Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ


ȘI INFORMATICĂ
Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie

CAIET PRACTICĂ
MASTER
KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Managementul clinic al copiilor cu dizabilități


NUME ȘI PRENUME STUDENT:
…………………………………………………………
Grupa …………………..

Nume cadru didactic coordonator


…………………………………………………………..

Nota stagiu practic………………….


Data………………….
ASPECTE PRACTICE DE CARE STUDENTUL TREBUIE SA ȚINĂ
CONT ÎN EFECTUAREA ORELOR DE PRACTICĂ ȘI
COMPLETAREA CAIETULUI DE PRACTICĂ

Activitatea practică se desfășoară pe durata a 28 ore/semestru, conform


Planului de Învățământ pentru anul universitar 2017-2018.

În perioada orelor de practică studentul trebuie să observe și să noteze în caietul de


practică minim 5 pacienți. Cu acești pacienți studentul trebuie să lucreze sub supravegherea
cadrului didactic sau a kinetoterapeutului din cadrul centrului (evaluare inițială, evaluare
finală, aplicarea de orteze dacă este cazul, executarea metodelor și tehnicilor specifice
kinetoterapiei, supravegherea executării unor programe, consilierea pacientului/aparținătorilor
cu privire la continuarea programului acasă etc.).

Pentru fiecare pacient studentul trebuie să completeze în caietul de practică


următoarele:

 Datele pacientului (nume – doar inițialele, vârstă, sex, mediul de


proveniență, etc.) și diagnosticul în detaliu;
 Rezultatele evaluării inițiale (să utilizeze scale și/sau instrumente standard
de evaluare în acord cu patologia și obiectivele ședințelor de kinetoterapie,
scale care pot fi sau nu în practica curentă a centrului. Pot fi menționate și
rezultatele evaluărilor computerizate – analiza mersului, scanarea colonei
vertebrale etc.);
 Obiectivele de etapă – de ex. ridicarea în șezut, reeducarea mersului,
stabilitate în șezut, reeducarea funcționalității membrului superior etc.
 Obiectivele ședințelor de kinetoterapie (de ex. creșterea controlului și
coordonării la nivelul membrului superior, creșterea mobilității articulare la
nivelul articulației cotului, reeducarea echilibrului etc.)
 Mijloacele utilizate în vederea atingerii acestor obiective (de ex. masaj,
metode și tehnici specifice kinetoterapiei – mobilizare pasivă/activă,
diagonalele Kabat pentru MS/MI, metoda Frenkel, metoda Bobath, tehnica
Le Metayer, metoda Margaret Rood, metoda Klapp, gimnastică respiratorie,
terapie ocupațională – ex. de activități, montarea de orteze de tipul:
susținători plantari, orteză de gleznă-picior, orteză de genunchi, orteză de
mână, corset etc., utilizarea dispozitivelor asistive, terapii moderne –
Lokomat, Armeo, Diego, Nirvana etc., consilierea pacientului etc.);
 Rezultatele evaluării finale;
 Propriile observații, comentarii și mențiuni cu privire la: scalele utilizate
pentru evaluare, importanța obiectivelor, eficiența metodelor și mijloacelor
utilizate pentru atingerea obiectivelor, răspunsul la terapie, rezultatul
evaluării finale, dificultățile întâmpinate în terapie, complianța pacientului
etc..

Dacă spațiul alocat fiecărui pacient în parte este insuficient (de ex. se dorește
adăugarea unor formulare specifice de evaluare) se pot anexa foi la finalul caietului de
practică menționând pacientul la care se referă.
ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT

Domeniul de intervenție:........................................................................
.................................................................................................................
Student:....................................................................................................
Scopul programului de interventie:.........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Durata:………………………………………………………………….
Obiectivele programului:
………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Nivelul de plecare:..................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Proiect de intervenție
Scop Obiective de invatare Strategie(activitate, Rezultate obtinute,
metode, mijloace) comentarii
Evaluare finala
Criterii de evaluare:
-minimale:...............................................................................................
.................................................................................................................
-maximale :..............................................................................................
.................................................................................................................
Instrumente de evaluare (IN ANEXA):..............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Concluzii:...............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................................
Recomandari:.........................................................................................
.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ANEXA1: Scală de evaluare utilizată în cadrul centrului unde studenții își desfășoară
activitatea

