatice şi consecinţele ei.
Această afecţiune denumită şi hipertensiune Tratamentul anticoagulant trebuie evitat la pa-
porto-pulmonară nu este rară, reprezentând 10% din cienţi cu risc crescut de sângerare. Medicaţia beta
pacienţii cu HTPA. Conform unor date, 1-2% dintre blocantă folosită des în hipertensiunea portală pentru
pacienţii cu hipertensiune portală dezvoltă HTPA, cu o a reduce riscul de sângerare a varicelor, agravează ca-
prevalenţă care poate ajunge până la 5% la pacienţi cu pacitatea de efort şi hemodinamica pacienţilor cu
disfuncţie hepatică avansată evaluaţi pentru trans- HTPAP207.
plant hepatic206. Patogenia este neclară şi poate să fie Pacienţi cu hipertensiune porto-pulmonară au fost
legată de substanţele toxice derivate din tractul excluşi aproape din toate trialurile cu HTPA. Câteva
gastrointestinal care nu sunt eliminate din ficat dato- studi mici sugerează că epoprostenolul, bosentanul,
rită suntului portosistemic, astfel cauzând deterio- sildenafilul pot avea efect benefic asupra hemo-
rarea endoteliului pulmonar. Un alt posibil mecanism dinamicii şi tabloului clinic la anumiţi pacienţi208-210.
patologic poate fi concentraţia crescută de monoxid Într-un studiu retrospectiv, tratamentul cu bosentan a
de carbon ce poate induce HTPA. avut rezultate mai bune decât cel cu iloprost inha-
lator211. Monitorizarea atentă este necesară dacă se
Diagnostic începe tratament cu ARE datorită hepatotoxicităţii
Hipertensiunea porto-pulmonară se poate mani- acestor compuşi.
festa clinic asemănător HTPAI, asociind în plus semne HTPA este un factor de risc important pentru
şi simptome ale bolii hepatice204. transplant hepatic, devenind o contraindicaţie dacă
Screeningul prin ecocardiografie al HTP asociată PAP medie>35 mmHg sau RVP>250 dynes.s.cm-5 206,212.
bolilor hepatice este recomandat la pacienţi simpto- Se poate folosi tratamentul medicamentos specific al
matici sau/şi la candidaţi pentru transplant hepatic. HTPA pentru a îmbunătăţi hemodinamica acestor pa-
CCD trebuie efectuat la toţi pacienţii cu presiune cienţi înainte de transplantul hepatic, fără a se cu-
sistolică în artera pulmonară crescută pentru a stabili noaşte bine efectul asupra prognosticului post trans-
diagnosticul, prognosticul şi tratamentul acestora. plant.
Pacienţi cu hipertensiune portopulmonară au un debit Pacienţii cu bolii hepatice în stadiul final şi HTP
cardiac mai mare şi resistenţă vasculară sistemică şi severă pot fi candidaţi pentru transplant hepato-pul-
pulmonară semnificativ mai mică, comparativ cu pa- monar sau hepato-cardio-pulmonar, rata de supravie-
cienţi cu HTPAI. ţuire la trei ani a pacienţilor cu transplant hepato-pul-
Într-un studiu retrospectiv204, pacienţii cu hiper- monar fiind de aproximativ 62%. Acestă opţiune tera-
tensiune portopulmonară au avut rată de supra- peutică este oferită doar în câteva centre în toată
vieţuire mai mare decât cei cu HTPAI, deşi acest lucru lumea213.
este încă dezbătut. Recomandările pentru HTPAP sunt rezumate în tabelul
27.
49 Ghidurile ESC

Tabelul 27 Recomandările pentru HTPAP


Clasăa Nivelb
Screeningul prin ecocardiografie al HTP este recomandat la pa- I B
cienţii cu boli hepatice şi/sau la candidaţii pentru transplant
hepatic
La pacienţii cu HTPA asociată HP trebuie considerat acelaşi IIa C
algoritm terapeutic al HTPAI, ţinând cont şi de comorbidităţi

Tratamentul anticoagulant nu este recomandat la pacienţi cu risc III C


crescut de sângerare

HTP semnificativă (PAP medie >35 mmHg sau RVP>250 III C


dynes.s.cm-5) este o contraindicaţie pentru transplantul hepatic
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

7.4.5 Hipertensiunea arterială pulmonară asociată embolism pulmonar datorită excesului de droguri i.v.
infecţiei cu HIV Această categorie de pacienţi este predominant de sex
Folosirea tratamentelor antivirale foarte active şi masculin şi dependenţi de droguri i.v.49 Mai mult de
managementul agresiv al infecţiilor oportuniste au 80% sunt eficient controlaţi cu terapie antiretrovirală,
contribuit la creşterea speranţei de viaţă la pacienţii numărul de CD4 nu pare a fi un factor de risc pentru
infectaţi cu HIV. În consecinţă, spectrul complicaţiilor a HTPA49, 122. La pacienţii asimptomatici cu infecţie HIV
deviat către alte afecţiuni pe termen lung cum ar fi nu este recomandat screening-ul HTP. Ecocradiografia
boliile cardiovasculare care includ: cardiomiopatia di- trebuie efectuată la pacienţi cu dispnee inexplicabilă
latativă, afecţiuni pericardice, endocardita trombotică cu scopul de a diagnostica complicaţiile cardiovascu-
noninfecţioasă, ateroscleroza acelerată şi HTPA. lare asociate acestei boli cum ar fi miocardita, cardio-
Prevalenţa iniţiala a HTPA a fost de 0.1-0.5% cu o miopatia, sau HTPA. CCD este obligatoriu pentru sta-
incidenţă estimată la 0.1% per an214. Conform unor bilirea diagnosticului de HTPA asociată infecţiei cu HIV
date, folosirea tratamentului antiretroviral intens activ şi excluderea bolilor cordului stâng.
poate să scadă rata pacienţilor cu HTPA asociată infec- HTPA este un factor de risc independent de mor-
ţiei cu HIV. Un studiu recent desfăşurat în Franţa con- talitate la pacientul infectat cu HIV, cu o rată de
trazice această informaţie, prevalenţa calculată fiind supravieţuire pentru cazurile avansate (CF OMS III/IV)
de 0.46% foarte asemănătoare cu cea înainte de înce- la trei ani de aproximativ 21% , comparativ cu 84% la
perea erei de terapie antiretrovirală49 . pacienţii paucisimpotmatici.122 Un studiu efectuat intr-
Patogenia HTPA asociată infecţiei cu HIV este incă un singur centru a aratat că un prognostic mai bun se
obscură. Absenţa particulelor virale în leziunile plexi- asociază cu un număr de CD4 >212 celule/ml, folosirea
forme complexe descrise la aceşti pacienţi sugerează o terapiei antiretrovirale şi tratamentul cu epopro-
acţiune indirectă a infecţiei virale, inflamaţia şi factorii stenol122.
de creştere putând acţiona ca trigger al HTPA la un
anumit pacient49 . Tratament
Treatmentul pacienţilor cu HTPA asociată infecţie
Diagnostic cu HIV este mai puţin stabilit comparativ cu celalalte
Pacienţi cu HTPA asociată infecţiei HIV au un ta- forme de HTPA. Doar trei studii clinice randomizate,
blou clinic asemănător HTPAI. În momentul diagnos- unul cu beraprost134 şi două cu ambrisentan146 au
ticării, 71-81% dintre pacienţi sunt într-un stadiu permis includerea acestor pacienţi, reprezentând 5%
avansat de insuficienţă cardiacă49, 122. din tot lotul studiat.
Pacienţii pot asocia şi alţi factori de risc pentru Tratamentul anticoagulant nu este recomandat de
HTPA cum ar fi boli hepatice (hepatită cronică cu virus rutină datorită riscului crescut de sângerare, pro-
B sau C), expunerea la droguri şi substanţe toxice, blemele de complianţă la tratament şi interacţiuniilor
50 Ghidurile ESC

medicamentoase. Pacienţii cu HTPA asociată infecţie mice.


cu HIV sunt frecvent non-responder la testul de vaso- Tolerabilitatea hepatică a fost similară cu cea ra-
reactivitate66 aşadar nu trebuie să li se administreze portată şi în celalalte forme de HTPA. Interpretarea
BCC. acestor studi este limitată din cauza numărului mic şi
Câteva studii necontrolate sugerează că epopros- natura deschisă a lor.
tenolul i.v.122, treprostinil s.c.215 şi iloprost inhalator216 În cazul folosiri de sildenafil, doza trebuie ajustată
pot ameliora toleranţa la efort, indicii hemodinamici şi dacă sunt administrate concomitent ritonavir şi saqui-
simptomatologia acestor pacienţi. novir datorită interacţiunii medicamentoase (tabelul
Două studii deschise au raportat efectul bosen- 20).
tanului la pacienţii cu HTPA asociată infecţiei cu Infecţia cu HIV este în general considerată un
HIV 217, 218 arătând o îmbunătăţire a tuturor indicilor de criteriu de excludere pentru candidaţii de transplant
eficacitate inclusiv testul de mers 6 minute, clasă func- cardiac, în pofida faptului că în câteva centre medicale
ţională OMS, datele ecocardiografice şi hemodina- a fost pus în aplicare.

Tabelul 28 Recomandările pentru HTPA asociată infecţiei cu HIV


Clasăa Nivelb
Ecocardiografia este indicată la pacienţi cu infecţie cu HIV şi I C
dispnee inexplicabilă pentru a diagnostica complicaţile
cardiovasculare a acestei boli.

La pacienţi cu HATP asociată, infecţia cu HIV trebuie considerat IIa C


algoritmul HTPAI, ţinând cont de comorbidităţi şi interacţiunile
medicamentose

Tratamentul anticoagulant nu este recomandat la pacienţi cu III C


risc crescut de sângerare
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

221
8. Boală veno-ocluzivă pulmonară şi dominanţă a sexului masculin şi un prognostic mai
prost.
hemangiomatoză pulmonară
capilară (grupul 1’) 8.1 Boală pulmonară veno-ocluzivă
8.1.1 Diagnostic
BVOP şi HPC sunt două afecţiuni rare, fiind din ce Diagnosticul BVOP poate fi stabilit cu probabilitate
în ce mai recunoscute ca şi cauze de HTPA 219. Sunt înaltă combinând suspiciunea clinică, examenul fizic,
incluse într-un subgrup specific a clasificării clinice bronhoscopia şi modificările radiologice221. Această
(tabelul 4, grupul 1’), datorită particularităţilor pato- abordare non-invaziva poate evita în majoritatea ca-
logice, clinice şi terapeutice care le diferenţiază de zurilor biopsia pulmonară (standardul de aur pentru
celalalte forme de HTPA incluse în grupul 1. In lite- confirmarea BVOP). Majoritatea pacienţiilor acuză
ratură, au fost raportate mai puţin de 200 de cazuri de dispnee la efort şi fatigabilitate, tabloul clinic fiind si-
BVOP şi HPC. Aceste două patologii sunt asemă- milar celor cu HTPAI. Examenul fizic poate arăta hipo-
nătoare mai ales in ceea ce priveşte modificările pa- cratism digital şi raluri bilaterale bazale pulmonare ce
renchimului pulmonar descrise mai sus20. Apariţia fa- se intâlnesc rar în celalalte forme de HTPA. Studii pe
milială a BVOP a fost descrisă, cu prezenţa unei mu- serii mici de pacienţi sugerează că pacienţţi cu BVOP
taţii la nivelul bone morphogenetic protein receptor- sunt mai sever hipoxemici şi au capacitate de difuzare
2220. Aceste date sugerează că ambele patologii pot a monoxidului de carbon mult redusă comparativ cu
reprezenta de fapt manifestare diferită a unei singure celalalte forme de HTPA54, 221, 222. Acest lucru se explică
afecţiuni.Comparativ cu HTPAI, BVOP prezintă o pre- prin prezenţa edemului pulmonar interstiţial cronic
51 Ghidurile ESC

tipic pentru BVOP şi/sau concentraţie scăzută de CO arece modificările patologice au loc în venele de
şi/sau un foramen ovale patent. calibru mic neafectând cele de calibru mare. Testarea
Radiografia toracică poate să arate prezenţa vasoreactivităţii poate să se complice cu edem pul-
liniilor Kerley B şi a infiltratului interstiţial periferic monar acut.
asociate celorlalte semne specifice HTPA. Tomografia
computerizată de înaltă rezoluţie este investigaţia de 8.1.2 Tratament
bază. Modificarile tipice sugestive de BVOP sunt îngro- Nu există tratament medical pentru BVOP. Foarte
şarea liniilor septale subpleurale, opacităţi cu aspect important este faptul că vasodilatatoarele şi în special
de sticlă mată localizate centrilobular (în contrast cu prostanoizii trebuie folosiţi cu mare grijă datorită
distribuţia panlobulară găsită în HTPAI) şi limfoa- riscului crescut de edem pulmonar223, 224. Totuşi,
denopatia mediastinală. 54 Asocierea acestor trei par- câteva rapoarte demonstrează imbunătăţire clinică
ticularităţi are o specificitate de 100% şi o sensibilitate susţinută la anumiţi pacienţi trataţi cu aceste medi-
de 66% pentru stabilirea diagnosticului de BVOP la camente. Nu sunt date suficiente în ceea ce priveşte
pacienţii cu HTPA54. Mai mult prezenţa lor este core- folosirii medicamentelor noi cum sunt inhibitorii de
lată strâns cu riscul de edem pulmonar indus de trata- fosfodiesterază 5 şi ARE la pacienţi cu BVOP sau HPC.
mentul cu epoprostenol223, 224. Aşadar, tratamentul BVOP trebuie efectuat doar în
Deoarece BVOP se pot asocia cu hemoragie alve- centre cu experienţă extensivă în managementul HTP,
olară ocultă, bronhoscopia cu lavaj bronhoalveolar şi pacienţii trebuie informaţii pe deplin în privinţa ris-
poate fi o metodă utilă de diagnostic. Un studiu retro- curilor asociate. Septostomia atriala poate fi o meto-
spectiv a analizat rezultatul lavajului bronhoalveolar la dă terapeutică dar e limitată de hipoxemie. Singura te-
19 pacienţi cu suspiciune de HTPAI222, comparativ cu rapie curativă pentru pacienţii cu BVOP şi HPC este
HTPAI, cele 8 cazuri cu BVOP au avut un număr transplantul pulmonar şi asemănător HTPAI nu există
semnificativ mai mare de celule, un procent crescut de date privind recurenţa bolii după transplant. Imediat
macrofage încărcate cu hemosiderină şi un scor Golde după stabilirea diagnosticului de BVOP, pacienţii tre-
vizibil crescut. Procentul macrofagelor, limfocitelor şi buie transferaţi la un centru de transplant pentru
neutrofilelor a fost similar. evaluare.
Indicii hemodinamici ai pacienţilor cu BVOP sunt Recomandările pentru BVOP sunt rezumate în ta-
asemănători celor de HTPAI. De menţionat, presiunea belul 29.
capilară blocată este invariabil în limite normale, deo-

Tabelul 29 Recomandările pentru BVOP


Clasăa Nivelb
Transferul pacienţilor cu BVOP la un centru de transplant I C
pentru evaluare completa trebuie efectuat de îndata ce a fost
stabilit diagnosticul.

