Sunteți pe pagina 1din 2

UMF “Carol Davila” Bucureşti

Facultatea de Medicină Dentară


Departamentul 1
Disciplina Biochimie

TEMATICA
Pentru concursul de ȘEF LUCRĂRI

1. Apa şi echilibrul acido-bazic


2. Aminoacizi: structură, proprietăţi. Peptide: clasificare, denumire, proprietăţi, glutationul
(structură, rol). Proteine: structură, proprietăţi, imunoglobuline, colagen, elastină, mioglobină,
hemoglobină, citocromul c, proteine din dinţi
3. Enzime: structură, nomenclatură, clasificare, specificitate, cinetică, inhibiţia şi reglarea
activităţii enzimelor, izoenzime
4. Vitamine lipo- și hidrosolubile: structură, forme biologic active, rol
5. Acizi nucleici: structura chimică, ADN (structură, biosinteză), ARN (structură, biosinteză),
codul genetic, biosinteza proteinelor, mutaţii
6. Chimia glucidelor: caracteristici generale ale glucidelor, formele ciclice ale glucidelor,
izomeria monozaharidelor, aminozaharuri, dezoxizaharuri, proprietăţi fizico-chimice ale
monozaharidelor, oligo- şi polizaharide. Glicoproteine şi proteoglicani: structuri şi roluri.
Glicoproteine salivare- semnificaţie clinică
7. Chimia lipidelor: clasificarea lipidelor, acizi graşi, gliceride, fosfogliceride, lipide
nesaponifiabile, eicosanoizi
8. Compoziţia chimică a dinţilor. Relaţia fluorului cu structurile dentare. Procese chimice in
cariogeneză. Factori care influenţează integritatea structurilor orale
9. Metabolism energetic: energia liberă, modalităţi de sinteză şi utilizare a ATP, lanţul
respirator şi fosforilarea oxidativă
10. Metabolism glucidic: digestia şi absorbţia glucidelor, glicoliza, gluconeogeneza,
decarboxilarea oxidativă a piruvatului, ciclul Krebs, calea pentozofosfaţilor, calea acidului
glucuronic, metabolismul glicogenului, galactozei şi fructozei
11. Metabolism lipidic: digestia şi absorbţia lipidelor, metabolismul colesterolului, acizilor
graşi, glicerolului, trigliceridelor, cetogeneza, lipide plasmatice
12. Metabolism proteic: digestia proteinelor şi absorbţia aminoacizilor, metabolismul
aminoacizilor, hemului, nucleotidelor purinice şi pirimidinice
13. Hormoni: clasificare, mecanism de acţiune, hormoni hipotalamici, hipofizari, tiroidieni,
medulosuprarenalieni, steroizi, pancreatici, hormoni cu rol în metabolismul fosfocalcic, relaţia
cu structurile orale
14. Interrații metabolice
15. Biochimia osului
16. Biochimia gustului
17. Funcţiile biochimice ale ţesuturilor şi semnificaţia lor clinică
18. Metabolismul şi toxicitatea oxigenului
19. Stresul oxidativ şi patologia orală
20. Biochimia salivei: compoziţie, proprietăţi, funcţii, semnificaţie clinică
21. Biochimia plăcii dentare
22. Biochimia parodonţiului
23. Biochimia articulaţiei temporomandibulare
2

24. Metale: structură, proprietăţi fizice, electrochimice şi chimice generale. Coroziunea


metalelor. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară (metale şi aliaje).
25. Porţelanuri şi cimenturi dentare
26. Compuşi macromoleculari de sinteză: structură, proprietăţi generale. Metode de obţinere.
Principalele categorii de compuşi macromoleculari de sinteză folosiţi în medicina dentară
( polimeri vinilici, acrilici, epoxidici, poliamide).
27. Noţiuni de chimie analitică calitativă şi cantitativă: metode de separare, identificare şi
dozare pentru principalele grupe de constituenţi ai organismelor vii. Analiza componenţilor
sanguini, urinari, salivari.
28. Noţiuni şi tehnici utilizate în laboratorul de biochimie: pH şi soluţii tampon,
cromatografie pe hârtie, pe coloană, în strat subţire, HPLC, electroforeza, spectrofotometrie
în domeniul vizibil şi UV, ELISA, RIA, PCR.
29. Studii metabolice:
A. Enzimologie: cinetica enzimatică, principiile determinării activităţilor
serice ale GOT, GPT, amilazei, LDH, fosfatazelor. Valori normale şi
semnificaţie clinică.
B. Metode curente pentru determinarea în ser a concentraţiilor: glucozei,
colesterolului, lipoproteinelor, produşilor de peroxidare a lipidelor,
proteinelor totale (şi electroforeza), acidului uric, ureei, bilirubinei şi
creatininei. Valori normale şi semnificaţie clinică.
C. Compuşi patologici biochimici urinari: recunoaştere, interpretare.
30. Analiza salivei

Bibliografie
1. Greabu, M., Biochimia cavității orale, Editura Standardizarea, Bucureşti , 2014, 2015
2. Greabu, M., Totan, A., Biochimie pentru medicina dentară, Editura Standardizarea, Bucureşti ,
2014, 2015
3. Greabu, M., Totan, A., Chimie pentru medicina dentară, Editura Standardizarea, Bucureşti ,
2014, 2015
4. Greabu, M., Calenic, B., Studies on gingivitis and periodontal disease/ Chapter: Salivary
Biomarkers of Oxidative Stress Associated with Periodontal Diseases, Springer Publishing
House, New York, pag. 329-343, Chapter 20, 2014
5. Greabu, M., Totan, A., Lucrări practice de chimie și biochimie , Editura Standardizarea,
Bucureşti , 2014, 2015
6. Bishop, M.L., Fody, E.P., Shoeff, L.E., Clinical Chemistry. Techniques, Principles,
Corellations, 7th ed., Lippincott Company, USA, 2013
7. Devlin, T.M., Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations , John Wiley & Sons, 7
edition, 2010
8. Levine, M., Topics in Dental Biochemistry, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011
9. Murray, R.K., Bender, D.A., Botham, K.L., Kennelly, P.J., Rodwell, V.W., Weil, P.A,
Harper's Ilustrated Biochemistry, 29th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 2012
10. Wong, D.T., Salivary Diagnostics, Wiley-Blackwell, 2008

02.06. 2016 Prof.Dr. Maria Greabu