Sunteți pe pagina 1din 4

ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE

1. Care dintre următoarele artere nu participă la realizarea cercului arterial (poligonul lui Willis): (pg. 77)
   A: Arterele cerebrale posterioare
   B: Artera comunicantă anterioară
   C: Arterele vertebrale
   D: Arterele comunicante posterioare
   E: Arterele cerebrale anterioare
Vezi raspuns C

2. Care este cel mai frecvent mecanism de producere al AIT (accidentul ischemic tranzitoriu): (pg. 85)
   A: Toate variantele de mai jos
   B: Aterotrombotic
   C: Trombo-embolic
   D: Cardioembolic
   E: Hemodinamic
Vezi raspuns C

3. AVC lacunare reprezintă o entitate clinicopatologică care se referă la AVC de mici dimensiuni localizate în teritoriul: (pg. 87)
   A: Arterei cerebrale posterioare
   B: Arterei cerebrale anterioare
   C: Arterei cerebeloase postero-inferioare
   D: Arterelor centrale/perforante de la baza emisferelor cerebrale şi al arterelor paramediane
   E: Arterei cerebrale medii
Vezi raspuns D

4. Care dintre următoarele sindroame nu este caracteristic afectării teritoriului arterei carotide interne: (pg. 89-90)
   A: Sindromul de arteră cerebrală medie (sylviană) totală
   B: Sindromul de arteră cerebrală anterioară
   C: Sindromul de artera cerebrală medie (sylviană) - ramuri corticale inferioare
   D: Sindromul de arteră cerebrală medie (sylviană) - ramuri corticale superioare
   E: Hemipareză ataxică
Vezi raspuns E

5. Sindromul de arteră cerebrală posterioară are ca manifestări clinice sugestive: (pg. 91)
   A: Disfagie
   B: Sindrom vestibular
   C: Sindrom Horner
   D: Hemianopsia homonimă contralaterală fără afectarea vederii maculare
   E: Tulburare alternă de sensibilitate termo-algezică
Vezi raspuns D

6. Care este standardul terapeutic prin care se limitează leziunea vasculară cauzatoare a unui AVC ischemic constituit: (pg. 93)
   A: Heparina nefracţionată
   B: Fibrinoliza prin Rtpa administrat în perfuzie intravenoasă
   C: Aspirina
   D: Craniotomia decompresivă
   E: Heparinele cu greutate moleculară mică
Vezi raspuns B

7. Care este cea mai frecventă cauză de hemoragie cerebrală intraparenchimatoasa la adulţii de vârsta medie (50-70ani): (pg. 98)
   A: Infarctul cerebral venos
   B: Coagularea intravasculară diseminată
   C: Angiopatia amiloidă
   D: Malformaţiile vasculare
   E: Tulburările de coagulare
Vezi raspuns D

8. Hemoragia cerebrală hipertensivă are o serie de localizări mai frecvente, relative caracteristice. Care dintre cele nominalizate mai jos nu face parte
dintre ele: (pg. 99)
   A: Ganglionii bazali (mai frecvent putamen)
   B: Lobara
   C: Partea ventrală a punţii
   D: Cerebel
   E: Talamus
Vezi raspuns B

9. HTA de acompaniament a hemoragiei cerebrale trebuie tratată prompt la valori: (pg. 101)
   A: >180/130 mmHg
   B: 140/90 mmHg
   C: >180/110 mmHg
   D: >220/120 mmHg
   E: 130/80 mmHg
Vezi raspuns C

10. Cea mai frecventă cauză a hemoragiei subarahnoidiene este: (pg. 102)
   A: Anevrisme arteriale intracraniene saculare
   B: Vasculitele induse de droguri
   C: Disecţiile de artere intracraniene
   D: Boala moya-moya
   E: Malformaţiile arterio-venoase
Vezi raspuns A

11. Care din următoarele afirmaţii referitoare la vasele care asigură aportul sanguin al creierului sunt adevărate: (pg. 76-77)
   A: Fiecare arteră vertebrală se desprinde din porţiunea proximală a fiecărei artere subclavii
   B: Artera carotidă şi artera bazilară formează împreună sistemul vertebro-bazilar
   C: Artera carotidă internă se desprinde din porţiunea proximală a arterei subclavii
   D: Au la origine 2 sisteme arteriale: cele 2 artere carotide interne şi cele 2 artere vertebrale
   E: Au originea în arcul aortic
Vezi raspuns ADE

