Sunteți pe pagina 1din 12

MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE.

Capitolul 3
Cap. 3. INSTALAŢIA DE PROPULSIE CU TRANSMISIE
INDIRECTĂ CU
REDUCTOR CU ROŢI DINŢATE

3.1 Generalităţi.

Reductoarele de turaţie permit reducerea turaţiei arborelui portelice


la o asemenea mărime la care randamentul propulsorului să fie pe cât posibil
maxim.
În cadrul instalaţiilor de propulsie cu transmisie indirectă cu reductor
se pot utiliza maşini de propulsie reversibile, cuplate cu propulsoare de tip
elice cu pas fix sau maşini de propulsie ireversibile, cuplate cu propulsoare
de tip elice cu pas reglabil.
Ca maşini de propulsie, se utilizează motoare Diesel semirapide şi
rapide, maşini alternative cu abur, turbine cu abur şi turbine cu gaze.
Datorită creşterii turaţiei acestor maşini, dimensiunile constructive şi
greutatea lor scad, pentru aceeaşi putere instalată. În ultimul timp, în scopul
creşterii randamentului instalaţiei de propulsie, reductoarele de turaţie au
fost introduse chiar în schemele cu motoare Diesel lente.
La aceste instalaţii de propulsie, lagărul de împingere va fi plasat
întotdeauna între reductorul de turaţie şi propulsor, deoarece reductorul şi
cuplajul nu pot prelua forţa de împingere dezvoltată de elice.
Motoarele Diesel semirapide şi rapide, folosite la propulsia navelor,
fiind de dimensiuni mici, pot fi grupate în diverse combinaţii astfel încât să
se asigure puterea de propulsie necesară, asigurându-se o funcţionare
economică a instalaţiei la sarcini parţiale de încărcare(cum ar fi, spre
exemplu, cazul navelor de pescuit oceanic).
La reductoarele de turaţie se prevăd, de regulă, prize de putere, la
care se cuplează generatoare de arbore, care pe parcursul navigaţiei, produc
energie electrică necesară alimentării consumatorilor de la bordul navei,
pompe de ungere, etc.
În cadrul instalaţiei, motoarele de propulsie se cuplează la reductor
prin intermediul unor cuplaje elastice, ceea ce permite realizarea de sarcini
parţiale a instalaţiei de propulsie şi oprirea unui motor ori de câte ori este
necesar, fără a se opri din funcţiune toată instalaţia.
Instalaţiile de propulsie cu transmisie indirectă cu reductor cu roţi
dinţate se aplică pe scară largă la nave maritime şi fluviale.

3.2 Scheme de instalaţii de propulsie cu transmisie indirectă cu


reductor

În figura 3.1, este prezentată schema unei instalaţii de propulsie cu


reductor cu un motor de propulsie, la care între axa arborelui cotit al
motorului şi axa liniei de arbori există o dezaxare pe verticală. Această
dezaxare este egală cu zero, în cazul instalaţiei din figura 3.2.

52
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3
În figurile 3.3, 3.4 şi 3.5 sunt prezentate schemele instalaţiilor de
propulsie cu două, patru şi opt motoare de propulsie.
În figura 3.6, este prezentată schema instalaţiei de propulsie cu un
motor şi două linii de arbori.
Elementele componente ale schemelor prezentate în figurile 3.1 şi
3.2 sunt urmatoarele : 1 –motor de propulsie reversibil ; 2 –reductor de
turaţie cu roţi dinţate; 3 – cuplaj elastic; 4 –reductor de turaţie cu roţi
dinţate ; 5 –cuplaj fix cu flanse ; 6 –arbore intermediar ; 7 –lagăr intermediar
de sprijin; 8 –cuplaj fix cu flanşe ; 9 –arbore portelice ; 10 –lagărul prova al
tubului etambou ; 11 - lagărul pupa al tubului etambou ; 12 –propulsor de tip
elice cu pas fix.
Elementele componente ale schemelor prezentate în figurile 3.3 şi
3.4 sunt următoarele : 1 –motor de propulsie ireversibil ; 2 –reductor de
turaţie cu roţi dinţate; 3 – cuplaj elastic; 4 –reductor de turaţie cu roţi
dinţate ; 5 –cuplaj fix cu flanşe ; 6 –arbore intermediar ; 7 –lagăr intermediar
de sprijin; 8 –cuplaj fix cu flanşe ; 9 –arbore portelice ; 10 –lagărul prova al
tubului etambou ; 11 - lagărul pupa al tubului etambou ; 12 –propulsor de tip
elice cu pas reglabil; 13 – servomecanism hidraulic de modificare a pasului
elicei.
Elementele componente ale schemei prezentate în figura 3.5 sunt
urmatoarele : 1 –motor de propulsie ireversibil ; 2 – reductor ; 3 – cuplaj
elastic; 4 –arbore; 5 –lagăr de împingere; 6 –cuplaj fix cu flanşe; 7 –reductor
de turaţie principal; 8 –cuplaj fix cu flanşe ; 9 –arbore intermediar; 10 –lagăr
intermediar de sprijin ; 11 –cuplaj fix cu flanşe ; 12 –arbore portelice ; 13 -
lagărul prova al tubului etambou ; 14 - lagărul pupa al tubului etambou 15 –
propulsor de tip elice cu pas reglabil ; 16 – servomecanism hidraulic de
modificare a pasului elicei.
Elementele componente ale schemei prezentate în figura 3.6 sunt
următoarele : 1 –motor de propulsie reversibil ; 2 –cuplaj; 3 lagăr de
împingere; 4 –reductor de turaţie cu roţi dinţate ; 5 –cuplaj fix cu flanşe ; 6 –
arbore intermediar ; 7 –lagăr intermediar de sprijin; 8 –cuplaj fix cu flanşe ;
9 –arbore portelice ; 10 –lagărul prova al tubului etambou ; 11 - lagărul pupa
al tubului etambou ; 12 –propulsor de tip elice cu pas fix.

