Sunteți pe pagina 1din 18

Unitatea de conținut I.

Substanțele și fenomenele chimice în viața noastră- 8 ore

Unităţi de Sugestii de conținut și de proiectare a învățării Nr Dat Activități de Activități de


competenţă: . a învățare evaluare/
de Produs
or
e
1. 1.1 Operarea, Chimia-știința despre substanțe. Norme de protecție a muncii în laboratorul de 1 Instructaj: Fișă de
1 în diferite chimie. Regulile de instructaj
situații de Mesajul-cheie: “A-i cunoaște pe alții înseamnă inteligență; a te cunoaște pe tine este securitate în
comunicare, adevărata înțelepciune. A-i conduce pe alții înseamnă tărie, a te conduce pe tine este laboratorul de Joc didactic
cu noțiunile adevărata putere.” Lao Tzu chimie realizat;
ce se referă la: Evocare: Jocul ,,Continuați fraza,,:Mama acasa la efectuarea curățeniei foloseste …..? Joc didactic
substanță, Cînd mă doare capul beau….? , Fereastra este confcționată din…? Cum credeți ce sunt ,, Ce s-ar întâmpla
proprietățile acestea? dacă…?,,
substanței, Realizarea sensului: Familiarizarea elevilor cu normele de protectiție în laboratorul de Activitate de Poster
fenomenele chimie. Chimia este știința despre substanțe ? Argumentați această informatie ?După grup: Poster: realizat și
fizice, origine de provenență substanțele sau clasificat În organice, anorganice. Obiectul de studiu prezentat;
chimice, al chimiei/
reacțiile Importanța chimiei
chimice. ca știință
1.2
Caracterizare
a obiectului
de studiu al
chimiei; a
proprietăților
fizice și
fiziologice ale
unor substanțe 1. Substanțele organice pot fi:
utilizate în
activitatea
cotidiană.

NaCl, Fe3O4, CaCO3, Ca(HCO3)2 sunt formule chimice și reprezintă o notare


simplificată a unei substanțe
chimice.Alte exemple de substanțe anorganice cu care te vei întâlni în următoarele lecții
sunt: apă, nisip, piatră
vânătă, calcar, var stins, sulf, fier, hidrogen, oxigen etc.
Chimie se află întro corelație cu alte științe ale naturii. Care sunt aceste științe.Jocul
Cum ne comportăm în laboratorul de chimie,, : se gustă subtanțele? Cum se miroasă?
Ce se permite să faceți în laborator ? dar ce nu se permite?
Reflecţia: Joc didactic ,,Ce s-ar întîmpla dacă am călători în timp,, De exemplu în epoca
primitive . Ce cunoșteau oameni în acea epocă ?
Dar în antichitate? Cu se ocupau oamenii? În prezent sau descoperit și studiat foarte
multe substanțe.

1. 1.1 Operarea, Evaluare inițială. Corpuri fizice și substanțe 1 Rezolvarea Test rezolvat
2 în diferite Evocare: Tot ce se găsește în jurul nostru în univers este materie.. Zilnic întâlnești testului de și analizat;
situații de materia sub evaluare inițială; Fișă de
comunicare, diferite forme numite corpuri. Privește în jurul tău. Identificarea comparare a
cu noțiunile Numește într-un cuvânt tot ceea ce vezi. asemănărilor și corpurilor și
ce se referă la: Alege patru corpuri pe care le-ai folosit astăzi. deosebirilor dintre substanțelor
substanță, Cum ai făcut alegerea? Prin ce se deosebesc corpurile? Dacă analizezi imaginile de mai jos
corpuri din diferite completată;
proprietățile poți descrie ceea ce vezi?Ce este în imagine(telefon mobil). Cum credeți ce legătură are
substanțe; Joc didactic
substanței, cu chimia?
Joc didactic: realizat
fenomenele Realizarea sensului: Chimia este știința care studiază substanțele. Cum studiem
fizice, substanțele? ,, Diversitatea
chimice, Așa cum a făcut-o știința dintotdeauna: observăm, intuim, formulăm, măsurăm și testăm. substanțelor,,
reacțiile La rândul tău, vei fi un mic cercetător: vei observa, vei experimenta, vei analiza și
chimice. interpreta, vei trage
1.3 concluzii și vei aplica. Vom studia substanțele observând caracteristicile acestora
Compararea și transformările pe care le suferă. Cum ajunge gheața apă și
corpurilor și cum devine lemnul scrum?
substanțelor; Treptat, vei ajunge să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău și
proprietăților vei fi capabil să poți explica, folosind un limbaj științific, transformările pe care le
substanțelor; observi. Vei putea recunoaște, denumi și
fenomenelor folosi substanțele, făcând corelația:
fizice și Alcătuire Proprietăți
chimice. Analizează imaginile de mai jos și spune în care dintre ele recunoști:
– corpuri alcătuite din substanțe diferite;
– corpuri alcătuite din aceeași substanță;
– corp alcătuit din amestec de substanțe.