Pacientii cu BVOP trebuie trataţi doar în centre de HTP cu IIa C


experienţă extensivă datorita riscului de EPA asociat terapiei
specifice a HTPA.
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

8.2 Hemangiomatoza pulmonară capilară 9. Hipertensiunea pulmonară asociată


Este o afecţiune foarte rară, diagnosticul diferen-
tial cu BVOP putând fi dificil, ţinând cont de tabloul
afecţiunilor cordului stâng (grupul
clinic şi implicaţiile terapeutice similare. Examinarea 2)
morfopatologică este singura investigaţie care poate
diferenţia cele două afecţiuni20. Majoritatea progreselor legate de tratamentul
HTP privesc HTPA. În acelaşi timp, pentru formele mai
52 Ghidurile ESC

64,228
comune de HTP cum ar fi cea asociată afecţiunilor , măsurarea invazivă a PCB sau a presiunii tele-
cordului stâng, bolilor pulmonare sau trombembolis- diastolice din VS pot fi necesare pentru confirmarea
mului pulmonar există puţine date noi. Deşi nu sunt diagnosticului de HTP cauzată de afecţiunile cordului
date complete, medicamentele cu eficacitate dovedită stâng (a se vedea de asemenea secţiunea 7.1.11)64.
în HTPA se folosesc din ce în ce mai des şi în celelalte PCB şi presiunea telediastolică din VS pot fi
forme de HTP. Această atitudine poate fi justificată “pseudonormale”, mai ales când pacienţi au fost
clinic la unii pacienţi selectaţi cu grijă, dar poate fi trataţi cu diuretice. În acest context s-a propus pentru
inutilă sau dăunătoare la ceilalţi. Din acest motiv folo- identificarea disfuncţiei de VS evaluarea hemodi-
sirea terapiei specifice HTPA în celalalte forme de HTP namică în timpul efortului sau încărcarea de volum,
este descurajată în afara centrelor specializate de HTP. dar aceste metode de diagnostic necesită o standar-
Patologia, fiziopatologia şi epidemiologia HTP aso- tizare suplimentară. Un gradient transpulmonar cres-
ciată bolilor cordului stâng au fost discutate anterior. cut (PAP medie minus PCB medie) >12mmHg suge-
HTP este un factor de prognostic nefavorabil pen- rează modificări intrinseci la nivelul circulaţiei pulmo-
tru pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică225. Un nare, suprapunându-se peste creşterea pasivă a PCB.
studiu a arătat că rata de mortalitate la 28 de luni La unii pacienţi poate fi dificilă diferenţierea între
pentru pacienţii cu insufcienţă cardiacă şi HTP mode- HTPA şi HTP asociată disfuncţiei de VS, mai ales la pa-
rată a fost 57% la cei asociind HTP şi 17% la cei fără cienti cu valori la limită ale PCB ( 15-18mmHg).
HTP. În plus, pacienţi cu RVP mai mare de 6-8 UW Utilitatea nivelelor plasmatice ale în ceea ce
(480-640 dyn·s/cm5) asociază un risc crescut de priveşte diagnosticul afecţiunilor cordului stâng în
insuficienţă ventriculară dreaptă post-transplant car- prezenţa HTP nu este stabilită cu precizie deoarece
diac. valori crescute a BNP pot fi observate în ambele
condiţii fiziopatologice. De asemena, valoarea efec-
9.1 Diagnostic tuării unei evaluări hemodinamice în timpul efortului
Abordarea diagnostică a HTP asociată afectării sau încărcării de volum nu este bine stabilită.
cordului stâng e similară celei folosită în HTPA, Rolul, importanţa şi metoda testării farmacologice
ecocardiografia Doppler fiind cea mai bună metodă de rămân neclare în HTP cauzată de afectarea cordului
screening. Disfuncţia diastolică de VS trebuie sus- stâng, deşi sunt recomandate la candidaţii pentru
pectată în prezenţa dilatării atriale stângi, fibrilaţiei transplant cardiac pentru a identifica pacienţi cu risc
atriale, a modificărilor caracteristice ale profilului crescut de insuficienţă de VD post-operatorie acută229.
fluxului mitral, proflilului fluxului venos pulmonar şi a În cazul candidaţilor pentru transplantul cardiac, o
semnalului de Doppler tisular pentru inelul mitral şi creştere persistentă a RVP >2.5 unităţi Wood şi/sau
hipertrofiei de VS 64,226. Datele despre evaluarea GPT>15 mmHg sunt asociate cu o creştere de până la
Doppler tisulară arată că raportul E/E’, velocitatea de trei ori a riscului de insuficienţă de VD şi a
fluxului mitral precoce (E) raportată la velocităţile de mortalităţii precoce post-transplant230. Când RVP
alungire protodiastolice (E’) se corelează strâns cu pre- poate fi scazută farmacologic (de exemplu cu nitro-
siuniile de umplere VS: când raportul E/Ea depăşeşte prusiat i.v.) acest risc poate fi redus231. Absenţa
15, presiunile de umplere VS sunt ridicate si când consensului privind un protocol standartizat duce la
raportul este mai mic de 8 presiunile de umplere VS folosirea a diverşi agenţi pentru testarea capacităţii de
sunt scăzute. Dacă 15>E/E’>8, sunt necesare investi- raspuns a circulaţiei pulmonare, incluzând agenţi ino-
gaţi non-invasive suplimentare64. Caracteristicile clini- tropi, vasodilatatori, prostanoizi, NO şi inhibitori ai
ce şi ecocardiografice tipice ale HTP asociata disfunc- fosfodiasterazei de tip-5. Insuficienţă acută de VD
ţiei diastolice de VS sunt reprezentate în Tabelul 30227. postoperatorie poate fi întâlnită şi la pacienţi cu valori
Deşi presiuniile de umplere crescute ale cordului hemodinamice pulmonare normale, ceea ce sugerează
stâng pot fi estimate folosind ecocardiografia Doppler faptul că pot fi implicate şi alte mecanisme.
53 Ghidurile ESC

Tabelul 30 Factori care favorizează diagnosticul de disfuncţie diastolică de VS în prezenţa hipertensiunii


pulmonare evaluaţi prin ecocardiografie Doppler
Caracteristici clinice
Vârsta> 65 ani
Tensiune arterială sistolică crescută
Presiunea pulsului crescută
Obesitate, sindrom metabolic
Hipertensiune arterială
Afectarea arterelor coronare
Diabet zaharat
Fibrilaţie atrială.
Caracteristici ecocardiografice
Dilatarea atriului stâng
Remodelare concentrică a VS (grosimea relativă a peretelui >45)
Hipertrofia VS
Prezenţa de indicatori ecocardiografici de presiunii de umplere crescute
VS64,226
Evaluare intermediară (după ecocradiografie)
Răspuns simptomatic la diuretice
Creştere exagerată a TA sistolice la efort
Reevaluare a radiografiei toracice compatibilă cu insuficienţă cardiacă226
Modificată dupa Hoeper si col. 227, VS- ventricul stang

9.2 Tratament paraţie cu terapia convenţională. În cadrul unui studiu


În prezent, nu există tratament specific pentru de dimensiuni mici recent s-a sugerat că sildenafilul
HTP cauzată de afecţiunile cordului stâng. O serie de poate îmbunătăţi capacitatea de efort şi calitatea vieţii
medicamente (incluzând diuretice, nitraţi, hidralazină, la pacienţi cu HTP cauzată de afecţiunile cordului
inhibitori de enzimă de conversie, beta-blocanţi adre- stâng235. Istoria terapiei medicamentoase pentru insu-
nergici, neseritide şi agenţi inotropici) sau intervenţii ficienţa cardiacă este plină de exemple în care medi-
(implantare de dispozitive de asistare a VS, chirurgie camente au avut efecte pozitive pe endpoint-uri suro-
valvulară, terapie de resincronizare şi transplant car- gate, dar care în cele din urmă s-au dovedit a fi dău-
diac) pot diminua PAP mai mult sau mai puţin rapid nătoare, cum ar fi inhibitorii de fosfodiasterază de tip
prin scăderea presiunilor de umplere la nivelul VS12. 3. Aşadar, folosirea medicamentelor specifice HTPA nu
Aşadar managementul HTP cauzat de afecţiunile cor- este recomandată până când informaţii solide pro-
dului stâng ar trebui ţintit către tratamentul optim al venite din studii pe termen lung nu vor fi disponibile,
bolii de bază. Niciun medicament folosit în insuficienţa mai ales în cazul HTP „disproporţionate” asociată afec-
cardiacă nu este contraindicat în HTP226. Puţine studii ţiunilor cordului stâng (Tabelul 3). O scădere susţinută
au examinat rolul medicamentelor recomandate ac- a HTP este aşteptată în săptămâni până la luni la
tual în tratamentul HTPA. Trialuri randomizate care au majoritatea pacienţilor operaţi cu succes pentru boli
evaluat efectele folosirii cronice de Epoprostenol232 şi ale valvei mitrale, chiar dacă HTP reprezintă un factor
Bosentan233,234 în tratamentul insuficienţei cardiace de risc pentru intervenţia chirurgicală33, 236. Recoman-
avansate au fost întrerupte precoce din cauza unei dările pentru HTP cauzată de afecţiunile cordului stâng
rate crescute de evenimente în grupul tratat în com- sunt rezumate în Tabelul 31.
54 Ghidurile ESC

Tabelul 31 Recomandările pentru HTP cauzată de afecţiunile cordului stâng


Clasăa Nivelb
Tratamentul optimal al bolii de bază este recomandat la pacienţii cu I C
HTP cauzată de afecţiunile cordului stâng
Pacienţii cu HTP „disproporţionată” cauzată de afecţiunile cordului IIa C
stâng (Tabel 3) ar trebui incluşi în trialuri controlate având ca ţintă
medicaţia specifică pentru HTP

Presiunile crescute de umplere VS pot fi evaluate cu ecografie Doppler IIb C

Masurători invazive ale PCB sau al presiuni telediastolice VS pot fi II b C


necesară pentru a confirma diagnosticul de HTP cauzată de afecţiunile
cordului stâng

CCD pot fi luat în discuţie la pacienţii cu semne ecocardiografice II b C


sugerând HTP severă la pacienţi cu afectarea cordului stâng

Folosirea terapiei specifice a HTPA nu este recomandată la pacienţii cu III C


HTP cauzată de afecţiunile cordului stâng
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

10. Hipertensiunea pulmonară PAP sistolice e realizabilă doar într-un număr limitat
de cazuri; estimarea PAP sistolice poate fi inexactă.
asociată boliilor pulmonare sau/şi Specificitatea PAP sistolice în detectarea HTP este
hipoxiei pulmonare (grupul 3) redusă, deşi valoare predictivă negativă este accepta-
bilă239,240. Indicaţiile ecocardiografiei pentru
Patologia, fiziopatologia şi epidemiologia acestor screeningul HTP la pacienţi cu BPOC sau cu boli inter-
afecţiuni au fost discutate anterior. În BPOC prezenţa stiţiale pulmonare includ: (i) excluderea HTP semni-
HTP se asociază cu o supravieţuire mai scurtă237 şi ficative; (ii) evaluarea afecţiunilor concomitente ale
episoade frecvente de exacerbare238. HTP este factor cordului stâng; (iii) selectarea pacienţilor pentru CCD.
de prognostic rezervat în boliile pulmonare intersti- Un diagnosticul definitiv al HTP se bazează pe
ţiale şi PAP este cel mai important predictor al mor- măsurarători obţinute prin CCD. Indicaţiile pentru CCD
talităţi37. la pacienţi cu afecţiuni pulmonare avansate sunt : (i)
diagnosticul corect al HTP la pacienţi candidaţi pentru
10.1 Diagnostic tratament chirurgical (transplant sau reducere de
Semnele şi simptomele HTP pot fi dificil de volum pulmonar); (ii) pacienţi cu HTP „dispropor-
identificat la pacienţi cu tulburări respiratorii. În plus, ţionată” potenţial eligibili pentru a se efectua CCD cu
la pacienţii cu BPOC, edemele periferice pot să nu fie terapie medicamentoasă specifică pentru HTPA; (iii)
un semn de insuficienţă de VD, pentru că poate episoade frecvente de insuficienţă ventriculară dreap-
rezulta din efectele hipoxemiei şi hipercapniei asupra tă; (iv) date ecocardiografice neconcludente la cazuri
sistemului renină-angiotensină-aldosteron. Mai mult, cu suspiciune mare de HTP.
afectarea cordului stâng concomitentă, care este frec-
vent asociată cu afecţiuni respiratorii cronice, poate 10.2 Tratament
contribui de asemenea la creşterea PAP. În prezent nu există terapie specifică pentru HTP
Ca şi în cazul altor forme de HTP, ecocardiografia asociată BPOC sau afecţiunilor interstiţiale pulmonare.
este metodă cea mai bună de screening pentru S-a arătat că administrarea de O2 pe termen lung a
evaluarea HTP. Cu toate acestea, valoarea sa diag- redus parţial progresia HTP la pacienţi cu BPOC. Cu
nostică în afecţiunile pulmonare avansate este redusă toate acestea, sub acest tratament PAP ajunge rar la
comparativ cu cea în HTPA. Estimarea de încredre a valori normale şi anomaliile structurale ale vaselor
55 Ghidurile ESC

pulmonare rămân nemodificate.112 În afecţiunile pul- Pacienţi cu HTP „disproporţionată” cauzată de afec-
monare interstiţiale, rolul oxigeno-terapiei pe termen ţiuni pulmonare (caracterizată prin dispnee insuficient
lung în ceea ce priveşte progresia HTP este mai puţin explicată prin tulburări pulmonare mecanice şi PAP
clar. Tratamentul cu vasodilatoare convenţionale nu medie >40-45 mmHg în repaus) ar trebui sa fie direc-
este recomandat, deoarece acestea pot afecta schim- ţionaţi către centre de referinţă şi incluşi în studii
burile de gaze din cauza inhibiţiei vasoconstricţiei pul- clinice având ca ţintă terapia specifică a HTPA. Folo-
monare hipoxice241,242 şi din cauza lipsei lor de efica- sirea tratamentului HTPA ţintit la pacienţii cu BPOC şi
citate după tratamentul de lungă durată243,244 . la cei cu afecţiuni interstiţiale pulmonare şi PAP mediu
Experienţa publicată în legătură cu terapie specifică în <40 mmHg este actualmente descurajată deaorece nu
HTPA este redusă şi constă în evaluări ale efectelor există date sistematice în cea ce priveşte siguranţa sau
acute245,246 şi din studii necontrolate în serii mici247-251. eficienţa acestuia.
Tratamentul de elecţie la pacienţii cu BPOC sau Recomandările pentru HTP cauzată de afecţiuni pul-
afecţiuni pulmonare interstiţiale şi HTP asociată care monare sunt rezumate în Tabelul 32.
sunt hipoxemici este oxigeno-terapia pe termen lung.