53
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.1. Schema instalaţiei de propulsie cu transmisie


indirectă cu un motor de propulsie având axa arborelui motor
dezaxată pe verticală faţă de axa liniei de arbori.
54
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.2. Schema instalaţiei de propulsie cu transmisie indirectă


cu un motor de propulsie, având axa arborelui motor axată
cu linia de arbori.
55
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.3. Schema instalaţiei de propulsie cu transmisie


indirectă cu două motoare de propulsie.
56
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.4. Schema instalaţiei de propulsie cu transmisie indirectă cu patru motoare de propulsie.

57
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.5. Schema instalaţiei de propulsie cu transmisie


indirectă cu opt motoare de propulsie.

58
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.6. Schema instalaţiei de propulsie cu reductor cu


un motor de propulsie şi două linii de arbori.
59
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3

Fig. 3.7. Schema de calcul a puterii motoarelor principale la o


instalaţie de propulsie cu transmisie indirectă prin reductor cu roţi dinţate.
60
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3
3.3 Calculul puterii motorului principal

Se consideră schema de calcul din figura 3.7. Elementele


componente sunt următoarele: 1, 2 şi 3 - motoare de propulsie; 4 – reductor
de turaţie cu roţi dinţate; 5- generator de curent electric; 6- servomecanism
hidraulic de reglare a pasului elicei; 7 – linie de arbori; 8 – elice cu pas
reglabil.
Puterea de remorcare a navei va fi dată de relaţia:

Prem  R T  v , [kW] (3.1)

în care
R T , [kN] este rezistenţa totală la înaintare a navei;
m
v,   - viteza de deplasare a navei.
s
Expresia randamentului de propulsie este:

Prem
 pr  (3.2)
Pel

unde
n
Pel  M el    M el  , [kW] (3.3)
30

este puterea necesară pentru acţionarea elicei;


M el , kN  m - momentul efectiv de rotire a elicei;
 rot 
n,   - turaţia elicei.
 min 
Relatia (3.2) devine:

RT v
 pr  (3.4)
n
M el 
30

Înmulţind şi împărţind relaţia (3.4) cu

1 t
1 w
unde
T
t este coeficientul de sucţiune;
T
T - variaţia împingerii dezvoltată de elice;
T - împingerea totală a elicei;
61
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3
v v  v a
w  - coeficientul de siaj;
v v
v a - viteza apei în discul elicei,
se obţine:

RT
 v1  w 
RT  v 1 t 1 w 1 t 1 t T  va 1  t
 pr     p c
 n 1 w 1 t   n 1 w   n 1 w
M el  M el  M el 
30 30 30
(3.5)

unde
RT
 T , [kW] (3.6)
1 t
m
v1  w   v a ,   (3.7)
s
T  va
  p este randamentul elicei în apă liberă; (3.8)
M el  
1 t
 c (3.9)
1 w

este coeficientul de influenţă a corpului navei asupra elicei.


Puterea necesară pentru acţionarea elicei va fi, conform relaţiei
(3.2):

Prem R T  v
Pel   (3.10)
 pr  p c

Puterea totală a motoarelor de propulsie va fi:

P  1
PmT  Pm1  Pm2  Pm3   el  PGE  (3.11)

 la  
 red cuplaj
unde
Pm1 , Pm2 , Pm3 reprezintă puterea celor trei motoare de propulsie cuplate
la reductorul de turaţie;
PGE - puterea generatorului de arbore;
red - randamentul reductorului;
cuplaj - randamentul cuplajului de legătura dintre motoare, generator
de arbore şi reductor.

62
MIHAI SIMIONOV – INSTALAŢII DE PROPULSIE NAVALE. Capitolul 3
Presupunând că la reductorul de turaţie sunt cuplate un număr de
k MPn motoare de propulsie cu aceeaşi putere Pm n , atunci vom avea:

P  1
k MPn  Pmn  Pm1  Pm2  Pm3  ...  Pmn   el  PGE  (3.12)
 la  red cuplaj

de unde rezultă puterea la flanşa de cuplare a unui motor de propulsie:

1  Pel  1
Pm n    PGE  (3.13)
k MPn  la  red cuplaj

Puterea motorului se va alege din cataloage cu valoarea de cel puţin:

PMP  (1.10...1.15)Pm n (3.14)

63