Concluzie: Corpurile pot fi formate din aceeași substanță sau din substanțe diferite
(amestecuri de
substanțe).
Substanțele pot fi naturale sau obținute prin sinteză chimică (în laborator sau la nivel
industrial).
Exemple: apa, oxigenul, cuprul, calcarul sunt substanțe naturale, iar masele plastice,
polistirenul, acidul
sulfuric, îngrășămintele chimice etc. sunt obținute la nivel industrial.
Majoritatea substanțelor din natură se găsesc sub formă de amestecuri.

Reflecţia: Jocul ,,alipește ,, se propune un șir de substanțe, corpuri, lipeștele conform


descrierii. Organic, anorganic, corp sau substanță,
- Grupează cuvintele următoare după semnificația lor corp sau substanță: inel,
argint, eprubetă,oxigen, apă, spatulă.
1 Caută în jurul tău:
a) corpuri diferite, formate din aceeași substanță;
b) corpuri asemănătoare ca formă, formate din substanțe diferite.
2 Ce corpuri sunt alcătuite din substanța aluminiu?
1. 1.5 Aplicarea Metode de investigare substanțelor: descrierea, măsurarea, 1 Recunoașterea Exercițiu
3 tehnicilor de observarea,experimentul. vaselor și rezolvat
lucru cu Evocare: ustensilelor de
substanțele, 1. Din următoarele cuvinte, indentifică-le pe acelea care reprezintă laboartor și Joc didactic
vasele, corpuri, substanţe sau materiale: marmură, carton, ciocan, sare, cană,sticlă, piatră, explicarea realizat
utilajul în alcool, cuier, dulap, celuloză, cântar, zahăr, baghetă, aur,cauciuc, clește, cărămidă, modului de lucru
laboratorul de beton, cărbuni, apă, argint, oxigen, lemn, petrol, bancă, cupru, mase plastice, ulei. cu ele;
chimie, Ce se numește materie, corp, substanță? Joc didactic:
respectând Materia este realitatea înconjurătoare și se prezintă într-o mare Piramida
regulile de diversitate de forme. investigării,,
securitate. Corpurile sunt porţiuni delimitate de materie, definite prin masa
proprie și volumul pe care îl ocupă.
Substanța este o parte de materie care se caracterizează prin
compoziție omogenă, constantă și bine definită.
2.Jocul,, Careu,,În careul descoperă numele a patru corpuri, patru

materiale, patru substanțe anorganice și patru substanţe organice.

Conversație

Realizarea sensului : Chimia este o știință bazată pe observație și experiment. Ne punem


întrebări și prin experiment încercăm să răspundem întrebărilor și să explicăm
transformările substanțelor.
Cum studiem substanțele?
Așa cum a făcut-o știința dintotdeauna: observăm, intuim, formulăm, măsurăm și testăm.
La rândul tău, vei fi un mic cercetător: vei observa, vei experimenta, vei analiza și
interpreta, vei trageconcluzii și vei aplica.

Activitatea în grup

Experimentele chimice se efectuează în laboratorul de chimie dotat cu instalațiile, Situație-problemă


aparatura și instrumentele necesare cercetării substanțelor chimice.

