Sunteți pe pagina 1din 1

1. Numește genul literar în care se încadrează acest text și motivează răspunsul dat.

2. Numește modul de expunere predominant și transcrie un enunț din text pentru a


exemplifica.
3. Transcrie din text un cuvânt/o structură de cuvinte care reprezintă un indice spațial și
un cuvânt/o structură de cuvinte care reprezintă un indice temporal.
4. Transcrie din text un enunț care consideri că reprezintă cauza acțiunii.
5. Numește autorul, naratorul și personajul (instanțele narative).
6. Care este figura de stil principală în text? Motivează răspunsul dat.
7. Selectează din text alte două figuri de stil diferite și numește-le.
8. Găsește un titlu textului dat.
9. Care a fost menirea firului de nisip pentru scoica din text?
10. Desprinde din ultimul alineat ideea care dezvăluie rostul greutăților din viața omului..

S-ar putea să vă placă și