Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Diferentele dintre Uniunea Europeana si Consiliul Europei


-au structurI si obiective diferite;
-au ani diferiti de infiintare;
-Consiliul Europei are ca obiect de activitatea, ca misiune , supravegherea respectarii drepturilor omului si a
democratiei in statele member (aici vorbim de adunarea parlamentara, de consilul de ministrI si de CEDO);
-Uniunea Europeana a aparut in 1953 - tratat general pe carbune si otel; in 1957 la Roma – tratat general prin
care se fac institutii-CEE-Comunitatea Economica Europeana , iar din 1986 ramane Comunitatea Europeana; in
1992-tratatul privind Uniunea Europeana; in 2009 tratatul de la Lisabona .
-Consiliul Europei are vocatia protectiei drepturilor omului;
-Uniunea Europeana are vocatii economice.

2.Structura tratatului de la Lisabona.


Tratatul de la Lisabona a aparut in 2007, s-a semnat cu dificultate,fiind prea avansat pentru unele state, si
intra in vigoare in 2009.
Structura acestuia:
-modifica tratatele anterioare , pastrand continutul acestora ( pastreaza continutul, dar il modifica ); Tratatul
Uniunii Europene( TUE);Tratatul Functionarii Uniunii Europene ( TFUE);
-inlatura comunitatile europene, le desfiinteaza, si Uniunea Europeana-una singura- preia competentele
delegate de statele membre, atributiile institutiilor europene a statelor membre, si personalitatea juridica a
Comunitatii Europene, succedandui acesteia in drepturi, in special in relatiile internationale;
-Comunitatea Europeana continua sub forma de Uniunea Europeana; aceste doua tratate au aceeasi valoare
juridica;
-Tratatul de la Lisabona considera ca protocoalele au aceeasi valoare juridica de tratat;
-s-a adoptat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Carta nu se aplica in Polonia si Cehia;
-Declaratiile anexate Tratatului de la Lisabona sunt de doua feluri:
a)declaratii privind suprematia cu privire la tratat
b)declaratii privind suprematia cu privire la statele member
Principiul suprematiei nu a fost inclus, deoarece Romania si Germania au considerat ca Curtile Constitutionale
ale tarilor apara mai bine drepturile omului.

3. Enumerarea actelor cu putere legislative ale Uniunii Europene


-regulamentul; -directiva; -decizia; -recomandare si avize; -jurisprudenta

4. Regulamentul
-are caracter obligatoriu pentru particulari ( persoane fizice,persoane juridice pentru Romania), pentru
institutiile statelor membre;
-intra in vigoare la 20 de zile de la aparitia in jurnalul oficial;
- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a interzis adoptarea masurilor de transpunere;
-exista regulamente care au in continutul lor obligatia pentru statele membre de punere in aplicare, acestea
genereaza drepturi si obligatii pentru parti ;
-regulamentele din domeniul cooperarii judiciare civile in care se face trimitere la norme de drept
international privat;
-regulamente delegate-sunt emise in baza unui alt regulament sau altei directive pentru concretizarea
dispozitiilor din actul de baza;
-valabilitatea regulamentului este de competenta exclusive a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
5.Directiva
-se adreseaza statelor member, care au obligatia de a o transpune;
-intra in vigoare la o anumita data, iar termenul de transpunere este demaxim 1 an si 6 luni, printr-o lege, sau
un act normative cu putere de lege;
-pentru o procedura legislativa eficienta presupune modificarea intregii legislatii ce are legatura cu directiva;
-statul are la indemana competenta de a utiliza forma si mijloacele adecvate transpunerii directivei;
-verificarea transparentei directive este facuta de comisia europeana;
-Comisia Europeana stabileste prin masurile nationale de executare lista statelor care nu au transmis
modalitatea de transpunere;
-Comisia Europeana are putere discretionara in a aprecia daca impotriva statului va fi pornita o actiune de
neindeplinire a transpunerii directive; daca nu este transpusa la termen, statul este judecat la Curtea de
Justitie;
Efectul direct al directivei:
a) Pe care l-a impus Comisia Europeana
b) Pe care l-a impus CJUE
c) Vertical: stat – particulari
d) Orizontal: intre cetateni

6.Decizia
-a fost gandita mai mult ca un act administrativ-legislativ(normativ);
-are forta juridica obligatorie;
-de obicei indica destinatarii;
-deciziile pot fi: a) juridice, normative propriuzise;
b)individuale- acestea se refera la actele Comisiei Europene si la masurile de sanctionare
pe care comisia le ia.