A. Observă prezentarea laboratorului de chimie și a ustensilelor.


Joc de rol
Care dintre cele redate mai jos se regăsesc în laboratorul din școala ta?
Ustensilele de laborator de uz general sunt confecționate din sticlă și din porțelan.
Materialele auxiliare
sunt confecționate din lemn sau metal.
Pentru a efectua un experiment chimic este necesar să cunoști principalele ustensile de
laborator și să respecți Normele de protecție a propriei persoane și a mediului
înconjurător.
Activitate grup
Reflecţia :
mare
 Scrie cu fiecare literă a cuvîntului LABORATOR ustensile,obiecte, substanțe
întîlnite în laboratorul de chimie
 Reaminteșteți normele de protective în laborator.
 Laboratorul de chimie este o încăpere dotată cu mobilier specific, instalații
Asalt de idei
electrice, apă curentă și
nișă pentru evacuarea gazelor toxice. De asemenea, în laborator există sticlărie și
ustensile specifice, precum și substanțe chimice (reactivi).
Conversația
Analizează imaginile din paginile următoare și grupează pe caiet denumirile ustensilelor
în funcție de materialul/substanța din care sunt alcătuite.

Discuții
Găsește în text cuvinte noi și caută în dicționar semnificația lor.
Desenează în caiet ustensile din sticlă.
1. 1.5 Aplicarea Lucrare practică nr.1 1 Realizarea lucrării Raport de
4 tehnicilor de ,, Tehnici de lucru cu substanțele, utilajul în laboratorul de chimie, practice: activitate
lucru cu Evocare : Cum ne comportăm în laboratorul de chimie - Luarea experimental
substanțele, (Norme de protecția muncii) probei; ă la lucrarea
vasele, - Cântărirea practică
utilajul în probei;
laboratorul de - Măsurarea
chimie, volumului de
respectând lichid, încălzirea
regulile de eprubetei;
securitate. - Observarea
structurii flăcării;
Realizarea sensului: care sunt părțile componente ale spirtierei? La ce ne ajută spirtiera.
Cum se aprinde spirtiera? Cum se stinge spirtiera?
Care sunt părțile componente al flăcării? Care este cea mai luminoasă parte? Care este
cea mai fierbinte parte a flăcăriii? Eprubetele se încălzesc în partea ... a flăcării? Cîte
culori se observă în flacăra?
Numiți ustensilele de laborator. Din ce sunt confecționate? Cum se lucrează cu ele?
Reflecţia: -complectați în fișă cele observate ?
1. 1.1 Operarea, Proprietățile fizice,chimice și fiziologice ale substanțelor. Acțiunea unor substanțe 1 Identificarea Fișă de
5 în diferite chimice asupra omului și a mediului.Mesajul-cheie: proprietăților investigare a
situații de Evocare : Corpurile din jurul nostru sunt alcătuite din diferite substanțe. Cum știm că fizice a proprietăților
comunicare, substanțele sunt diferite? substanțelor; fizice a
cu noțiunile Observă corpurile din imaginile de mai jos. Identificarea substanțelor;
ce se referă la: asemănărilor și
substanță, deosebirilor dintre
proprietățile proprietățile Exercițiu
substanței, substanțelor; rezolvat
fenomenele acțiunea unor
fizice, substanțe asupra
chimice, Cum deosebim cele patru substanțe din care sunt alcătuite? Substanțele se deosebesc omului și
reacțiile între mediului;
chimice. ele pe baza proprietăților (însușiri Experiența de
1.2 sau caracteristici). laborator nr.1
Caracterizarea Proprietățile pe baza cărora s-au putut recunoaște substanțele din imagine sunt: culoarea, ,, Identificarea Experiență
obiectului de starea de agregare, densitatea. unor proprietăți realizată
studiu al Substanţele care alcătuiesc tot ceea ce ne înconjoară se caracterizează prin anumite fizice ale
chimiei; a proprietăți, pe baza cărora le putem identifica și diferenția. substanțelor,,
proprietăților Activitate în echipă Joc didactic
fizice și A. Împărţiţi sarcinile între membrii echipei! ,, Ce s-ar întâmpla Joc didactic
fiziologice ale Pornind de la imaginile din figurile 12 – 15, completează, într-un tabel conform celui de dacă…?,,. realizat
unor substanțe mai jos, pentru fiecare substanţă, starea de agregare și aspectul.
utilizate în
activitatea
cotidiană.
1.3
Compararea
corpurilor și B. Substanţele pot avea culori și stări de agregare diferite. Putem să le diferenţiem și prin
substanțelor; alte caracteristici?
proprietăților Substanţe diferite pot avea și caracteristici comune?
substanțelor; C. De exemplu, sarea de bucătărie și zahărul sunt solide albe. De asemenea, ambele se
fenomenelor dizolvă în apă. Cele
fizice și două substanțe se diferențiază prin gust.
chimice. Realizarea sensului: . Analiza proprietăților sîrmei de aluminiu Materiale necesare: sîrmă
1.4 de aluminiu , apă, foarfece..
Identificarea Mod de lucru: Observă culoarea sîrmei. Dar după tăierea sîrmei ce culoare are . Ce se
fenomenelor observă în afară de culoare?
chimice din Se pune sîrma în apă. Se observă ceva?
mediu în baza Notează observațiile pe caiet .
semnelor Verificarea temperaturii de fierbere a apei:
reacțiilor Materiale necesare: apă, pahar Erlenmeyer cu dop, termometru, trepied cu sită, spirtieră.
chimice. Mod de lucru: Pune apa în pahar.
1.5 Aplicarea Acoperă gura paharului cu dopul prevăzut cu termometru.
tehnicilor de Pune paharul pe sită și încălzește apa la flacăra spirtierei.
lucru cu Citește temperatura la interval de 2 minute și notează valorile într-un tabel.
substanțele, Concluzie: În timpul încălzirii, temperatura crește și la 100 °C, rămâne constantă, chiar
vasele, dacă încălzirea Continuă.
utilajul în Proprietățile care se referă la aspect, constante fizice (densitate, puncte de fierbere
laboratorul de și de topire) și latransformări care nu modifică compoziția substanțelor se numesc
chimie, proprietăți fizice.
respectând În experimentele realizate ai studiat câteva proprietăţi fizice ale unor substanţe.
regulile de
securitate.
1.6
Investigarea
experimentală
a
proprietăților
substanțelor, a
fenomenelor
fizice și
chimice,
respectând
regulile de
securitate

