Sunteți pe pagina 1din 9

Influence of galvano-ceramic

and metal-ceramic crowns on


magnetic resonance imaging

Sahleanu Diana
Paraschiva
gr 11 an 3 Medicina
Dentara
Influenta coroanelor galvano-ceramice si metalo-
ceramice asupra rezonantei magnetice prin
imagistica
Cuvinte cheie: imagistica prin rezonanţă magnetică; galvano-ceramică,
metal, ceramică; artefact

Context
Rezonanta magnetica prin imagistica este predispusa să fie deformata prin artefacte
cauzate de prezenţa materialelor metalice. Scopul acestui studiu a fost de a evalua artefacte
din coroanele galvano-ceramice si metalo-ceramice in imagistica prin rezonanta magnetica in
scopul de a analiza influenţa lor cu privire la interpretarea de diagnosticare a IRM.

Metode
Coroanele galvano-ceramice si metalo-ceramice au fost fabricate dupa acelasi
model.Toate metodele au obtinut imagini cu ajutorul aparatului RMN 1.5T cu trei secvenţe
diferite, T1-ponderate spin-echo (T1-ponderate SE), T2-ponderate spin-echo (T2-ponderate
SE) şi Gradient ecou (GE) medie şi standard.

Deviatiile semnalului apei distilate imprejurul probei in regiunea de interes ce


cuprinde toate artefactele,au fost determinate si comparate in scopul evaluarii omogenitatii
semnalului.Imaginile rezultate au fost dobandite si evaluate.

Rezultate
Au existat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic statistic ale valorilor
de intensitate a semnalului între controlul răşinilor acrilice şiBioKC97, Wiron99 în trei
secvenţe (P <0,001). Valorile medii ale intensităţii semnalului pentru Bio98, SP-78 au fost
semnificativ diferite fata de cea de control al răşinii acrilice (RE) în secvenţa de GE (P
<0,001). Nu a fost demonstrata nici o diferenţă a fost arătata (P> 0,05)intre coroana pe
baza de rasini acrilice si cea galvano-ceramica. Imaginile au arătat că cel mai mare artefact
a fost un inel de 25 mm,cu distorsiune în Wiron99 în ordine GE.
Concluzii
Acest studiu in vitro au sugerat că coroana galvano-ceramică nu a avut nici o
influenţă asupra RMN, în timp ce coroanele metalo-ceramice au produs artefacte moderate
in rezonanta magnetica prin imagistica.Prin urmare, restaurarea galvano-ceramica
reprezinta o valoroasa alternativă în stomatologie.

Orice persoana poate avea nevoie de restaurări dentare penru leziuni ale dintilor sau
pentru pierderea acestora.Desi cifrele exacte sunt incerte, milioane de restaurări dentare sunt
în prezent plasate pe an de către dentişti. Pacienţii cu restaurari dentare pot solicita
imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) al capului şi gâtului, mai târziu în viaţă, pentru a
evalua progresele înregistrate de bolile degenerative sau pentru a determina cauza sau orice
simptome ulterior, sau pentru un scop ce nu are deloc legatura cu restaurările dentare. IRM
ale capului şi gâtului a devenit un ajutor important în evaluarea stării patologice a creierului,
etajelor fetei şi a faringelui. Avantajele RMN sunt de a oferi imagini sectionate excelente prin
rezolutia de contrast ale regiunilor anatomice si ale tesuturilor moi in orice arbitrare.

Cu toate acestea, exista posibilitatea să fie deformate de artefacte ce consta in


prezenţa materialelor stomatologice cum ar fi restaurari dentare metalice sau implanturilor
ortopedice.Artefactele cauzate de restaurarile metalice dentare în IRM pot fi definite ca pixeli
care nu reprezintă fidel componentele tesutului de studiat. Astfel ,restaurările dentare
fixe,influenteaza interpretarea IRM pentru diagnostic.O varietate de aliaje dentare cu privire
la artefacte IRM au fost raportate şi efectele turnarii aliajelor dentare in compoziţii diferite de
substante diamagnetice si paramagnetice sau combinaţii de ambele au fost analizate în
detaliu,dar majoritatea acestor studii au utilizat eşantioane cu forme diferite de cele utilizate în
practica clinică. În studiul nostru, am folosit probe bazate pe practica clinica.Avantaje majore
de folosire a probelor pe baza de coroana au fost că am putut investiga artefactele exacte care
ar putea fi observate din punct de vedere clinic, deoarece RMN-ul este folosit ca un
instrument de diagnosticare în radiologie şi să observe generarea semnalelor decontrol.
Studiile care au aratat ca coroanele metalo-ceramice si galvano-ceramice produc
distorsionarea imaginilor pe RMN,sunt putine.Restaurarile galvano-ceramice din cauza
inchiderii marginale excelente favorizeaza o acumulare de placa scazuta, stabilizandu-se
acest efect asupra tesuturilor parodonatale,in timp si materialul biologic pe baza de aur
prezinta un comportament optim si o imbunatatire estetica precum si coroanele galvano-
ceramice,pe termen lung expuse,dau rezultate clinice excelente.

