Sunteți pe pagina 1din 12

Programul formativ

Obiectiv: Conştientizarea deosebirii dintre emoţii şi sentimente; determinarea situaţiilor,


care duc la apariţia agresivității ; ajutorul preaadolescenţilor în perceperea cauzei stimei de sine
scîzute şi modalităţii de prevenire a absenteismului .
1. Ritualul începerii şedinţelor.
2. Înaintarea regulilor grupului.
Conducătorul povesteşte despre regulile comportamentale la şedinţe, subliniind faptul că
ele se atribuie către toţi participanţii, inclusiv şi către conducător.
Regulile comportamentale:
 Fiecare participant să posede o fişă cu numele său;
 De a nu întîrzia la training, şi de a fi împreună cu grupa în timpul lucrului;
 De a nu discuta cu vecinii în timpul lucrului;
 De a fi reciproc amabili şi binevoitori;
De a nu discuta participanţii grupului, conducătorul, acţiunile lor în afara grupului dat.
Grupul examinează fiecare regulă în parte şi determină, sancţiunea pentru încălcarea lor.
Apoi fiecare participant îşi înscrie numele pe fişă, pe care o prinde la piept.
Şedinţa I
Exerciţiul. „Prezentarea numelui”
Obiectiv: A face cunoştinţă unul cu altul, realizarea încălzirii emoţionale.
Timpul realizării: 10-15 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul propune participanţilor să se prezinte în ordinea direcţiei
acelor ceasornicului; să comunice cu ce îşi asociază numele, de la ce provine, îi place sau nu
numele său.
Exerciţiul. „Numeşte emoţia"
Obiectiv: Actualizarea vocabularului pentru conştientizarea deosebirii dintre emoţii şi
sentimente.
Durată: 20-25 minute (pentru îndeplinirea exerciţiului -10 minute, pentru discuţie -15
minute).
Desfăşurarea: Conducătorul aruncă mingea unui participant care numeşte o emoţie
oarecare (pozitivă sau negativă), apoi o aruncă următorului. Obligatoriu mingea să ajungă la
fiecare participant. Conducătorul discută cu participanţii şi concretizează noţiunile de „emoţie”,
„sentiment”, „stare” şi „dispoziţie”.
Emoţiile - stări afective, legate de un moment sau o situaţie; ele apar frecvent ca efect al
satisfacţiei sau nesatisfacţiei unor trebuinţe. Sunt „cărămizile” din care sunt formate sentimentele
noastre.
Sentimente - formaţii afective complexe consistente, durabile şi puternice, care se
transformă în anumite atitudini afective faţă de obiecte, evenimente, persoane. Deseori în unul şi
aceiaşi sentiment se contopesc diferite emoţii (pozitive şi negative).
Exerciţiul. „Alegeţi stările emoţionale mai frecvent trăite”.
Obiectiv: Culegerea materialului pentru lucrul ulterior.
Timpul realizării: 10 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul propune participanţilor din şirul de stări emoţionale să le
aleagă pe acelea care mai frecvent le trăiesc şi să încerce să le scrie în ordine descrescîndă.
Complimente colegului”
Obiectiv: De a forma abilităţii de redare a admiraţiei şi simpatiei ce o simt pentru o
persoană.
Durata 25 min
Desfăşurarea: Participanţii aranjaţi în cerc transmit după acele ceasornicului colegilor de
alături complimente.
CINE SUNT EU?
Scopul exercițiului- autoevaluarea calităților positive și realizărilor sale
Durata- 25 min
fişa de lucru
______________________________
1. Oamenii de care îmi pasă cel mai mult în viaţă sunt
____________________________________
________________________________________________________________________
______
2. Mă simt mândru de mine când
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
______
3. Sunt o persoană plăcută pentru că
__________________________________________________
________________________________________________________________________
______
4. Oamenii pe care îi admir cel mai mult în viaţă sunt
____________________________________
________________________________________________________________________
______
5. Calităţile pe care le admir cel mai mult la ei sunt
______________________________________
________________________________________________________________________
______
6. Două din cele mai remarcabile calităţi ale mele sunt
___________________________________
________________________________________________________________________
______
7. Unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am făcut vreodată a fost
_____________________
___________________________________________________________________
Şedinţa 2
Exerciţiul. „Atomii”
Scopul: Relaxare, reunirea grupului. Durata: 10 minute.
Durata – 25 min
Desfăşurarea: Participanţii se mişcă în dependenţă de viteza pe care o numeşte
conducătorul. Dacă spune 100°, ei se mişcă foarte repede, 10° - foarte încet, 50° - mediu. Cînd
zice numărul 5, ei se unesc cîte cinci formînd o moleculă. Conducătorul modifică structura
moleculei.
4. Ritualul de încheiere a şedinţelor.
Exerciţiul . „Consiliul Intergalactic”
Obiectiv: A ajuta participanţii să înţeleagă necesitatea furiei în viaţa noastră: în ce constă
preţul furiei; conştientizarea părţilor negative şi pozitive ale furiei.
Durata: 60 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul: Cum credeţi am putea noi să trăim fără emoţii? Ce s-ar
