Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT

PREOCUPĂRI ȘI TENSIUNI
Colectați trei amintiri timpurii de la beneficiar și solicitați-i acestuia să stabilească un titlu pentru fiecare dintre
cele trei amintiri. Identificați cât mai multe aspecte din cadrul acestor amintiri precum cine sunt personajele implicate,
care sunt relațiile dintre ele, care este tema principală a amintirii, ce emoții stârnește aceasta, ce valori sunt evidențiate,
care este perspectiva beneficiarului asupra lucrurilor de atunci, ce scheme cognitive ar putea evoca. Aceste amintiri pot
releva care sunt principalele teme de preocupare ale beneficiarului.

EXPRESIA DVS. PREFERATĂ


Povestiți-mi trei dintre cele mai vechi amintiri pe care le aveți de când erați un copil mic. Descrieți imaginea care vă
vine în minte. Găsiți un titlu (care să conțină și un verb) pentru fiecare amintire.
Amintirea 1: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Titlul pentru amintirea 1: ___________________________________________________________________________

Amintirea 2: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Titlul pentru amintirea 2: ___________________________________________________________________________

Amintirea 3: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Titlul pentru amintirea 3: ___________________________________________________________________________

Semnătură consilier,