Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Educație Fizică și Sport


Master Antrenament și Performanță Sportivă

MASTERAT- ANUL II
ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ
ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Coaching pentru performanţă şi armonie in sport

NUME:MIHALACHE
PRENUME:ANDREI-MIHAI
MASTERAT:APS
ANUL:II
SEMESTRUL:I
  Natura coaching-ului

Calităţile unui coach

• Răbdător
• Detaşat
• Sprijinitor, susţinător, ocrotitor
• Interesat
• Bun ascultător
• Perceptiv
• Conştient
• Conştient de sine
• Atent
• Reţinut

Primul element-cheie în coaching este CONŞTIEN TIZAREA, care este


produsul unei atenţii, concentrări şi clarităţi focusate. Să ne întoarcem pentru un
moment la Concise Oxford Dictionary: „aware" înseamnă „conştient, neignorant, care deţine
cunoştinţe". Am prefera ceea ce adaugă Webster: „conştient implică a avea cunoştinţe
în legătură cu ceva prin vigilenţa observaţiei sau a interpretării a ceea ce vede, aude,
simte etc. o persoană". La fel ca şi in cazul văzului sau al auzului, care pot fi bune
sau deficitare, există niveluri infinite de conştientizare. Spre deosebire de văz sau de
auz, unde norma este funcţionarea corectă, norma conştientizării noastre zilnice este
mai degrabă slabă.

RESPONSABILITATEA este celălalt concept sau ţel cheie al coaching-ului.


Responsabilitatea este şi ea crucială pentru o performanţă la nivel ridicat. Atunci
când acceptăm, alegem sau asumăm cu adevărat responsabilitatea pentru gândurile şi
pentru acţiunile noastre, angajamentul nostru faţă de acestea creşte, şi la fel creşte şi
performanţa noastră. Când ni se impune să fim responsabili, când ni se spune, când ni
se pretinde sau când ni se oferă responsabilitatea, dacă nu o accep tăm pe deplin este
clar că performanţa nu poate să crească. Sigur, putem duce la bun sfârşit sarcina
pentru că există o ameninţare implicită dacă nu o facem, dar a face un lucru pentru a
evita ameninţarea nu optimizează performanţa. Pentru a ne simţi cu adevărat
responsabili, trebuie invariabil să implicăm alegerea.