întîmpla cu omul, lumea, dacă ar dispărea furia?
Conducătorul propune următorul joc, pentru a uşura desfăşurarea exerciţiului.
Conducătorul: împărţiţi-vă în trei echipe. Imaginaţi-vă că voi sunteţi reprezentanţii
diferitor civilizaţii, care au mult comun cu pămîntul, dar cîndva demult s-au debarasat de
sentimentul furiei. Acum voi aveţi posibilitatea de a împărţi propria experienţă pămîntenilor.
Prima echipă pregăteşte raportul: „Ce a cîştigat civilizaţia noastră de la dispariţia furiei”.
A doua echipă - „Ce a pierdut civilizaţia noastră de la dispariţia furiei”. A treia echipă - comisia
de hotărîre a soartei de mai departe a furiei pe Pămînt. Ea are dreptul să interogheze ambele
echipe, care trebuie să-şi apere punctul său de vedere. După concluziile acestui interogatoriu
comisia va menţiona părţile pozitive şi negative a manifestării furiei şi va decide viitorul ei.
Echipele au la dispoziţie 30 minute pentru pregătire, iar comisia în acest interval
pregăteşte întrebările. Ca concluzie a discuţiei pe tablă / coală mare de hîrtie se fixează părţile
pozitive şi negative a manifestării furiei.
Exerciţiu. „Orbul şi călăuza”
Obiectiv: Relaxare, susţinerea atmosferei prietenoase, dezvoltarea încrederii în
forţele proprii.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Participanţii sunt împărţiţi în perechi, a cîte doi. Ei îşi împart la dorinţă
rolurile - orbul şi călăuza. Apoi „călăuza” conduce după sine „orbul”, care îl urmează cu ochii
închişi. Apoi se schimbă cu rolurile. Fiecare participant povesteşte ce a simţit cînd era în rolul
unui orb şi în rolul călăuzei.
Ca elev, autoaprecierea mea este
Durata -20 min
Scopul autoevaluarea propriilor atitudini și ,odalități de autoapreciere
Cinci lucruri care îmi plac la mine sunt:
……………………………………..
……………………………………..
…………………………………….
…………………………………….
………………………………………
Cinci lucruri pe care le-am realizat sunt:
………………………………………
……………………………………..
…………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
Cinci moduri în care am grijă de propria mea persoană sunt:
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Şedinţa 3
Exerciţiul. „Palma”
Obiectiv: A se odihni, relaxare emoţională.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Participantul pe foaie îşi conturează palma sa. În interiorul fiecărui deget
scrie cîte o calitate a sa, care îi place la sine. Apoi foile se transmit în cerc şi fiecare participant,
completează acele calităţi pe care el le preţuieşte la această persoană.
Exerciţiul „Realitatea - povestirea despre realitate”
Obiectiv: Crearea situaţiei pentru conşientizarea diferenţei dintre evenimentele
reale şi interpretarea acestor evenimente; conşientizarea faptului că perceperea situaţiei
depinde de concepţiile subiective.
Durata: 15-20 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul: Cîte neînţelegeri s-au întîmplat şi se întîmplă în viaţă din
cauza că oamenii interpretează greşit faptele şi gesturile, cuvintele şi exprimările altora? Oamenii
deseori înţeleg lumea nu aşa cum este ea, dar aşa cum doresc s-o vadă ei reieşind din ideile,
directivele, orientările, concepţiile sale. Oare toţi cei prezenţi aici posedă capacitatea de a
înţelege real lumea? Acum să vedem care este utilitatea capacităţii de a deosebi realitatea de
concepţia despre ea. Aşa dar realitatea este aceea ce schimbă situaţia, dar povestirea despre
realitate nu schimbă nimic. Noi permanent vorbim despre realitatea care ne înconjoară: prieteni,
părinţi, profesori, despre sine. Spuneţi-mi în cuvintele noastre care este realitatea, şi care
povestirea despre ea?
Analiza exemplului: „Natalia a întîrziat la lecţie cu 10 minute. Ea a argumentat aceasta
prin faptul că s-a stins lumina, cînd era în ascensor şi a fost nevoită să se afle în el pînă nu s-a
aprins lumina”.
Conducătorul: în acest caz ce putem atribui la realitate şi ce la povestire despre realitate?
(Realitatea - Natalia la începutul lecţiei lipsea, restul - o justificare, scuză, care este semn de
politeţe, amabilitate, dar nu schimbă situaţia „la momentul începerii lecţiei”).
Conducătorul propune descrierea realităţii situaţiei „aici şi acum”, adică să răspundă la
întrebarea „Ce se petrece acum cu voi?”,
Conducătorul: Voi sunteţi aici, eu sunt aici, Ion este aici, cu toate că el are nevoie să
plece acasă. Dar voi vă aflaţi aici, deoarece unora le este interesant, altora nu, dar nu îndrăznesc
să zică. Acum fiecare va spune care este realitatea, ce se petrece cu el în momentul dat. Cine
doreşte primul să vorbească?
(Răspunsul corect: „Eu mă aflu aici”).
HARTA INIMII
Durata 25 min
Scopul-creșterea stimei de sine și monitorizarea emoțiilor
Se desenează o inimă şi se împarte în 4 cadrane. Fiecare cadran va fi completat după cum
urmează:
 Scrie trei calităţi ale persoanelor tale preferate.
 Scrie trei lucruri din viaţa ta pe care ţi-ar plăcea să le schimbi.
 Scrie trei lucruri pe care le faci bine.
 Scrie trei cuvinte care ţi-ar plăcea să fie spuse despre tine.