Tabelul 32 Recomandările pentru HTP asociată afecţiunilor pulmonare


Clasăa Nivelb
Ecocardiografia este recomandată ca o metodă de screening I C
pentru estimarea HTP cauzată de afecţiuni pulmonare

CCD este recomandat pentru un diagnostic definitiv al HTP cauzată I C


de afecţiuni pulmonare

Tratamentul optim al bolii pulmonare de bază inclusiv oxigeno- I C


terapia pe termen lung la pacienţi cu hipoxemie cronică este
recomandat la pacienţii cu HTP cauzată de afecţiuni pulmonare

Pacienţii cu HTP „disproporţionată” cauzată de afecţiuni pulmo- II a C


nare ar trebui incluşi în trialuri controlate având ca ţintă medicaţia
specifică pentru HTPA

Folosirea terapiei specifice a HTPA nu este recomandată în cazul III C


pacienţilor cu HTP cauzată de afecţiuni pulmonare
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

11. Hipertensiunea pulmonară leziuni trombotice sau inflamatorii în patul vascular


pulmonar. De îndată ce obliterarea vasculară este
tromboembolică (grupul 4) suficient de severă pentru a cauza creşterea PAP, este
iniţiat un proces de remodelare vasculară pulmonară,
Patologia, fiziopatologia şi epidemiologia acestei auto-perpetuând progresia HTP, chiar dacă nu se
condiţii au fost discutate anterior. Hipertensiunea adaugă alte evenimente tromboembolice253.
pulmonară cronică tromboembolică (HTPCT) este una Anumite condiţii sunt asociate cu un risc crescut
dintre cele mai răspândite forme de HTP. Cu toate de HTPCT, cum ar fi splenectomia, şunturile ventri-
acestea este aproape imposibilă determinarea preva- culo-atriale pentru tratamentul hidrocefaliei, bolile
lenţei ei, deoarece nu toţi pacienţii au istoric de embo- mieloproliferative şi bolile intestinale inflamatorii cro-
lism pulmonar acut. Deşi TEP poate fi clinic silenţios252 nice. Mecanismele care leagă aceste afecţiuni cu
s-au acumulat dovezi că hipertensiunea pulmonară HTPCT nu au fost explorate pe deplin, dar inflamaţia
tromboembolică se poate dezvolta şi la aceşti pa- cronică sau infecţie cronică a sistemului circulator pot
cienţi40. În aceste cazuri boala este probabil iniţiată de juca un rol crucial254.
56 Ghidurile ESC

11.1 Diagnostic chirurg cu experienţă. Selecţia şi evaluarea detaliată a


Pacienţii cu HTP inexplicabilă trebuie evaluaţi pacientului preoperator, tehnica şi experienţa chi-
pentru HTPCT. Suspiciunea trebuie să fie mare când rurgicală şi îngrijirea meticuloasă post-operatorie sunt
pacientul prezintă istoric de tromboembolism venos. esenţiale pentru succesul acestei intervenţii55.
Supravieţuitorii TEP-ului acut trebuie urmăriţi după Selecţionarea pacienţilor pentru chirurgie depinde
episodul acut cu scopul detectării semnelor şi simpto- de extinderea şi localizarea trombilor organizaţi în
melor de HTP. Pacienţii cu TEP şi semne de HTP sau relaţie cu gradul HTP luând în consideraţie vârstă şi
disfuncţie ventriculară dreaptă în orice moment al spi- comorbidităţile pacientului. Trombii organizaţi aflaţi
talizări, trebuie evaluaţi ecocardiografic periodic după proximal în arborele arterial pulmonar reprezintă
externare (de obicei după 3-6 luni), pentru a deter- indicaţia ideală, iar obstrucţiile distale pot împiedica o
mina rezoluţia HTP. procedură reuşită. După o intervenţie eficace, este de
La pacienţii cu HTP inexplicabilă este recomandată aşteptat o scădere dramatică a RVP şi aproape o nor-
o scintigrafie pulmonară de ventilaţie/ perfuzie. Un malizare a hemodinamicii pulmonare. Un centru poate
rezultat normal exclude HTPCT. Angiografia CT fi considerat ca având suficientă experienţă în acest
multislice este indicată când scintigrafia pulmonară de domeniu dacă efectuază cel puţin 20 de endarte-
ventilaţie/perfuzie este neconcludentă sau arată de- rectomii pulmonare pe an cu o rată a mortalităţii
fecte de perfuzie. Deşi suntem în era aparatelor CT <10%.
moderne multislice, nu există încă dovezi care să Terapia medicamentoasă specifică HTPA poate să
sugereaze că un rezultat normal exclude prezenţa fie eficace la o categorie selectată de pacienţi cu
HTPCT operabilă. În momentul când aceste 2 teste HTPCT cum ar fi: (1) dacă pacienţii nu sunt candidaţi
evidenţiază modificări compatibile cu HTPCT pacientul pentru chirurgie; (2) dacă tratamentul preoperator
trebuie transferat într-un centru specializat în ma- este socotit potrivit pentru a îmbunătăţi hemodina-
nevre medicale sau chirurgicale specifice HTPCT. mica; (3) dacă pacienţii prezintă HTP simptomatică re-
Pentru aprecierea strategiei terapeutice adecvate, ziduală/ recurentă după endarterectomie pulmonară.
metode invazive, inclusiv cateterismul cardiac drept şi Câteva studii clinice necontrolate sugerează că
angiografia pulmonară tradiţională, sunt de obicei prostanoizii, ARE şi inhibitorii de fosfodiesterază 5 pot
necesare. Angiografia coronariană este indicată la avea beneficii clinice şi hemodinamice la pacienţii cu
candidaţii pentru endarterectomie pulmonară şi cu HTPCT, indiferent dacă aceşti pacienţi au fost con-
factori de risc pentru boală coronariană ischemică. sideraţi operabili sau nu255-260. Singurul studiu clinic
Pentru a minimiza riscul procedurilor şi repetarea lor, randomizat, placebo-controlat care a evaluat siguranţa
ele trebuie efectuate în centre specializate şi nu în şi eficacitatea tratamentului medicamentos a fost stu-
spitalul care trimite pacientul63. Diagnosticul final al diul BENEFIT, care a investigat efectul Bosentanului la
HTPCT este bazat pe prezenţa HTP pre-capilară ( PAP pacienţii cu HTPCT pentru o perioadă de 16 săptă-
medie > 25 mmHG, PCB>15, RVP>2 WU) la pacienţi cu mâni261. Acest studiu a arătat o scădere semnificativă
multipli trombi/emboli ocluzivi cronici/ organizaţi în a RVP în grupul cu Bosentan dar fără modificări în
arterele pulmonare elastice (centrale, lobare, segmen- testul de mers de 6 minute, clasa funcţională NYHA,
tare, subsegmentare) . sau timpul până la deteriorarea clinică.
Având în vedere aceste date limitate, este
11.2 Tratament necesară efectuarea de studii suplimentare pentru a
Pacienţii cu HTPCT trebuie să primească tratament obţine informaţii pe termen lung de încredere privind
anticoagulant pentru toată viaţa, de obicei cu efectul terapiei medicamentoase la pacienţii cu HTPCT
antagonişti de vitamină K în doză ajustată astfel încât iar aceşti pacienţi ar trebui trataţi în cadrul studilor
INR-ul să atingă o valoare ţintă între 2-3. clinice oricând este posibil. În acest moment în Europa
Decizia asupra modului de tratament a pacientului sau în SUA nu este aprobată nicio terapie medica-
trebuie luată într-un centru cu experienţă şi bazată pe mentoasă pentru pacienţii cu HTPCT. Transplantul
discuţii interdisciplinare între medici internişti, radio- pulmonar bilateral este o opţiune pentru cazurile
logi şi chirurgi experimentaţi. Endarterectomia pulmo- avansate care nu sunt potrivite pentru endarte-
nară este tratamentul de elecţie pentru pacienţii cu rectomie pulmonară.
HTPCT deoarece este o opţiune potenţial curativă. De Recomandările pentru HTP asociată TEP sunt rezuma-
regulă, un pacient nu trebuie considerat inoperabil te în Tabelul 33.
atâta timp cât situaţia lui nu a fost evalută de un
57 Ghidurile ESC

Tabelul 33 Recomandările pentru HTP cronică tromboembolică


Clasăa Nivelb
Diagnosticul de HTP este bazat pe prezenţa HTP precapilare I C
(PAPm>25 mmHg, PCB>15 mmHg, RVP> 2 UW) la pacienţii cu
trombi/emboli multipli cronici/organizaţi în aterele pulmonare
elastice (centrale, lobare, segmentare, subsegmentare).

La pacienţii cu HTPCT este indicată anticoagularea orală pe I C


timp nedefinit

Tratamentul recomandat pentru pacienţii cu HTPCT este I C


endarterectomia pulmonară chirurgicală

Când scintigrama de perfuzie şi/ sau angioCT arată semne II a C


compatibile cu HTPCT, pacientul trebuie transferat într-un cen-
tru specializat în endarterectomie pulmonară chirurgicală.

Selectarea pacientului pentru chirurgie se bazează pe extin- IIa C


derea şi localizarea trombului organizat, severitatea HTP şi
prezenţa comorbidităţilor.

a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

12. Definiţia unui centru de referinţă  2 medici specialişti (în mod obişnuit cardiolog
pentru hipertensiunea pulmonară şi/sau pneumolog) cu un interes special pen-
tru HTP.
Scopul unui centru de referinţă este de a evalua şi  O asistentă medicală
investiga HTP de diverse etiologii, de a manageria de  Un medic radiolog cu experienţă în imagistica
rutină pacienţii cu terapii HTPA specifice, de a cola- HTP
bora cu alţi furnizori de service medicale pentru a  Un medic cardiolog cu expertiză în ecocardio-
obţine cele mai bune rezultate pentru pacienţi şi de a grafie
desfăşura activitate de audit, educaţie şi cercetare.
Deoarece, în general, centrele cu volum mai mare de  Acces la centre de asistenţă socială şi psiho-
pacienţi au rezultate mai bune, centrele de referinţă logică
trebuie să aibă suficienţi pacienţi sub terapie cronică şi  Expertiză şi acoperirea serviciului de gardă co-
pacienţi noi candidaţi la acestă terapie. Un centru de respunzătoare
referinţă trebuie să urmărească cel puţin 50 pacienţi (2) Centrele de referinţă trebuie să aibă următoarele
cu HTPA sau HTPCT şi trebuie să primească cel puţin 2 facilităţi :
pacienţi noi transferaţi pe lună cu HTPA sau HTPCT  O secţie în care personalul are expertiză spe-
documentate. Aceste cifre pot fi adaptate în funcţie de
cială pentru HTP
caracteristicile ţării (distribuţia populaţiei, constrânge-
rile geografice, etc)  O unitate de terapie intensivă cu expertiză
relevantă
Facilităţile şi abilităţile unui centru de referinţă180:  Un centru ambulator specializat
(1) centrele de referinţa furnizează îngrijire medicală  Unitate de primiri urgente
oferită de o echipă multidisciplinară care trebuie sa  Posibilităţi de a efectua investigaţii în scop
cuprindă cel puţin:
diagnostic inclusiv ecocardiografie, CT, rezo-
58 Ghidurile ESC

nanţă magnetică, medicină nucleară, ecogra-  Centru de transplant cardiac


fie, test de efort, teste funcţionale respiratorii,  Centru de bolii congenitale la adulţi.
laborator de cateterism cardiac (cu experienţă (4) Centrele de referinţă trebuie să aiba un program
în efectuarea testului de vasoreactivitate) de control al prognosticului clinic care trebuie să
 Acces la o gamă largă de terapii medicamen- includă şi analiza supravieţuirii.
toasa specifice HTPA aprobate în ţara respec- (5) Centrele de referinţă trebuie să participe la pro-
iecte de cercetare în colaborare cu alte centre legate
tivă
de HTPA , care să includă studii clinice de faza a IIa şi a
(3) Centrele de referinţă trebuie să aiba conexiuni IIIa.
stabilite (ex: criterile de transfer, transferul pacientului (6) Centrele de referinţă vor furniza educaţie continuă
şi protocolul de managment clinic) cu alte servicii personalului medical privind toate aspectele clinice ale
medicale, care pot să nu fie în acelaşi loc. HTP
 Centru de genetică (cu scop de cercetare) (7) Centrele de referinţă trebuie să aibă o legatură
 Centru pentru boli de colagen directă cu asociaţiile naţionale/Europene ale pacien-
 Centru de planificare familială ţilor cu HTP.
 Centru de chirurgie care poate efectua ender- Recomandările pentru centrele de referinţă de HTP
sunt rezumate în Tabelul 34.
terectomie pulmonară

Tabelul 34 Recomandariile pentru centrele de referinţă a HTP


Clasăa Nivelb
Centrele de referinţă furnizeaza ingrijire medicală oferită de o I C
echipă multidisciplinară (cardiolog, pneumolog, asistent medical
specializat, radiolog, suport social şi psihologic, linie de gardă)
Centrele de referinţă trebuie să aiba conxiuni directe si modalităţi I C
rapide de transfer a pacienţilor către alte centre (cum ar fi cele de
bolii de colagen, planificare familială, de endarterectomie
pulmonară, transplant pulmonar sau centrele de bolii congenitale
cardiace ale adultului)
Un centre de referinţă trebuie să urmărească cel puţin 50 de IIa C
pacienţi cu HTPE sau HTPCT şi trebuie să evalueze cel puţin 2
pacienţi noi transferaţi pe lună cu HTPA sau HTPCT documentate
Centrul de referinţă trebuie să efectueze cel puţin 20 teste de IIa C
vasoreactivitate pe an la pacienţi cu HTPA
Centrele de referinţă trebuie să participe la cercetări clinice privind IIa C
HTPA care includ studii clinice de faza II şi III
a
Clasa de recomandare
b
Nivel de evidenţă

Bibliografie Rheum 2005;52:3792–3800.