Activitate experimentală în echipă


. Observații. Sarea de bucătărie este o substanță solidă, albă, inodoră, sfărâmicioasă,
solubilă în apă (amestecul se numește saramură). Cuprul este un solid de culoare roșiatică
(denumirea populară este aramă), care se deformează sub acțiunea unei forțe exterioare
fără a reveni la forma inițială (prezintă plasticitate) și este insolubil în apă. Zahărul este
substanţă solidă, albă, inodoră, sfărâmicioasă, solubilă în apă (amestecul se numește
sirop).
Pentru a descoperi și alte tipuri de proprietăți, gândește-te la exemple din jurul tău și
răspunde la următoarele întrebări.
• Ce se întâmplă când mama face o prăjitură și pune peste praful de copt zeamă de lămâie
sau oțet?
• Cum explici că țevile se desfundă ușor cu bicarbonat de sodiu (praf de copt) și oțet?
În experimentele realizate ai constatat că, prin transformări chimice, în urma unor f
Proprietățile chimice se referă la transformări care schimbă compoziția
substanțelor.enomene chimice, s-au obținut noi substanțe.

Reflecţia: Transcrie enunțurile de mai jos, alegând cuvintele potrivite, astfel încât acestea
să fie corecte.
În amestecul de cupru și apă, cuprul se găsește în partea superioară/inferioară a
amestecului din eprubetă, deoarece densitatea cuprului este mai mare/mică decât
densitatea apei.
Lemnul arde cu flacără roșiatică/ incoloră, degajând căldură și fum. La încălzire zahărul
se topește, trecând într-un lichid brun/ incolor, apoi se transformă într-un solid negru.
Sârma de cupru de culoare cenușie/ roșiatică se albăstrește/ înnegrește la introducere în
flacăra unui bec de gaz.
1. Consideră următoarele proprietăţi fizice: solubilitatea, culoarea, densitatea,
temperatura de fierbere, mirosul, gustul, starea de agregare, duritatea, conductibilitatea
electrică și conductibilitatea termică. Completează într-un tabel similar tabelului 3:
1. 1.1 Operarea, Fenomene fizice și chimice. Reacțiile chimice și semnele reacțiilor chimice. Identificarea Fișa de
6 în diferite Evocarea : asemănărilor și comparare a
situații de deosebirilor dintre fenomenelor
comunicare, fenomenele fizice completată;
cu noțiunile și chimice
ce se referă la: Exemplifiacarea
substanță, proceselor/reacțiil Fișă de
proprietățile or chimice din investigare a
substanței, viața cotidiană semnelor
fenomenele conform semnelor reacțiilor
fizice, de reacție; chimice
chimice, Experiența de completată;
reacțiile laboartor nr.2
chimice. ,, Identificarea
1.2 semnelor reacțiilor Experiența
Caracterizarea chimice,, realizată
obiectului de Fișa
studiu al experienței
chimiei; a de laborator
proprietăților completată
fizice și
fiziologice ale
unor substanțe
utilizate în
activitatea
cotidiană.
1.3
Compararea
corpurilor și
substanțelor;
proprietăților
substanțelor;
fenomenelor
fizice și
chimice. Culorile frumoase ale naturii, apariția curcubeului după ploaie,formarea zăcămintelor