Evaluarea Motorie Funcţională Globală

(The Gross Motor Function Measure)


INITIALA/CONTINUA

DATA:

Nume:

Kinetoterapeut:

EMFG cuprinde 88 de itemuri, grupate în 5 rubrici (A, B, C, D, E). Fiecărui item îi


sunt descrise o poziţie de debut şi un consemn privind modul de execuţie corectă. Cotarea
fiecărui item se face în 4 puncte:
0 = nu schiţează încercarea

1 = schiţează încercarea (mai puţin de 10%)

2 = îndeplineşte în parte încercarea (între 10 şi mai puţin de 100%)

3 = îndeplineşte complet încercarea

Scorul fiecărei rubrici se calculează în procentaje:


Totalpuncte
Rubrica A: 51 x 100 = %

Totalpuncte
Rubrica B: 60 x 100 = %

Totalpuncte
Rubrica C: 42 x 100 = %

Totalpuncte
Rubrica D: 39 x 100 = %

Totalpuncte
Rubrica E: 72 x 100 = %

Total rubrici =

Ite
A. CULCAT ŞI ROSTOGOLIRI Cotaţii
m
1 DD- Capul pe linia mediană. Întoarce capul păstrând simetria membrelor 0 1 2 3
2 DD – Duce mâinile pe linia mediană; degetele se ating 0 1 2 3
3 DD – Ridică capul la 450 0 1 2 3
4 DD – Flectează coapsa şi genunchiul drept pe toată amplitudinea 0 1 2 3
5 DD – Flectează coapsa şi genunchiul stâng pe toată amplitudinea 0 1 2 3
DD – Întinde membrul superior drept. Mâna trece de linia mediană, în direcţia
6 0 1 2 3
unei jucării
7 DD- Pentru membrul superior stâng 0 1 2 3
8 DD – Se rostogoleşte în decubit ventral, trecând pe partea dreaptă 0 1 2 3
9 DD – Pe partea stângă 0 1 2 3
10 DV – Ţine capul drept 0 1 2 3
DV – Cu sprijin pe antebraţe, ţine capul drept, coatele extinse. Pieptul ridicat de
11 0 1 2 3
la sol.
DV – Se sprijină numai pe antebraţul drept, celălalt membru superior întins
12 0 1 2 3
înainte
13 DV – Se sprijină pe antebraţul stâng 0 1 2 3
14 DV – Se rostogoleşte în DD prin dreapta 0 1 2 3
15 DV – Se rostogoleşte prin stânga 0 1 2 3
16 Din DV se întoarce 900 la dreapta, servindu-se de extremităţi 0 1 2 3
17 Din DV se întoarce 900 la stânga, servindu-se de extremităţi 0 1 2 3
TOTAL RUBRICĂ A