1 Elliott CG, Gaine S, Gladwin MT, Jing ZC, Krowka MJ, 3. Humbert M, Sitbon O, Chaouat A, Bertocchi M,
Langleben D, Nakanishi N, Souza R. Updated clinical Habib G, Gressin V, Yaici A, Weitzenblum E, Cordier JF,
classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Chabot F, Dromer C, Pison C, Reynaud-Gaubert M,
Cardiol 2009;54:S43–S54. Haloun A, Laurent M, Hachulla E, Simonneau G.
2. Hachulla E, Gressin V, Guillevin L, Carpentier P, Diot Pulmonary arterial hypertension in France: results
E, Sibilia J, Kahan A, Cabane J, Frances C, Launay D, from a national registry. Am J Respir Crit Care Med
Mouthon L, Allanore Y, Kiet PT, Clerson P, de Groote P, 2006; 173:1023–1030.
Humbert M. Early detection of pulmonary arterial 4. Peacock AJ, Murphy NF, McMurray JJV, Caballero L,
hypertension in systemic sclerosis: A French Stewart S. An epidemiological study of pulmonary
nationwide prospective multicenter study. Arthritis arterial hypertension. Eur Respir J 2007; 30:104–109.
59 Ghidurile ESC

5. Duffels MGJ, Engelfriet PM, Berger RMF, van Loon TGF-beta type II receptor BMPR2 in pulmonary arterial
RLE, Hoendermis E, Vriend JWJ, van der Velde ET, hypertension. Hum Mutat 2006; 27:121–132.
Bresser P, Mulder BJM. Pulmonary arterial 15. Machado R, Eickelberg O, Elliott CG, Geraci M,
hypertension in congenital heart disease: an Hanoaka M, Loyd J, Newman J, Phillips JA, Soubrier F,
epidemiologic perspective from a Dutch registry. Int J Trembath R, Chung WK. Genetics and genomics of
Cardiol 2007; 120:198–204. pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol
6. Condliffe R, Kiely DG, Gibbs JS, Corris PA, Peacock 2009; 54:S32–S42.
AJ, Jenkins DP, Hodgkins D, Goldsmith K, Hughes RJ, 16. Galie` N, Manes A, Palazzini M, Negro L, Marinelli
Sheares K, Tsui SSL, Armstrong IJ, Torpy C, Crackett R, A, Gambetti S, Mariucci E, Donti A, Branzi A, Picchio
Carlin CM, Das C, Coghlan JG, Pepke-Zaba J. Improved FM. Management of pulmonary arterial hypertension
outcomes in medically and surgically treated chronic associated with congenital systemic-to-pulmonary
thromboembolic pulmonary hypertension patients. shunts and Eisenmenger’s syndrome. Drugs 2008;
Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:1122–1127. 68:1049–1066.
7. Hatano S, Strasser T. World Health Organization 17. Lapa MS, Ferreira EV, Jardim C, Martins BC,
1975. Primary pulmonary hypertension. Geneva: Arakaki JS, Souza R. [Clinical characteristics of
WHO; 1975. pulmonary hypertension patients in two reference
8. D’Alonzo GE, Barst RJ, Ayres SM, Bergofsky EH, centers in the city of Sao Paulo]. Rev Assoc Med Bras
Brundage BH, Detre KM, Fishman AP, Goldring RM, 2006; 52:139–143.
Groves BM, Kernis JT. Survival in patients with primary 18. Gladwin MT, Sachdev V, Jison ML, Shizukuda Y,
pulmonary hypertension. Results from a national Plehn JF, Minter K, Brown B, Coles WA, Nichols JS,
prospective registry. Ann Intern Med 1991; 115:343– Ernst I, Hunter LA, Blackwelder WC, Schechter AN,
349. Rodgers GP, Castro O, Ognibene FP. Pulmonary
9. Kovacs G, Berghold A, Scheidl S, Olschewski H. hypertension as a risk factor for death in patients with
Pulmonary arterial pressure during rest and exercise sickle cell disease. N Engl J Med 2004;350:886–895.
in healthy subjects. A systematic review. Eur Respir J 19. Reiter CD, Wang X, Tanus-Santos JE, Hogg N,
2009; doi: 10.1183/09031936.00145608. Cannon RO III, Schechter AN, Gladwin MT. Cell-free
10. Badesch BD, Champion HC, Gomez-Sanchez MA, hemoglobin limits nitric oxide bioavailability in sickle-
Hoeper M, Loyd J, Manes A, McGoon M, Naeije R, cell disease. Nat Med 2002; 8:1383–1389.
Olschewski H, Oudiz R, Torbicki A. Diagnosis and 20. Pietra GG, Capron F, Stewart S, Leone O, Humbert
assessment of pulmonary arterial hypertension. J Am M, Robbins IM, Reid LM, Tuder RM. Pathologic
Coll Cardiol 2009;54:S55 S56. assessment of vasculopathies in pulmonary
11. Naeije R, Melot C, Niset G, Delcroix M, Wagner PD. hypertension.J Am Coll Cardiol 2004; 43:S25–S32.
Mechanisms of improved arterial oxygenation after 21. Tuder RM, Abman SH, Braun T, Capron F, Stevens
peripheral chemoreceptor stimulation during hypoxic T, Thistlethwaite PA, Haworth S. Pulmonary
exercise. J Appl Physiol 1993; 74:1666–1671. circulation: development and pathology. J Am Coll
12. Oudiz RJ. Pulmonary hypertension associated with Cardiol 2009; 54:S3–S9.
left-sided heart disease. Clin Chest Med 2007; 28:233– 22. Fedullo PF, Auger WR, Kerr KM, Rubin LJ. Chronic
241. thromboembolic pulmonary hypertension. N Engl J
13. Simonneau G, Galie` N, Rubin LJ, Langleben D, Med 2001; 345:1465–1472.
Seeger W, Domenighetti G, 23. Galie N, Kim NHS. Pulmonary microvascular
Gibbs S, Lebrec D, Speich R, Beghetti M, Rich S, disease in chronic thromboembolic pulmonary
Fishman A. Clinical classification of pulmonary hypertension. Proc Am Thorac Soc 2006; 3:571–576.
hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43:S5–S12. 24. Humbert M, Morrell NW, Archer SL, Stenmark KR,
14. Machado RD, Aldred MA, James V, Harrison RE, MacLean MR, Lang IM, Christman BW, Weir EK,
Patel B, Schwalbe EC, Gruenig E, Janssen B, Koehler R, Eickelberg O, Voelkel NF, Rabinovitch M. Cellular and
Seeger W, Eickelberg O, Olschewski H, Elliott CG, molecular pathobiology of pulmonary arterial
Glissmeyer E, Carlquist J, Kim M, Torbicki A, hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43:S13–S24.
Fijalkowska A, Szewczyk G, Parma J, Abramowicz MJ, 25. Hassoun PM, Mouthon L, Barbera JA, Eddahibi S,
Galie N, Morisaki H, Kyotani S, Nakanishi N, Morisaki Flores SC, Grimminger F,
T, Humbert M, Simonneau G, Sitbon O, Soubrier F, Lloyd-Jones P, Maitland ML, Michelakis E, Morrell N,
Coulet F, Morrell NW, Trembath RC. Mutations of the Newman B, Rabinovitch M, Schermuly R, Stenmark KR,
60 Ghidurile ESC

Voelkel N, Yuan JX, Humbert M. Inflammation, growth Fuhrman C, Bugnet AS, Dartevelle P, Housset B,
factors, and pulmonary vascular remodeling. J Am Coll Hamon M, Weitzenblum E, Adnot S. Polymorphism of
Cardiol 2009; 54:S10–S19. the serotonin transporter gene and pulmonary
26. Morrell N, Adnot S, Archer S, Dupuis J, Jones P, hypertension in chronic obstructive pulmonary
MacLean MR, McMurtry IF, Stenmark KR, disease. Circulation 2003; 108:1839–1844.
Thistlethwaite PA, Weissmann N, Yuan JX, Weir EK. 35. Thabut G, Dauriat G, Stern JB, Logeart D, Le´vy A,
Cellular and molecular basis of pulmonary arterial Marrash-Chahla R, Mal H. Pulmonary hemodynamics
hypertension. J Am Coll Cardiol 2009; 54:S20–S31. in advanced COPD candidates for lung volume
27. Delgado JF, Conde E, Sanchez V, Lopez-Rios F, reduction surgery or lung transplantation. Chest
Gomez-Sanchez MA, Escribano P, Sotelo T, Gomez de 2005;127:1531–1536.
la Camara A, Cortina J, de la Calzada CS. Pulmonary 36. Chaouat A, Bugnet AS, Kadaoui N, Schott R, Enache
vascular remodeling in pulmonary hypertension due I, Ducolone A, Ehrhart M, Kessler R,Weitzenblum E.
to chronic heart failure. Eur J Heart Fail 2005; 7:1011– Severe pulmonary hypertension and chronic
1016. obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care
28. Lang IM. Chronic thromboembolic pulmonary Med 2005;172:189–194.
hypertension—not so rare after all. N Engl J Med 37. Lettieri CJ, Nathan SD, Barnett SD, Ahmad S, Shorr
2004; 350:2236–2238. AF. Prevalence and outcomes of pulmonary arterial
29. Gabbay E, Yeow W, Playford D. Pulmonary arterial hypertension in advanced idiopathic pulmonary
hypertension (PAH) is an uncommon cause of fibrosis. Chest 2006;129:746–752.
pulmonary Hhypertension (PH) in an unselected 38. Cottin V, Nunes H, Brillet PY, Delaval P,
population: the Armadale echocardiography study. Devouassoux G, Tillie-Leblond I, Israel-Biet D, Court-
Am J Resp Crit Care Med 2007; 175:A713. Fortune, Valeyre D, Cordier JF. Combined pulmonary
30. Sztrymf B, Coulet F, Girerd B, Yaici A, Jais X, Sitbon fibrosis and emphysema: a distinct underrecognised
O, Montani D, Souza R, Simonneau G, Soubrier F, entity. Eur Respir J 2005;26: 586–593.
Humbert M. Clinical outcomes of pulmonary arterial 39. Pengo V, Lensing AW, Prins MH, Marchiori A,
hypertension in carriers of BMPR2 mutation. Am J Davidson BL, Tiozzo F, Albanese P, Biasiolo A, Pegoraro
Respir Crit Care Med 2008; 177: 1377–1383. C, Iliceto S, Prandoni P. Incidence of chronic
31. Trembath RC, Thomson JR, Machado RD, Morgan thromboembolic pulmonary hypertension after
NV, Atkinson C, Winship I, Simonneau G, Galie N, Loyd pulmonary embolism. N Engl J Med 2004; 350:2257–
JE, Humbert M, Nichols WC, Morrell NW, Berg J, 2264.
Manes A, McGaughran J, Pauciulo M, Wheeler L. 40. Hoeper MM, Mayer E, Simonneau G, Rubin LJ.
Clinical and molecular genetic features of pulmonary Chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
hypertension in patients with hereditary hemorrhagic Circulation 2006; 113:2011–2020.
telangiectasia. N Engl J Med 2001; 345:325–334. 41. Bristow MR, Minobe W, Rasmussen R, Larrabee P,
32. Ghio S, Gavazzi A, Campana C, Inserra C, Klersy C, Skerl L, Klein JW, Anderson FL, Murray J, Mestroni L,
Sebastiani R, Arbustini E, Recusani F, Tavazzi L. Karwande SV. Beta-adrenergic neuroeffector
Independent and additive prognostic value of right abnormalities in the failing human heart are produced
ventricular systolic function and pulmonary artery by local rather than systemic mechanisms. J Clin Invest
pressure in patients with chronic heart failure. J Am 1992; 89:803–815.
Coll Cardiol 2001; 37:183–188. 42. Keogh A, Benza RL, Corris P, Dartevelle P, Frost A,
33. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Kim NH, Lang IM, Pepke-Zaba J, Sandoval J, Mayer E.
Dion R, Filippatos G, Flachskampf F, Hall R, Iung B, Interventional and surgical modalities of treatment in
Kasprzak J, Nataf P, Tornos P, Torracca L, Wenink A, pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol
Task Force on the Management of Valvular Hearth 2009; 54:S67–S77.
Disease of the European Society of Cardiology; ESC 43. Abraham WT, Raynolds MV, Gottschall B, Badesch
Committee for Practice Guidelines. Guidelines on the DB, Wynne KM, Groves BM, Lowes BD, Bristow MR,
management of valvular heart disease: The Task Force Perryman MB, Voelkel NF. Importance of
on the Management of Valvular Heart Disease of the angiotensinconverting enzyme in pulmonary
European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007; hypertension. Cardiology 1995;10(Suppl. 1): 9–15.
28:230–268. 44. Rich S, Dantzker DR, Ayres SM, Bergofsky EH,
34. Eddahibi S, Chaouat A, Morrell N, Fadel E, Brundage BH, Detre KM, Fishman AP, Goldring RM,
61 Ghidurile ESC

Groves BM, Koerner SK. Primary pulmonary 1757.


hypertension. A national prospective study. Ann Intern 53. Tunariu N, Gibbs SJR, Win Z, Gin-Sing W, Graham
Med 1987; 107:216–223. A, Gishen P, Al-Nahhas A. Ventilation-perfusion
45. Gaine SP, Rubin LJ. Primary pulmonary scintigraphy is more sensitive than multidetector CTPA
hypertension [published erratum appears in Lancet in detecting chronic thromboembolic pulmonary
1999; 353:74]. Lancet 1998;352:719–725. disease as a treatable cause of pulmonary
46. Tongers J, Schwerdtfeger B, Klein G, Kempf T, hypertension. J Nucl Med 2007; 48:680–684.
Schaefer A, Knapp JM, Niehaus M, Korte T, Hoeper 54. Resten A, Maitre S, Humbert M, Rabiller A, Sitbon
MM. Incidence and clinical relevance of O, Capron F, Simonneau G, Musset D. Pulmonary
supraventricular tachyarrhythmias in pulmonary hypertension: CT of the chest in pulmonary
hypertension. Am Heart J 2007; 153:127–132. venoocclusive disease. Am J Roentgenol 2004;
47. Fisher MR, Forfia PR, Chamera E, Housten-Harris T, 183:65–70.
Champion HC, Girgis RE, Corretti MC, Hassoun PM. 55. Dartevelle P, Fadel E, Mussot S, Chapelier A, Herve
Accuracy of Doppler echocardiography in the P, de Perrot M, Cerrina J, Ladurie FL, Lehouerou D,
hemodynamic assessment of pulmonary Humbert M, Sitbon O, Simonneau G. Chronic
hypertension. Am J Resp Crit Care Med 2009; thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J
179:615–621. 2004; 23:637–648.
48. McQuillan BM, Picard MH, Leavitt M, Weyman AE. 56. Reichelt A, Hoeper MM, Galanski M, Keberle M.
Clinical correlates and reference intervals for Chronic thromboembolic pulmonary hypertension:
pulmonary artery systolic pressure among evaluation with 64-detector row CT versus digital
echocardiographically normal subjects. Circulation substraction angiography. Eur J Radiol 2009; 71:49–54.
2001;104:2797–2802. 57. Marcus JT, Gan CT, Zwanenburg JJ, Boonstra A,
49. Sitbon O, Lascoux-Combe C, Delfraissy JF, Yeni PG, Allaart CP, Go¨ tte MJW, Vonk-Noordegraaf A.
Raffi F, De ZD, Gressin V, Clerson P, Sereni D, Interventricular mechanical asynchrony in pulmonary
Simonneau G. Prevalence of HIV-related pulmonary arterial hypertension: left-to-right delay in peak
arterial hypertension in the current antiretroviral shortening is related to right ventricular overload and
therapy era. Am J Respir Crit Care Med 2008; left ventricular underfilling. J Am Coll Cardiol 2008; 51:
177:108–113. 750–757.
50. Mukerjee D, St George D, Knight C, Davar J, Wells 58. Torbicki A. Cardiac magnetic resonance in
AU, Du Bois RM, Black CM, Coghlan JG. pulmonary arterial hypertension: a step in the right
Echocardiography and pulmonary function as direction. Eur Heart J 2007; 28:1187–1189.
screening tests for pulmonary arterial hypertension in 59. Rich S, Kieras K, Groves B, Stobo JD, Brundage B.
systemic sclerosis. Rheumatology 2004; 43: 461–466. Antinuclear antibodies in primary pulmonary
51. Launay D, Mouthon L, Hachulla E, Pagnoux C, de hypertension. J Am Coll Cardiol 1986; 8:1307–1311.
Groote P, Remy-Jardin M, 60. Chu JW, Kao PN, Faul JL, Doyle RL. High prevalence
Matran R, Lambert M, Queyrel V, Morell-Dubois S, of autoimmune thyroid disease in pulmonary arterial
Guillevin L, Hatron PY. Prevalence and characteristics hypertension. Chest 2002; 122:1668–1673.
of moderate to severe pulmonary hypertension in 61. Albrecht T, Blomley MJ, Cosgrove DO, Taylor-
systemic sclerosis with and without interstitial lung Robinson SD, Jayaram V, Eckersley R, Urbank A,
disease. J Rheumatol 2007; 34:1005–1011. Butler-Barnes J, Patel N. Non-invasive diagnosis of
52. Grunig E, Weissmann S, Ehlken N, Fijalkowska A, hepatic cirrhosis by transit-time analysis of an
Fischer C, Fourme T, Galie N, Ghofrani A, Harrison RE, ultrasound contrast agent. Lancet 1999; 353:1579–
Huez S, Humbert M, Janssen B, Kober J, Koehler R, 1583.
Machado RD, Mereles D, Naeije R, Olschewski H, 62. Naeije R. Hepatopulmonary syndrome and
Provencher S, Reichenberger F, Retailleau K, Rocchi G, portopulmonary hypertension. Swiss Med Wkly
Simonneau G, Torbicki A,Trembath R, SeegerW. Stress 2003;133:163–169.
Doppler echocardiography in relatives of patients with 63. Hoeper MM, Lee SH, Voswinckel R, Palazzini M,
idiopathic and familial pulmonary arterial Jais X, Marinelli A, Barst RJ, Ghofrani HA, Jing ZC, Opitz
hypertension: results of a multicenter European C, Seyfarth HJ, Halank M, McLaughlin V, Oudiz RJ,
analysis of pulmonary artery pressure response to Ewert R, Wilkens H, Kluge S, Bremer HC, Baroke E,
exercise and hypoxia. Circulation 2009; 119:1747– Rubin LJ. Complications of right heart catheterization
62 Ghidurile ESC