Deci,restaurarile galvano-ceramice vor constitui o alternativa valoroasa in


stomatologie.Studiile actuale se fac in scopul de a evalua in vitro artefactele utilizarii
coroanelor galvano-ceramice si metalo-ceramice in rezonanta magnetica prin imagistica si
influenta pe care acestea o au in interpretareaa diagnosticului IRM asupra capului si regiunilor
acestuia la pacienti.
METODE

Pregătirea probelor

Pentru a evalua artefactele coroanelor galvano-metalice si ceramo-metalice în IRM,


au fost selectate pentru fabrica de coppings de coroane metalo-ceramice,4 tipuri de aliaje
dentare turnate.un model de dinte pe baza de rasini ca martor negativ şi tehnica
electroformatoare pentru fabricarea de copping la coroana galvano-ceramica.

Caracteristicile materialelor de probă sunt enumerate în tabelul 1. Pentru a pregăti o


formă similară pentru toate eşantioanele,a fost selectata una incisiv,si a fost amprentat inainte
si dupa prepararea dintelui cu un polieter.Şase culori principale au fost duplicate cu ajutorul
amprentelor post-operatorii,una afost „tinctura”pe baza de rasini iar cealalta a fost pe baza de
ciment.Apoi, coroanele galvano-ceramice,metalo-ceramice si pe baza de rasini au fost
fabricate cu răşini utilizand tinctura pe baza de ciment dupa anumite principii in functie de
producatori.Şi pentru a standardiza dimensiunile copping-lui de coroane galvano-metalice, a
fost utilizat modelul din ceara.

Fantomă
Un model fantoma,cilindric,din rasini acrilice

, acoperit cu un capac cu o grosime de 5 mm şi o răşină de poziţionata pe centru a fost


preparata. Fiecare eşantion a fost anexat la tinctura pe baza de rasini. Modelul fantomă a fost
umplut cu apă distilată şi închis fara bule de aer in interior.

IRM
Proba fantoma pe baza de substanta coloranta cu rasini

a fost plasata pe masa aparatului IRM . Laser pe baza de sistem cu rezonanta magnetica a
fost centrat pe eşantion. Cu un corp tip bobina, toate probele au fost proiectate în secvenţe de
puls 3. Condiţii specifice pentru secvenţe(imagini) au fost: T1-ponderate spin echo (timp de
repetiţie (TR) 400 msec, ecou de timp (ET) 12 msec, numărul de achizitii (AC) 4, unghi Flip
(FA) 180 °), ponderat spin echo-T2 (TR 3000 msec, ET 96 msec, ETL 12, AC 4, FA 180 °),
GE (TR 300 msec, TE16 msec, AC 4, FA 30 °).,FASII CU GROSIMEA DE 5 MM,domeniul
de vedere 135 mm, dimensiunea şi matricea de 228 × 256 au fost folosite pentru toate
secvenţele. Secţiuni longitudinale au fost trecute prin centrul fiecarei probe, paralel cu planul
YZ, au fost imaginile . Imaginea din fiecare probă a fost repetată de 3 ori cu parametrii de
imagine resetati de fiecare dată.

O regiune de interes fost elaborată în jurul imaginii de eşantion (500 mm 2) anexând


artefacte întregi, cu instalarea software-ului proprietarului pentru achiziţia de date, de
prelucrare. Valoarea medie şi deviaţia standard (DS) a intensitatii semnalului (SI) pentru
întreaga regiune de interes au fost obţinute de la cele 3 sesiuni de formare a imaginii
independent pentru fiecare probă pentru a evalua eterogenitatea în distribuţie SI.

Analiza statistică
Analizele statistice au fost efectuate cu utilizarea SPSS. Egalitatea a variaţiilor de
eroare a fost evaluată prin utilizarea TESTULUI LEVENE.Acesta a fost urmat de mai multe
comparaţii semnificative utilizând LSD PENTRU CAZURILE CU VARIATII
EGALE.Datele s-au manifestat ca medie ± DS. Semnificatia statisticii a fost stabilita la P
<0,05.

