Sunteți pe pagina 1din 2

RESTAURARI PROTETICE FIXE IN ZONA FRONTALA

1.Restaurari protetice fixe in zona frontala maxilara

Zona frontalâ maxilarâ este o zonă previlegiată a figurii în general şi a feţei în


special. Dispunerea dinţilor frontali, forma contururilor, particularităţile axelor de
implantare şi nuanţele cromatice contribuie la alcâtuirea unui ansamblu estetic
individual.

In aceastâ zonă elaborarea restaurărilor fixe este dominată de refacerea


fîzionomiei, a fonaţiei, de stabilitatea ocluziei şi de conducerea mandibulară.

-Edentaţie de incisiv central superior

Soluţia tradiţională este o restaurare fixă cu două elemente de agregare pe


incisivul central de pe hemiarcada opusâ şi pe incisivul lateral de pe partea
edentaţiei cu un intermediary.

-Edentaţie de incisiv lateral superior

Unul din principiile de bază ale esteticii zonei frontale este ori pâstrarea
integritâţii ambilor incisivi centrali, ori cuprinderea ambilor într-o restaurare
protetică

-Edentaţîe de incisivi centrali superiori

Doar incisivii laterali nu reprezintâ întotdeauna o garanţie suficientâ pentm


Sprijinul unei restaurări fixe când lipsesc ambii centrali. De aceea ideal este să fie
cuprinşi şi caninii

-Edentaţie de incisiv central şi lateral superior

Soluţiile terapeutice pot fi completate cu o punte adezivâ sau cu inserarea


adouă implante în situaţia unor condiţii favorabile pentru acest tip de restaurâri.

-Edentaţie de incisivi centrali şi un încisiv lateral superiori

Rezolvarea de elecţie este o restaurare fixă cu trei elemente de agregare şi


un corp de punte cu trei intermediari .
-Edentaţia unui incisiv centrâl şi a ambilor incisivi laterali superiori

Soluţia unanim acceptatâ este restaurarea tradiţională cu trei elemente de


agregare şi două corpuri de punte cu unul, respectiv doi intermediary.

-Edentaţia de canin superior

In caz de edentaţie singulară de canin se poate alege ca soluţie de tratament


restaurarea fixă cu două elemente de agregare şi un corp de punte cu un
intermediary.

-Edentaţie de incisivi centrali şi laterali superiori

Soluţia cea mai comună este restaurarea fixă cu doua elemente de agregare şi
un corp de punte cu patru intermediari .

2.Restaurari protetice fixe in zona frontala mandibulara

2.Restaurari protetice fixe in zona frontala mandibulara

In zona frontală mandibulară dinţii sunt doar parţial vizibili, ei participând alături
de frontalii superiori la formarea consoanelor.

Aşadar în zona frontală mandibulară primează cerinţele fonetice estetice de


stabilizare a ocluziei şi de conducere anterioarâ a mandibulei (ghidaj anterior).

- Edentaţia de unul sau doi incisivi centrali madibulari

Edentaţia de incisiv central inferior se rezolvâ de obicei printr-o restaurare cu


douâ elemente de agregare gen coroane de înveliş mixte şi un corp de punte cu
un intermediar.

-Edentaţie de patru incisivi mandibulari

Soluţia tradiţională este o restaurare fixă cu două elemente de agregare pe cei


doi canini şi un corp de punte cu patru intennediari, de obicei din metalo-
ceramicâ.