procedures in patients with pulmonary hypertension function. J Am Soc Echocardiogr 1996; 9:838–847.
in experienced centers. J Am Coll Cardiol 2006; 73. Yeo TC, Dujardin KS, Tei C, Mahoney DW, McGoon
48:2546–2552. MD, Seward JB. Value of a Doppler-derived index
64. Paulus WJ, Tschope C, Sanderson JE, Rusconi C, combining systolic and diastolic time intervals in
Flachskampf FA, Rademakers FE, Marino P, Smiseth predicting outcome in primary pulmonary
OA, De Keulenaer G, Leite-Moreira AF, Borbely A, Edes hypertension. Am J Cardiol 1998;81: 1157–1161.
I, Handoko ML, Heymans S, Pezzali N, Pieske B, 74. Forfia PR, Fisher MR, Mathai SC, Housten-Harris T,
Dickstein K, Fraser AG, Brutsaert DL. How to diagnose Hemnes AR, Borlaug BA, Chamera E, Corretti MC,
diastolic heart failure: a consensus statement on the Champion HC, Abraham TP, Girgis RE, Hassoun PM.
diagnosis of heart failure with normal left ventricular Tricuspid annular displacement predicts survival in
ejection fraction by the Heart Failure and pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med
Echocardiography Associations of the European 2006; 174:1034–1041.
Society of Cardiology. Eur Heart J 2007; 28: 2539– 75. Wensel R, Opitz CF, Anker SD, Winkler J, Hoffken
2550. G, Kleber FX, Sharma R, Hummel M, Hetzer R, Ewert R.
65. Rich S, Kaufmann E, Levy PS. The effect of high Assessment of survival in patients with primary
doses of calcium-channel blockers on survival in pulmonary hypertension: importance of
primary pulmonary hypertension. N Engl J Med 1992; cardiopulmonary exercise testing. Circulation 2002;
327: 76–81. 106:319–324.
66. Sitbon O, Humbert M, Jais X, Ioos V, Hamid AM, 76. Barst RJ, McGoon M, Torbicki A, Sitbon O, Krowka
Provencher S, Garcia G, Parent F, Herve P, Simonneau MJ, Olschewski H, Gaine S. Diagnosis and differential
G. Long-term response to calcium channel blockers nin assessment of pulmonary arterial hypertension. J Am
idiopathic pulmonary arterial hypertension. Coll Cardiol 2004; 43:S40–S47.
Circulation 2005;111: 3105–3111. 77. ATS Committee on Proficiency Standards for
67. Galie N, Ussia G, Passarelli P, Parlangeli R, Branzi A, Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS
Magnani B. Role of pharmacologic tests in the statement: guidelines for the six-minute walk test. Am
treatment of primary pulmonary hypertension. Am J J Respir Crit Care Med 2002; 166:111–117.
Cardiol 1995; 75:55A–62A. 78. Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T, Kyotani S,
68. McLaughlin VV, Genthner DE, Panella MM, Rich S. Sakamaki F, Fujita M, Nakanishi N, Miyatake K. Clinical
Reduction in pulmonary vascular resistance with long- correlates and prognostic significance of six-minute
term epoprostenol (prostacyclin) therapy in primary walk test in patients with primary pulmonary
pulmonary hypertension. N Engl J Med 1998; hypertension. Comparison with cardiopulmonary
338:273–277. exercise testing. Am J Respir Crit Care Med 2000;
69. McLaughlin VV, Presberg KW, Doyle RL, Abman SH, 161:487 492.
McCrory DC, Fortin T, Ahearn GS. Prognosis of 79. Sitbon O, Humbert M, Nunes H, Parent F, Garcia G,
pulmonary arterial hypertension ACCP evidence-based Herve P, Rainisio M, Simonneau G. Long-term
clinical practice guidelines. Chest 2004; 126:78S–92S. intravenous epoprostenol infusion in primary
70. Eysmann SB, Palevsky HI, Reichek N, Hackney K, pulmonary hypertension: prognostic factors and
Douglas PS. Two-dimensional and Doppler- survival. J Am Coll Cardiol 2002;40: 780–788.
echocardiographic and cardiac catheterization 80. Paciocco G, Martinez F, Bossone E, Pielsticker E,
correlates of survival in primary pulmonary Gillespie B, Rubenfire M. Oxygen desaturation on the
hypertension. Circulation 1989;80:353–360. six-minute walk test and mortality in untreated
71. Raymond RJ, Hinderliter AL, Willis PW, Ralph D, primary pulmonary hypertension. Eur Respir J 2001;
Caldwell EJ, Williams W, Ettinger NA, Hill NS, Summer 17:647–652.
WR, de Boisblanc B, Schwartz T, Koch G, Clayton LM, 81. Oudiz RJ, Barst RJ, Hansen JE, Sun XG, Garofano R,
Jobsis MM, Crow JW, Long W. Echocardiographic Wu X, Wasserman K. Cardiopulmonary exercise
predictors of adverse outcomes in primary pulmonary testing and six-minute walk correlations in pulmonary
hypertension. J Am Coll Cardiol 2002; arterial hypertension. Am J Cardiol 2006; 97:123–126.
39:1214–1219. 82. Barst RJ, McGoon M, Mc Laughlin VV, Tapson V,
72. Tei C, Dujardin KS, Hodge DO, Bailey KR, McGoon Rich S, Rubin L, Wasserman K, Oudiz R, Shapiro S,
MD, Tajik AJ, Seward SB. Doppler echocardiographic Robbins I, Channick R, Badesch BD, Rayburn BK,
index for assessment of global right ventricular Flinchbaugh R, Sigman J, Arneson K, Jeffs R, for the
63 Ghidurile ESC

Beraprost Study Group. Beraprost therapy for Bonderman D, Olschewski M, Schafer K, Puls M,
pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol Konstantinides S, Lang IM. Heart-type fatty acid-
2003; 41: 2125. binding protein for risk assessment of chronic
83. Barst RJ, Langleben D, Frost A, Horn EM, Oudiz R, thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J
Shapiro S, McLaughlin V, Hill N, Tapson VF, Robbins 2008; 31:1024–1029.
IM, Zwicke D, Duncan B, Dixon RA, Frumkin LR. 93. Nickel N, Kempf T, Tapken H, Tongers J, Laenger F,
Sitaxsentan therapy for pulmonary arterial Lehmann U, Golpon H, Olsson K, Wilkins MR, Gibbs JS,
hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2004; Hoeper MM, Wollert KC. Growth differentiation
169:441–447. factor-15 in idiopathic pulmonary arterial
84. Ross RM. ATS/ACCP statement on hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2008;
cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit 178:534–541.
Care Med 2003;167:1451. 94. McLaughlin VV, McGoon MD. Pulmonary arterial
85. Palange P, Ward SA, Carlsen KH, Casaburi R, hypertension. Circulation 2006; 114:1417–1431.
Gallagher CG, Gosselink R, 95. Sitbon O, McLaughlin VV, Badesch DB, Barst RJ,
O’Donnell DE, Puente-Maestu L, Schols AM, Singh S, Black C, Galie N, Humbert M, Rainisio M, Rubin LJ,
Whipp BJ. Recommendations on the use of exercise Simonneau G. Survival in patients with class III
testing in clinical practice. Eur Respir J 2007; 29: 185– idiopathic pulmonary arterial hypertension treated
209. with first line oral bosentan compared with an
86. Voelkel MA, Wynne KM, Badesch DB, Groves BM, historical cohort of patients started on intravenous
Voelkel NF. Hyperuricemia in severe pulmonary epoprostenol. Thorax 2005; 60:1025–1030.
hypertension. Chest 2000; 117:19–24. 96. Sun XG, Hansen JE, Oudiz R, Wasserman K.
87. Nagaya N, Nishikimi T, Uematsu M, Satoh T, Exercise pathophysiology in patients with primary
Kyotani S, Sakamaki F, Kakishita M, Fukushima K, pulmonary hypertension. Circulation 2001;104:429–
Okano Y, Nakanishi N, Miyatake K, Kangawa K. Plasma 435.
brain natriuretic peptide as a prognostic indicator in 97. McLaughlin VV, Shillington A, Rich S. Survival in
patients with primary pulmonary hypertension. primary pulmonary hypertension: the impact of
Circulation 2000;102:865–870. epoprostenol therapy. Circulation 2002; 106:1477
88. Williams MH, Handler CE, Akram R, Smith CJ, Das 1482.
C, Smee J, Nair D, Denton CP, Black CM, Coghlan JG. 98. McLaughlin VV, Sitbon O, Badesch DB, Barst RJ,
Role of N-terminal brain natriuretic peptide (N- Black C, Galie N, Rainisio M, Simonneau G, Rubin LJ.
TproBNP) in scleroderma-associated pulmonary Survival with first-line bosentan in patients with
arterial hypertension. Eur Heart J 2006; 27:1485– primary pulmonary hypertension. Eur Respir J
1494. 2005;25:244–249.
89. Fijalkowska A, Kurzyna M, Torbicki A, Szewczyk G, 99. Galie N, Manes A, Negro L, Palazzini M, Bacchi
Florczyk M, Pruszczyk P, Szturmowicz M. Serum N- Reggiani ML, Branzi A. A meta-analysis of randomized
terminal brain natriuretic peptide as a prognostic controlled trials in pulmonary arterial hypertension.
parameter in patients with pulmonary hypertension. Eur Heart J 2009;30:394–403.
Chest 2006;129:1313–1321. 100. Loewe B, Graefe K, Ufer C, Kroenke K, Gru¨nig E,
90. Andreassen AK, Wergeland R, Simonsen S, Geiran HerzogW, Borst MM. Anxiety and depression in
O, Guevara C, Ueland T. N-terminal pro-B-type patients with pulmonary hypertension. Psycosom Med
natriuretic peptide as an indicator of disease severity 2004;66: 831–836.
in a heterogeneous group of patients with chronic 101. Mereles D, Ehlken N, Kreuscher S, Ghofrani S,
precapillary pulmonary hypertension. Am J Cardiol Hoeper MM, Halank M, Meyer FJ, Karger G, Buss J,
2006; 98:525–529. Juenger J, Holzapfel N, Opitz C, Winkler J, Herth FFJ,
91. Torbicki A, Kurzyna M, Kuca P, Fijalkowska A, Wilkens H, Katus HA, Olschewski H, Grunig E. Exercise
Sikora J, Florczyk M, Pruszczyk P, Burakowski J, and respiratory training improve exercise capacity and
Wawrzynska L. Detectable serum cardiac troponin T as quality of life in patients with severe chronic
a marker of poor prognosis among patients with pulmonary hypertension. Circulation 2006; 114:1482–
chronic precapillary pulmonary hypertension. 1489.
Circulation 2003; 108:844–848. 102. The Task Force on the Management of
92. Lankeit M, Dellas C, Panzenbock A, Skoro-Sajer N, Cardiovascular Diseases During Pregnancy of the
64 Ghidurile ESC

European Society of Cardiology. Expert consensus 498.


