Sunteți pe pagina 1din 3

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE INIȚIALĂ LA ORA DE LIMBA FRANCEZĂ

Evaluarea este o componentă a procesului educativ și poate fi de mai multe feluri:


orală / scrisă (după modul de realizare), inițială / formativă / sumativă (după momentul
evaluării), internă / externă (după proveniența evaluatorului), punctuală / continuă (după
momentul evaluării), predictivă / formativă (după obiectivul evaluării).
În acest articol am dori să prezentăm o modalitate de a face evaluarea inițială. Aceasta
este o etapă esențială la fiecare început de “program de instruire – ciclu de învățământ, an
școlar, semestru, începutul unui capitol și chiar al unei lecții” (Ioan T. Radu, Evaluarea în
procesul didactic, EDP RA, 2007, p. 117). Organizată la începutul anului școlar, evaluarea
inițială este necesară atât pentru profesor (deoarece ea marchează punctul de plecare pentru
organizarea materiei) cât și pentru elev în vederea înțelegerii unde se situează, după o lungă
perioadă de pauză datorată vacanței.
Pentru a fi cu adevărat luată în serios de elev, această evaluare inițială trebuie să fie
corelată cu realitatea și bine justificată. La clasa a XII-a, de exemplu, este o modalitate foarte
ușoară de a ajuta elevii să se decidă la ce disciplină vor susține examenul de competențe
lingvistice într-o limbă de circulație internațională. În acest sens, noi folosim Documente
Google pentru a genera teste, reluând subiectele din anii trecuți de la examenul de bacalaureat
pentru limba franceză, dar și telefonul mobil al elevului pentru a putea rezolva, acolo unde
dotările sălii nu permit utilizarea calculatorului.
Astfel, aceste subiecte sunt organizate exact după cele două etape ale examenului scris:
audiție și probă scrisă. Pentru proba de audiție, chestionarul conține cele 10 întrebări (4 pentru
nivelul A1-A2 și 6 pentru nivelul B1-B2), iar documentul audio rulează pe boxe în clasă pentru
a fi auzit de către toți elevii simultan. Proba a două, cea scrisă, conține ambele probe de evaluat
(înțelegerea unui document scris și producerea de mesaje scrise).
Din punctul nostru de vedere, această modalitate de evaluare este foarte eficientă din
foarte multe puncte de vedere: folosim telefonul la oră în mod constructiv, elevul primește nota
imediat fără ca profesorul să mai piardă timp cu corectarea (acolo unde e necesar se poate face
și evaluare manuală), facem economie la hârtie (un set complet de subiecte la competențe are
cel puțin 6 pagini), rezultatele pot fi salvate în diferite forme (pdf, excel), graficele fiind
generate automat și ușor accesibile din Google Drive.

Acest formular noi îl folosim de asemenea la clasele a X-a și a XI-a deoarece elevii au
acum telefoane smart cu acces la Internet și se poate accesa foarte ușor. Evităm să îl folosim la
clasa a IX-a deoarece, dacă elevii nu își amintesc parola de la contul de Google, durează destul
de mult recuperarea acesteia și conectarea la test.
În concluzie, putem afirma că preferăm să folosim tehnologia în folosul nostru pentru a
schimba evaluarea inițială (și nu numai), pentru a dinamiza activitatea didactică și pentru a face
(de ce nu?) economie la hârtie, mai ales acolo unde multiplicarea se face pe banii profesorului.
Bibliografie:
Radu, Ioan T., Evaluarea în procesul didactic, EDP RA, 2007
https://www.google.com/forms/about/