Sunteți pe pagina 1din 7

VICOL TATIANA

Disciplina : Matematica
Clasa a-II-a
Subiectul:Ordinea efectuării operațiilor în exerciții fără paranteze
Calcul oral

Suma numerelor 35 și 40.


Diferența numerelor 90 și 45.
-Care este produsul numerelor: 8 și 4,
9 și 3, 5 și 7, 10 și 6.
-Află câtul numerelor 80 și 10; 54 și 9; 36 și 4.
-Dublul numărului 5.
- Triplul numarului 6 .
- Sfertul numărului 16
⦿ Ne amintim!
scăzător
termeni
sumă descăzut
diferenţă

adunarea scădere
a

OPERAŢII
MATEMATICE

înmulţirea

împărţire
a
produs
restt
deîmpărţit factori

împărţitor cât
Reținem: Dacă într-un exercițiu sunt numai adunări și scăderi, le efectuăm în
ordinea în care sunt scrise.

⦿ Ex: 61 – 15 + 5 =51
1)61-15=46
2)46+5=51

25 + 37 + 98= 72 – 30 – 14= 200 + 150 – 300=


1) _________ 1)__________ 1)_____________
2)______ 2)______ 2)______

100 – 38 + 52= 49 + 51 – 37 + 100= 68 – 51 + 32 – 40=


1)__________ 1)______________ 1)_____________
2)______ 2)_________ 2)_________
Reținem: Dacă într-un exercițiu sunt numai înmulțiri și împărțiri, le efectuăm în ordinea în care
sunt scrise.

Ex: 4 x 9 : 6= 64:8:8=1 54:9:3x4=8


1)64:8=8 1)54:9=6
1)4x9=36 2)8:8=1 2)6:3=2
2)36:6=6 3)2x4=8

4 x 2 x 6= 42 : 6 : 7= 4 x 10 : 5=
1)______ 1)_______ 1)_______
2)_______ 2)________ 2)_______

45 : 5 x 6= 48 : 6 : 4 x 8= 8 x 5 : 10 x 7=
1)______ 1)_________ 1)_________
2)_______ 2)_______ 2)________
3)________ 3)_______
Reținem: Dacă într-un exercițiu sunt adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, efectuăm mai întâi înmulțirile și
împărțirile în ordinea în care sunt scrise, apoi adunările și scăderile în ordinea în care sunt scrise.

Ex: 90 – 6 x 8 + 15 : 3=
1)6x8=48
2)15:3=5
3)90-48=42
4)42+5=47

9 x 6 + 79 = 7 x 8 – 19 = 36 : 4 + 50 =
1)________ 1)________ 1)_________
2)________ 2)________ 2)_________

8 x 9 – 7 x 7= 40 : 5 + 7 x 9= 200 – 54 : 9 + 8 x 9=
1)__________ 1)_________ 1)_______________
2)__________ 2)_________ 2) ___________
3)_________ 3)________ 3)_____________
4)___________

6 x 8 + 27 : 3 – 49 = 90 – 6 x 8 + 15 : 3= 4 x 5 : 10 + 18 : 2 x 3=
1)_____________ 1)_____________ 1)_______________
2)___________ 2)____________ 2)_____________
3)_________ 3)__________ 3)___________
4)_______ 4)________ 4)________
5)_____
Scrieți sub formă de exercițiu și apoi rezolvați:
a) La numărul 209 adăugați produsul numerelor
2, 3 și 4;
b)Din produsul numerelor 9 și 9 scădeți produsul
numerelor 8 și 9;
c)La diferența numerelor 400 și 267 adăugați
produsul numerelor 7 și 9.

Pentru cei ageri propun urmatorul link de-a petrece placut timul.
http://www.matematicadistractiva.net/clasa-2/
ordinea-efectuarii-operatiilor.php