document on management of cardiovascular diseases 113. Rich S, Seidlitz M, Dodin E, Osimani D, Judd D,
during pregnancy. Eur Heart J 2003; 24: 761–781. Genthner D, McLaughlin V, Francis G. The short-term
103. Bedard E, Dimopoulos K, Gatzoulis MA. Has there effects of digoxin in patients with right ventricular
been any progress made on pregnancy outcomes dysfunction from pulmonary hypertension. Chest
among women with pulmonary arterial hypertension? 1998; 114:787–792.
Eur Heart J 2009;30:256–265. 114. Mukerjee D, St George D, Coleiro B, Knight C,
104. Thorne S, Nelson-Piercy C, MacGregor A, Gibbs S, Denton CP, Davar J, Black CM, Coghlan JG. Prevalence
Crowhurst J, Panay N, Rosenthal E, Walker F, Williams and outcome in systemic sclerosis associated
D, de Swiet M, Guillebaud J. Pregnancy and pulmonary arterial hypertension: application of a
contraception in heart disease and pulmonary arterial registry approach. Ann Rheum Dis 2003; 62: 1088–
hypertension. J Fam 1093.
Plann Reprod Health Care 2006; 32:75–81. 115. Jones DA, Benjamin CW, Linseman DA. Activation
105. Bendayan D, Hod M, Oron G, Sagie A, Eidelman L, of thromboxane and prostacyclin receptors elicits
Shitrit D, Kramer MR. Pregnancy outcome in patients opposing effects on vascular smooth muscle cell
with pulmonary arterial hypertension receiving growth and mitogen-activated protein kinase signaling
prostacyclin therapy. Obstet Gynecol 2005;106:1206– cascades. Mol Pharmacol 1995; 48: 890–896.
1210. 116. Galie N, Manes A, Branzi A. Prostanoids for
106. Bonnin M, Mercier FJ, Sitbon O, Roger-Christoph pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Med
S, Jais X, Humbert M, Audibert F, Frydman R, 2003; 2:123–137.
Simonneau G, Benhamou D. Severe pulmonary 117. Rubin LJ, Mendoza J, Hood M, McGoon M, Barst
hypertension during pregnancy: mode of delivery and R, Williams WB, Diehl JH,
anesthetic management of 15 consecutive cases. Crow J, Long W. Treatment of primary pulmonary
Anestesiology 2005; 102:1133–1137. hypertension with continuous intravenous
107. Fuster V, Steele PM, Edwards WD, Gersh BJ, prostacyclin (epoprostenol). Results of a randomized
McGoon MD, Frye RL. Primary pulmonary trial. Ann Intern Med 1990;112:485–491.
hypertension: natural history and the importance of 118. Barst RJ, Rubin LJ, Long WA, McGoon MD, Rich S,
thrombosis. Circulation 1984; 70:580–587. Badesch DB, Groves BM, Tapson VF, Bourge RC,
108. Herve P, Humbert M, Sitbon O, Parent F, Nunes Brundage BH. A comparison of continuous intravenous
H, Legal C, Garcia G, Simonneau G. Pathobiology of epoprostenol (prostacyclin) with conventional therapy
pulmonary hypertension: the role of platelets and for primary pulmonary hypertension. The Primary
thrombosis. Clin Chest Med 2001; 22:451–458. Pulmonary Hypertension Study Group. N Engl J Med
109. Hoeper MM, Sosada M, Fabel H. Plasma 1996;334:296–302.
coagulation profiles in patients with severe primary 119. Badesch DB, Tapson VF, McGoon MD, Brundage
pulmonary hypertension. Eur Respir J 1998; 12: 1446– BH, Rubin LJ, Wigley FM, Rich S, Barst RJ, Barrett PS,
1449. Kral KM, Jobsis MM, Loyd JE, Murali S, Frost A, Girgis
110. Huber K, Beckmann R, Frank H, Kneussl M, R, Bourge RC, Ralph DD, Elliott CG, Hill NS, Langleben
Mlczoch J, Binder BR. Fibrinogen, t-PA, and PAI-1 D, Schilz RJ, McLaughlin VV, Robbins IM, Groves BM,
plasma levels in patients with pulmonary Shapiro S, Medsger TA Jr. Continuous intravenous
hypertension. Am J Respir Crit Care Med 1994; epoprostenol for pulmonary hypertension due to the
150:929–933. scleroderma spectrum of disease. A randomized,
111. Sandoval J, Aguirre JS, Pulido T, Martinez-Guerra controlled trial. Ann Intern Med 2000;132: 425–434.
ML, Santos E, Alvarado P, Rosas M, Bautista E. 120. Rosenzweig EB, Kerstein D, Barst RJ. Long-term
Nocturnal oxygen therapy in patients with the prostacyclin for pulmonary
Eisenmenger syndrome. Am J Respir Crit Care Med hypertension with associated congenital heart defects.
2001; 164:1682–1687. Circulation 1999;99: 1858–1865.
112. Weitzenblum E, Sautegeau A, Ehrhart M, 121. Krowka MJ, Frantz RP, McGoon MD, Severson C,
Mammosser M, Pelletier A. Long-term oxygen therapy Plevak DJ, Wiesner RH. Improvement in pulmonary
can reverse the progression of pulmonary hemodynamics during intravenous epoprostenol
hypertension in patients with chronic obstructive (prostacyclin): a study of 15 patients with moderate to
pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1985; 131:493– severe portopulmonary hypertension. Hepatology
65 Ghidurile ESC

1999; 30:641–648. 131. Tapson VF, Gomberg-Maitland M, McLaughlin


122. Nunes H, Humbert M, Sitbon O, Morse JH, Deng VV, Benza RL, Widlitz AC, Krichman A, Barst RJ. Safety
Z, Knowles JA, Le Gall C, Parent F, Garcia G, Herve P, and fficacy of IV treprostinil for pulmonary arterial
Barst RJ, Simonneau G. Prognostic factors for survival hypertension: a prospective, multicenter, open-label,
in human immunodeficiency virus-associated 12-Week trial. Chest 2006; 129:683–688.
pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care 132. Sitbon O, Manes A, Jais X, Pallazini M, Humbert
Med 2003; 167:1433–1439. M, Presotto L, Paillette L, Zaccardelli D, Davis G, Jeffs
123. Cabrol S, Souza R, Jais X, Fadel E, Ali RHS, R, Simonneau G, Galie N. Rapid switch from
Humbert M, Dartevelle P, Simonneau G, Sitbon O. intravenous epoprostenol to intravenous treprostinil
Intravenous epoprostenol in inoperable chronic in patients with pulmonary arterial hypertension. J
thromboembolic pulmonary hypertension. J Heart Cardiovasc Pharmacol 2007; 49:1–5.
Lung Transplant 2007;26:357–362. 133. McLaughlin V, Rubin L, Benza RL, Channick R,
124. Doran AK, Ivy DD, Barst RJ, Hill N, Murali S, Benza Vosswinkel R, Tapson V, Robbins I, Olschewski H,
RL. Guidelines for the prevention of central venous Seeger W. TRIUMPH I: efficacy and safety of inhaled
catheter-related blood stream infections with treprostinil sodium in patients with pulmonary arterial
prostanoid therapy for pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2009;
hypertension. Int J Clin Pract Suppl 2008;160: 5–9. 177:A965.
125. Olschewski H, Simonneau G, Galie N, 134. Galie N, Humbert M, Vachiery JL, Vizza CD,
Higenbottam T, Naeije R, Rubin LJ, Nikkho S, Sitbon O, Kneussl M, Manes A, Sitbon O, Torbicki A, Delcroix M,
Speich R, Hoeper M, Behr J, Winkler J, Seeger W, for Naeije R, Hoeper M, Chaouat A, Morand S, Besse B,
the AIR Study Group. Inhaled iloprost in severe Simonneau G. Effects of beraprost sodium, an oral
pulmonary hypertension. N Engl J Med 2002; prostacyclin analogue, in patients with pulmonary
347:322–329. arterial hypertension: a randomised, double-blind
126. McLaughlin VV, Oudiz RJ, Frost A, Tapson VF, placebo-controlled trial. J Am Coll Cardiol 2002;
Murali S, Channick RN, Badesch DB, Barst RJ, Hsu HH, 39:1496–1502.
Rubin LJ. Randomized study of adding inhaled iloprost 135. Giaid A, Yanagisawa M, Langleben D, Michel RP,
to existing bosentan in pulmonary arterial Levy R, Shennib H, Kimura S, Masaki T, Duguid WP,
hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2006; Stewart DJ. Expression of endothelin-1 in the lungs of
174:1257–1263. patients with pulmonary hypertension. N Engl J Med
127. Higenbottam T, Butt AY, McMahon A, 1993; 328:1732–1739.
Westerbeck R, Sharples L. Long-term intravenous 136. Stewart DJ, Levy RD, Cernacek P, Langleben D.
prostaglandin (epoprostenol or iloprost) for treatment Increased plasma endothelin-1 in pulmonary
of severe pulmonary hypertension. Heart 1998; hypertension: marker or mediator of disease? Ann
80:151–155. Intern Med 1991; 114:464–469.
128. Simonneau G, Barst RJ, Galie N, Naeije R, Rich S, 137. Galie N, Manes A, Branzi A.The endothelin
Bourge RC, Keogh A, Oudiz R, Frost A, Blackburn SD, system in pulmonary arterial hypertension. Cardiovasc
Crow JW, Rubin LJ. Continuous subcutaneous infusion Res 2004; 61:227–237.
of treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients 138. Channick RN, Simonneau G, Sitbon O, Robbins
with pulmonary arterial hypertension. A double-blind, IM, Frost A, Tapson VF, Badesch DB, Roux S, Rainisio
randomized, placebo-controlled trial. Am J Respir Crit M, Bodin F, Rubin LJ. Effects of the dual endothelin-
Care Med 2002; 165:800–804. receptor antagonist bosentan in patients with
129. Barst RJ, Galie N, Naeije R, Simonneau G, Jeffs R, pulmonary hypertension: a randomised placebo-
Arneson C, Rubin LJ. Longterm outcome in pulmonary controlled study. Lancet 2001; 358:1119–1123.
arterial hypertension patients treated with 139. Rubin LJ, Badesch DB, Barst RJ, Galie N, Black CM,
subcutaneous treprostinil. Eur Respir J 2006; 28:1195– Keogh A, Pulido T, Frost A, Roux S, Leconte I,
1203. Landzberg M, Simonneau G. Bosentan therapy for
130. Lang I, Gomez-Sanchez M, Kneussl M, Naeije R, pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2002;
Escribano P, Skoro-Sajer N, Vachiery JL. Efficacy of 346:896–903.
long-term subcutaneous treprostinil sodium therapy 140. Humbert M, Barst RJ, Robbins IM, Channick RN,
in pulmonary hypertension. Chest 2006; 129:1636– Galie N, Boonstra A, Rubin LJ, Horn EM, Manes A,
1643. Simonneau G. Combination of bosentan with
66 Ghidurile ESC

epoprostenol in pulmonary arterial hypertension: 149. Tantini B, Manes A, Fiumana E, Pignatti C,


BREATHE-2. Eur Respir J 2004;24:353–359. Guarnieri G, Zannoli R, Branzi A, Galie N.
141. Galie` N, Rubin LJ, Hoeper M, Jansa P, Al-Hiti H, Antiproliferative effect of sildenafil on human
Meyer GMB, Chiossi E, pulmonary artery smooth muscle cells. Basic Res
Kusic-Pajic A, Simonneau G. Treatment of patients Cardiol 2005; 100:131–138.
with mildly symptomatic pulmonary arterial 150. Ghofrani HA, Voswinckel R, Reichenberger F,
hypertension with bosentan (EARLY study): a double- Olschewski H, Haredza P, Karadas¸ B, Schermuly RT,
blind, randomized controlled trial. Lancet 2008; Weissmann N, Seeger W, Grimminger F. Differences
371:2093–2100. in hemodynamic and oxygenation responses to three
142. Galie N, Beghetti M, Gatzoulis MA, Granton J, different phosphodiesterase-5 inhibitors in patients
Berger RMF, Lauer A, Chiossi E, Landzberg M, for the with pulmonary arterial hypertension: a randomized
Bosentan Randomized Trial of Endothelin Antagonist prospective study. J Am Coll Cardiol 2004;44:1488–
Therapy. Bosentan therapy in patients with 1496.
Eisenmenger syndrome: multicenter, double-blind, 151. Bhatia S, Frantz RP, Severson CJ, Durst LA,
randomized, placebo-controlled study. Circulation McGoon MD. Immediate and longterm hemodynamic
2006; 114: 48–54. and clinical effects of sildenafil in patients with
143. Barst RJ, Langleben D, Badesch D, Frost A, pulmonary
Lawrence EC, Shapiro S, Naeije R, Galie N. Treatment arterial hypertension receiving vasodilator therapy.
of pulmonary arterial hypertension with the selective Mayo Clin Proc 2003;78: 1207–1213.
endothelin-A receptor antagonist sitaxsentan. J Am 152. Michelakis ED, Tymchak W, Noga M, Webster L,
Coll Cardiol 2006;47: 2049–2056. Wu XC, Lien D, Wang SH, Modry D, Archer SL. Long-
144. Benza RL, Barst RJ, Galie N, Frost A, Girgis RE, term treatment with oral sildenafil is safe and
Highland KB, Strange C, Black CM, Badesch DB, Rubin improves functional capacity and hemodynamics in
L, Fleming TR, Naeije R. Sitaxsentan for the treatment patients with pulmonary arterial hypertension.
of pulmonary arterial hypertension: a one year, Circulation 2003; 108:2066–2069.
prospective, open label, observation of outcome and 153. Ghofrani HA, Schermuly RT, Rose F, Wiedemann
survival. Chest 2008; 134:775–782. R, Kohstall MG, Kreckel A, Olschewski H, Weissmann
145. Galie N, Badesch BD, Oudiz R, Simonneau G, N, Enke B, Ghofrani S, Seeger W, Grimminger F.
McGoon M, Keogh A, Frost A, Zwicke D, Naeije R, Sildenafil for long-term treatment of nonoperable
Shapiro RS, Olschewski H, Rubin L. Ambrisentan chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am
therapy for pulmonary arterial hypertension. J Am Coll J Respir Crit Care Med 2003; 167:1139–1141.
Cardiol 2005; 46:529–535. 154. Galie N, Ghofrani HA, Torbicki A, Barst RJ, Rubin
146. Galie N, Olschewski H, Oudiz RJ, Torres F, Frost A, LJ, Badesch D, Fleming T, Parpia T, Burgess G, Branzi A,
Ghofrani HA, Badesch DB, McGoon MD, McLaughlin Grimminger F, Kurzyna M, Simonneau G, the Sildenafil
VV, Roecker EB, Gerber MJ, Dufton C, Wiens BL, Rubin Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study
LJ. Ambrisentan for the treatment of pulmonary Group. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial
arterial hypertension. Results of the ambrisentan in hypertension. New Engl J Med 2005; 353: 2148–2157.
pulmonary arterial hypertension, randomized, double- 155. Badesch DB, Hill NS, Burgess G, Rubin LJ, Barst RJ,
blind, placebo-controlled, multicenter, efficacy (ARIES) Galie N, Simonneau G. Sildenafil for pulmonary arterial
study 1 and 2. Circulation 2008; 117:3010–3019. hypertension associated with connective tissue
147. McGoon M, Frost A, Oudiz R, Badesch BD, Galie` disease. J Rheumatol 2007; 34:2417–2422.
N, Olschewski H, McLaughlin VV, Gerber MJ, Dufton C, 156. Simonneau G, Rubin L, Galie N, Barst RJ, Fleming
Despain DJ, Rubin LJ. Ambrisentan therapy in patients T, Frost A, Engel PJ, Kramer MR, Burgess G, Collings L,
with pulmonary arterial hypertension who Cossons N, Sitbon O, Badesch BD, for the Pulmonary
discontinued bosentan or sitaxsentan due to liver Arterial Hypertension combination Study of
function test abnormalities. Chest 2009; 135:122–129. Epoprostenol and Sildenafil (PACES) Study Group.
148. Wharton J, Strange JW, Moller GMO, Growcott Addition of sildenafil to long-term intravenous
EJ, Ren X, Franklyn AP, Phillips SC, Wilkins MR. epoprostenol therapy in patients with pulmonary
Antiproliferative effects of phosphodiesterase type 5 arterial hypertension. Ann Intern Med 2008; 149:521–
inhibition in human pulmonary artery cells. Am J 530.
Respir Crit Care Med 2005; 172:105–113. 157. Galie` N, Brundage B, Ghofrani A, Oudiz R,
67 Ghidurile ESC

