Sunteți pe pagina 1din 22

TAXELE PENTRU POLUAREA

MEDIULUI

GRAUR ANATOL
BAZA NORMATIVĂ
a) Legea privind plata pentru poluarea mediului 1540- XIII din
25.02.1998
b) Ordinul despre aprobarea formularului Dării de seamă
privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare
a acesteia nr. 05 din 11.01.2017 (forma POLMED17)
c) Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 21 din 2 februarie 2017,
despre aprobarea formularului Dării de seamă privind plata
pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea
deșeurilor (forma EMPOLDEP17)
d) Ordinul Nr. 45/28 MF din 06.03.2017 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind restituirea plăţilor pentru
poluarea mediului achitate în plus sau eronat
PLĂȚILE PENTRU POLUAREA MEDIULUI
Plățile pentru poluarea mediului:
a) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale
surselor staţionare
b) Plata pentru deversările de poluanţi
c) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie
d) Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului
TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN PROCESUL
UTILIZĂRII CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI

OBIECT IMPOZABIL
 mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII
din 25.02.1998;
 produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice
(specificate la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923
30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la
poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de
aluminiu şi/sau polietilenă
TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN PROCESUL
UTILIZĂRII CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI
SUBIECȚI IMPOZABILI
 producători de mărfuri, stabilite în anexa nr.8 din Lege;
 producătorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923
21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din
25.07.2014), sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii
combinate a mărfurilor,) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
 importatori de mărfuri specificate în anexa nr.8 din Lege;
 importatori de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21,
3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor) sau în ambalaj din carton
neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor) cu sau fără
folie de aluminiu și/sau polietilenă;
 subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații
fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri specificate în anexa nr.8 din Lege;
 subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații
fiscale cu sistemul ei bugetar produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile
tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor sau în ambalaj
din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor) cu
sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.
OBLIGAŢIA PRIVIND TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN
PROCESUL UTILIZĂRII, CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI

Obligaţia privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului survine:
a) pentru subiecţii importatori – la momentul importului mărfurilor indicate în
anexa nr. 8 sau al produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la
poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat
(specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau
polietilenă;
b) pentru subiecţii care procură de la agenții economici de pe teritoriul
Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri
indicate în anexa nr. 8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice
(specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton
neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu
şi/sau polietilenă – la momentul trecerii posturilor vamale interne;
c) pentru producători – la momentul livrării mărfurilor indicate în anexa nr. 8
sau produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile
tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără
folie de aluminiu şi/sau polietilenă.
TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN PROCESUL
UTILIZĂRII CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI
COTA TAXEI
Pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice sau în
ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau
polietilenă:
a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a
cărui capacitate este:
– sub 1 litru – 0,80 lei;
– de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
– peste 3 litri – 1,50 lei;
b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu
sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:
– sub 1 litru – 1,00 lei;
– de 1 litru – 1,50 lei;
– de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
– peste 2 litri – 3,00 lei.
TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN PROCESUL
UTILIZĂRII CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI

COTA TAXEI
Pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
a) 2% din valoarea vamală a mărfurilor
importate şi a celor procurate de la agenții
economici de pe teritoriul Republicii
Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul
ei bugetar;
b) 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a
mărfurilor livrate de către producătorii
autohtoni
LOCAȚIUNE
În cadrul contractului de locațiune, subiect al plății
pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare, plății
pentru deversările de poluanți și plății pentru depozitarea
deșeurilor de producție, este acea persoană, a cărei
activitate este generatoare de emisii (deversări) de
poluanţi în mediu şi legată de depozitarea deşeurilor de
producţie
PLATA PENTRU DEVERSĂRILE DE POLUANȚI
OBIECT IMPOZABIL

a) deversările de poluanți în limitele normativelor


stabilite;
b) deversările de poluanți cu depășirea normativelor
stabilite. Normativele și modul de calcul al plății sunt
stabilite în anexa nr.5 și nr.6 la Legea menționată.
PLATA PENTRU DEVERSĂRILE DE POLUANȚI
SUBIECȚI IMPOZABILI
subiecții ce admit:
a) deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite;
b) deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.
PLATA PENTRU DEVERSĂRILE DE
POLUANȚI

 Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-


receptoare, cîmpuri de filtraţie, colectoarele
canalelor de scurgere pentru must de dejecţii
animaliere se percepe pentru întreg volumul
evacuărilor de apă.
 Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole
şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul
întreprinderilor se percepe pentru depăşirea, în
raport cu normativele stabilite, a masei de poluanţi
în apele reziduale.
PLATA PENTRU EMISIILE DE POLUANȚI ALE
SURSELOR STAȚIONARE

OBIECT IMPOZABIL

a) emisiile de poluanți în limitele


normativelor stabilite;
b) emisiile de poluanți cu depășirea
normativelor stabilite.
PLATA PENTRU EMISIILE DE POLUANȚI ALE
SURSELOR STAȚIONARE

SUBIECȚI IMPOZABILI
subiecții ce admit:
a) emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite
PLATA PENTRU DEPOZITAREA DEȘEURILOR DE
PRODUCȚIE

OBIECT IMPOZABIL

a) depozitarea deșeurilor pe teritoriul întreprinderii;


b) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în
limitele normativelor stabilite;
c) depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate în
cantități ce depășesc normativele stabilite.

Normativele și modul de calcul al plății sunt stabilite în


anexa nr.7 la Legea menționată
Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de poluanţi din
sursele staţionare
- anexa nr.2 din Legea privind plata pentru poluarea mediului
nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru deversările de poluanţi


- anexele nr.5 şi nr.6 din Legea privind plata pentru poluarea mediului
nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru depozitarea deşeurilor


de producţie
anexa nr.7 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-
XIII din 25 februarie 1998.
ACHITAREA TAXEI
Lunar, către data de 25 a lunii imediat următoare lunii
de gestiune:
 cod ECO 114534 – Taxa pentru mărfurile care în
procesul utilizării cauzează poluarea mediului;

 cod ECO 114535 – Plaţi pentru poluarea mediului în


limitele normativelor stabilite;

 cod ECO 114536 – Alte plăţi pentru poluarea mediului.


SCUTIREA DE TAXĂ
a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate
Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele
financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor
respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform
listei aprobate de Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii
Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care
Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi
în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul
stabilit de Guvern;
d) mărfurile pentru export;
e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri
indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a
taxei stabilite;
f) produsele autohtone neindicate în anexa nr. 8 ambalate în ambalaj din materiale plastice
(specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton
neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau
polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la
importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru
producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.
TAXA PENTRU MĂRFURILE CARE, ÎN PROCESUL UTILIZĂRII,
CAUZEAZĂ POLUAREA MEDIULUI

DAREA DE SEAMĂ
Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în
procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma
POLMED17), aprobată prin ordinul Ministerului
Finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017
PLATA PENTRU EMISIILE DE POLUANŢI,
DEVERSĂRI ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR

DAREA DE SEAMĂ
Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi,
deversări şi depozitarea deşeurilor (forma
EMPOLDEP17), aprobată prin ordinul Ministerului
Finanțelor nr.21 din 2 februarie 2017.
DAREA DE SEAMĂ
Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile
care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului:
 se semnează de către conducătorul şi contabilul-
șef a subiectului impozabil
 se prezintă Servicului Fiscal de Stat lunar pînă
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se prezintă darea de seamă
 metode automatizate de raportare electronica,
în condițiile stabilite la art.187 alin.(21) din
Codul fiscal.
DAREA DE SEAMĂ
Dacă doar operațiunil scutite de taxă conform art.11
alin.(4) din Lege, Darea de seamă privind taxa pentru
mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului nu se prezintă.