1.4 naturale, procesele care au loc în organismele vii sunt fenomene observate și explicate de
Identificarea Știință. Aproximativ 71% din suprafaţa Pământului este acoperită cu apă. Apa este
fenomenelor esențială pentru viață, în industrie și pentru bunăstarea oamenilor.
chimice din A. Notează pentru fiecare imagine din figura 20 starea de agregare în care se găsește
mediu în baza apa
semnelor
reacțiilor
chimice.
1.5 Aplicarea
tehnicilor de
lucru cu
substanțele,
vasele,
utilajul în
laboratorul de B. Completează, într-un tabel similar tabelului 4 denumirea transformării de stare de
chimie, agregare pe care o poate suferi apa.
respectând
regulile de
securitate.
1.6 Când apa trece din stare solidă (gheață) în stare lichidă sau din stare lichidă în stare de vapori,
Investigarea natura și compoziția acestei substanțe – apa – nu se modifică.
experimentală
a Realizarea sensului.:
proprietăților În lecția anterioară ai mojarat sare de bucătărie și zahăr. În urma mojarării se modifică aspectul
substanțelor, a acestor substanțe, dar compoziția lor rămâne nemodificată.
fenomenelor În jurul nostru se petrec zilnic transformări pe care le observăm mai mult sau mai puțin.
fizice și Transformările pe care le suferă substanțele se numesc fenomene.
chimice, Acestea pot fi fenomene fizice și fenomene chimice.
respectând Transformările pe care le suferă substanțele, lăsând nemodificată compoziția acestora, se
regulile de numesc fenomene fizice.
securitate Fenomenele fizice pot fi:
• mecanice: mărunțirea, tăierea, ruperea, întinderea sub acțiunea unei forțe;
• termice: dilatarea, solidificarea, topirea, condensarea, vaporizarea;
• electrice: conducerea curentului electric;
• magnetice: atragerea unui cui de fier de către un magnet;
• optice: reflexia și refracția luminii
Observă imaginile de mai jos. Vei descoperi alt tip de fenomene.
Ce se întâmplă, în fiecare caz, cu compoziția substanțelor?

Transformările care modifică compoziția substanțelor și în urma cărora se obțin substanțe


cu proprietăți noi se numesc fenomene chimice.
Fenomenele chimice sunt reacții chimice.
Putrezirea plantelor, fotosinteza, formarea cărbunilor, a petrolului sunt fenomene chimice
naturale

Reflecția :
.3.Notează care dintre exemplele de mai jos corespund unor fenomene fizice:
a) topirea cuprului;
b) schimbarea culorii frunzelor toamna;
c) ruperea lemnului;
d) arderea gazului metan;
e) obținerea tincturii de iod;
f) acrirea laptelui;
g) dilatarea fierul la cald;
h) coclirea cuprului;
j) topirea ghețarilor.
4. Citește enunțurile de mai jos și precizează, pentru fiecare caz, tipul fenomenului.
a) În prezența luminii, plantele transformă dioxidul de carbon în oxigen.
b) Se toarnă apă oxigenată pe o rană.
c) Prin încălzirea unei sârme de aluminiu, aceasta se dilată.
d) Se picură o cantitate de oțet peste o bucată de cretă.
Identifică tipurile de fenomene corespunzătoare imaginilor de mai jos. Denumește fenomenele.

