Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea de Științe Economice


Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-516345
www.ub.ro; e-mail: stiinteec@ub.ro

BURSE
PERFORMANȚĂ, MERIT ȘI SOCIALE
PENTRU SEMESTRUL II 2019-2020

Cererile tip pentru acordarea burselor de


performanță/merit/socială și a declarației de venituri (doar
pentru bursa socială), se ridică de la Secretariatul Facultății de
Științe Economice, se completează și se depun personal în
perioada 17.02.2020 – 13.03.2020.
Cererile vor fi însoțite de un extras de cont bancar din luna
februarie 2020, pe numele studentului.

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR:


17.02.2020–13.03.2020

Afișat astăzi, 14.02.2020