Sunteți pe pagina 1din 1

Povestea unei cărţi

1 Completează enunţurile de mai jos cu termenii corespunzători din paranteză:

(pagină de titlu, cuprins, titlul, bibliotecă, alineat, paragraf, autor)

 Locul special amenajat care păstrează cărţile se numeşte ______________


 Un fragment unitar din text, care cuprinde o idee principală se numeşte ___________
 Un rând retras într-un text pentru a marca trecerea la o altă idee se numeşte ________
 Prima pagină a cărţii care reia informaţiile de pe copertă şi uneori le completează este
__________________
 Persoana care a creat opera se numeşte __________________
 Cuvântul sau grupul de cuvinte aşezate la începutul unei lucrări reprezintă ________
 Lista aşezată la începutul sau la sfârşitul cărţii în care sunt enumerate capitolele ,
titlurile textelor, cu indicarea paginii corespunzătoare se numeşte _______________

2 Descoperă în lecţie cuvinte corespunzătoare ca sens cu următoarele:

grafician - _________ a făuri - _____________


calculator - __________ vocea - _____________
a lucra - _____________ desene - _____________
pagină - _____________ scriitor - ______________

3 Pune în ordine cuvintele şi descoperă proverbul:

ai, parte, carte, ai .


_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

STIATI CĂ…?

Hârtia a fost inventată de chinezi, care o făceau din coajă de dud.


Acum 550 de ani a fost inventată de către Johann Gutenberg prima
tiparniţă, manuală.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________