Sunteți pe pagina 1din 1

COMPOZIŢIA DEŞEURILOR URBANE

􀂾 Partea organică a deşeurilor rezidenţiale şi comerciale constă din deşeuri alimentare, hârtie
(ziare, cărţi, reviste, şerveţele, prosoape, imprimate, carton striat etc), plastic de diverse tipuri,
piele, cauciuc, textile, lemn, gunoi menajer.

Deşeurile care se descompun rapid, mai ales în condiţii de temperatură crescută sunt denumite
deşeuri putrescibile sau alterabile. Materialele plastice din componenţa deşeurilor urbane sunt
variate.

􀂾 Partea anorganică este reprezentată de sticlă, vase metalice emailate, conserve, aluminiu,
metale feroase şi praf.
Dacă componentele deşeurilor nu sunt separate la colectare, amestecul lor este denumit
“conglomerat de deşeuri urbane”.
Deşeurile urbane au în componenţă şi deşeuri speciale, precum şi deşeuri periculoase.

􀂾 Deşeurile speciale includ articole voluminoase (mobilier, rafturi, lămpi), deşeuri electronice
(radiouri, televizoare), deşeuri electrocasnice (aragaze, frigidere, maşini de spălat stricate sau
ieşite din uz),
Acestea se colectează separat, vor fi supuse dacă este cazul, dezmembrării şi recuperării unor
componente.

􀂾 Deşeurile periculoase sunt deşeurile care prezintă risc pentru sănătatea omului şi integritatea
ecosistemelor, deoarece nu sunt degradabile în mediu.
Ele se află în cantitate mică în deşeurile solide urbane (sub 1%), putând fi eliminate prin
colectarea lor separată încă de la punctul de generare.

Un rol important în gestionarea deşeurilor periculoase de origine urbană îl are educaţia


cetăţenilor prin respectarea zilelor prestabilite pentru colectare sau mai eficient, a unor spaţii
permanente de colectare (de exemplu în staţii de benzină).

- deşeuri periculoase din activitatea domestică: vopsele de uz casnic, pesticide folosite în


grădinărit, detergenţi nebiodegradabili etc.

- deşeuri periculoase din activitatea de mică industrie: cerneala tipografică, solvenţi de la


spălătorii, vopsele şi dizolvanţi de la vopsitorii, deşeuri auto (baterii de acumulatori, uleiuri
minerale)