Sunteți pe pagina 1din 5

Nume elev: ________________________________ 07.11.

2019
Clasa a III-a B
PROBĂ DE EVALUARE LA EDUCAŢIE CIVICĂ
Lucruri, animale, plante, persoane

1. Alege varianta corectă de răspuns:


 Lucrurile sunt:
a) corpuri cu viață b) corpuri fără viață c) ființe
 Cele care au nevoie de hrană, apă, aer, condiții care să le asigure creșterea sunt:
a) obiectele b) numai persoanele c) ființele
 Pentru că oamenii gândesc, vorbesc, au sentimente, muncesc, înseamnă că ei sunt:
a) persoane b) ființe c) obiecte
 Lucrurile folosite numai de noi se numesc lucruri:
a) artificiale b) personale c) universale
 Persoanele au:
a) aceleași nevoi b) aceleași drepturi și îndatoriri c) aceleași obiecte

2. Stabilește dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

 Persoanele au dreptul să își exprime în mod liber părerea. _____


 Toate ființele sunt persoane . _____
 Tu şi colegul de bancă sunteţi identici. _____
 Periuţa de dinţi este un lucru personal. ______
 Unele lucruri trebuie mânuite cu atenție, pentru a nu ne accidenta. ______

3. Așază termenii enumerați la locul potrivit:


copac, maşină, gâscă, varză, bunicii, urs de pluş, crizantemă, grădinar, urs polar, veioză, peştii,
Irina
Lucruri Plante Animale Persoane

4. Scrie câte trei obiecte necesare fiecărei profesii menţionate mai jos :

 grădinar : …………………………………………………………………………………………
 profesor :…………………………………………………………………………………………..
 bucătar:……………………………………………………………………………………………….

5. Completează ciorchinele selectând doar acţiunile specifice unei persoane:


gândeşte, respiră, creşte, vorbeşte, merge, mănâncă, învaţă, munceşte, moare, trăieşte, se
naşte, are sentimente, are voinţă.

PERSOANA

6. Enumeră două reguli de păstrare a :

cărţilor tale: _________________________________________________________


_________________________________________________________
hainelor tale: ________________________________________________________
________________________________________________________

7. De ce are nevoie omul de plante şi animale? Scrie cel puțin trei argumente!
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________

Dacă ai terminat testul, nu uita să te verifici cu atenție și răbdare!


Poți desena jucăria ta preferată.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Educație civică – Clasa a III-a – 07.11.2019
COMPETENŢELE EVALUATE
CS 1.1 Explorarea calităţii de persoană pe care o are orice om
CS 2.1 Recunoaşterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele
CS 2.2 Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
înțeleger
cunoaștere aplicare analiză sinteză evaluare
e
Competenţe
specifice
CS 1.1 Item 1,2 Item 2 Item 2,6 Item
2,6
CS 2.1 Item 3 Item 3 Item 4,6 Item
4,6
CS 2.2 Item 5 Item 5,7 Item 7 Item 7

Descriptori de performanţă

Itemul CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 Alege varianta corectă de Alege varianta corectă de Alege varianta corectă de


răspuns pentru 5 enunțuri răspuns pentru 3-4 enunțuri răspuns pentru 1-2
formulate: formulate: enunțuri formulate:
2 Stabileşte valoarea de adevăr Stabileşte valoarea de adevăr Stabileşte valoarea de
pentru cele 5 propoziţii. pentru 3-4 propoziții. adevăr pentru 1- 2
propoziţii

3. Așază 11-12 termeni la locul Așază 7-10 termeni la locul Așază 3- 6 termeni la locul
potrivit în tabel. potrivit în tabel. potrivit în tabel

4. Scrie corect câte 3 obiecte Scrie corect 2 obiecte necesare Scrie corect 1 obiect
necesare fiecărei profesii fiecărei profesii. necesare pentru 1-2
profesii.
5. Identifică corect 5- 6 Identifică corect 4 Identifică corect 2-3
caracteristicile unei caracteristici ale unei persoane. caracteristici ale unei
persoane. persoane.

6. Scrie corect cele 4 reguli de Scrie corect 2-3 reguli de păstrare Scrie corect câte o regulă
păstrare a lucrurilor date. a lucrurilor date. de păstrare a lucrurilor date.
7 Răspunde corect la întrebare Răspunde corect la întrebare cu Răspunde corect la
cu cel puţin 3 argumente. 2 argumente. întrebare cu un argument.

BAREM DE APRECIERE

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, CALIFICATIV


integral/parțial)
Rezolvă integral și corect 6- 7 itemi; 1 item parțial corect; FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 3- 5 itemi; parţial corect 2-4 itemi; BINE

Rezolvă integral și corect 1-2 itemi; parţial corect 2-5 itemi; SUFICIENT
incorect 1-3 itemi;

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Clasa Nr. elevi Foarte bine Bine Suficient Insuficient

a III-a

Competența specifică Competențe parțial formate Nume și prenume elev

CS 1.1 Explorarea calităţii


de persoană pe care o are
orice om

CS 2.1 Recunoaşterea unor


atitudini în raport cu
lucrurile, cu plantele şi
animalele
CS 2.2 Manifestarea unor
atitudini pozitive în raport
cu lucrurile, cu plantele şi
animalele