Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Verticală: controlul documentelor efectuat înainte de producerea operaţiunii economico-financiare.


Orizontală:
1- urmăreşte dacă operaţiunea s-a produs la momentul potrivit pentru agentul economic;
2- documente întocmite în cadrul firmei şi care circulă în interiorul acesteia;
3- documente care se întocmesc pe baza documentelor primare;
4- operaţia de păstrare a documentelor din anii anteriori;
5- aranjarea documentelor într-o anumită ordine strict determinată;
6- aranjarea documentelor în ordinea întocmirii lor după date calendaristice;
7- documente întocmite în momentul efectuării operaţiilor economice prin care se atestă efectuarea acestor
operaţii;
8- se apreciază prin raportarea operaţiunii economcico-financiare la actele normative care o
reglementează;
9- operaţiune prin care se urmăreşte corectitudinea întocmirii documentelor de evidenţă contabilă.
Fişă de lucru

O P O R T U N I T A T E A
I N T E R N E
S E C U N D A R E
A R H I V A R E
C L A S A R E
C R O N O L O G I C
J U S T I F I C A T I V E
L E G A L I T A T E A
V E R I F I C A R E

Verticală: controlul documentelor efectuat înainte de producerea operaţiunii economico-financiare.


Orizontală:
1- urmăreşte dacă operaţiunea s-a produs la momentul potrivit pentru agentul economic;
2- documente întocmite în cadrul firmei şi care circulă în interiorul acesteia;
3- documente care se întocmesc pe baza documentelor primare;
4- operaţia de păstrare a documentelor din anii anteriori;
5- aranjarea documentelor într-o anumită ordine strict determinată;
6- aranjarea documentelor în ordinea întocmirii lor după date calendaristice;
7- documente întocmite în momentul efectuării operaţiilor economice prin care se atestă efectuarea acestor
operaţii;
8- se apreciază prin raportarea operaţiunii economcico-financiare la actele normative care o
reglementează;
9- operaţiune prin care se urmăreşte corectitudinea întocmirii documentelor de evidenţă contabilă.