Sunteți pe pagina 1din 4

Tema -Audit intern 3-210

Student:Cristea Vasile
Interventia la fata locului:

 Data: 20.10.2019

 Colectarea si analiza probelor de audit

Domeniul/acctivitatea audiata:

 Sistemul IT si functiile specifice ale entitatii.

Denumirea Misiunii:

 Evaluarea derularii activitatii sistemului IT, registrul agricol, cadastru in cadrul comunei
Bozieni, judetul Neamt

Document redactat de: Florea Ioan- auditor intern

Supervizat de: Petcu Georgiana- auditor intern

Fisa de identificare si analiza a problemei

 Domeniul:Functiile specific ale entitatii (Registrul agricol)

 Subobiectivul:

1. Modul de organizare a actiunilor privind inregistrarea si evidenta bunurilor in registrul


agricol prin aplicarea normelr egale in domeniu.

2. Inregistrarea si evidenta bunurilor in registrul agricol si inventarierea bazei de evidenta a


bunurilor.

 Problema: Erori privind inregistrarea si evidenta bunurilor in registrul agricol;

 Constatarea: In urma analizei si a evaluari

 i probelor s-au constatat urmatoarele:

In cadrul efectuarii verificarilor pe teren privind situatia reala a datelor declarate la registrul
agricol nu este intocmita o nota de constatare la fata locului, dupa cum este prevazut in
Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, modelul prevazut de Anexa5 din acesta.

 Cauza: Nerespectarea Art.16 alin 4 din Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

(4) Modelul notei de constatare intocmite de catre persoanele responsabile cu completarea


si tinerea la zi a registrului agicol cu prilejul verificarrilor privind situatia reala este prevazut
in anexa nr5 la prezentele norme tehnice.

 Consecinta:
1. Neindeplinirea obiectivelor institutiei in conditii de regularitate, eficacitate si eficienta.

2. Cresterea considerabila a riscului de eroare, frauda si incalcarea legislatiei in domeniu.

 Recomandarea:

1. Intocmirea unei fise de constatare cu prilejul efectuarii verificarilor pe teren privind situatia
reala a datelor declarate la registrul agricol.

Intocmit la data: 20.10.2019

Supervizat: 20.10.2019

Auditori interni: Florea Ioan,

Petcu Georgiana

Pentru luare la constiinta,

Reprezentantul structurii audiate, -


Responsabilul Registrului Agricol

Adriana Iacobescu