Simonneau G, Safdar Z, Shapiro RS, White J, Chan M, 168. Hoeper MM, Galie N, Murali S, Olschewski H,
Beardsworth A, Frumkin LR, Barst R. Tadalafil therapy Rubenfire M, Robbins IM, Farber HW, McLaughlin V,
for pulmonary arterial hypertension. Circulation Shapiro S, Pepke-Zaba J, Winkler J, Ewert R, Opitz C,
2009;119:2894–2903. Westerkamp V, Vachiery JL, Torbicki A, Behr J, Barst
158. Ghofrani HA, Rose F, Schermuly RT, Olschewski H, RJ. Outcome after cardiopulmonary resuscitation in
Wiedemann R, Kreckel A, Weissmann N, Ghofrani S, patients with pulmonary arterial hypertension. Am J
Enke B, Seeger W, Grimminger F. Oral sildenafil as Respir Crit Care Med 2002; 165:341–344.
long-term adjunct therapy to inhaled iloprost in 169. Rozkovec A, Montanes P, Oakley CM. Factors that
severe pulmonary arterial hypertension. J Am Coll influence the outcome of primary pulmonary
Cardiol 2003; 42:158–164. hypertension. Br Heart J 1986;55:449–458.
159. Hoeper MM, Faulenbach C, Golpon H, Winkler J, 170. Sandoval J, Gaspar J, Pulido T, Bautista E,
Welte T, Niedermeyer J. Combination therapy with Martı´nez Guerra ML, Zeballos M, Palomar A, Go´mez
bosentan and sildenafil in idiopathic pulmonary A. Graded balloon dilation atrial septostomy in severe
arterial hypertension. Eur Respir J 2004;24:1007– primary pulmonary hypertension. A therapeutic
1010. alternative for patients nonresponsive to vasodilator
160. Hoeper M, Taha N, Bekjarova A, Spiekerkoetter E. treatment. J Am Coll Cardiol 1998; 32:297–304.
Bosentan treatment in patients with primary 171. Kurzyna M, Dabrowski M, Bielecki D, Fijalkowska
pulmonary hypertension receiving non-parenteral A, Pruszczyk P, Opolski G, Burakowski J, Florczyk M,
prostanoids. Eur Respir J 2003;22:330–334. Tomkowski WZ, Wawrzynska L, Szturmowicz M,
161. Mathai SC, Girgis RE, Fisher MR, Champion HC, Torbicki A. Atrial septostomy in treatment of end-
Housten-Harris T, Zaiman A, Hassoun PM. Addition of stage right heart failure in patients with pulmonary
sildenafil to bosentan monotherapy in pulmonary hypertension. Chest 2007; 131:977–983.
arterial hypertension. Eur Respir J 2007; 29:469–475. 172. Althoff TF, Knebel F, Panda A, McArdle J, Gliech
162. Hoeper MM, Markevych I, Spiekerkoetter E, V, Franke I, Witt C, Baumann G, Borges AC. Long-term
Welte T, Niedermeyer J. Goal-oriented treatment and follow-up of a fenestrated Amplatzer atrial septal
combination therapy for pulmonary arterial occluder in pulmonary arterial hypertension. Chest
hypertension. Eur Respir J 2005; 26:858–863. 2008; 133:283–285.
163. McLaughlin VV, Oudiz RJ, Frost A, Tapson VF, 173. Orens JB, Estenne M, Arcasoy S, Conte JV, Corris
Murali S, Channick RN, Badesch DB, Barst RJ, Hsu HH, P, Egan JJ, Egan T, Keshavjee S, Knoop C, Kotloff R,
Rubin LJ. Randomized study of adding inhaled iloprost Martinez FJ, Nathan S, Palmer S, Patterson A, Singer L,
to existing bosentan in pulmonary arterial Snell G, Studer S, Vachiery JL, Glanville AR; Pulmonary
hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2006; Scientific Council of the International Society for Heart
174:1257–1263. and Lung Transplantation. International guidelines for
164. Hoeper M, Leuchte H, Halank M, Wilkens H, the selection of lung transplant candidates: 2006
Meyer FJ, Seyfarth HJ, Wensel R, Ripken F, Bremer H, update—a consensus report from the Pulmonary
Kluge S, Hoeffken G, Behr J. Combining inhaled Scientific Council of the International Society for Heart
iloprost with bosentan in patients with idiopathic and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant
pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2006; 2006; 25:745–755.
4:691–694. 174. Trulock EP, Edwards LB, Taylor DO, Boucek MM,
165. Paul GA, Gibbs JS, Boobis AR, Abbas A, Wilkins Keck BM, Hertz MI; International Society for Heart and
MR. Bosentan decreases the plasma concentration of Lung Transplantation. Registry of the International
sildenafil when coprescribed in pulmonary Society for Heart and Lung Transplantation: twenty
hypertension. Br J Clin Pharmacol 2005; 60:107–112. third official adult lung and heart lung transplantation
166. Humbert M, Segal ES, Kiely DG, Carlsen J, report—2006. J Heart Lung Transplant 2006; 25:880–
Schwierin B, Hoeper MM. Results of European post- 892.
marketing surveillance of bosentan in pulmonary 175. Waddell TK, Bennett L, Kennedy R, Todd TR,
hypertension. Eur Respir J 2007; 30:338–344. Keshavjee SH. Heart–lung or lung transplantation for
167. Wrishko RE, Dingemanse J, Yu A, Darstein C, Eisenmenger syndrome. J Heart Lung Transplant 2002;
Phillips DL, Mitchell MI. Pharmacokinetic interaction 21: 731–737.
between tadalafil and bosentan in healthy male 176. Barst RJ, Gibbs JS, Ghofrani HA, Hoeper MM,
subjects. J Clin Pharmacol 2008; 48:610–618. McLaughlin VV, Rubin LJ, Sitbon O, Tapson VF, Galie`
68 Ghidurile ESC

N. Updated evidence-based treatment algorithm in 187. Micheletti A, Hislop AA, Lammers A, Bonhoeffer
pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol P, Derrick G, Rees P, Haworth SG. Role of atrial
2009; 54:S78–S84. septostomy in the treatment of children with
177. Committee for Practice Guidelines (CPG) of the pulmonary arterial hypertension. Heart 2006; 92:969–
European Society of Cardiology. Recommendations for 972.
Task Force Creation and Report Production. A 188. Blanc J, Vouhe P, Bonnet D. Potts shunt in
document for Task Force members and expert panels patients with pulmonary hypertension. N Engl J Med
responsible for the creation and production of 2004;350:623.
Guidelines and Expert Consensus Documents 189. Engelfriet PM, Duffels MGJ, Moller T, Boersma E,
Committee for Practice Guidelines (CPG) of the Tijssen JGP, Thaulow E, Gatzoulis MA, Mulder BJM.
European Society of Cardiology. European Society of Pulmonary arterial hypertension in adults born with a
Cardiology Website. http://www.escardio.org/scinfo/ heart septal defect: the Euro Heart Survey on adult
Recommendations.pdf congenital heart disease. Heart 2007; 93:682–687.
178. Konduri GG. New approaches for persistent 190. Beghetti M, Galie` N. Eisenmenger syndrome: a
pulmonary hypertension of newborn. Clin Perinatol clinical perspective in a new therapeutic era of
2004;31:591–611. pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol
179. Rosenzweig EB, Widlitz A, Barst R. Pulmonary 2009;53: 733–740.
arterial hypertension in children. Pediatr Pulmon 191. Daliento L, Somerville J, Presbitero P, Menti L,
2004; 38:2–22. Brach-Prever S, Rizzoli G, Stone S. Eisenmenger
180. National Pulmonary Hypertension Centres of the syndrome. Factors relating to deterioration and death.
UK and Ireland. Consensus statement on the Eur Heart J 1998; 19:1845–1855.
management of pulmonary hypertension in clinical 192. Hopkins WE, Ochoa LL, Richardson GW, Trulock
practice in the UK and Ireland. Heart 2008; 94:i1–i41. EP. Comparison of the hemodynamics and survival of
181. Barst R, Ivy D, Widlitz AC, Moore K, Doran A, adults with severe primary pulmonary hypertension or
Nguyen N, Gaitonde M. Pharmacokinetics, safety, and Eisenmenger syndrome. J Heart Lung Transplant
efficacy of bosentan in pediatric patients with 1996;15:100 105.
pulmonary arterial hypertension. Clin Pharmacol Ther 193. Diller GP, Gatzoulis MA. Pulmonary vascular
2003; 73:372–382. disease in adults with congenital heart disease.
182. Rosenzweig EB, Ivy DD, Widlitz A, Doran A, Circulation 2007; 115:1039–1050.
Claussen LR, Yung D, Abman SH, Morganti A, Nguyen 194. Hopkins WE. The remarkable right ventricle of
N, Barst RJ. Effects of long-term bosentan in children patients with Eisenmenger syndrome. Coron Artery
with pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Dis 2005; 16:19–25.
Cardiol 2005;46:697–704. 195. Broberg CS, Ujita M, Prasad S, Li W, Rubens M,
183. Humpl T, Reyes JT, Holtby H, Stephens D, Adatia I. Bax BE, Davidson SJ, Bouzas B, Gibbs JS, Burman J,
Beneficial effect of oral sildenafil therapy on childhood Gatzoulis MA. Pulmonary arterial thrombosis in
pulmonary arterial hypertension: twelve-month Eisenmenger syndrome is associated with
clinical trial of a single-drug, open-label, pilot study. biventricular dysfunction and decreased pulmonary
Circulation 2005; 111: 3274–3280. flow velocity. J Am Coll Cardiol 2007; 50:634–642.
184. Barst RJ, Maislin G, Fishman AP. Vasodilator 196. Gatzoulis MA, Beghetti M, Galie N, Granton J,
therapy for primary pulmonary Berger RMF, Lauer A, Chiossi E, Landzberg M. Longer-
hypertension in children. Circulation 1999; 99:1197– term bosentan therapy improves functional capacity
1208. in Eisenmenger syndrome: results of the BREATHE-5
185. Lammers AE, Hislop AA, Flynn Y, Haworth SG. open-label extensionstudy. Int J Cardiol 2007; 127:27–
Epoprostenol treatment in children with severe 32.
pulmonary hypertension. Heart 2007; 93:739–743. 197. Palazzini M, Manes A, Romanazzi S, Gambetti S,
186. Ivy DD, Doran AK, Smith KJ, Mallory GB Jr, Leci E, Grossi M, Negro L, Ionico T, Branzi A, Galie N.
Beghetti M, Barst RJ, Brady D, Law Y, Parker D, Effects of sildenafil treatment in patients with
Claussen L, Abman SH. Short- and long-term effects of pulmonary hypertension associated with congenital
inhaled iloprost therapy in children with pulmonary cardiac shunts. Eur Heart J 2007; 28:308.
arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2008; 51:161– 198. Mukhopadhyay S, Sharma M, Ramakrishnan S,
169. Yusuf J, Gupta MD, Bhamri N, Trehan V, Tyagi S.
69 Ghidurile ESC

Phosphodiesterase-5 inhibitor in Eisenmenger B, Kreckel A, Olschewski H, Grimminger F, SeegerW,


syndrome: a preliminary observational study. Ghofrani HA. Sildenafil treatment for portopulmonary
Circulation 2006; 114:1807–1810. hypertension. Eur Respir J 2006; 28:563–567.
199. Dorfmuller P, Humbert M, Perros F, Sanchez O, 210. Kuo PC, Johnson LB, Plotkin JS, Howell CD,
Simonneau G, Muller KM, Capron F. Fibrous Bartlett ST, Rubin LJ. Continuous intravenous infusion
remodeling of the pulmonary venous system in of epoprostenol for the treatment of portopulmonary
pulmonary arterial hypertension associated with hypertension. Transplantation 1997; 63:604–606.
connective tissue diseases. Hum Pathol 2007; 38:893– 211. Hoeper MM, Seyfarth HJ, Hoeffken G, Wirtz H,
902. Spiekerkoetter E, Pletz MW, Welte T, Halank M.
200. Kawut SM, Taichman DB, Archer-Chicko CL, Experience with inhaled iloprost and bosentan in
Palevsky HI, Kimmel SE. Hemodynamics and survival in portopulmonary hypertension. Eur Respir J
patients with pulmonary arterial hypertension related 2007;30:1096–1102.
to systemic sclerosis. Chest 2003; 123:344–350. 212. Krowka MJ, Plevak DJ, Findlay JY, Rosen CB,
201. Jais X, Launay D, Yaici A, Le PJ, Tcherakian C, Wiesner RH, Krom RA. Pulmonary hemodynamics and
Sitbon O, Simonneau G, Humbert M. perioperative cardiopulmonary-related mortality in
Immunosuppressive therapy in lupus- and mixed patients with portopulmonary hypertension
connective tissue disease-associated pulmonary undergoing liver transplantation. Liver Transpl 2000;
arterial hypertension: a retrospective analysis of 6:443–450.
twenty-three cases. Arthritis Rheum 2008; 58:521– 213. Grannas G, Neipp M, Hoeper MM, Gottlieb J,
531. Luck R, Becker T, Simon A, Strassburg CP, Manns MP,
202. Girgis RE, Frost AE, Hill NS, Horn EM, Langleben Welte T, Haverich A, Klempnauer J, Nashan B,
D, McLaughlin VV, Oudiz RJ, Robbins IM, Seibold JR, Strueber M. Indications for and outcomes after
Shapiro S, Tapson VF, Barst RJ. Selective endothelinA combined lung and liver transplantation: a single-
receptor antagonism with sitaxsentan for pulmonary center experience on 13 consecutive cases.
arterial hypertension associated with connective Transplantation 2008;85:524–531.
tissue disease. Ann Rheum Dis 2007; 66:1467–1472. 214. Opravil M, Peche`re M, Speich R, Joller Jemelka
203. Oudiz RJ, Schilz RJ, Barst RJ, Galie N, Rich S, Rubin HI, Jenni R, Russi EW, Hirschel B, Lu¨thy R. HIV-
LJ, Simonneau G. Treprostinil, a prostacyclin analogue, associated primary pulmonary hypertension. A case
in pulmonary arterial hypertension associated with control study. Swiss HIV Cohort Study. Am J Respir Crit
connective tissue disease. Chest 2004; 126:420–427. Care Med 1997; 155:990–995.
204. Herve P, Lebrec D, Brenot F, Simonneau G, 215. Cea-Calvo L, Escribano Subias P, Tello de
Humbert M, Sitbon O, Duroux P. Pulmonary vascular Menesses R, Lazaro Salvador M, Gomez Sanchez MA,
disorders in portal hypertension. Eur Respir J 1998; 11: Delgado Jimenez JF, Pindado Rodriguez C, Ruiz Cano
1153–1166. MJ, Saenz de la Calzada C. Treatment of HIV-
205. Hoeper MM, Krowka MJ, Strassburg CP. associated pulmonary hypertension with treprostinil.
Portopulmonary hypertension and hepatopulmonary Rev Esp Cardiol 2003; 56:421–425.
syndrome. Lancet 2004; 363:1461–1468. 216. Ghofrani HA, Friese G, Discher T, Olschewski H,
206. Krowka MJ, Swanson KL, Frantz RP, McGoon MD, Schermuly RT, Weissmann N, SeegerW, Grimminger F,
Wiesner RH. Portopulmonary hypertension: results Lohmeyer J. Inhaled iloprost is a potent acute
from a 10-year screening algorithm. Hepatology 2006; pulmonary vasodilator in HIV-related severe
44:1502–1510. pulmonary hypertension. Eur Respir J 2004; 23:321–
207. Provencher S, Herve P, Jais X, Lebrec D, Humbert 326.
M, Simonneau G, Sitbon O. Deleterious effects of 217. Sitbon O, Gressin V, Speich R, Macdonald PS,
beta-blockers on exercise capacity and hemodynamics Opravil M, Cooper DA, Fourme T, Humbert M,
in patients with portopulmonary hypertension. Delfraissy JF, Simonneau G. Bosentan for the
Gastroenterology 2006; 130: 120–126. treatment of human immunodeficiency virus-
208. Hoeper MM, Halank M, Marx C, Hoeffken G, associated pulmonary arterial hypertension. Am J
Seyfarth HJ, Schauer J, Niedermeyer J, Winkler J. Respir Crit Care Med 2004; 170:1212–1217.
Bosentan therapy for portopulmonary hypertension. 218. Barbaro G, Lucchini A, Pellicelli AM, Grisorio B,
Eur Respir J 2005; 25:502–508. Giancaspro G, Barbarini G. Highly active antiretroviral
209. Reichenberger F, Voswinckel R, Steveling E, Enke therapy compared with HAART and bosentan in
70 Ghidurile ESC

