Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnatul/a, ________________, profesor titular pe catedra


de________________ în cadrul Școlii Gimnaziale Valea Ramnicului. , având în anul școlar
2019-2020 următoarea încadrare: _____________________________, vă aduc la cunostință
activitatea didactică desfășurată în mediul on line în perioada _________________:

MIERCURI 22 APRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7

JOI 23 aprilie 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7
VINERI 24 APRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7

LUNI 27 APRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7

MARTI 28 APRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7
MIERCURI 29 PRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7

JOI 30 APRILIE 2020

NR. DISCIPLINA CLASA INTERVAL TITLUL LECȚIEI MODALITATI DE REALIZARE


CRT ORAR Whatsapp/Adservio, ZOOM, etc
1
2
3
4
5
6
7

Menționez că datele prezentate mai sus sunt corecte și corespund cu platform utilizata.