REZULTATE
IRM din probele studiate au fost prezentate în figura.de mai sus Artefactele apar ca
pierderea semnalului sub forma unor”ciuperci inconjurate de o linie strălucitoare, şi estompate
pe o distorsiune neliniara. Imaginile au arătat că cel mai mare artefact a fost un inel de 25
mm. Valorile medii (pixeli) şi SD de SI, în ROI obţinută din media celor 3 masuratori cu
95% interval de încredere (IÎ 95%) pentru probele longitudinale MRI , sunt prezentate în
tabelul 2.
DISCUTII

În acest studiu, am constatat că coroana galvano-ceramică nu a arătat nici artefact în


IRM. Marimea artefactului de la obiecte metalice în RMN-ul este în primul rând, depiendenta
de intensitatea, neomogenitatea câmpului magnetic şi susceptibilitatea magnetică a
materialelor specifice folosite pentru acest obiectiv.Susceptibilitatea magnetică este una din
proprietăţile fizice ale materialului şi poate fi definită ca raportului răspunsului magnetic al
unui material aplicat la nivelul câmpului magnetic. Copping-ul de coroana galvano-ceramica
este compus din 99,9% Au, care este un material cu un nivel scăzut de susceptibilitate
magnetică, astfel încât în studiul de faţă, nu au arătat nici artefact în IRM.

Din cunoştinţele noastre, există studii cantitative de evaluare a magnitudinii de


artefacte ale metalului în RMN ce au fost raportate.

Au fost raportate niste studii paradoxale in legatura cu artefactele din metal din aliaje
din aur in secvente spin-echo. În schimb, mai multi autorii au raportat că aliajele de aur au
produsartefacte la magnitudini mici-medii în secvenţele spin-echo.Şi într-o clinică de
cercetare s-a indicat că T1-ponderate IRM sagital în mod clar denaturare ce a arătat în jurul
maxilarului de la coroana de aur: rezultatele contradictorii raportate în literatura de
specialitate ar putea fi datorită diferenţelor utilizate in parametri IRM,cum ar fi intensitatea
câmpului magnetic şi secvenţe specifice, urme ale cantităţillor de substanţe feromagnetice din
probe, şi factorii geometrici din imagistică. În studiul de faţă, am confirmat apariţia de
magnitudine moderată la piesele din aliaje de aur în secvenţele GE, care impun un camp
magnetic mic pe domeniul principal şi este, prin urmare,un metal sensibil la secvenţă cel mai
mult. Şi cele mai multe dintre studiile anterioare au folosit eşantioane cu forme diferite de
cele utilizate în practica clinică. În al nostru studiu, pe baza coroanelor ceramice utilizate ca
probe, compoziţilor şi formelor de probe utilizate în practica clinică, am putea investiga
artefactele exacte observate din punct de vedere clinic, deoarece RMN-ul este folosit ca un
instrument de diagnosticare în radiologie şi pentru a controla semnalul generat.
Există trei tipuri de substanţe, în funcţie de susceptibilităţile magnetice, care trebuie
să fie luate în considerare în IRM, şi anume, paramagneticele , feromagneticele şi
diamagneticele. Substanţele paramagnetice pot provoca o creştere a câmpului magnetic
eficienta.Substantele feromagnetice sunt puternic atrase de un câmp magnetic şi au astfel o
mare sensibilitate magnetica. Fierul, cobaltul şi nichelul, sunt trei tipuri de ferromagnetice.
Substantele diamagnetice aveau un impact negativ sensibilitate magnetica mica şi sunt
practic non-magnetice. Copping-ULde Bio98, SP-78 este compus din elemente diamagnetice
şi alte e lemente paramagnetice fără elemente feromagnetice. Deci, Bio98 şi SP-78 au produs
artefacte moderate numai în secvenţe GE. Copping de Wiron99 este compus din elemente
feromagnetice cu alte elemente paramagnetice, şi apoi le-a produs grave artefacte în T1, T2,
şi secvenţele GE. Deşi cele mai multe dintre BioKC97 sunt compuse din elemente
diamagnetice şi paramagnetice si alte elemente, le-a produs, de asemenea, grave artefacte în
T1, T2, şi secvenţele GE. În conformitate cu Eggers et al, 24 chiar şi în cantităţi mici dintr-o
substanta feromagnetica.

Substanţa poate provoca un gol extins în imagine. Astfel Jurnalul Medical din China
în 2010; 123 (2) :208-211 211 a presupus că fenomenul a fost generat de minore elemente
feromagnetice (Fe) de BioKC97.

Cu toate acestea, cât de multe substanţe feromagnetice dentare materiale au poate


genera artefacte în IRM, trebuie să fie studiat în continuare. Limitare a acestui studiu este că
dimensiunea Phantom este mică, astfel încât nu am putut trage ROI departe de eşantion.
Conform rezultatelor, este sigur că coroanele metalo-ceramice, pot genera artefacte la nivel
local în IRM, dar coroanele metalo-ceramice \pot influenţa la distanţă regiunea, până în
prezent în IRM este incertă. Deci, este necesar să se evalueze influenţa lor asupra diferite
ROI în studiul următor. Ar fi dificil în interpretarea diagnosticului RMN-ul de la cap şi gât la
pacienţii cu dentare cu aliaje denatare turnate produc obiecte în interiorul câmpului magnetic.

