Sunteți pe pagina 1din 2

Numele , prenumele, data……………………….

Fişa de lucru
I. Completați spațiile libere cu noțiunile corecte:
1. Etica reprezintă ansamblul regulilor de .................împărtăşite de către o comunitate anume, reguli care
sunt fundamentate pe.................. între bine şi rău, un ansamblu de principii.......................... și de metode
pentru aplicarea acestora
2. Rolul eticii este să ajute oamenii şi ……………. să decidă ce este mai ………. să facă, pe ce ………… să aleagă
şi care le sunt motivaţiile……….în acţiunile lor.
3. Profesionalismul este caracterizat prin :
-
-
-
-
-
-
4. Dimensiunea etică a unei afaceri poate viza actele normative referitoare la:
-
-
-
-
-
-
5. Recurgând la seviciile unei profesii oamenii se așteaptă la anumite valori profesionale:
Profesia Valoarea
Jurist
Sănătatea
Educator
Autonomia
Asistent social
Corectitudinea

II. Adevărat sau fals:


1. Profesionalismul este socotit o ideologie irelevantă pentru cei care lucrează în acelaşi domeniu.
2. Profesioniştilor li se cere să-şi facă datoria.
3. Codul etic este un document oficial al companiei prin care aceasta îşi declară valorile şi principiile în
problemele sociale.
4. Din perspectiva microeconomică, etica este adesea asociată cu neâncrederea.

III. Alegeți varianta corectă:


1. Codul de etică poate fi definit prin mai multe moduri:
a. un ansamblu de percepte c. o document /declaraţie formal/a
b. un ghid de afaceri d. a+b+c

2. Etica în afaceri vizează:


a. atitudinea
b. conduita corectă
c. a+b

3. Încrederea şi bunele relaţii ale firmei se referă la:


a. relaţiile cu furnizorii
b. relaţiile cu consumatorii
c. relaţiile cu angajaţii
e. a+b+c
IV. Realizați asocierea dintre coloanele A -B
A B

Niveluri de aplicare ale eticii Concepte/principii ale nivelurilor


afacerilor
1. micro a. dreptate şi legitimitate.
2. macro b. la responsabilitatea corporaţiilor.

3. corporaţiilor c. corectitudinii schimbului

1…….., 2………, 3………

V. Realizați un eseu cu titlul : Principiile fundamentale de etică a afacerii.