7.Politica UE in domeniul protectiei datelor


( Legislatie romaneasca: Lg 102/2005;Lg190/2018;Lg284/2018;Lg362/2018;Lg363/2018.
Legislatia europeana: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro
Pentru hotararile curtii de justitie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/)
a)Cadrul institutional
1.Comisia Europeana care monitorizeaza aplicarea drepturilor europene.
2.Comitetul European pentru Protectia Datelor, care adopta recomandari; in viitor va adopta si decizii.
3.Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor – investigheaza incalcarea protectiei datelor personale;
aceasta beneficiaza de drepturi sporite privind independent sa
4.Curtea de Justitie a Uniunii Europene; Institutul European din Romania
5.CEDO si hotararile CEDO
b)Responsabilul cu protectia datelor( DPO)
In administratia publica desemnarea DPO este obligatorie; poate fi un angajat, sau incheierea unui contract
de prestari servicii cu acest obiect; operatorul si persoana imputernicita de operator desemneaza un
responsabil cu protectia datelor. In cadrul institutiilor publice poate fi numit un responsabil cu protectia
datelor personale pentru mai multe entitati/institutii.
De evitat conflictul de interese la DPO( sa si prelucreze, sa simonitorizeze,etc); DPO trebuie sa fie
independent din toate punctele de vedere; nu se recomanda ca aceasta activitate sa fie o activitate
suplimentara a angajatului peste activitatea sa de baza in cadrul institutiei, intrucat e greu sa raspunda pentru
activitatea sa pe linie de DPO, in cazul constatarii unor nereguli.
c)Principalele procedure in cadrul institutiei
1.registrul evidentei activitatilor de prelucrare;
2.evaluarea impactului asupra protectiei datelor;
3.informarea salariatilor;
4.proceduri privind site-ul; 5.proceduri privind monitorizarea video;
8.Institutiile Uniunii Europene
Uniunea Europeana are institutii cu atributii proprii care provin din competentele pe care statele member
le-au transmis exclusive sau partial prin semnarea tratatului de la Lisabona, sau acte de aderare ulterioare.
Dintre Institutiile Uniunii Europene:
1.Parlamentul European;
2.Consiliul European;
3.Consiliul Uniunii Europene;
4.Comisia Europeana;
5.Curtea de Justitie a Uniunii Europene.
De mentionat ca CEDO nu are legatura cu UE; CEDO e o component a Comisiei Europei.

9.Atributiile Parlamentului European


-legiferare
-acorduri internationale
-controlul institutiilor
-adopta rezolutii ( declaratii fara valoare juridica), prin care obliga Comisia Europeana sa propuna acte
legislative intr-un anumit domeniu.

10.Consiliul European este altcatuit din sefi de state sau de guverne; se ocupa cu acordul politic, arata
directia, strategia de urmat pentru UE, iar punerea in practica o face Parlamentul European si Consiliul Uniunii
Europene.

11.Consiliul Uniunii Europene


-este altcatuit din ministrii statelor membre UE; acestia raspund de domeniul de politica supus discutiilor
-reprezinta guvernele statelor member UE
-adopta legislatia europeana

12.Comisia Europeana
Rol: apara interesul general al UE, propunand acte legislative, asigurand respectarea acestora, si
implementand politicile si bugetul Uniunii;
Membri: o echipa de comisari europeni, cate unul din fiecare tara UE; fiecare comisar este independent,
reprezinta un domeniu;
Comisia Europeana monitorizeaza aplicarea dreptului Uniunii Europene in statele member prin formularea de
actiuni (dare in judecata) in neindeplinirea obligatiilor.