Desen pe tema: „Eu sunt fericit”. Elevii reprezintă prin desene diferite emoţii
pozitive
Scopul – formarea unei abordări constructive
Durata -25 min
Şedinţa 4
Exerciţiul. „Strigăt fără cuvint
Scop retrăirii emoţiilor negative; înlăturarea încordării şi emoţiilor negative;
însuşirea unei metode de relaxare.
Durata: 15-20 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul: Amintiţi-vă de o persoană, care vă ofensează permanent,
care vă face să vă simţiţi vinovat, ofensat, neputincios. V-aţi amintit? Acum închideţi ochii,
închipuiţi-vă că vedeţi această persoană, trageţi aer în plămîni şi strigaţi la el, (o frază, un
cuvînt). Strigaţi aşa ca el să înţeleagă că e timpul să vă lese în pace. Începeţi!
Repetaţi cu o putere mai mare. Încercaţi să repetaţi cu ochii deschişi.
Exerciţiul. „Complimente colegului”
Obiectiv: De a forma abilităţii de redare a admiraţiei şi simpatiei ce o simt pentru o
persoană.
Durata -30 min
Desfăşurarea: Participanţii aranjaţi în cerc transmit după acele ceasornicului colegilor de
alături complimente.
Autoportretul
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a celorlalţi şi dezvoltarea creativităţii
Durata -25 mib
Obiective:
O1. Să – şi construiască autoportretul;
O2. Să evalueze critic pozitiv portretele celorlalţi participanţi.
Trebuie să-şi deseneze propria figură pe marginea căreia se va discuta ulterior
răspunzându-se la întrebări de genul – Ochii sunt deschişi sau privirea este întoarsă? De ce?;
Zâmbetul/tristeţea au motive şi în realitate? Dacă priviţi acest autoportret vărecunoaşteţi?;
Autoportretul vă reprezintă? Etc.)
Ghid de utilizare a prietenilor” –
Durata -25 min
Scopul- dezvoltare a abilităţilor emoţionale
Desfăşurare: sfaturile pe care i le-ar da unui extraterestru preadolescent/ unei extraterestre
preadolescente, care sunt începători în iniţierea şi menţinerearelaţiilor de prietenie pe Pământ.
Ideile echipelor se centralizează şi se realizează un ghid de utilizare a prietenilor.
Puncte de discuţie:
Ce înseamnă să fii prieten/ prietenă cu cineva? Cum ne alegem prietenii?
2. Cum iniţiem o relaţie de prietenie?
3. Cum menţinem o relaţie de prietenie?
4. Putem avea prieteni de sex opus? Cum ne comportăm într-o astfel de relaţie?
5. Ce aşteptăm de la un prieten? Dar de la o prietenă?
6. Cum ne poate ajuta un prieten într-o situaţie – problem
Exercitiu Calitățile personale
Scopul*aitoevaluarea subiectivă
Durata 25 min
Calităţi: Defecte:
 
Oportunităţi: Riscuri:
 
