Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Tg Mures


Disciplina: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Clasa : a – IX Ap
Anul: 2019-2020
Profesor : FEHER VIRGIL CALIN
Tipul lecţiei: TRANSMITRERE DE NOI CUNOSTIINTE
Titlul lectiei: Organizarea procesuala a intreprinderii

Scopul lecţiei: însuşirea cunoştinţelor privind organizarea procesuala a întreprinderii

Obiective:
să cunoască conceptul ,, organizare procesuala’’
să caracterizeze elementele organizarii procesuale
să identifice elementele specifice organizarii procesuale a unei întreprinderi
să aplice practic cunoştinţele dobândite
să evalueze şi să se autoevalueze

Desfăşurarea lecţiei :
Organizarea clasei pentru lecţie:
prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară, asigurarea materialului didactic
Metode şi procedee utilizate :
conversaţia, expunerea, explicaţia, munca independenta si in echipa, joc de rol , mozaic.
Materiale didactice : videoproiector, tabla , creta, caiete, fise de lucru, fise documentare.
Forme de organizare a activităţii: individual, pe grupe
Durata : 50 minute
Data : 13.12.2019
Locul de desfăşurare : sala de clasa
Bibliografia :
1. Zahiu Letiţia – ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – Biblioteca digitala ASE
2. Dan Vasile, Mitran Daniela - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – Ed. ALL
EDUCATIONAL, Bucureşti 2004

Stiluri
Timp Momentele Strategi de
lectiei a de Strategia de învăţare învăţa Resurse
predare re
V A P
5 Momentul Realizarea - Elevii raspund la prezenta ☺ ☺ ☺ catalog
min. organizatoric prezentei facuta de profesor pe
baza catalogului

10 Verificarea - intrebari - elevii raspund la intrebarile ----


min. cunoştinţelor din adresate de profesor din lectiile ☺
anterioare recapitular anterioare.

☺ ☺ ☺

15 Explicarea - expunere - pe video-proiector sunt ☺ ☺ - fişă de


min. conceptelor orală si prezentate noile noţiuni documentare
teoretice video teoretice; - video-
- elevii notează schiţa lecţiei, proiector
ascultă explicaţiile
profesorului;
- elevii consultă fişa de
documentare primită ☺
15 Dobândirea - suport de - elevii sunt împărţiţi pe grupe ☺ ☺ ☺ - fişe de
min. de abilităţi curs şi fiecare grupă desemnează un lucru
Consolidarea lider;
cunoştinţelor
- fiecare grupă analizează ☺
fisele documentare in stilul lor.
- fiecare grupa primeste o fisa
de lucru.
- profesorul încurajează elevii ☺
să discute şi intervine pentru a
lămuri situaţiile problemă; ☺
- lideri grupelor prezintă în faţa
clasei rezultatul analizei
efectuate;

5 min. Concluzii şi - expunere - profesorul solicită întrebări ☺ ☺ ☺ - manual


tema pentru orală din partea elevilor care nu au
acasă înţeles unele aspecte din lecţie;
Organizarea procesuala a firmei

Organizarea procesuala a firmei are la baza organizarea strategica subordonata atingerii obiectivelor previzionate ale acesteia, in
concordanta directa cu obiectivele pe termen lung ale societatii.

In faza de proiectare a afacerii se stabileste un sistem de obiective care vizeaza, de obicei, ansamblul activitatii firmei.

Obiectivele reprezinta caracterizari calitative si/sau cantitative ale scopurilor urmarite de firma. [ ] Obiectivele au o
structura arborescenta, derivand unele din altele si se pot clasifica in functie de importanta si sfera de cuprindere in:

Obiective fundamentale, care delimiteaza scopurile principale, pe termen lung, urmarite prin implementarea afacerii. Ele au un
caracter sintetic si integrator. De exemplu, cifra de afaceri anuala sau profitul net pe actiune.

Obiective derivate de gradul I din obiectivele fundamentale, implica o parte apreciabila din procesele de munca desfasurate in
unitate iar termenul lor derealizare este pe timp mediu. De exemplu, asimilarea de produse noi in luna x, demararea unei
activitati colaterale in luna y, etc.

Obiective derivate de ordinul II care rezulta din cele derivate de ordinul I cuprind o parte mai mare a proceselor de munca,
termenul lor fiind mai apropiat. De exemplu, finalizarea unei comenzi pana in data de …, prezentarea mostrelor noului produs la
expozitia din data de…, etc.

Obiective specifice, sintetizeaza sarcinile pe compartimente aferente realizarii obiectivelore derivate de ordinul II. De exemplu
finalizarea proiectarii produsului nou pana in data de…, efectuarea calculelor de cost de fabricatie pentru produsul nou, etc.

Obiective individuale concretizeaza obiectivele specifice la nivelul persoanelor implicate din fiecare compartiment. De exemplu,
finalizarea proiectului unei anumite piese, subansamblu, vopsirea produsului nou de catre persoana x, etc

Organizarea procesuala consta, in esenta, in stabilirea principalelor categorii de munca, a proceselor necesare
realizarii ansamblului de obiective ale firmei . [ ] 

Organizarea procesuala defineste functiunile principale ale firmei, acestea fiind in speta constituite din mai multe activitati.

Functiunea reprezinta ansamblul proceselor de munca omogene, asemanatoare sau complementare, care contribuie
la realizarea aceluiasi sau acelorasi obiective derivate de ordinul I. [ ]

Functiunea firmei este deci o notiune integratoare a una sau mai multe activitati similare sau inrudite, toate conducand la acelasi
obiectiv. Spre exemplu functia financiar-contabila include activitatile financiare, contabile si de control financiar, relatia
intre functiune si activitate fiind accea dintre intreg si parte componenta.

Activitatea reprezinta ansamblul proceselor de munca omogene sau inrudite care concura nemijlocit la realizarea
acelorasi obiective derivate de ordinul II. [ ]

Activitatea este asadar un cumul de atributii ce definesc un proces de munca mai omogen si mai specializat. Spre exemplu,
activitatea de previzionare implica mai multe atributiuni ca: elaborarea prognozelor, elaborarea proiectelor strategice, elaborarea
de politici pe domenii, etc.

Atributiunea desemneaza un proces de munca precis conturat, care se executa periodic si uneori continuu, ce
implica cunostinte specializate si concura la realizarea de obiective specifice. [ ]

Atributiunea este de cele mai multe ori asimilata unui ansamblu de sarcini individuale ale lucratorilor angajati in respectiva
activitate, sarcini care contribuie la realizarea obiectivelor individuale ale firmei.

FISA DE LUCRU
Clasa de elevi va fi împărţită în ... grupe, fiecare grupă îşi va desemna un LIDER

1.
sc “alfa “srl ,are un numar de 15 angajati.obiectul de activitate principal il
constituie ;activitatea de morarit si panificatie.

Conducerea companiei isi doreste sa se extinda.

Mentionati –obictive generale ale companiei


-mijloace prin care se poate extinde
-de unde si-ar procura banii necesari pentru extindere