Prin urmare, materialele pentru restaurarile protetice ar trebui să fie selectate pe


baza calitatilor biologice ale acestora , compatibilitatii şi calităţile estetice şi funcţionale, dar,
de asemenea,si dacă pe ele generează artefacte minime în IRM. Astfel,restaurarile galvano-
ceramice raman un mijloc de tratament valoros in practica stomatologica.

În limitele acestui studiu in vitro,coroana galvano-ceramica nu a avut nici o influenţă


asupra interpretarii diagnosticului in IRM. Cu toate acestea, coroanele metalo-ceramice,au
cauzat artefacte moderate în IRM şi ar putea influenţa interpretarea de diagnosticare a IRM la
nivel local.
Facultatea de medicina dentara

Referinte-Chinese Medical Journal 2010:


1. Janus CE, Hunt RJ, Unger JW. Survey of prosthodontic service provided by general dentists in Virginia. J Prosthet
Dent 2007; 97: 287-291.
2. Brennan DS, Spencer AJ. Restorative service trends in private general practice in Australia: 1983–1999. J Dent 2003; 31:
143-151.
3. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Proper use of beryllium- containing alloys. J Am Med Assoc
2003; 134: 476-478.
4. Masumi S, Arita M, Morikawa M, Toyoda S. Effect of dental metals on magnetic resonance imaging. J Oral Rehabil 1993;
20: 97-106.
5. Bui FM, Bott K, Mintchev MP. A quantitative study of the pixel-shifting, blurring and nonlinear distortions in MRI
caused by the presence of metal implants. J Med Eng Technol 2000; 24: 20-27.
6. Cao Z, Chen LL, Gong XY. Artifacts from dental metal alloys in magnetic resonance imaging. Chin Med J 2008; 88:
1855-1858.
7. Lissac M, Coudert JL, Briguet A, Amiel M. Disturbances caused by dental materials in magnetic resonance imaging. Int
Dent J 1992; 42: 229-233.
8. Hinshaw DB Jr, Holshouser BA, Engstrom HI, Tjan AH, Christiansen EL, Catelli WF. Dental material artifacts on MR
images. Radiology 1988; 166: 777-779.
9. Fache JS, Price C, Hawbolt EB, Li DK. MR imaging artifacts produced by dental materials. AJNR Am J Neuroradiol
1987; 8: 837-840.
10. Beuf O, Lissac M, Crémillieux Y, Briguet A. Correlation between magnetic resonance imaging disturbances and the
magnetic susceptibility of dental materials. Dent Mater 1994; 10: 265-268.
11. Blankenstein FH, Truong B, Thomas A, Schröder RJ,
Naumann M. Signal loss in magnetic resonance imaging caused by intraoral anchored dental magnetic materials. Rofo
2006; 178: 787-793.
12. Shafiei F, Honda E, Takahashi H, Sasaki T. Artifacts from dental casting alloys in magnetic resonance imaging. J Dent
Res 2003; 82: 602-606.
13. Starcuková J, Starcuk Z Jr, Hubálková H, Linetskiy I. Magnetic susceptibility and electrical conductivity of metallic
dental materials and their impact on MR imaging artifacts. Dent Mater 2008; 24: 715-723.
14. Setz J, Diehl J, Weber H. The margin of cemented galvano-ceramic crowns. Quintessenz 1989; 40: 1439-1445.
15. Simonis A, Freesmayer WB, Benzing U, Setz J. Plaque-accumulation on galvano-ceramic crowns. Dtsch
Zahnarztl Z 1989; 44: 793-794.
16. Weishaupt P, Bernimoulin JP, Lange KP, Rothe S, Naumann M, Hägewald S. Clinical and inflammatory effects of
galvano-ceramic and metal-ceramic crowns on periodontal tissues. J Oral Rehabil 2007; 34: 941-947.
17. Erpenstein H, Borchard R, Kerschbaum T. Long-term clinical results of galvano-ceramic and glass-ceramic individual
crowns. J Prosthet Dent 2000; 83: 530-534.
18. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Framework design and metal selection for metal-ceramic restorations. In: Rosenstiel
SF, Land MF, eds. Contemporary fixed prosthodontics. St. Louis: Mosby; 1995: 406-422.
19. Vikhoff B, Ribbelin S, Köhler B, Ekholm S, Borrman H. Artefacts caused by dental filling materials in MR imaging.
Acta Radiol 1995; 36: 323-325.