   
 Şedinţa 4
Exerciţiul „Racul, lebăda şi ştiuca”
Durata 20 min
Se pregătesc 4 tipuri de instrucţiuni (spre exemplu, duceţi toate scaunele înafara sălii;
aduceţi toate scaunele la loc; puneţi câte un pix pe fiecare scaun etc.) Fiecare participant ptimeşte
câte o instrucţiune. La semnal participanţii trebuie să îndeplinească fiecare instrucţiunea sa.
Tabloul general aduce aminte subiectul fabulei despre rac, broască şi ştiucă.
Exercițiul Domeniul
Completează cu date concrete
Scopul –ifentificarea perspectivelor de viitor
Durata 30 min
Domeniul Ce vreau sa Perioada de timp Metodele
obtin

Social

Profesion
al

Material

Personal

Spiritual

Steaua personala
Durata 20 min

 Două lucruri de care eşti mândru/ă


 Două lucruri pozitive care te caracterizează :
 Două motive pentru care te apreciază oamenii :
 Două lucruri pe care ai dori să le schimbi la tine :
 Două obiective de viitor :
 Două lucruri pe carele aduci într-o prietenie :
/CINE SUNT EU ?
Durata 25 min
Îndoaie foaia între coloanele 2 şi 3. Notează în coloana 2 câte un "X" în dreptul
adjectivelor care, după părerea ta, exprimă o trăsătură care te caracterizează. Îndoaie apoi foaia
între coloanele 3 şi 4 astfel încât coloana 2 să fie acoperită. Notează în coloana 4 un "O" pentru
fiecare adjectiv care exprimă însuşirea pe care ai dori să o ai dacă ai putea fi o persoană ideală.
ADJECTIV Cum sunt în Cum aş
prezent dori să fiu
(X) (O)

1. 2. 3. 4.
1. impresionabil
2. plin de umor
3. independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15. demn de
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic

Şedinţa 5
Exerciţiu ”Încurcătura” .
Durata 20 min
La dorinţă un participant este invitat după uşă. Membrii grupului se împart în trei grupuri,
care vor rosti simultan câte un vers dintr-o poezie foarte cunoscută tuturor. Participantul trebuie
să ghicească care este poezia. Împreună se identifică şi analizează barierele în comunicare.
Reclama personală
Durata 20 min
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi şi dezvoltarea creativităţii
Obiective:
O1. Să creeze o reclamă a propriei persoane;
O2. Să evalueze critic pozitiv reclamele celorlalţi participanţi.
Materiale: foi de flipchart, markere, culori, pensoane sau orice alte materiale
Timp: ½ h – 1 h
Descrierea activităţii: fiecare participant va trebui să-şi creeze în 15 minute o reclamă a
propriei persoane şi să o prezinte grupului cât mai creativ. Activitatea se poate desfăşura şi sub
formă de concurs.
„Nume-adjectiv”
Durata 20 min
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi
Obiective:
O1. Să identifice propriile trăsături de personalitate;
O2. Să asculte părerile celorlalţi.
Materiale: nu sunt necesare.
Timp: ½ h – 1 h
Descrierea activităţii: participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună
numele şi un adjectiv care îi reprezintă şi începe cu aceeaşi literă ca şi numele lor – Cristi cel
Credincios.
Variantă: Se poate solicita participanţilor să –şi spună numele şi 3 calităţi sau, ca şi la
exemplul anterior, li se poate cere să explice pe larg alegerea.
.Exercițiul ,,COPACUL,,
Durata 25 min
Cu culoarea roșie colorași omulețul,care Vă reprezintă,iar prin culoarea verde-acel
omuleț,pe care vreți să fiți
Copiilor li se propune să privească atent copacul ,pe care sînt plasați mai mulți omuleți
Cu culoarea roșie colorași omulețul,care Vă reprezintă,iar prin culoarea verde-acel
omuleț,pe care vreți să fiți
Prelucrarea rezultatelor
Poziția № 1, 3, 6, 7 caracterizează montajul de a trece peste orice dificultăți
№ 2, 19, 18, 11, 12 —comunicabilitate , susținere pritenească .
№ 4 – stabilitatea poziției în comunitatea de semeni
№ 5 – extenuare ,slabiciune generală ,o rezervă nesemnificativă de forțe ,timiditate
№ 9 motivare spre distracții și rezultate,fără eforturi mari
№ 13, 21 – izolare,închidere în sine ,anxietate
№ 8 –izolare de activități, închiderea în sine, уход в себя.
№ 10, 15 stare comfortabilă ,adaptare normală ,
№ 14 stare de criză ,,,cădere în prăpastie,, ,
Poziția 20 copii cu autoapreciere înaltă și montaj spre poziția de lider .