Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de idei Cartea Isaia

,,Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei
morții lumină va străluci peste voi”( Isaia 9, 1)

Ierusalimul este asemănat cu un copil abandonat, murdar şi respingător şi ai cărui părinți nu


sunt cunoscuți. Iahve a adoptat acest copil, l-a spălat, l-a crescut şi l-a educat cu grijă şi
dragoste.Însă când a crescut, cetatea aceasta s-a transformat într-o desfrânată şi l-a lepădat pe
Cel ce a îngrijit-o, a hrănit-o şi a iubit-o. Dumnezeu trebuie acum s-o judece, s-o disciplineze
şi s-o curețe, dar nu înseamnă că o va lepăda. El a încheiat cu ea un legământ, pe care îl va
duce la îndeplinire.

Calea Domnului este calea curățirii și iubirii și duce în veșnicie.

Uneori, creştinii îşi pierd perspectiva, ajungând pe un drum al îndoielii şi confuziei, viaţa lor
spirituală decăzând.

,,Părăsită va fi fiica Sionului ca un cort în vie și ca o colibă în grădina de castraveți”. Răsplata


celor cuvenite aduce dovada dreptei judecăți a lui Dumnezeu. L-a părăsit pe Domnul, de
aceea fiica Sionului va fi părăsită. Dar Dumnezeu își revendică încă iubirea 1de oameni, o
numește fiică, strigând-o cu numele de dinaintea pe care-l avea până să se înstrăineze.

Mulţi caută fericirea prin plăceri şi avuţii, fiind însă înşelaţi.(Isaia 35, 10)

Lumea de azi caută pace în mijlocul violenţei, crimei şi ameninţării cu distrugerea.

Credinţa creştinilor este uneori slabă, iar ei nu izbutesc să-L slăvească pe Dumnezeu şi să fie
o binecuvântare. Trebuie să schimbăm tăria noastră finită cu puterea infinită a lui Dumnezeu.
Încredinţarea din partea Lui ne va restaura tăria.

Mulţi creştini se bazează pe puterile lor în necazuri iar resursele lor se epuizează repede.
Puterea limitată se va temina dar puterea infinită a Lui e suficientă pentru orice nevoie.
Trebuie să ne bazăm pe puterea Lui. El e gata să-i ajute pe cei ce fac astfel .(Isaia 40:29)

Când veți întide mâinile voastre către Mine, Îmi voi întoarce ochii de la voi și dacă veți
înmulți rugăciunea, nu vă voi auzi. Este limpede că rugăciunea nu are un folos, chiar dacă este
lungă, atunci cel ce se roagă stăruie în păcatele lui. Căci nmic nu este asemenea cu virtutea și
cu glasul înălțat din fapte.

Unul dintre motivele pentru care scrierile lui Isaia sunt atât de minunate este cela că ne
explică atât de mult despre marele plan al lui Dumnezeu și rolul central al lui Iisus Hristos în
acel plan ca Salvator al nostru.

În Isaia 66, se face un rezumat al mesajului transmis de Domnul prin Isaia: Dacă sunteți
credincioși, va veni ziua în care veți fi răsplătiți, chiar dacă acum suferiți persecuții și
1
Părinți și Șcriitori Bisericești, Sfântul Vasile cel Mare, Comentariu la Cartea Profetului Isaia, Editura Basilica a
Patriarhiei Române.
încercări. Aștepatați-L pe Domnul și, atât voi cît și întreaga lume, veți ști ziua în care totul va
fi îndreptat- cei răi pedepsiți și cei drepți răsplătiți.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune încă din prologul comentariului său în ce constă
importanța deosebită a acestui profet. Pornind de la un mic citat al Sf. Apostol Pavel ,, Isaia
îndrăznește și zice:

” Am fost aflat de cei ce nu Mă căutau și M-am făcut arătare celor ce nu întrebau de Mine”. Sf
Ioan arată că Isaia a fost admirat de la începutul creștinismului2 pentru libertatea limbajului,
cugetul neatârnat, înălțimea gândirii și extraordinara limpezime a profețiilor mesianice.

Vrednic de remarcat este și curajul cu care Isaia a mărturisit împotriva nebuniei celor căzuți în
patimi, precum și dragostea părintească ce le-o arăta, vestindu-le cu multă durere necazurile
grozave care aveau să-i lovească pentru lipsa lor de pocăință, neâncetând a-i chema la calea
cea dreaptă prin toate mijloacele și tânguindu-se amarnic pentru cei care nu reușeau să se
desprindă din mraja patimilor de care se lăsau stăpâniți.

2
Sfîntul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Isaia Omilii la Ozia, Traducerea din limba greacă veche și note de
Laura Enache, Studii introductive de Ingrid Bauer, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Editura Doxologia, Iași 2013.