Ite
B. AŞEZAT Cotaţii
m
DD cu membrele superioare prinse de către examinator: se ridică menţinând
18 0 1 2 3
controlul capului
19 DD – se rostogoleşte spre dreapta ajungând în aşezat 0 1 2 3
20 DD – se rostogoleşte spre stânga ajungând în aşezat 0 1 2 3
Aşezat pe podea cu toracele susţinut de terapeut: ridică capul drept, pe verticală
21 0 1 2 3
şi menţine poziţia timp de 3 secunde
Aşezat pe podea cu toracele susţinut de terapeut: ridică capul pe linia mediană şi
22 0 1 2 3
menţine poziţia timp de 10 secunde
23 Aşezat pe podea cu sprijin pe braţe menţine poziţia 5 secunde 0 1 2 3
24 Aşezat pe podea fără sprijin pe braţe menţine poziţia timp de 3 secunde 0 1 2 3
Aşezat pe podea cu o jucărie în faţă: se înclină înainte, atinge jucăria şi se ridică
25 0 1 2 3
fără ajutorul braţelor
Aşezat pe podea copilul atinge jucăria situată la 45 0 în partea sa dreaptă, apoi
26 0 1 2 3
revine la poziţia de start
Aşezat pe podea copilul atinge jucăria situată la 45 0 în partea sa stângă, apoi
27 0 1 2 3
revine la poziţia de start
28 Aşezat pe partea dreaptă cu braţele libere menţine poziţia timp de 5 secunde 0 1 2 3
29 Aşezat pe partea stângă cu braţele libere menţine poziţia timp de 5 secunde 0 1 2 3
30 Aşezat pe podea, coboară în DV cu control 0 1 2 3
Aşezat pe podea cu membrele inferioare în faţă trece în poziţia patrupedie pe
31 0 1 2 3
partea dreaptă
Aşezat pe podea cu membrele inferioare în faţă trece în poziţia patrupedie pe
32 0 1 2 3
partea stângă
33 Din aşezat pe podea se întoarce 900 fără a se ajuta de braţe 0 1 2 3
Aşezat pe banca de gimnastică: menţine poziţia 10 secunde fără sprijin pe braţe
34 0 1 2 3
sau picioare
35 Din stând ajunge în poziţia aşezat pe banca de gimnastică 0 1 2 3
36 Din aşezat pe podea ajunge în poziţia aşezat pe banca de gimnastică 0 1 2 3
37 Din aşezat pe podea ajunge în poziţia aşezat pe un scaun de înălţime medie 0 1 2 3
TOTAL RUBRICĂ B
Ite
C. POZIŢIA ÎN PATRUPEDIE ŞI PE GENUNCHI Cotaţii
m
38 Se deplasează cu sprijin pe mâini şi pe genunchi pe o distanţă de 1,8m (6`) 0 1 2 3
39 Menţine poziţia cu greutatea pe mâini şi pe genunchi timp de 10 secunde 0 1 2 3
Din poziţia patrupedie ajunge în poziţia aşezat fără sprijin pe membrele
40 0 1 2 3
superioare
41 Din DV ajunge în patrupedie cu greutatea în membrele superioare şi pe genunchi 0 1 2 3
42 Din patrupedie duce membrul superior drept cu mâna deasupra umărului stâng 0 1 2 3
43 Din patrupedie duce membrul superior stâng cu mâna deasupra umărului drept 0 1 2 3
44 Din patrupedie se târăşte sau se împinge înainte pe o distanţă de 1,8m (6`) 0 1 2 3
45 Din patrupedie se târăşte alternând membrele înainte pe o distanţă de 1,8m (6`) 0 1 2 3
Din patrupedie se târăşte 4 paşi alternând membrele înainte cu sprijin pe mâini şi
46 0 1 2 3
genunchi sau picioare
Din patrupedie se târăşte înapoi 4 paşi alternând membrele cu sprijin pe mâini şi
47 0 1 2 3
genunchi sau picioare
Din aşezat pe podea se ridică pe genunchi cu ajutorul membrelor superioare şi
48 0 1 2 3
reuşeşte să menţină poziţia cu braţele libere timp de 10 secunde
Din pe genunchi: se ridică în picioare trecând prin postura cavaler, folosindu-se
49 de membrul inferior drept, cu ajutorul membrelor superioare şi menţine poziţia 0 1 2 3
10 secunde
Din pe genunchi: se ridică în picioare trecând prin postura cavaler, folosindu-se
50 de membrul inferior stâng, cu ajutorul membrelor superioare şi menţine poziţia 0 1 2 3
10 secunde
51 Din pe genunchi: merge înainte 10 paşi fără ajutorul membrelor superioare 0 1 2 3
TOTAL RUBRICĂ C