12. Ramurile terminale ale arterei carotide interne sunt: (pg. 77)
   A: Artera cerebrală posterioară
   B: Artera cerebrală medie
   C: Artera coroidiană anterioară
   D: Artera oftalmică
   E: Artera cerebrală anterioară
Vezi raspuns BCE

13. Vasele care participă la formarea cercului arterial (poligonul lui Willis) sunt: (pg. 77)
   A: Artera cerebeloasă antero-superioară
   B: Arterele paramediene
   C: Arterele cerebrale anterioare
   D: Artera comunicantă anterioară
   E: Arterele cerebrale posterioare
Vezi raspuns CDE

14. Principalele sisteme adaptative hemodinamic prin care se poate asigura circulaţia colaterală la nivelul encefalului sunt: (pg. 78)
   A: Anastomozele între ramurile arterei carotide externe şi cele ale arterei carotide interne şi vertebrale
   B: Microcirculaţia cerebrală
   C: Poligonul lui Willis
   D: Anastomozele lepto-meningee
   E: Sistemul vertebro-bazilar
Vezi raspuns ACD

15. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la poligonul lui Willis este adevarată: (pg. 77-78)
   A: Partea sa anterioară este formată de artera oftalmică
   B: Partea sa posterioară este formată de artera comunicantă posterioară şi artera cerebeloasă postero-inferioară
   C: Este localizat la baza emisferelor cerebrale
   D: La realizarea sa participă arterele carotide interne şi arterele subclavii
   E: Este cel mai important sistem anastomotic
Vezi raspuns CE

16. Funcţiile barierei hemato-encefalice sunt: (pg. 79-80)


   A: Asigura fluiditatea normală a circulaţiei capilare
   B: Realizează pasajul controlat transendotelial al unor componente biochimice utile în sângele capilar
   C: Permite trecerea din sânge spre ţesutul cerebral a substanţelor potenţial toxice
   D: Permite evacuarea spre circulaţia venoasă a substanţelor rezultate din metabolismul celular
   E: Asigurarea în condiţii optime a nutriţiei ţesutului nervos
Vezi raspuns ABDE

17. Care din următoarele afirmaţii referitoare la fiziopatologia ischemiei cerebrale acute focale sunt false: (pg. 83)
   A: Se menţine controlul activităţii ionice locale
   B: Apare o activare necontrolată a stresului oxidativ
   C: Scade concentraţia ionilor de potasiu
   D: Scade Ph-ul local
   E: Are loc creşterea aportului de oxigen celular
Vezi raspuns ACE

18. Dintre afecţiunile cardiace care stau la baza AVC ischemic se numără: (pg. 84)
   A: Endocarditele bacteriene
   B: Disecţia de artere cervico-cerebrale
   C: Trombozele intraventriculare
   D: Fibrilaţia atrială non-reumatismală
   E: Trombangeita obliterantă
Vezi raspuns ACD

19. Următoarele explorări paraclinice se impun a fi efectuate de urgenţă la pacientul cu AVC ischemic acut: (pg. 92-93)
   A: Ecografia transtoracică şi transesofagiană
   B: Examenul ultrsonografic eco-Doppler al vaselor cervico-cerebrale
   C: EKG
   D: Probe pentru laboratorul biologic: HLG-completa, VSH, fibrinogenul seric, glicemia, GOT, GPT, INR, Aptt, lipide serice, ionograma serica, urea serică,
creatininemia
   E: Examenul CT cerebral
Vezi raspuns CDE

20. Care din următoarele afirmaţii referitoare la măsurile terapeutice generale în AVC ischemic nu sunt adevărate: (pg. 94)
   A: Nu se recomandă administrarea profilactică de anticonvulsivante
   B: Se recomandă profilaxia cu antibiotice la bolnavii imunocompetenţi
   C: Glicemia peste 180 mg/dl impune tratament cu antidiabetice orale
   D: Valorile TA trebuie scăzute brusc
   E: Monitorizarea intermitentă a statusului neurologic, alurii ventriculare, TA, temperaturii corporale şi saturaţiei arteriale în O2 pentru cel puţin 72 de
ore la pacienţii cu deficite persistente semnificative
Vezi raspuns BCD
21. Factorii de risc în relaţie cu cauzele asociate cu frecvenţă mai mare a AVC hemoragice sunt: (pg. 98)
   A: Prezenţa microsângerărilor cerebrale
   B: Vârsta tânără
   C: HTA cronică
   D: Medicaţia antitrombotică cronică
   E: Sexul feminin
Vezi raspuns ACD

