Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Verticală: principala sursă de date a sistemului informaţional economic.


Orizontală:
1- au nevoie de informaţii privind capacitatea întreprinderii de a le achita dividendele;
2- funcţie a contabilităţii care presupune faptul că informaţiile din contabilitate sunt furnizate în vederea
stabilirii direcţiilor viitoare de acţiune a unităţii patrimoniale;
3- unitate patrimonială;
4- informaţii contabile obţinute pe parcursul desfăşurării operaţiunilor economico-financiare;
5- datele economice care combină cifre şi litere;
6- calitatea informaţiei de a prezenta concret şi în totalitate realitatea, fără să o denatureze;
7- etalon care se foloseşte pentru măsurarea şi exprimarea bănească a elementelor economice;
8- contabilitate organizată la nivelul instituţiilor de stat;
9- categorie de evidenţă care înregsitrează şi prelucrează informaţiile privind evenimentele socio-
economice de masă, de mare întindere;
10- obligaţii ale agentului economic;
11- au nevoie de informaţii privind capacitatea întreprinderii de a achita salariile;
12- entităţi particulare;
13- bunuri materiale şi valorice.
Fişă de lucru

A C Ţ I O N A R I I
P R E V I Z I O N A L Ă
E N T I T A T E
A C T I V E
A L F A N U M E R I C E
C R E D I B I L I T A T E A
V A L O R I C
P U B L I C Ă
S T A T I S T I C Ă
D A T O R I I
A N G A J A Ţ I I
P R I V A T E
A C T I V E

Verticală: principala sursă de date a sistemului informaţional economic.


Orizontală:
1- au nevoie de informaţii privind capacitatea întreprinderii de a le achita dividendele;
2- funcţie a contabilităţii care presupune faptul că informaţiile din contabilitate sunt furnizate în vederea
stabilirii direcţiilor viitoare de acţiune a unităţii patrimoniale;
3- unitate patrimonială;
4- informaţii contabile obţinute pe parcursul desfăşurării operaţiunilor economico-financiare;
5- datele economice care combină cifre şi litere;
6- calitatea informaţiei de a prezenta concret şi în totalitate realitatea, fără să o denatureze;
7- etalon care se foloseşte pentru măsurarea şi exprimarea bănească a elementelor economice;
8- contabilitate organizată la nivelul instituţiilor de stat;
9- categorie de evidenţă care înregsitrează şi prelucrează informaţiile privind evenimentele socio-
economice de masă, de mare întindere;
10- obligaţii ale agentului economic;
11- au nevoie de informaţii privind capacitatea întreprinderii de a achita salariile;
12- entităţi particulare;
13- bunuri materiale şi valorice.