combination in patients with HIV-associated Association of the ESC (HFA) and endorsed by the
pulmonary hypertension. Heart 2006; 92:1164–1166. European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
219. Holcomb BW Jr, Loyd JE, Ely EW, Johnson J, Eur Heart J 2008;29:2388–2442.
Robbins IM. Pulmonary veno-occlusive disease: a case 227. Hoeper M, Barbera JA, Channick R, Hassoun PM,
series and new observations. Chest 2000; 118: 1671– Lang I, Manes A, Martinez F, Naeije R, Olschewski H,
1679. Pepke-Zaba J, Redfield M, Robbins I, Souza R, Torbicki
220. Runo JR, Vnencak-Jones CL, Prince M, Loyd JE, A, McGoon M. Diagnosis, assessment, and treatment
Wheeler L, Robbins IM, Lane KB, Newman JH, Johnson of non-PAH pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol
J, Nichols WC, Phillips JA. Pulmonary veno-occlusive 2009; 54:S85–S96.
disease caused by an inherited mutation in bone 228. Aurigemma GP, Gaasch WH. Clinical practice.
morphogenetic protein receptor II. Am J Respir Crit Diastolic heart failure. N Engl J Med 2004; 351:1097–
Care Med 2003; 167:889–894. 1105.
221. Mandel J, Mark EJ, Hales CA. Pulmonary veno- 229. Costanzo MR, Augustine S, Bourge R, Bristow M,
occlusive disease. Am J Respir Crit Care Med O’Connell JB, Driscoll D, Rose E. Selection and
2000;162:1964–1973. treatment of candidates for heart transplantation. A
222. Rabiller A, Jais X, Hamid A, Resten A, Parent F, statement for health professionals from the
Haque R, Capron F, Sitbon O, Simonneau G, Humbert Committee on Heart Failure and Cardiac
M. Occult alveolar haemorrhage in pulmonary veno- Transplantation of the Council on Clinical Cardiology,
occlusive disease. Eur Respir J 2006;27:108–113. American Heart Association. Circulation 1995;
223. Montani D, Price LC, Dorfmuller P, Achouh L, Jaı¨s 92:3593–3612.
X, Yaı¨ci A, Sitbon O, Musset D, Simonneau G, 230. Chang PP, Longenecker JC, Wang NY, Baughman
Humbert M. Pulmonary veno-occlusive disease. Eur KL, Conte JV, Hare JM, Kasper EK. Mild vs severe
Respir J 2009; 33:189–200. pulmonary hypertension before heart transplantation:
224. Humbert M, Maıˆtre S, Capron F, Rain B, Musset different effects on posttransplantation pulmonary
D, Simonneau G. Pulmonary edema complicating hypertension and mortality. J Heart Lung Transplant
continuous intravenous prostacyclin in pulmonary 2005; 24:998–1007.
capillary hemangiomatosis. Am J Respir Crit Care Med 231. Costard-Jackle A, Fowler MB. Influence of
1998;157:1681–1685. preoperative pulmonary artery pressure on mortality
225. Grigioni F, Potena L, Galie N, Fallani F, Bigliardi M, after heart transplantation: testing of potential
Coccolo F, Magnani G, Manes A, Barbieri A, Fucili A, reversibility of pulmonary hypertension with
Magelli C, Branzi A. Prognostic implications of serial nitroprusside is useful in defining a high risk group. J
assessments of pulmonary hypertension in severe Am Coll Cardiol 1992; 19:48–54.
chronic heart failure. J Heart Lung Transplant 2006; 232. Califf RM, Adams KF, McKenna WJ, Gheorghiade
25:1241–1246. M, Uretsky BF, McNulty SE, Darius H, Schulman K,
226. Task Force for Diagnosis and Treatment of Acute Zannad F, Handberg-Thurmond E, Harrell FE Jr,
and Chronic Heart Failure Wheeler W, Soler-Soler J, Swedberg K. A randomized
2008 of European Society of Cardiology, Dickstein K, controlled trial of epoprostenol therapy for severe
Cohen-Solal A, congestive heart failure: The Flolan International
Filippatos G, McMurray JJV, Ponikowski P, Poole- Randomized Survival Trial (FIRST). Am Heart J 1997;
Wilson PA, Stromberg A, van Veldhuisen DJ, Atar D, 134:44–54.
Hoes AW, Keren A, Mebazaa A, Nieminen M, Priori SG, 233. Packer M, McMurray J, Massie BM, Caspi A,
Swedberg K, ESC Committee for Practice Guidelines Charlon V, Cohen-Solal A, Kiowski W, Kostuk W, Krum
(CPG), Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, H, Levine B, Rizzon P, Soler J, Swedberg K, Anderson S,
Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemans Demets DL. Clinical effects of endothelin receptor
I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, antagonism with bosentan in patients with severe
Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL. ESC Guidelines chronic heart failure: results of a pilot study. J Card
for the diagnosis and treatment of acute and chronic Fail 2005;11:12–20.
heart failure 2008: The Task Force for the Diagnosis 234. Kalra PR, Moon JC, Coats AJ. Do results of the
and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure ENABLE (Endothelin Antagonist Bosentan for Lowering
2008 of the European Society of Cardiology. Cardiac Events in Heart Failure) study spell the end for
Developed in collaboration with the Heart Failure non-selective endothelin antagonism in heart failure?
71 Ghidurile ESC

Int J Cardiol 2002; 85: 195–197. 244. Saadjian AY, Philip-Joet FF, Vestri R, Arnaud AG.
235. Lewis GD, Shah R, Shahzad K, Camuso JM, Long-term treatment of chronic obstructive lung
Pappagianopoulos PP, Hung J, Tawakol A, Gerszten RE, disease by nifedipine: an 18-month haemodynamic
Systrom DM, Bloch KD, Semigran MJ. Sildenafil study. Eur Respir J 1988; 1:716–720.
improves exercise capacity and quality of life in 245. Ghofrani HA, Wiedemann R, Rose F, Schermuly
patients with systolic heart failure and secondary RT, Olschewski H, Weissmann N, Gunther A, Walmrath
pulmonary hypertension. Circulation 2007;116:1555– D, Seeger W, Grimminger F. Sildenafil for treatment of
1562. lung fibrosis and pulmonary hypertension: a
236. Roques F, Nashef SA, Michel P, Gauducheau E, de randomised controlled trial. Lancet 2002; 360:895–
Vincentiis C, Baudet E, 900.
Cortina J, David M, Faichney A, Gabrielle F, Gams E, 246. Olschewski H, Ghofrani HA, Walmrath D,
Harjula A, Jones MT, Pintor PP, Salamon R, Thulin L. Schermuly R, Temmesfeld-Wollbruck B, Grimminger F,
Risk factors and outcome in European cardiac surgery: Seeger W. Inhaled prostacyclin an iloprost in severe
analysis of the EuroSCORE multinational database of pulmonary hypertension secondary to lung fibrosis.
19030 patients. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 15:816– Am J Respir Crit Care Med 1999; 160:600–607.
822. 247. Alp S, Skrygan M, Schmidt WE, Bastian A.
237. Oswald-Mammosser M, Weitzenblum E, Quoix E, Sildenafil improves hemodynamic parameters in
Moser G, Chaouat A, Charpentier C, Kessler R. COPD—an investigation of six patients. Pulm
Prognostic factors in COPD patients receiving Pharmacol Ther 2006; 19:386–390.
longterm oxygen therapy. Importance of pulmonary 248. Collard HR, Anstrom KJ, Schwarz MI, Zisman DA.
artery pressure. Chest 1995; Sildenafil improves walk distance in idiopathic
107:1193–1198. pulmonary fibrosis. Chest 2007; 131:897–899.
238. Kessler R, Faller M, Fourgaut G, Mennecier B, 249. Gunther A, Enke B, Markart P, Hammerl P, Morr
Weitzenblum E. Predictive factors of hospitalization H, Behr J, Stahler G, SeegerW, Grimminger F, Leconte
for acute exacerbation in a series of 64 patients with I, Roux S, Ghofrani HA. Safety and tolerability of
chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir bosentan in idiopathic pulmonary fibrosis: an open
Crit Care Med 1999; 159:158–164. label study. Eur Respir J 2007; 29: 713–719.
239. Arcasoy SM, Christie JD, Ferrari VA, St John SM, 250. Madden BP, Allenby M, Loke TK, Sheth A. A
Zisman DA, Blumenthal NP, Pochettino A, Kotloff RM. potential role for sildenafil in the management of
Echocardiographic assessment of pulmonary pulmonary hypertension in patients with parenchymal
hypertension in patients with advance lung disease. lung disease. Vascul Pharmacol 2006; 44:372–376.
Am J Respir Crit Care Med 2003; 167:735–740. 251. Rietema H, Holverda S, Bogaard HJ, Marcus JT,
240. Fisher MR, Criner GJ, Fishman AP, Hassoun PM, Smit HJ, Westerhof N, Postmus PE, Boonstra A, Vonk-
Minai OA, Scharf SM, Fessler AH. Estimating Noordegraaf A. Sildenafil treatment in COPD does not
pulmonary artery pressures by echocardiography in affect stroke volume or exercise capacity. Eur Respir J
patients with emphysema. Eur Respir J 2007; 30:914– 2008; 31: 759–764.
921. 252. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, Agnelli G,
241. Agusti AG, Barbera JA, Roca J, Wagner PD, Guitart Galie N, Pruszczyk P, Bengel F, Brady AJB, Ferreira D,
R, Rodriguez-Roisin R. Hypoxic pulmonary Janssens U, Klepetko W, Mayer E, Remy-Jardin M,
vasoconstriction and gas exchange during exercise in Bassand JP, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean
chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1990; V, Dickstein K,Filippatos G, Funck-Brentano C,
97:268–275. Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U,
242. Barbera JA, Roger N, Roca J, Rovira I, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL,
Higenbottam TW, Rodriguez-Roisin R. Worsening of Document Review, Zamorano JL, Andreotti F,
pulmonary gas exchange with nitric oxide inhalation in Ascherman M, Athanassopoulos G, De Sutter J,
chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 1996; Fitzmaurice D, Forster T, Heras M, Jondeau G, Kjeldsen
347:436–440. K, Knuuti J, Lang I, Lenzen M, Lopez-Sendon J,
243. Morrell NW, Higham MA, Phillips PG, Shakur BH, Nihoyannopoulos P, Perez Isla L, Schwehr U, Torraca L,
Robinson PJ, Beddoes RJ. Pilot study of losartan for Vachiery JL. Guidelines on the diagnosis and
pulmonary hypertension in chronic obstructive management of acute pulmonary embolism: The Task
pulmonary disease. Respir Res 2005; 6:88–95. Force for the Diagnosis and Management of Acute
72 Ghidurile ESC

Pulmonary Embolism of the European Society of hypertension. Chest 2005;128:2363–2367.


Cardiology (ESC). Eur Heart J 2008; 29:2276–2315. 258. Hughes R, George P, Parameshwar J, Cafferty F,
253. Rubin LJ, Hoeper MM, Klepetko W, Galie N, Lang Dunning J, Morrell NW, Pepke-Zaba J. Bosentan in
IM, Simonneau G. Current and future management of inoperable chronic thromboembolic pulmonary
chronic thromboembolic pulmonary hypertension: hypertension. Thorax 2005;60:707.
from diagnosis to treatment responses. Proc Am 259. Bonderman D, Nowotny R, Skoro-Sajer N,
Thorac Soc 2006; 3:601–607. Jakowitsch J, Adlbrecht C, KlepetkoW, Lang IM.
254. Bonderman D, Wilkens H,Wakounig S, Schafers Bosentan therapy for inoperable chronic thrombo-
HJ, Jansa P, Lindner J, Simkova I, Martischnig AM, embolic pulmonary hypertension. Chest 2005;128:
Dudczak J, Sadushi R, Skoro-Sajer N, KlepetkoW, Lang 2599–2603.
IM. Risk factors for chronic thromboembolic 260. Reichenberger F, Voswinckel R, Enke B, Rutsch M,
pulmonary hypertension. Eur Respir J 2009; 33:325– Fechtali EE, Schmehl T, Olschewski H, Schermuly R,
331. Weissmann N, Ghofrani HA, Grimminger F, Mayer E,
255. Bresser P, Fedullo PF, Auger WR, Channick RN, Seeger W. Long-term treatment with sildenafil in
Robbins IM, Kerr KM, Jamieson SW, Rubin LJ. chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur
Continuous intravenous epoprostenol for chronic Respir J 2007;30:922–927.
thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J 261. Jais X, D’Armini AM, Jansa P, Torbicki A, Delcroix
2004; 23:595–600. M, Ghofrani HA, Hoeper MM, Lang IM, Mayer E,
256. Nagaya N, Sasaki N, Ando M, Ogino H, Sakamaki Pepke-Zaba J, Perchenet L, Morganti A, Simonneau G,
F, Kyotani S, Nakanishi N. Prostacyclin therapy before Rubin LJ. Bosentan for treatment of inoperable
pulmonary thromboendarterectomy in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension:
chronic thromboembolic pulmonary hypertension. BENEFiT (Bosentan Effects in iNopErable Forms of
Chest 2003;123: 338–343. chronIc Thromboembolic pulmonary hypertension), a
257. Hoeper MM, Kramm T, Wilkens H, Schulze C, randomized, placebo controlled trial. J Am Coll Cardiol
Schafers HJ, Welte T, MayerE. Bosentan therapy for 2008; 52:2127–2134.
inoperable chronic thromboembolic pulmonary

Traducere coordonată de Profesor Dr. Carmen Ginghină, realizată de dr. Mihnea Cristescu, dr. Ana-Maria Daraban, dr. Sorin
Giuşcă şi dr. Aneida Hodo.

S-ar putea să vă placă și