Ite
D. ORTOSTATISMUL Cotaţii
m
52 De la sol: se ridică ţinându-se de o bancă 0 1 2 3
53 Stând, menţine poziţia fără sprijin cu membrul superior 3 secunde 0 1 2 3
54 Stând, sprijinindu-se cu o mână ridică piciorul drept 3 secunde 0 1 2 3
55 Stând, sprijinindu-se cu o mână ridică piciorul stâng 3 secunde 0 1 2 3
56 Stând, menţine poziţia fără sprijinul membrului superior 20 secunde 0 1 2 3
57 Stând, ridică piciorul stâng, fără sprijin cu membrul superior, 10 secunde 0 1 2 3
58 Stând, ridică piciorul drept, fără sprijin cu membrul superior, 10 secunde 0 1 2 3
59 Aşezat pe banca suedeză: se ridică în stând fără să se ajute de membrul superior 0 1 2 3
Din poziţia pe genunchi: se ridică în picioare trecând prin postura cavaler,
60 0 1 2 3
folosindu-se de membrul inferior drept, fără să se ajute de membrul superior
Din poziţia în genunchi: se ridică în picioare trecând prin postura cavaler,
61 0 1 2 3
folosindu-se de membrul inferior stâng, fără să se ajute de membrul superior
62 Din stând se apleacă până la aşezat pe sol, fără ajutorul membrului superior 0 1 2 3
63 Din stând, atinge poziţia ghemuit fără ajutorul membrului superior 0 1 2 3
Din stând, ridică un obiect de jos, fără sprijin cu membrul superior, revenind la
64 0 1 2 3
poziţia iniţială
TOTAL RUBRICĂ D

E. MERSUL, ALERGAREA ŞI SĂRITURA Cotaţii


6 Din stând cu membrele superioare sprijinite pe o bancă întinsă efectuează 5 paşi
0 1 2 3
5 lateral dreapta
6 Din stând cu membrele superioare sprijinite pe o bancă întinsă efectuează 5 paşi
0 1 2 3
6 lateral stânga
6 Din stând cu membrele superioare sprijinite merge înainte 10 paşi
0 1 2 3
7
6 Din stând cu un membru superior sprijinit merge înainte 10 paşi
0 1 2 3
8
6 Din stând merge înainte 10 paşi
0 1 2 3
9
7 Din stând merge înainte 10 paşi, se opreşte, se întoarce 180 0 şi revine la poziţia
0 1 2 3
0 iniţială
7 Din stând merge înapoi 10 paşi
0 1 2 3
1
7 Din stând merge înainte 10 paşi, cu un obiect suficient de mare în mâini
0 1 2 3
2
7 Din stând merge înainte 10 paşi consecutiv între două bare paralele la o distanţă de
0 1 2 3
3 20 cm una faţă de cealaltă (8``)
7 Din stând merge înainte 10 paşi consecutiv pe o linie dreaptă
0 1 2 3
4
7 Din stând face paşi ridicând piciorul drept peste un baston situat la nivelul
0 1 2 3
5 genunchiului
7 Din stând face paşi ridicând piciorul stâng peste un baston situat la nivelul
0 1 2 3
6 genunchiului
7 Din stând aleargă 4,5 m (15`), se opreşte şi revine la poziţia iniţială
0 1 2 3
7
7 Din stând loveşte o minge cu piciorul drept
0 1 2 3
8
7 Din stând loveşte o minge cu piciorul stâng
0 1 2 3
9
8 Din stând: sare cu ambele picioare simultan la o înălţime de 30 cm
0 1 2 3
0
8 Din stând: sare înainte 30 cm cu ambele picioare simultan
0 1 2 3
1
8 Din stând cu sprijin pe piciorul drept: sare pe piciorul drept înăuntrul unui cerc de
0 1 2 3
2 60 cm (24``)
8 Din stând cu sprijin pe piciorul stâng: sare pe piciorul stâng înăuntrul unui cerc de
0 1 2 3
3 60 cm (24``)
8 Din stând cu sprijin la balustradă: urcă 4 paşi alternând membrele inferioare
0 1 2 3
4
8 Din stând cu sprijin la balustradă: coboară 4 paşi alternând membrele inferioare
0 1 2 3
5
8 Din stând: urcă 4 paşi alternând membrele inferioare
0 1 2 3
6
8 Din stând: coboară 4 paşi alternând membrele inferioare
0 1 2 3
7
8 Din stând la o înălţime de 15 cm: sare cu ambele membre inferioare simultan
0 1 2 3
8
TOTAL RUBRICĂ E