Concluzii:
Aceeași substanță (zahăr) poate suferi:
– fenomene fizice: mărunțire (a), dizolvare la temperatura camerei (b), topire (c),
– fenomene chimice: carbonizare la încălzire (d).
1. 1.6 Lucrarea practică nr.2 Realizarea lucrării Raport de
7 Investigarea ,, Investigarea fenomenelor fizice și chimice,, practice activitate
experimentală Sarcini de lucru: experimental
a 1. Luarea probei de substanţă solidă. Se dau două vase: unul cu sare de bucătărie ă a lucrării
proprietăților și altul cu sodă alimentară. Deschide primul vas cu sare (ai citit în prealabil eticheta practice.
substanțelor, a de pe vas?), ia din el circa 1/3 de linguriţă de sare și introdu această probă în
fenomenelor eprubeta nr. 1. Astupă vasul ce conține sare de bucătărie.
fizice și În mod similar, din al doilea vas, ia o probă de sodă alimentară și introdu-o în
chimice, eprubeta nr. 2.
respectând 2. Luarea probei de substanţă lichidă. Se dau două vase cu substanţe lichide: unul
regulile de cu apă, altul cu oţet. Deschide vasul cu apă. Cu ajutorul primei pipete, ia din vas
securitate puţină apă și toarnă 10 picături în eprubeta nr. 3 din stativ. Dacă în pipetă nu s-au
adunat 10 picături din prima încercare, mai repetă o dată operaţia. Astupă vasul cu
apă.
În mod similar, din al doilea vas, ia cu cealaltă pipetă o probă de oţet din 5 picături
și toarn-o în eprubeta nr. 4. Restul din pipetă îl vei picura în eprubeta pentru
resturi.
3. Încălzirea substanţelor lichide. Ia din stativ eprubeta nr. 3, cu apă, fixeaz-o în
clema pentru eprubete (vezi fig. 1.29), adaugă în ea câteva fire de nisip, pentru ca
lichidul să fiarbă lent la încălzire. Aprinde spirtiera și încălzește atent eprubeta
(respectând regulile) până când apa va începe să fiarbă. Oprește încălzirea și stinge
spirtiera.
4. Evaporarea apei. Prinde orizontal o placă de sticlă în clema pentru eprubete, așa
cum este arătat în figura 1.25. Aprinde spirtiera. Depune cu pipeta două-trei
picături de apă pe placă și încălzește-o atent deasupra flăcării (dacă sticla va nimeri
în foc, ea va crăpa). Peste 1–2 minute, apa se evaporă și pe placă
rămân doar urmele substanţelor dizolvate în apă. Ulterior, placa se va pune pe un
suport de lemn.
5. Încălzirea plăcii de cupru. Fixează un capăt al plăcii de cupru într-o clemă pentru
eprubete și introdu celălalt capăt în flacăra spirtierei (fig. 1.27). Încălzește-o intens
(las-o să se călească) câteva minute. Treptat, suprafaţa plăcii se înnegrește. După
răcirea plăcii, răzuiește cu cuţitul stratul negru, până la apariţia cuprului roșiatic.
Substanţa neagră obţinută este oxidul de cupru.
6. Interacţiunea sodei alimentare cu oţetul. Ia cu pipeta oţetul din eprubeta nr. 4 și
picură-l peste soda alimentară din eprubeta nr. 2. Se observă o spumegare intensă
(apar bule de gaz).
7. Notează observaţiile și concluziile în caiet.
8. Fă ordine pe masa de lucru.
9. Răspunde la următoarele întrebări:
1) Cu ce ustensile se ia o probă de substanţă: a) solidă; b) lichidă?
2) Enumeră substanţele cu care ai lucrat, indică starea lor de agregare, culoarea,
mirosul.
3) Enumeră fenomenele urmărite și grupează-le în: a) fizice; b) chimice

1.
8