13.Curtea de Justitie a Uniunii Europene


Este formata din:
a) tribunalele UE
b) Curtea de Justitie
a)tribunalele UE
-actiuni impotriva deciziei consiliului Europei
-actiuni impotriva proprietatii intelectuale
b) Curtea de Justitie-atributii:
-de a judeca trimiteri preliminare; e singura institutie a UE care poate interpreta dreptul UE, hotararile sale
fiind obligatorii;
-actiuni in indeplinirea obligatiilor formulate de Consiliul Europei impotriva statelor member;
-judeca actiuni in constatarea obtineriide a actiona impotriva institutiilor UE;
-judeca actiuni in anulare, acte ale UE.
14.Procedura trimiterii preliminare
a)instanta judecatoreasca in fata careia se judeca un litigiu formuleaza intrebarea preliminara.
Notiunea de instant este interpretata extensive( curtea constitutional si CNSC sunt considerate instante).
b)Curtea de Justitie nu judeca litigiul din fata instantei nationale, ci doar interpreteaza dreptul uniunii
europene.
Hotararea preliminara este obligatory pentru institutiile europene, autoritatile statelor, pentru statele
member si pentru persoanee fizice sau persoanele juridice.
c)Motive de respingere a intrebarilor preliminare:
-in situatii in care dreptul a fost deja interpretat;
-dreptul este destul de clar;
-intrebarile nu au legatura cu speta;
-Curtea de Justitie nu e competenta sa raspunda;
-intrebarile sunt inadmisibile
d)Domenii in care au fost formulate trimiteri preliminare din Romania:
-taxe auto;
-clauze abusive;
-libera circulatie a persoanelor;
-libera circulatie a marfurilor;
-achizitii publice;
-principiile drepturilor europene;
-in domeniul statului de drept;
-dreptul muncii.

15.Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene


-aplicabilitatea cartei este redusa, si anume aceasta se adreseaza institutiilor UE si statelor member numai in
cazul in care acestea pun in aplicare dreptul UE;
-nu schimba competentele UE;
-carta are forta juridica obligatorie echivalenta cu a tratatelor;
-pentru a proteja cat mai pertinent drepturile cetatenilor europeni, UE va adera la CEDO; in acest moment
negocierele de aderare au fost blocate de avizul curtii de justitie, care a fost negative acordului de aderare.
Structura Cartei este urmatoarea:
1.demnitatea-dreptul la viata, interzicerea torturii si a pedepsei, etc;
2.libertatile- exemplu protectia datelor cu character personal;
3.egalitatea – in fata legii
- intre femei si barbate, etc.
4.solidaritatea- ex:protectia mediului;protectia consumatorului;etc.
5.drepturile cetatenilor(de a vota; de buna administrare; etc.)
6.justitia
7.domeniul de aplicare.
UE nu are ca obiect de activitate/misiune principal respectarea drepturilor omului, si carta se aplica doar in
legatura cu interpretarea dreptului European.

16. Libera circulatie a marfurilor are doua domenii:


1.uniunea vamala;
2.interdictia restrictiilor cantitative.
Marfa inseamna orice produs cu valoare economica, susceptibil de a fi obiectul tranzactiilor comerciale.
Impozitul intern nu este taxa cu efect echivalent.
17.Libera circulatie a persoanelor –(cauza JIPA; COMAN la CCR)
Directiva 38/2004
Se refera la persoane fizice si persoane juridice , presupune atat circulatia persoanelor dintr-un stat in altul,
cat si stabilirea acestora(cauza CENTROS).
Aici discutam si de o chestiune politica, respective spatiul Schengen.

18.Libera circulatie a capitalului


-plati transfrontaliere(in cazul pietei interne);
-interdictia detinerii de state a actiunilor de aur( actiuni cu valoare nesemnificativa detinute de o persoana ,
dar care confera dreptul de veto.
(legea 129/2019 privind terorismul, …, spalarea banilor)

19.Piata interna digitala.


Obiectivele pietei interne digitale:
1.comertul electronic-dezvoltarea acestuia( directive 31/2000)
2.modernizarea drepturilor de autor( D790/2029 ; art 17 si 18; este criticata presedintiaRO a UE pt
neimplicare);
3.protectia datelor, libera circulatie a datelor;
4. confidentialitatea on-line;
5.servicii bazate pe conectivitate;
6securitate cibernetica.