22. Poligonul lui Willis este format din arterele ()


   A: Cerebrală posterioară
   B: Vertebrală
   C: Carotidă externă
   D: Carotidă internă
   E: Carotidă comună
Vezi raspuns AD

23. Următoarele artere sunt ramurile terminale ale arterei carotide interne, care se distribuie spre irigaţia parenchimului cerebral ()
   A: Comunicante posterioare
   B: Coroidiene anterioare
   C: Sylviene
   D: Cerebrale anterioare
   E: Cerebrale posterioare
Vezi raspuns BCD

24. AVC ischemice sunt produse prin ()


   A: Ruptura unei malformaţii arteriovenoase
   B: Ruptura unui anevrism
   C: Hemodinamic
   D: Trombotic
   E: Embolic
Vezi raspuns CDE

25. Diagnosticul diferenţial al atacului ischemic tranzitoriu include ()


   A: Coma hipoglicemică
   B: Crize epileptice generalizate
   C: Manifestări paroxistice ale sclerozei multiple
   D: Crizele epileptice focale
   E: Atacurile de migrenă
Vezi raspuns CDE

26. AVC ischemice pot fi provocate hematologic de ()


   A: Hemofilie
   B: Trombocitopenie idiopatică
   C: Leucemiile acute
   D: Policitemia vera
   E: Trombofiliile
Vezi raspuns DE

27. Procesul de ateroscleroză ce afectează arterele cervico-cerebrale este favorizat de ()


   A: Activitate fizică intensă
   B: Obezitate
   C: Diabet zaharat
   D: Dislipidemie aterogenă
   E: HTA cronică
Vezi raspuns BCDE

28. Teritoriului arterei carotide interne corespund următoarele sindroame de arteră ()


   A: Comunicantă posterioară
   B: Sylviană totală
   C: Cerebrală anterioară
   D: Coroidiană anterioară
   E: Cerebrală posterioară
Vezi raspuns BCD

29. AVC inschemic poate fi relevat la CT prin următoarele elemente ()


   A: Prezenţa contrastului spontan al arterei cerebrale medii lezate 
   B: Creşterea marcată a densităţii într-o zonă a creierului
   C: Ştergerea unilaterală a aspectului normal al structurilor din regiunea ganglionilor bazali
   D: Ştergerea liniei de demarcaţie între cortex şi substanţa albă subcorticală într-o zonă a creierului
   E: Ştergerea giraţiilor corticale într-o zonă a unui hemisfer cerebral
Vezi raspuns ACDE

30. AVC acut se investighează în urgenţă cu ()


   A: Creatininemia
   B: Ionograma serică
   C: Glicemia
   D: Enzimele musculare CK şi LDH
   E: Hemoleucograma completă
Vezi raspuns ABCE

31. În AVC acut se recomandă scăderea tensiunii arteriale dacă ()


   A: Este prezentă insuficienţa cardiacă
   B: Coexistă disecţia de aortă
   C: Pacientul prezintă edem pulmonar acut
   D: Peste 220/120 mmHg, în mod repetat
   E: Peste 140/90 mmHg
Vezi raspuns ABCD
32. Asocierea aspirinei cu clopidogrelul în context de AVC ischemic se recomandă la pacienţii care ()
   A: Cu fibrilaţie atrială cu potenţial emboligen 
   B: Au avut recent o angioplastie cu stent
   C: Au avut în ultimul an un infarct miocardic non-Q
   D: Au angină instabilă
   E: Cu AVC inschemic, indiferent de context
Vezi raspuns BCD

33. Hemoragia subarahnoidienă se diagnostichează clinic pe baza ()


   A: Nu există alterarare a stării dc conştienţă 
   B: Tulburări psihiatrice brusc instalate
   C: Absenţa semnelor de iritaţie meningeală
   D: Prezenţa semnelor de iritaţie meningeală
   E: Cefalee atroce instalată brutal 
Vezi raspuns BDE

34. Sindroamele lacunare includ (pg. 88-89)


   A: Sindroamele arterelor paramediane
   B: Hemipareza ataxică
   C: Hemipareza senzorio-motorie
   D: Sindrom de arteră coroidiană anterioară
   E: Sindromul lateral bulbar
Vezi raspuns BC

35. Dintre afecţiunile cardiace care stau la baza AVC ischemic se numără (pg. 84)
   A: Trombangeita obliterantă
   B: Fibrilaţia atrială non-reumatismală
   C: Trombozele intraventriculare
   D: Disecţia de artere cervico-cerebrale
   E: Endocarditele bacteriene
Vezi raspuns BCE